Strona główna

Kromołów

Źródło Kromołów w Klasie B - runda wiosenna

Poprawiony: wtorek, 27 marca 2012 14:48 Wpisany przez Paweł Kwapisz wtorek, 27 marca 2012 14:30

Po zimowej przerwie rozgrywki wznawia piłkarska Klasa B. Pierwsza kolejka serii rewanżowej już w najbliższy weekend. Z myślą o wszystkich sympatykach drużyny z najstarszej dzielnicy Zawiercia, przygotowaliśmy skarb kibica. Znajdują się w nim najważniejsze informacje na temat Źródła Kromołów przed rundą wiosenną. Życzymy miłej lektury!

KADRA

Bramkarze:
Emil Makieła, Jordan Pazia, Mateusz Sikora
Obrońcy:
Paweł Gieszczyk, Andrzej Jadczyk, Marcin Karasek, Damian Kot, Krzysztof Laber, Mateusz Laber, Maciej Mackiewicz, Przemysław Orman, Sławomir Turlej, Jacek Zgryźniak
Pomocnicy:
Łukasz Dudek (?), Błażej Janoska, Grzegorz Kobuszewski, Damian Latko, Szymon Mogielski, Bartłomiej Nędza, Artur Oczko, Jarosław Rasztabiga, Mateusz Sokołowski, Bartłomiej Wacławik, Łukasz Zamora
Napastnicy:
Dawid Janoska, Damian Krawczyk, Dawid Nędza, Konrad Szafran, Dawid Treściński
Trener:
Andrzej Lenartowicz (od stycznia 2012)

 

 

Sprawozdanie z działalności SMDK za rok 2011 przesłane do UM w Zawierciu

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 25 marca 2012 11:39

W odpowiedzi na pismo SO.0012.16.2.2012.SŁP z dnia 20.02.2012r. informuję, że Samorząd Mieszkańców Dzielnicy Kromołów w roku 2011, podczas swoich comiesięcznych spotkań w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:00 w Pałacyku nad Wartą wraz z Radnymi Miasta Zawiercie z naszej dzielnicy omawiał sprawy bieżące dzielnicy i zgłaszane przez mieszkańców wnioski, które zostawały w formie pisemnie składane do UM w Zawierciu. Interweniował w sprawach awarii wodociągów, sieci telekomunikacyjnej, odśnieżania, utrzymania porządku i czystości dróg, placów i rzeki Warty.

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Mieniem Gminy pomagał przy uregulowaniu kwestii prawnych na ulicy  Żniwnej przed planowaną przebudową ulicy oraz zadeklarował taką pomoc wraz ze złożeniem wniosku do UM w 2012 r. o uregulowanie prawne ulic: Gromadzkiej i Darniowej, aby mogły powstać plany przebudowy w/w ulic. SMDK włączył się również w pomoc finansową od firm prywatnych na rzecz ZF „Kromołowianie” oraz LKS Źródło.

Po informacji o ewentualnej planowanej budowie osiedla socjalnego w Kromołowie udał się z wizytą na takowe osiedla wraz z przedstawicielami UM w Zawierciu i Radnymi do Rudy Śląskiej. Wszystkie uwagi i zdjęcia wykonane zostały udostępnione mieszkańcom na stronie internetowej www.kromolow.pl przy której redagowaniu SMDK aktywnie bierze udział oraz poprzez ogłoszenia pisemne. Informacje zamieszczone mają posłużyć opinii jaką mają mieszkańcy na temat budowy osiedla socjalnego.

SMDK wraz z Radnymi Miasta z naszej dzielnicy Panem Janem Sygietem i Panią Małgorzatą Machura oraz Radnym Powiatowym Panem Andrzejem Wilkiem ustawicznie zabiega o najważniejsze inwestycje w naszej dzielnicy (wymienione poniżej), które były uzależniane od efektu ekologicznego kanalizacji ściekowej w dzielnicy, a który osiągnął już pułap 87% na dzień 6.02.2012 r., co w roku 2011 przyniosło progres ponad 25% i według naszej oceny patrząc na ilość przyłączy do wykonania w dzielnicy 509 (jest wykonanych 446) Kromołów jest nie kwestionowanym liderem w mieście Zawierciu. Poziom na Borowym Polu nie zmienił się w ciągu roku (102 do wykonania – jest podłączonych 90) oraz ulica Prusa (19 do wykonania – jest podłączonych 19). Sprzyjająca pogoda na pewno sprawi, że w nie długim czasie będziemy mieli kolejny progres i osiągniemy pułap ponad 90% procentowy.

