Strona główna Samorząd Mieszkańców Z prac samorządu Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów - wrzesień 2011

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów - wrzesień 2011

Ostatnie informacje SMDK były z kwietnia… a od tego czasu pojawiło się kilka nowych spraw w dzielnicy, zgłoszonych przez mieszkańców i Samorząd… Do Urzędu Miasta wpłynęły pisma od SMDK dotyczące naszej dzielnicy oraz w lipcu odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Panem Ryszardem Machem, w którym uczestniczyli: Pan Zdzisław Lendor, Pan Jan Sygiet oraz autor niniejszego tekstu. Spotkanie dotyczyło inwestycji w Kromołowie. W nawiązaniu do zakończonego pleneru malarskiego „Spacerkiem z pędzelkiem po Kromołowie" o którym pisze Pani Apolonia i naszkicowaniem przez architektkę nowej aranżacji Rynku wzbogaconej większą ilością zieleni oraz oświetleniem chodnikowym, poprosiliśmy Prezydenta o dofinansowanie dalszych prac na Rynku. Dodatkowo na pomniku, gdzie została umieszczona/przeniesiona z budynku byłej poczty tablica poświęconą pamięci mieszkańców Kromołowa poległych i pomordowanych w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej nastąpiło by zamocowanie wyrzeźbionego przez Pana Zdzisława Lendora herbu Kromołowa, czyli płaskorzeźby z wizerunkiem Gryfa.

Kolejnymi poruszanymi problemami były sprawy związane z budową kolejnych ulic nie mających nawierzchni asfaltowej, zgodnie z przyjętym planem i kolejnością ustaloną przez SMDK w 2009 r. i umieszczeniem tych inwestycji w planach kolejnych budżetów miasta. Przed naszym spotkaniem z Prezydentem spotkał się Michał Zbierański interpelujący w sprawie ulicy Smuga i uciążliwości związanej z nawierzchnią w/w ulicy. Rozwiązanie tego problemu jakie jest w chwili obecnej zastosowane przez UM, to pokrycie nawierzchni ulicy Smuga warstwą zbieranego asfaltu z ulicy Leśnej, co zapewne nie zadawala mieszkańców, ale jest „lepszą” nawierzchnią niż kurzący się żużel po hutniczy, co nie zmienia faktu, że powinna być wykonana kompleksowa budowa nawierzchnia ulicy czy to z kostki brukowej czy asfaltu, podobnie jak na pozostałych Kromołowskich ulicach, które nie mają utwardzonej nawierzchni a przykładem ulic w Zawierciu czy Bzowie, jak np. Miejskiej, Solidnej, Rumiankowej, Jodłowej czy Czwartaków.

 

Wszystkie proponowane inwestycje w Kromołowie jak podkreślił Pan Prezydent są uzależnione od efektu ekologicznego wybudowanej kanalizacji ściekowej i jako przykład podał dzielnicę Borowe Pole, gdzie już jest podłączonych 91% posesji… Nasza dzielnica ma takich podłączeń zaledwie 56%, ale przejeżdżając po Kromołowie, widać, że kolejne posesje się przyłączają i myślę, że ta tendencja wzrostowa się utrzyma i nie będzie ilość przyłączy „kartą przetargową” w rękach Pana Prezydenta.

 

Głównymi inwestycjami w Kromołowie, które zostaną zgłoszone do projektu budżetu na rok 2012 będą:

 

  • Budowa ulic: Zbożowa, Żniwna,
  • Rozpoczęcie budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego – 1 etap odsłonięcie drugiego źródła rzeki Warty,
  • Wykonanie projektów pod budowę ulic: Gromadzka, Darniowa,
  • Dokończenie prac na Rynku w Kromołowie zgodnie z nową aranżacją (oświetlenie + zieleń + wbudowanie Herbu Kromołowa – jest szansa, że Herb będzie wbudowany w tym roku).

W czasie tych trzech miesięcy, a dokładniej w lipcu w Pałacyku z udziałem SMDK, Radnych z naszej dzielnicy oraz przedstawicieli TSK i ZF „Kromołowianie” rozmawiano z prezesem ZKM – Panem Markiem Machelskim, o zmianach rozkładów jazdy autobusów od dnia 1 sierpnia 2011r przejeżdżających przez Kromołów, czyli linii nr 3, 5 i 8. Linia nr 4 nie miała planowanych zmian. Zostały przedstawione propozycje przez Pana Prezesa a uczestnicy spotkania odnieśli do nich z punktu widzenia pasażerów autobusów ZKM. Wiele proponowanych zmian mogło by nie korzystnie wpłynąć na połączenia z naszej dzielnicy z Zawierciem i zostaną one jeszcze przeanalizowane przez ZKM. Na chwilę obecną - od 1 sierpnia 2011r – zmiany rozkładu jazdy nie dotknęły w/w linii. Zostały tylko zmienione rozkłady jazdy linii: nr 1, nr 2 i nr 6.

