Strona główna Kultura Wydarzenia kulturalne Słoneczny „Jarmark Kromołowski”

Słoneczny „Jarmark Kromołowski”

W drugą niedzielę sierpnia 2013 r. odbył się w naszej miejscowości kolejny już „Jarmark Kromołowski”, któremu sprzyjała słoneczna pogoda zachęcająca do przyjścia do Pałacyku nad Wartą, co też wielu mieszkańców uczyniło. Podobnie jak to miało miejsce podczas uroczystej Mszy Św. za parafian w naszym kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa rozpoczynającej jarmark i skromny jubileusz 820-lecia lokacji Kromołowa. Mszę Św. odprawił wikariusz ks. Konrad Cygan w języku łacińskim. Zarówno sama celebracja Mszy Św. przez księdza wikariusza, kazanie głoszone ze starej ambony, jak to dawniej czyniono oraz śpiew łaciński podnoszący na duchu naszego chóru wywarł na uczestnikach niezwykłe wrażenie. Duża ilość widzów podczas jarmarku, zaproszonych gości sprawiła, że występy zespołów regionalnych (Kół Gospodyń Wiejskich), zespołów muzycznych, artystów indywidualnych nagradzana była gromkimi brawami. Wszyscy organizatorzy z zespołem folklorystycznym „Kromołowianie” (działającym przy MOK „Centrum”) i panem Stefanem Markowskim  na czele byli niezmiernie zadowoleni z tak dużej ilości mieszkańców i gości, którzy zawitali w tym roku do Kromołowa. Podczas tych kilku godzin spędzonych przy źródle rzeki Warty zarówno dzieci jak i dorośli mieli swoje „atrakcje” i chyba wszyscy byli zadowoleni.

Z ramienia władz samorządowych w jarmarku uczestniczyli: pan Ryszard Mach – Prezydent Miasta Zawiercia, pan Edmund Kłósek – Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Rafał Krupa – Starosta Powiatu Zawierciańskiego, pan Andrzej Danecki – Dyrektor MOK w Zawierciu oraz nasi radni: pan Andrzej Wilk – radny powiatowy, pani Małgorzata Machura wraz z panem Janem Sygietem – radni Rady Miejskiej. Podczas odbywającego się równomiernie turnieju piłkarskiego oldbojów organizowanego przez pana Bogdana Radkowskiego dołączył do grona samorządowców, również pan Witold Grim – radny Sejmiku Wojewódzkiego. Tegoroczna impreza kulturalna w naszej dzielnicy była również okazją do upamiętnienia 820-lecia lokacji naszego historycznego Kromołowa. Ten jubileusz chcieliśmy przede wszystkim uwidocznić poprzez trwałe rzeczy przypominające dzieje i historię naszej dzielnicy. Z tej okazji wykonane zostały tablice nad których wykonaniem i realizacją „czuwał” pan Jan Sygiet, podobnie jak przy pracach związanych z wykonaniem tablic i podświetleniem kaplicy. Pierwsza z nich, przedstawia mapę i rys historyczny Kromołowa, przy której zredagowaniu pracował SMDK, TSK, OSP, LKS Źródło, Szkoła i oczywiście pan Jan, a jej wykonanie zlecił Wydział Rozwoju i Promocji UM w Zawierciu. O przebiegu tych pracach już wcześniej Państwa informowałem. Druga tablica to również wspólny wysiłek wszystkich organizacji działających w Kromołowie oraz mieszkańców, którzy udostępnili archiwalne zdjęcia ze swoich rodzinnych zbiorów. Całość graficzną tablicy i jej wykonanie zawdzięczamy firmie „ANRO” – Państwu Rotarskim, za co serdecznie dziękujemy. Kolejną pamiątką, która pozostanie nam z okazji 820-lecia jest wykonanie podświetlenia kaplicy św. Jana Nepomucena z trzech stron nad tablicami oraz pod dzwonnicą wieńczącą kaplicę. W tej kwestii otrzymaliśmy pomoc od firmy „Elektro-Mad” – Państwa Dąbrowskich, za co również serdecznie dziękujemy. Kolejny akcent na kaplicy to wykonane granitowe trzy tablice z napisem: „Kapliczka p.w. św. Jana Nepomucena – główne źródło rzeki Warty”. Za namową i prośbą pana Andrzej Wilka – Dyrektora Szkoły tablice wykonał i zamontował pan Wojciech Szwaja z synem, a elementy montujące – śruby nierdzewne – wykonał pana Marian Chmurski – firma „Mach”. Za wykonanie tych prac i partycypowanie w kosztach oczywiście niezmiernie dziękujemy. Najważniejszą trwałą pamiątką ma być odkrycie źródła rzeki spod kaplicy św. Jana Nepomucena. Prace przy tej inwestycji ciągle trwają i czekamy na ich szybkie zakończenie. Całość prac finansowana jest z budżetu miasta. Niemniej jednak już podczas trwania jarmarku można było zobaczyć płynącą wodę ze źródła w podświetlonej obudowie. Myślę, że ten element będzie zwieńczeniem roku 820-lecia lokacji Kromołowa po jego odpowiednim wykończeniu.

Na zakończenie „Jarmarku Kromołowskiego” odbyła się dyskoteka, gdzie wszyscy mieszkańcy zarówno młodzi jak i nieco starsi tańczyli i śpiewali znane przeboje muzyki rozrywkowej. Kolejne informacje z jarmarku, widziane okiem Samorządu Mieszkańców za rok…
 

 

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template