Strona główna Kultura

Kultura

Konkurs Fotograficzny „Kromołów 2013 w obiektywie”

Wpisany przez Pola Burzyńska niedziela, 28 kwietnia 2013 13:56

Dla uczczenia rocznicy 820 lat lokacji miejscowości Towarzystwo Sympatyków Kromołowa ogłasza konkurs fotograficzny pt. "Kromołów 2013 w obiektywie". Warunki konkursu podane zostały w niżej załączonym regulaminie. Zachęcamy młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KROMOŁÓW 2013 W OBIEKTYWIE”

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Sympatyków Kromołowa oraz Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu.

II. Zasady konkursu

 1. Celem konkursu jest zaprezentowanie najstarszej dzielnicy miasta Zawiercia – Kromołowa (820 lat istnienia) poprzez wykorzystanie fotografii.
 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby zajmujące się profesjonalnie lub amatorsko fotografowaniem.
 3. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć:
  • krajobrazu,
  • architektury,
  • wydarzeń,
  • detali.
 1. Zdjęcia w ilości do 5 sztuk należy przesyłać w formie elektronicznej lub na płycie CD, w rozdzielczości umożliwiającej druk w formacie nie mniejszym jak A4 na adres:
  • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Towarzystwo Sympatyków Kromołowa Pałacyk nad Wartą, ul. Filaretów 1, 42–400 Zawiercie
 1. Do zdjęć należy dołączyć:
  1. wykaz zgłoszonych zdjęć wraz z tytułem,
  2. zgodę autora na wykorzystanie praw autorskich np. „Wyrażam zgodę na publikację załączonych zdjęć”,
  3. adres i telefon autora zdjęć.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do celów reklamowych w prasie, TV i wydawnictwach promocyjnych miasta.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentowania zdjęć na wystawach promujących miasto Zawiercie.

III. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury w składzie:
  • Zbigniew Cholewka
  • Adam Cholewka
  • Ireneusz Będkowski
  • Paweł Machelski
  • Michał Jastrząb
 1. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:
  • dla dzieci i młodzieży do lat 16,
  • dla dorosłych od lat 17.
 1. Dla autorów najlepszych zdjęć w obydwu kategoriach wybranych przez Jury przewidziano następujące nagrody:

I nagroda – statyw
II nagroda – torba na akcesoria fotograficzne
III nagroda – karta pamięci i album na zdjęcia
Wyróżnienie – album „Jurajskie wędrówki”

Nagrodzone prace oraz inne wybrane przez Jury zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii Pałacyku nad Wartą w Zawierciu-Kromołowie.

W uzasadnionym przypadku Jury może skorzystać z prawa innego podziału ogólnej puli nagród.

IV. Terminy:

 1. Zdjęcia należy nadsyłać na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dostarczać do siedziby Towarzystwa codziennie od godz. 8:00 do 12:00 w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2013 r.
 2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w dniu 28 czerwca 2013 r. w Pałacyku nad Wartą w Kromołowie.

V. Postanowienia Końcowe

 1.  W sprawach dotyczących przebiegu konkursu przewidzianych niniejszym regulaminem decyzja rozstrzygająca należy do organizatorów i Jury konkursu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Adres organizatora:

Towarzystwo Sympatyków Kromołowa
ul. Filaretów 1
42-400 Zawiercie
tel. 32 67 166 27
kom. 608 160 424

Załączniki:
Regulamin Konkursu Forograficznego "Kromołów 2013 w obiektywie" w formacie PDF

 

 

Pamiątkowa płyta na grobie rodziny Zachertów

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 25 kwietnia 2013 22:10

W niedzielę, 21.04.2013 r. uroczyście odsłonięto płytę pamiątkową upamiętniającą Kazimierza Witolda Zacherta. Płytę umieszczono na rodzinnej mogile na naszym cmentarzu parafialnym w związku z trwającym rokiem Powstania Styczniowego – 150 rocznicą wybuchu powstania. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w intencji kromołowskiego bohatera oraz poległych powstańców, która została odprawiona przez księdza Proboszcza, a następnie poczty sztandarowe OSP Kromołów oraz Gimnazjum nr 6 wraz z mieszkańcami naszej dzielnicy udały się na cmentarz. Oprawę muzyczną Mszy Św. bardzo ładnie przygotował pan Organista i Chór z naszej parafii dzięki czemu mogliśmy wysłuchać pięknych pieśni.