Najważniejszymi oczekiwanymi inwestycjami w dzielnicy Kromołów są mianowicie:

 • rozpoczęcie budowy/odkrycia źródeł rzeki Warty wraz z terenem rekreacyjnym przy boiskach sportowych i Pałacyku nad Wartą zainicjowanym przez TSK
 • budowę infrastruktury drogowej – 7 ulic nie utwardzonych w dzielnicy oraz 2 nie utwardzone do końca
 • dokończenie przebudowy/odnowy Rynku w Kromołowie – dokończenie oświetlenia – jest wykonana mapa do celów projektowych i ma zostać wyłoniony wykonawca zgodnie z pismem z UM w Zawierciu – GI.7021.5.57.2011
 • dokończenie sięgaczy kanalizacji ściekowej pomiędzy ulicą Przejściową a Piaskową wraz z kanalizacją burzową i wykonaniem chodnika
 • budowa chodników przy drogach zarządzanych przez Starostwo Powiatowe

Jeżeli chodzi o „Wykonania zadań inwestycyjnych w  2011 r.  na terenie osiedla Kromołów” informujemy, że szczegółowy wykaz realizacji zadań inwestycyjnych i remontów znajduje się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Zawierciu, który to prowadzi szczegółowe rozliczenie planowanych i realizowanych inwestycji w danym roku.

   

Przystanek autobusowy na ulicy Siewierskiej

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 19 marca 2012 18:38

W związku z artykułem w Dzienniku Zachodnim i licznymi zapytaniami mieszkańców z ulicy Siewierskiej oraz Smuga dotyczącymi sprawy przystanku autobusowego po prawej stronie jadąc do Kromołowa, Samorząd Mieszkańców uważał, że lokalizację przystanku, jego ewentualne przeniesienie pilotuje i złożył w tym temacie odpowiednie pisma w UM w Zawierciu radny Marcin Przybyła, który w tej sprawie interpelował na sesji  Rady Miasta… Nie do nas należy wyjaśnienie tej kwestii…

Samorząd Mieszkańców, w związku z powyższym, złożył  pismo w danej sprawie do UM w Zawierciu w dniu 5 marca 2012 r. (treść poniżej) a w dniu 13 marca 2012 r. listownie otrzymał odpowiedź zamieszczoną poniżej (pismo z dnia 8.03.2012 r.).

W chwili obecnej UM w Zawierciu oraz Samorząd Mieszkańców czeka na odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach w nawiązaniu do zaproponowanego rozwiązania (przesunięcia przystanku) lub na ewentualną propozycję spotkania w terenie, czyli na feralnym Przystanku… Myślę, że do dnia 29 marca 2012r, kiedy odbędzie się zebrania z mieszkańcami w Pałacyku nad Wartą o godzinie 17:00, na które wszystkich Państwa zapraszam, doczekamy się zwrotnej informacji z GDDKiA z Katowic.

Załączniki:
Pismo do Prezydenta Miasta
Pism do GDDKiA

   

Nowa taryfa opłat za wodę i odprowadzenie ścieków

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 16 marca 2012 12:42

Strona 1
Strona 2

 

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – marzec 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 08 marca 2012 20:39

Podczas spotkania Samorządu Mieszkańców w miesiącu marcu w którym uczestniczyło po raz kolejny tylko dwoje naszych Radnych: Pani Małgorzata Machura oraz Pan Jan Sygiet. Omówione zostały zgłoszone przez mieszkańców wnioski, które zostały złożone do Urzędu Miasta w Zawierciu oraz zapoznaliśmy się z odpowiedziami UM w sprawie złożonych wcześniej wniosków.

Do Urzędu Miasta oraz Starostwa powiatowego zostały złożone pisma dotyczące m.in.:

 • Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w dzielnicy,
 • Poprawy oprawy studzienek kanalizacyjnych na ulicy Filaretów i Łośnickiej,
 • Poprawy oznakowania na ulicy Łośnickiej – znaku STOP,
 • Przesunięcia przystanku przy ulicy Smuga w stronę Zawiercia,
 • Uzupełnienia braków elementów w wiatach na przystankach oraz ustawienia koszy na śmieci,
 • Posprzątania śmieci wzdłuż rzeki Warty i obok starych stodół na ulicy Nad Wartą,
 • Uregulowania kwestii prawnych ulic: Gromadzkiej i Darniowej pod kątem projektów przebudowy nawierzchni dróg,
 • Poprawienia znaków drogowych uszkodzonych podczas zimy,
 • Naprawy zniszczonej tablicy ogłoszeń na Przystanku Głównym - wniosek złożony przez Pana Jana Sygieta.

W związku ze złożeniem w 2011r wniosku o dalsze zagospodarowanie/przebudowanie Rynku w Kromołowie Urząd Miasta Zawiercie w odpowiedzi poinformował, że została wykonana mapa do celów projektowych „Oświetlenie skweru Rynku w Kromołowie” i został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Zostały nam również przekazane informacje odnośnie modernizacji wodociągów na ulicach: Modrzewskiego, gen. J.Hallera, Karlińskiej oraz Darniowej, które są planowane w 2012 r.

Bardzo ważną i zarazem dobrą informacją jest aktualny stan podłączania się przez mieszkańców do kanalizacji ściekowej. Na koniec miesiąca lutego dzielnica nasza osiągnęła pułap 87%, co obliguje nas w związku z uzależnieniem od tego wyniku inwestycji w dzielnicach miasta Zawiercia, o czym mówił Pan Prezydent podczas spotkania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 31.03.2011r. do upominania się o kolejne inwestycje w Kromołowie.

