Strona główna Samorząd Mieszkańców Z prac samorządu Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów - kwiecień 2011

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów - kwiecień 2011

Kontynuując zapoczątkowane w marcu informowanie mieszkańców o pracach Samorządu poprzez Portal Społeczności Kromołowa, przedstawiam wydarzenia miesiąca kwietnia… W dniu 31.03.2011r odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Pałacyku nad Wartą, w którym uczestniczyli mieszkańcy Kromołowa, członkowie SMDK, przedstawiciele Kromołowskich organizacji: TSK, OSP, ZF „Kromołowianie”, LKS Źródło oraz zaproszeni goście, na czele z Prezydentem Miasta Zawiercie Panem Ryszardem Machem, Z-ca Prezydenta p. W. Mikuła, Radni Sejmiku Wojewódzkiego: p. W. Grim oraz p. M. Gajda, Radny Powiatu - p. A. Wilk, Radni Rady Miasta: p. M. Machura, E. Mićka, p. E. Kłosowicz, p. Z. Wojtaszczyk, p. M. Przybyła, p. W. Gębarski, p. T. Pacia, Komendant Policji - p. A. Pałucha, Komendant Straży Miejskiej - p. A. Kowal, ZKM - p. W. Rok. Niepokojąca była niska frekwencja wśród mieszkańców, na co na pewno miały wpływ odbywające się w tym czasie w naszym Kościele kazania, głoszone przez ks. Janusza Koclęgę.

 

Podczas zebrania Pan Jan Sygiet podsumował mijające 4 lata działalności Samorządu Mieszkańców, któremu obecni na zebraniu kromołowianie udzielili absolutorium. Pełny tekst sprawozdania jest umieszczony na portalu z treścią którego zachęcam się zapoznać oraz z ogłoszeniem dotyczącym montowania skrzynek pocztowych na danych ulicach. W trakcie zebrania został wybrany nowy Samorząd na kadencję 2011-2015r w składzie: Przewodniczący – Mariusz Golenia, Z-ca Przewodniczącego – Włodzimierz Czech, Członkowie: Edyta Domagała, Paweł Kwapisz, Stanisław Skipirzepa. Dziękujemy mieszkańcom obecnym na zebraniu za oddane głosy a ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby dobrze reprezentować naszą Dzielnicę. Pierwsze spotkanie nowego Samorządu odbyło się 7 kwietnia, podczas którego zostały omówione sprawy bieżące oraz odniesiono się do wystąpienia Prezydenta Miasta Zawiercia na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dotyczącym nie łatwego budżetu miasta na rok 2011, z powodu dużego zadłużenia gminy sięgającego 26 mln.  W związku z tym zostały obcięte wydatki na inwestycje, szkolnictwo, kulturę a przyszło roczny budżet w dużej mierze będzie zależny od osiągnięcia efektu ekologicznego budowanej kanalizacji, na co szczególnie zwracał uwagę Prezydent Miasta. Z przedstawionych przez Samorząd planów inwestycyjnych dotyczących naszej dzielnicy Pan Prezydent zapewnił, że sześć z nich zostanie w tym roku zrealizowanych o czym Samorząd będzie nieustannie przypominał podczas spotkań z Prezydentem Miasta oraz poprzez naszych Radnych. Wśród tych zadań są:

 

  • Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Siewierskiej oraz wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej,
  • Budowa ul. Żniwnej i Zbożowej,
  • Odkrycie drugiego źródła rzeki Warty zgodnie z planem kompleksu rekreacyjnego,
  • Odwodnienie ulicy Modrzewskiego,
  • Wstawienie planu Kromołowa przy Pałacyku nad Wartą oraz tablic informacyjnych,
  • Zamontowanie na Rynku oświetlenia oraz przełożenie przebiegającej linii/kabli nad Rynkiem.

Ze zgłoszonych przez mieszkańców wniosków, przez Panią Apolonię Burzyńską, zostanie przesłane do UM pismo, dotyczące regularnego sprzątania dzielnicy oraz posprzątania rzeki Warty począwszy od Pałacyku nad Wartą.

Nawiązując do zebrania, ponownie za pośrednictwem portalu zwracamy się z prośbą o przyłączanie się do kanalizacji sanitarnej mając na celu ochronę naszego środowiska naturalnego oraz naszych wód gruntowych.

Kończąc kwietniową, krótką informację w imieniu Samorządu dziękujemy Panu Janowi Sygietowi za wieloletnią pracę społeczną w Samorządzie na rzecz Kromołowa a zarazem życzymy sobie, aby dalsza współpraca z Panem Janem jako Radnym przebiegała tak jak do tej pory i w takiej atmosferze, co na pewno wpłynie pozytywnie na wizerunek naszej dzielnicy.

Mariusz Golenia

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template