Słowo wstępne na cmentarzu wygłosił pan Michał Oleś z Wydziału Upowszechniania Kultury, a życiorys Kazimierza Witolda Zacherta przybliżył zgromadzonym uczeń naszej szkoły. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał Prezydent Miasta Zawiercia pan Ryszard Mach w obecności zaproszonych gości i mieszkańców, którzy licznie przybyli w tą słoneczną niedzielę aby uczcić pamięć powstańców walczących o wolność naszego narodu, naszej Ojczyzny. Duże słowa podziękowania należą się uczniom naszej Szkoły, nauczycielce pani Magdzie Dymek oraz panu dyrektorowi Andrzejowi Wilkowi za przygotowanie całej oprawy uroczystości. Należy w tym miejscu sięgnąć pamięcią wstecz i wspomnieć, a także bardzo podziękować panu Marianowi Chmurskiemu, dzięki któremu metalowy pomnik rodziny Zachertów przetrwał do dziś. Kilka lat temu pan Marian podjął się odnowienia pomnika i uchronił go przed zniszczeniem. Miejmy nadzieję, że tym razem o mogiłę zadba Miasto Zawiercie a rodzina Zachertów, która tak mocno wpisała się w historię naszego miasta i dzielnicy, będzie mogła spoczywać w spokoju. Na koniec przedstawiam Państwu, krótkie życiorysy rodziny Zachertów, która to rodzina związana była z walkami o niepodległość narodu polskiego oraz zdjęcia z niedzielnej uroczystości.

 

Jan Fryderyk Zachert (1765-1847), syn Jana Bogumiła, urodził się w Międzychodzie. Jako ochotnik brał udział w Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 roku. Po upadku powstania wstąpił do utworzonej przez generała Kniaziewicza Legii Naddunajskiej, z którą odbył tzw. Kampanię Frankfurcką. Po zawarciu przez Francję w r. 1801 pokoju z Austrią, uczestniczył w wyprawie polskich legionistów na Haiti. Walczył tam w randze kapitana. Z medalem św. Heleny powrócił z San Domigo w r. 1803 i zamieszkał w Warszawie, ożenił się z Marią ze Skalińskich Osenkowską (1775-1823), wdową po zmarłym na febrę podczas wyprawy na Haiti koledze kapitanie Osenkowskim. Z małżeństwa tego jest syn Ludwik i trzy córki: Zuzanna, Marianna i Karolina. Zostaje przemysłowcem - przenosi się do Zgierza, gdzie w 1822 r. zakłada fabrykę sukna. Prowadzi też sklep w Warszawie. Gdy po powstaniu listopadowym nastąpił kryzys w handlu polskim suknem, przenosi się w r. 1834 do Kromołowa, gdzie żył jego syn Ludwik. Zmarł w Kromołowie w 1847 r. i zgodnie z wyrażonym życzeniem, został pochowany na miejscowym cmentarzu w mundurze legionisty.

Ludwik Zachert (1809-1849) był jedynym synem Jana Fryderyka. Był oficerem Gwardii Narodowej w powstaniu listopadowym. Poprzez związek małżeński z Emilią z Gostkowskich, został dziedzicem Kromołowa (majątku wówczas zadłużonego). Zmarli młodo: Ludwik, w wieku 40 lat, zmarł w Rokitnie  Szlacheckim w dniu 26.X.1849 r., jego małżonka - w Warszawie 24.VI.1852 r. Pozostawili pięcioro dzieci: Edmunda, Witolda, Melanią, Ludwikę Marię oraz Jana Piotra.