Podczas Jarmarku Kromołowskiego gościliśmy Pana Stanisława Dąbrowę – I zastępcę Wojewody Śląskiego, Pana Ryszarda Macha – Prezydenta Miasta Zawiercie, Pan Marka Kozieła - Zastępcę Prezydenta Miasta Zawiercie, Pana Edmunda Kłóska – Przewodniczącego Rady Miasta oraz Starostę Powiatu Zawierciańskiego – Pana Rafała Krupę i Pana Witolda Grima – Radnego Sejmiku Wojewódzkiego. W czasie, krótkiego spotkania w Pałacyku nad Wartą, zostaliśmy zapewnieni, że w dzielnicy Kromołów, będą prowadzone kolejne inwestycje, które mają sprawić, że nasza dzielnica będzie się zmieniać. Czas pokaże jakie to będą inwestycje i na jaką skalę…

Na chwilę obecną, kontynuowana jest budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy Siewierskiej. Prace mają się zakończyć w miesiącu marcu przyszłego roku. Były okres spowolnienia tych prac, ponieważ wyniknęła kwestia „utopienia” przydrożnej Kapliczki z figurą Chrystusa Frasobliwego, jak również były i są zastrzeżenia co do miejsca „ulokowania” przystanku autobusowego przy posesji nr 92 na ulicy Siewierskiej. Nie mniej jednak taki projekt został zatwierdzony i wykonany przez GDDKiA, biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa i przepisów obowiązujących w naszym kraju i nie wyrażono zgody na pozostawienie przystanku w tymczasowym miejscu przy stacji rozdzielczej, na przeciwko baru „Pstrąg” z powodu bliskości łuku drogi nr 78 oraz wyjazdu z ulicy Przejściowej. W opinii również pozostałych mieszkańców tej części naszej dzielnicy, nowe miejsce jest bardziej korzystne (zrobiona została zatoczka), co pozostawiam Państwa ocenie. Pojawiło się również kilka zastrzeżeń odnośnie „połączenia” budowanego chodnika z wjazdami do poszczególnych posesji, ale myślę, że zostały one już wyjaśnione pomiędzy wykonawcami a mieszkańcami danych posesji. Trwa również przebudowa chodnika na ulicy Bonerów – od ul. Żelaznej w kierunku Żerkowic. Prace powinny zostać zakończone w tym miesiącu. Zostanie wymieniony cały chodnik podobnie jak na ulicy Jurajskiej, gdzie prace już się zakończyły.

Podczas sierpniowego spotkania z Panem R. Machem i jego zastępcą do spraw gospodarczych Panem W. Mikułą otrzymaliśmy informację, że będzie budowany nowy wodociąg na ulicy Niemcewicza w części ulicy prowadzącej do działek w stronę Bzowa (tzw. łąki p. Turleja) – jest już to w trakcie realizacji, wymieniony zostanie w tym roku wodociąg na ulicy Bema, jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne (jeżeli nie, to prace rozpoczną się na wiosnę roku 2012) i wymieniany jest sukcesywnie wodociąg na ulicy Siewierskiej wraz ze budową chodnika i ścieżki rowerowej. Również w tym roku ma nastąpić wykonanie odwodnienia ulicy Modrzewskiego.

Zgłoszone zostały do UM i Starostwa prace związane z naprawą na placu zabaw kładki i małych huśtawek – słonika i koguta (termin realizacji – 20.09.) oraz dokonaniem pielęgnacji drzew na skrzyżowaniu ulic Łośnickiej i Filaretów (w miesiącu wrześniu), które to drzewa są połamane przez przejeżdżające TIR-y w związku z objazdem związanym z budową ronda na Żabkach.

Na koniec zachęcam Państwa do zapoznania się z ustawą i wnioskiem dotyczącą „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie” – montaż tzw. solarów, wymiana pieca CO, itd., którea została umieszczona poniżej a następne wiadomości przestawię w miesiącu październiku.

Mariusz Golenia


 

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template