Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

MAŁA ARCHITEKTURA - FONTANNA NA DRUGIM ŹRÓDLE

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 10 sierpnia 2022 19:47

 

Kolejny element małej architektury pojawił się w dzielnicy. Jest to fontanna (dysza z podświetleniem) na drugim źródle rzeki Warty – na terenach rekreacyjnych. Pomysł zrodził się wśród mieszkańców, w Samorządzie Mieszkańców. I taki wniosek został skierowany przez Przewodniczącego Samorządu Włodzimierza Czecha w ramach tegorocznego Funduszu Osiedlowego. Część z puli funduszu zostało przesunięte na ten cel. Pozostałe środki finansowe zostały przekazane z UM w Zawierciu oraz OSiR. Dziękuję w tym miejscu Prezydentowi Miasta – Łukaszowi Konarskiemu, Dyrektorowi Grzegorzowi Przybyszowi oraz pracownikom OSiR za pomoc w realizacji zakupu i montażu a także Radnym RM za przesunięcie środków finansowych. Na razie dysza i podświetlenie działa w momencie włączenia się oświetlenia na terenach rekreacyjnych, ale jak zostaną wykonane odpowiednie podłączenia w skrzynce elektrycznej przez TAURON będzie fontanna działać też w ciągu dnia. Kolejne rzeczy w ramach Funduszu Osiedlowego są w toku...

 

LETNIE NAWAŁNICE - c.d. 30.07.2022 r.

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 01 sierpnia 2022 18:39

 

Kontynuując wątek obfitych opadów tego lata, kolejny, trzeci taki deszcz spadł w sb 30.08.2022r. Aczkolwiek był mniej obfity i „bardziej rozłożony w czasie". Niemniej jednak ul. Bonerów i Staromiejską płynęła woda opadowa. Ulicą Żelazną praktycznie to sama woda opadowa zebrana z powierzchni drogi. Dzieje się tak zawsze, gdyż jest to najniżej położona ulica w dzielnicy. Kiedyś była ona jeszcze niżej usytuowana a to z racji mostu i spływania właśnie wód z pól, po topniejącym śniegu od strony Gidowki. Dzisiaj w pod ulicą jest cała kanalizacja deszczowa – kolektory odprowadzające wodę do rzeki Warty. Oczywiści standardowe spływanie wody po opadach nie byłoby problemem. Praktycznie do tej pory. Sobotni deszcz, kolejny raz ewidentnie pokazał, że tegoroczne sytuacje wiążą się z drogą DK-78, Górą Żerkowską i polami uprawnymi kukurydzy. W niedzielę całą sytuację ponownie monitorowała zastępca prezydenta miasta Justyna Miszczyk. Po otrzymanej odpowiedzi ws. zabezpieczenia ulicy Żelaznej, przedstawiłem w drugiej interpelacji propozycje zabezpieczenia zlewiska pomiędzy ulicami: Żelazną i Filaretów i podobne rozwiązanie można zastosować na ul. Jurajskiej. Patrząc na możliwość pozyskania dużych ilości ziemi z budowanej obwodnicy Poręby i Zawiercia oraz wykonania nasadzeń, cała inwestycja nie byłaby kosztowna a zapewne pomogłaby rozwiązać owe problemy albo je zminimalizować. Poniżej przedstawiam Państwu treść interpelacji. Drugiej propozycji. Teraz czas na działania ze strony Prezydenta Miasta - UM w Zawierciu. Zapewne skonsultowanie tych kwestii w szerszym gronie, włączenie do nich przedstawicieli KOWRu, GDDKiA oraz dzierżawców pól powinno przynieść skuteczne działania eliminujące problemy z wodami opadowymi. Nieinwazyjne prace w środowisko, glebę, wpisanie się w naturę jest chyba najlepszym sposobem zabezpieczenia. Najlepiej właśnie chyba „natura przeciw naturze” rozwiązuje problemy. Słynna miedza, małe wniesienia, drzewa, krzewy, sposób zaorywania pól powinny być skuteczne na przyszłość w powyższych sytuacjach. W nawiązaniu do informacji o spotkaniu z Prezydentem Miasta w Pałacyku nad Wartą w tych ważnych kwestiach dla mieszkańców, z informacji jakie otrzymał Przewodniczący Samorządu, w związku z okresem wakacyjnym, urlopami spotkanie planowane jest na wrzesień tego roku…

  

   

Planowana przebudowa sali gimnastycznej przy SP -13

Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 30 lipca 2022 20:44

 

Po wakacyjnej przerwie wracamy do uzupełnienia informacji na portalu www.kromolow.com.pl

Bardzo dobrą wiadomość dotarła do nas w drugiej połowie lipca a dotyczyła ona Szkoły Podstawowej nr 13. Po wielu próbach pozyskania dofinansowania na przebudowę sali gimnastycznej, w końcu środki w wysokości 4,9 mln zł zostały przyznane w ramach Polskiego Ładu – Edycja trzecia tereny po-PGR-owskie. Jest to zapewne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do podstawówki z ośmiu dzielnic miła niespodzianka.