Edmund Zachert (1840-1904), najstarszy syn Ludwika, przejął po ojcu majątek Kromołów i Bzów. W okresie powstania narodowego 1863 roku był komisarzem Powiatu Pileckiego Rządu Narodowego. Uniknął jednak rosyjskich represji. W roku 1872 sprzedaje większość dóbr kromołowskich kupcom z Kromołowa. W roku 1877 zawarł małżeństwo z Krystyną Psarską, z którą miał pięcioro dzieci: Emilię, Ludwika, Eugeniusza, Jadwigę i Mariana. Zmarł w Kromołowie 29 września 1904 r. Jego syn, Ludwik, uczestniczy w rewolucyjnych wydarzeniach 1905 roku oraz w walkach niepodległościowych w latach 1914-1918. Syn Eugeniusz działał w POW, a następnie służył w Wojsku Polskim, jako inwalida odszedł z armii w stopniu kapitana. Najmłodszy z synów, Marian, był w konspiracji ZWC i PPS. W roku 1918 służy w Legii Akademickiej, później jest wybitnym naukowcem lekarzem w dziedzinie oftamologii.

Witold Zachert (1843-1863), brat Edmunda, w powstaniu styczniowym 1863 r. walczył z bronią w ręku i oddał swe życie w bitwie pod Grochowiskami. Krakowski "Czas" z Czwartku 16 Kwietnia 1863 r. zamieścił nekrolog:
†/ Dnia 17 bm. o godzinie 10 z rana/ W KOŚCIELE O.O. REFORMATÓW/ odbędzie się/ żałobne Nabożeństwo/ za duszę ś.p./ WITOLDA ZACHERTA/ ucznia Szkoły wojskowej w St. Cyre/ urodzonego dnia 7 Marca 1843 r. w m. Kromo-/ łowie w Królestwie Polskim, a poległego/ w dniu 19tym Marca r.b. w boju pod/ Grochowiskami./ Na które pozostałe rodzeństwo Krewnych/ Kolegów i Znajomych poległego zaprasza.//
Zwłoki Witolda pozostały w nieoznaczonej leśnej mogile na Grochowiskach.

   

Piękny mural w Kromołowie

Wpisany przez Pola Burzyńska środa, 27 lutego 2013 14:20

Na ścianach gospodarczych zabudowań szkoły pojawił się w sierpniu 2012 roku piękny „MURAL” przedstawiający obronny kromołowski dwór, który zniknął z krajobrazu miasta za sprawą okupanta hitlerowskiego w 1942 roku.

Towarzystwo Sympatyków Kromołowa zainicjowało namalowanie dworu, co stało się realne dzięki współpracy z Centrum Inicjatyw Lokalnych i Dyrekcji Szkoły w Kromołowie. Mural wykonał student WSP (II rok studiów) artysta Paweł Mularczyk związany z Kromołowem poprzez ojca Henryka Mularczyka. Artysta zainteresował się naszą propozycją i wykonał wstępny, interesujący barwny projekt.

Piękny mural w Kromołowie

Jednak po konsultacjach podjęto decyzję o namalowaniu dworu zgodnie z obrazem będącym w posiadaniu mieszkańca Kromołowa – Bolesława Jakubka. Obraz rysowany przez p. Krasia przedstawia rzeczywistą sylwetkę dworu, co potwierdziło kilku mieszkańców pamiętających obiekt. Członkowie Towarzystwa omówili z artystą szczegóły niezbędne do opracowania kosztorysu, termin oraz organizację  wykonania zadania. Centrum Inicjatyw Lokalnych zapewniło finanse na pokrycie kosztów części materiałów i wykonania malowidła, część materiałów dostarczyło Towarzystwo Sympatyków Kromołowa a Dyrekcja Szkoły w Kromołowie zapewniła wszelką pomoc niezbędną przy organizacji, a mianowicie: udostępniła pomieszczenie na przechowanie materiałów, zabezpieczenie rusztowań, wykonanie malowania wstępnego – gruntowanie muru oraz bieżącą pomoc pracownika gospodarczego szkoły. Rusztowania na cały okres wykonywania prac wypożyczył nieodpłatnie mieszkaniec Kromołowa Marek Porzucek. Nadzór nad przebiegiem prac trwających trzy tygodnie sprawowali członkowie Towarzystwa: Janina Chmurska i Aleksander Bąba.