Podczas spotkania został ustalony termin zebrania z Panem Prezydentem Ryszardem Machem i Zastępcą Prezydenta Panem Markiem Koziełem oraz zaproszonymi gośćmi w dniu 29.03.2012 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Pałacyku nad Wartą. Głównymi tematami zebrania będą kwestie inwestycji w naszej dzielnicy w bieżącym roku a szczególnie inwestycji pod tytułem „Mieszkania socjalne” oraz zostanie przedstawione sprawozdanie Samorządu Mieszkańców za 2011 r. Zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu jak największej liczby mieszkańców oraz do zadawania bezpośrednich pytań. Informacje o zebraniu zostaną umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń, słupach ogłoszeniowych i przystankach.

Zachęcam również do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej naliczania opłat za wywóz śmieci za pośrednictwem naszej strony internetowej, poprzez oddanie ankiety w szkole – ZS nr 13 nauczycielom (dzieci otrzymają ankiety do zabrania do domów) lub poprze wypełnienie ankiety i wrzuceniem jej do urny o czym informuje zamieszczone na stronie www.kromolow.pl ogłoszenie.

Następne informacje w miesiącu kwietniu wraz z informacją z przebiegu zebrania. Natomiast przed zebraniem zostanie zamieszczone na stronie sprawozdanie z działalności SMDK za 2011 r.

Mariusz Golenia

 

   

Cząstka "Kotła Czarownic" w Kromołowie

Wpisany przez Paweł Kwapisz czwartek, 08 marca 2012 10:47

Dzięki staraniom Prezesa Kazimierza Miśty, Źródło Kromołów pozyskało 300 krzesełek, pochodzących z przebudowywanego Stadionu Śląskiego. Siedziska zostaną prawdopodobnie wykorzystane przy boisku treningowym, które w przyszłości (miejmy nadzieję, że w niedalekiej) ma służyć jako główny obiekt meczowy. 

kzss.jpg
foto: Marcin Nowak / www.mmsilesia.pl

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – luty 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 21 lutego 2012 10:58

Podczas spotkania Samorządu Mieszkańców w miesiącu lutym w którym uczestniczyło również dwoje naszych Radnych: Pani Małgorzata Machura oraz Pan Jan Sygiet poruszana była głównie kwestia budowy mieszkań socjalnych, omówione zostały przygotowane wnioski do Urzędu Miasta w Zawierciu oraz planowane w budżecie inwestycje na terenie dzielnicy.

Temat budowy czy też nie budowy mieszkań socjalnych w Kromołowie cały czas wywołuje emocje i nowe głosy „za” i „przeciw” w tej sprawie. W miesiącu styczniu odbyło się w tej sprawie spotkanie z mieszkańcami – przedstawicielami - Osiedla Kromołów – Bloki, których takowa kwestia najbardziej z racji lokalizacji interesuje oraz odwiedziły naszą dzielnicę Panie Dziennikarki z lokalnych gazet, a mianowicie Dziennika Zachodniego oraz Kuriera Zawierciańskiego. Podczas rozmów ustalono, że w miesiącu marcu zostanie zorganizowane spotkanie z Prezydentem Miasta w Pałacyku nad Wartą, które oprócz sprawozdania z rocznej działalności Samorządu w głównej części będzie poświęcone budowie osiedla socjalnego i związanych z nim kwestii i pytań, na które Pan Prezydent i przedstawiciele UM w Zawierciu odpowiedzą zebranym mieszkańcom. Spotkanie takowe powinno również dać ostateczną odpowiedź jakie stanowisko w tej sprawie zajmują mieszkańcy, co powinni wziąć pod uwagę Radni Miasta Zawiercia, którzy podczas głosowania będą ostatecznie decydowali o lokalizacji osiedla (jego wielkości, ewentualnym rozmieszczeniu w kilku dzielnicach), jeżeli UM pozyska odpowiednie środki finansowe od Wojewody Śląskiego.

Nawiązując do inwestycji planowanych w dzielnicy a w szczególności rozpoczęcia przebudowy ulicy Zbożowej w związku z migracją map geodezyjnych – satelitarnych i ich naniesieniem na istniejące plany, muszą zostać jeszcze ustalone z sześcioma właścicielami kwestie granic nieruchomości, ale myślę, że te kwestie zostaną przez UM w Zawierciu szybko uregulowane w czym SMDK będzie chciał pomóc i już takie kroki poczynił… bo jak UM w Zawierciu zapewniał, ulica Zbożowa była w całości „prawnie przygotowana” pod przebudowę… Powyższe kwestie i ich finalne zakończenie nie powinny wpłynąć na rozpoczęcie pierwszych prac związanych z kanalizacją ściekową w pierwszym półroczu tego roku, o czym przekonywał Pana Jana Sygieta i autora niniejszego tekstu podczas spotkania w urzędzie Naczelnik Wydziału Infrastruktury.

Kolejne informację przekażą Państwu jak zawsze w następnym miesiącu…

Mariusz Golenia

 

   

Strona 104 z 110

<< pierwsza < poprzednia 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 następna > ostatnia >>
joomla template