Wykonanie „muralu” objęło cztery ściany budynku tj.: na dwóch został namalowany dwór obronny i zamieszczona historia dworu, na ścianie od strony wejścia na teren szkoły zamieszczona została mapa Kromołowa z zaznaczeniem obiektów i herbem miasta a na ścianie od strony placu szkolnego został namalowany pejzaż odzwierciedlający byłe otoczenie dworu.

Mapę zaprojektowała Janina Chmurska a charakterystyczne obiekty Kromołowa zaprojektował i wykonał Paweł Mularczyk.

Na wniosek p. Janiny firma „Mach” zamontowała na jednej z namalowanych baszt wysięgnik pozwalający na zainstalowanie proporca z herbem Kromołowa.

Opis dworu – jego historię, opracował Aleksander Bąba na podstawie artykułów publikowanych na łamach kwartalnika „Kromołów wczoraj i teraz” autorstwa Mieczysława Żychowskiego, Zdzisława Reńskiego oraz książki „Kromołów – Rys historyczny (1193-1993) autorstwa Jolanty Moryń, Jerzego Abramskiego i Stefana Aksamitka. Opracowanie graficzne i druk tablicy z opisem historii dworu w dwóch językach: polskim i angielskim, wykonane zostało przez Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Namalowanie dworu było okazją do rozbudzenia w mieszkańcach wspomnień i zapoznania ich z historią nie tylko dworu, ale i miejscowości, w której jest coraz mniej ludzi pamiętający jej świetność. W tym celu Towarzystwo Sympatyków Kromołowa przeprowadziło warsztaty historyczne, których temat przewodni – historia dworu sprowokował mieszkańców do wspomnień. Na spotkanie zaproszony został p. Bolesław Jakubek, który opowiedział o okolicznościach nabycia obrazu dworu i o jego ostatnich mieszkańcach. Sprawne przeprowadzenie warsztatów historycznych dla dorosłych i młodzieży zostało ułatwione dzięki opracowaniu przez pedagogów z naszej szkoły historii dworu na elektronicznym przekaźniku – CD.
Piękny mural jest nie tylko ozdobą Kromołowa, ale również świadczy o ciekawej przeszłości miejscowości.

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do obejrzenia tego nietuzinkowego malowidła.
 

   

Wieczór kolęd i pastorałek

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 10 stycznia 2013 00:49

W piątkowy wieczór odbył się w Pałacyku nad Wartą wieczór kolęd i pastorałek w wykonaniu naszego zespołu folklorystycznego „Kromołowianie” przy wsparciu zespołu „Folky Band” i scenografii wykonanej z prac świątecznych młodzieży i dzieci z koła plastycznego  działającego w naszym DomU Kultury „pod okiem” pani Jolanty Czernek. Po przedstawieniu programu artystycznego zaprezentowały się również zespoły z Marciszowa oraz z Bzowa. Szczególnie podobała się zgromadzonym gościom i mieszkańcom kolędą „Cicha noc” w wykonaniu najmłodszej artystki z dzielnicy Bzów, za co została nagrodzona gromkimi brawami. Nastrój kolędowania udzielił się również wszystkim uczestnikom spotkania, którzy razem z wykonawcami nucili śpiewane pastorałki i kolędy. Wrażenie na gościach zrobiła również nasza orkiestra, która co tydzień w środy spotyka się na próbach w Pałacyku, o czym pisałem w listopadowym artykule, jak również wszyscy byli zaskoczeni liczebnością muzyków w niej grających i instrumentów.

W tym świątecznym nastrojowym kolędowaniu uczestniczyli mieszkańcy naszej dzielnicy, przedstawiciele Urzędu Miasta na czele z Panem Ryszardem Machem - Prezydentem Miasta Zawiercia wraz z zastępcami: p. Wojciechem Mikuła oraz p. Markiem Koziełem, p. Edmund Kłósek – Przewodniczący Rady Miasta, p. Rafał Krupa – Starosta Powiatu Zawierciańskiego, p. Grażyna Ferdyn i p. Michał Oleś z Wydziału Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki, p. Andrzej Danecki – Dyrektor MOK oraz nasi radni: p. Jan Sygiet i p. Małgorzata Machura a także przedstawiciele Samorządu Mieszkańców, Towarzystwa Sympatyków Kromołowa, Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przed rozpoczęciem występów artystycznych Pan Prezydent Ryszard Mach złożył życzenia Noworoczne dla mieszkańców naszej dzielnicy i przybyłych gości oraz podziękował ZF „Kromołowianie” za kultywowanie pięknych tradycji a społeczności Kromołowa przy nadarzającej się okazji podziękował za zrozumienie i zaangażowanie jakie wykazali mieszkańcy najstarszej dzielnicy miasta w mijającym roku w sprawie podłączeń do kanalizacji, co sprawiło, że mimo największej do wykonania liczby przyłączy ze wszystkich dzielnic miasta Zawiercia na koniec roku mogliśmy się poszczycić wynikiem 99% (506 wykonanych przyłączy na 509 do wykonania). Taka postawa zobligowała Prezydenta Miasta Zawiercia, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do zabezpieczenia środków finansowych w nowym budżecie na wykonanie kolejnych, dodatkowych inwestycji w dzielnicy w związku z postawą naszej społeczności, o których poinformuję Państwa w comiesięcznych publikacjach po zebraniach Samorządu Mieszkańców.

 

   

Zespół Szkół – Gimnazjum nr 6 i SP 13 w Internecie

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 23 listopada 2012 00:24

Zespół Szkół mieszczący się w naszej dzielnicy - Gimnazjum nr 6, Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Przedszkole w ostatnich latach nie tylko zmieniły swój wizerunek, wnętrza i otoczenie, ale również dzięki uczniom starają się poprzez wyjazdy na wymiany uczniowskie, poprzez dzisiejszy świat mediów promować swoją placówkę i naszą dzielnicę. Uczniowie zrealizowali krótki film o swojej placówce, który mogą Państwo zobaczyć na stronie internetowej popularnego portalu YOUTUBE – link podany poniżej.

Obecnie  uczniowie wraz z nauczycielami są w trakcie zbierania dokumentacji do projektu nawiązującego do 820-lecia Kromołowa, które przypada w 2013 roku. Wzorem wydanej w tym roku płyty CD (można ją nabyć w sekretariacie szkoły), na której została zapisana historia powstania, budowy, funkcjonowania szkoły w Kromołowie z okazji 60-lecia istnienia placówki, Dyrektor Szkoły wraz z młodzieżą chcą przedstawić w tworzonej prezentacji dzieje i historię Kromołowa wraz ze zdjęciami, opisami i pamiątkami. Część materiałów jest już zgromadzona, ale zachęcam Państwa, jeżeli ktoś posiada stare zdjęcia, wycinki z gazet, książki o naszej dzielnicy o udostępnienie ich do skopiowania, zrobienia odbitek, po czym wszystkie pamiątki zostaną zwrócone właścicielom.

Inicjatywa z jaką wyszła szkoła pozwoli zapewne zachować wiele cennych fotografii, opisów, rysunków, pamiątek, które zostaną zapisane na dzisiejszych nośnikach danych jakimi są płyty CD, pendrive, dyski przenośne, itd.

Jeżeli Państwo znaleźliby takowe pamiątki, posiadają je w swoich archiwach rodzinnych, zapraszam do odwiedzenia szkoły lub skontaktowania się z panem Andrzejem Wilkiem - Dyrektorem Szkoły pod numerem telefonu: 32 67 243 61

http://www.youtube.com/embed/RH66tI8Mru0

   

Strona 10 z 11

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template