W tym miejscu dziękuję posłom: Pani Ewie Malik, Pani Danucie Nowickiej oraz Panu Waldemarowi Andzelowi za wspieranie tej inwestycji i przekonywanie, że jest to bardzo potrzebna i oczekiwana od wielu lat przebudowa. Dziękuję równocześnie Włodarzom Miasta i Zarządowi Powiatu za wspieranie tej inicjatywy a w szczególności Pani Małgorzacie Benc – wiceprezydent miasta i Panu Gabrielowi Dorsowi – Staroście Powiatu. Tak jak już wspominałem na fb, w toczącej się dyskusji – osoby powyższe podczas wizyt w szkole, w dzielnicy dobrze poznały bolączkę braku odpowiednich warunków do zajęć z wychowania fizycznego dla ponad 400-stu dzieci uczących się w szkole i przedszkolu. Podobnie było w przypadku dofinansowania wozu strażackiego dla OSP Kromołów – docenienia pracy i zaangażowania lokalnych druhen i druhów. Rozbudowa sali wpisuje się również w zabezpieczenie w okresie jesienno-zimowym obiektów sportowych do trenowania dla dzieci i młodzieży, rekreacyjnego uprawiania sportu dla mieszkańców miasta. Powstanie nowych obiektów przy SP-9, w przyszłości przy SP-13 oraz planowanej inwestycji przez starostwo przy II LO im. H.Malczewskiej powinno znacząco wpłynąć na dostępną bazę sportową w mieście. Teraz wszystko w rękach Prezydenta Miasta, aby wprowadzić zadanie do budżetu miasta, zabezpieczyć wkład własny i rozpocząć odpowiednie procedury administracyjne. Rada Miejska zapewne też przychylnie spojrzy na w/w inwestycję a przede wszystkim na fakt pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Oczywiście jak zawsze powtarzam, zobaczymy co przyniesie czas… i kolejne miesiące.

https://jura24.pl/blog/2022/07/20/kolejne-miliony-dla-gmin-powiatu-zawiercianskiego/

https://www.facebook.com/100004995574200/posts/pfbid0FxSnRJk8BJ6bfs6j2mnC6aZYsmN1E6a5kkv2HCCydHL6AKN9Q31xXroNEzV2oAL9l/?app=fbl

https://zawiercie.naszemiasto.pl/w-sp13-w-zawierciu-kromolowie-powstanie-nowa-hala-sportowa/ar/c1-8918203

https://zawiercie.powiat.pl/aktualnosci/kolejne-miliony-zlotych-trafia-do-powiatu-i-gmin-powiatu-zawiercianskiego-iii-edycja-rzadowego-funduszu-polski-lad-w-ramach-programu-inwestycji-strategicznych-pgr.html

 

   

WYNIKI GŁOSOWANIA - BUDŻET OBYWATELSKI 2023

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 03 lipca 2022 12:13

 

Zakończyło się głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023. Podobnie jak w roku ubiegłym projekt OSP Kromołów został wybrany do realizacji. Niestety drugi projekt z dzielnicy nie zakwalifikował się – mini SkatePark. Otrzymał piątą ilość głosów - 300 oddanych głosów. Gratulujemy druhom wyniku i życzymy zrealizowania projektu. Niestety dzieciaki nie będą miały na razie swojego placu do pojeżdżenia, ale będą mogły skorzystać z SkateParku jaki zostanie wybudowany na dawnym boisku „Włókniarz”, gdyż projekt tego skateparku zakwalifikował się do realizacji w ramach BO 2023.

Podobnie jak dwa projekt zgłoszony przez OSP Marciszów. W tej edycji BO 2023 kwota 1,5 mln zł wystarczyła na cztery projekty.

Podsumowując formułę Budżetu Obywatelskiego, niestety patrzą na liczbę głosujących nie przybywa ich z roku na rok, a wręcz przeciwnie. To myślę, pokazuje, że formy tzw. budżetów dzielnicowych jak np. w Rybniku są dużo lepszym rozwiązaniem. Regulamin takiego Budżetu Obywatelskiego Dzielnicowego bardziej wpływa na „zaproszenie” mieszkańców do włączenia się w samorządność w gminach i delegowane środki finansowe są lepiej wykorzystywane - zrównoważenie. W tym roku głosowały 2243 osoby, a więc raptem 4,8 % mieszkańców Zawiercia. W roku ubiegłym niewiele ponad 7%. Formuła Rybnicka – a więc 2/3 budżetu podzielone na dzielnice wg ilości mieszkańców (ilość mieszkańców pomnożona przez współczynnik kwotowy) - a 1/3 przeznaczona na ogólny projekt miejski. I taką formułę proponowali miejscy radni od początku prac nad regulaminem do Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z deklaracją na Komisji Budżetu i Gospodarki złożoną przez panią Justynę Miszczyk – zastępcę Prezydenta, regulamin kolejnego budżetu ma być wzorowany na Budżetach Obywatelskich Dzielnicowych. Wstępna propozycja regulaminu miała być przedstawiona w czerwcu… cały czas czekamy na nową propozycję. Jeszcze raz gratulując zwycięzcom, dziękuję wszystkim osobom, które oddały swoje głosy w ramach BO 2023, a szczególnie wszystkim Państwu, którzy poparli projekty z dz. Kromołów.

 

   

POPOŁUDNIOWA NAWAŁNICA - 28.06.2022 r.

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 30 czerwca 2022 17:59

 

Chyba nikt się nie spodziewał „powtórki” z 14 i 17 maja 1996 r. kiedy dz. Kromołów nawiedziła powódź błyskawiczna (intensywny opad deszczu – tzw. oberwanie chmury). Czy historia zatoczyła koło? Na pewno dla mieszkańców ul. Staromiejskiej, w kontekście wydarzenia z dnia 9 czerwca 2022 roku, było to kolejne traumatyczne wydarzenie – płynąc woda i błoto w dniu 28 czerwca 2022 roku. Niestety ponownie główną przyczyną zaistniałej sytuacji była droga krajowa DK-78 i poczynione w jej obrębie prace. Jedne związane z polami uprawnymi pod Górą Żerkowską a drugie związane z pracami wykonywanymi przez GDDKiA. Prace te miały naprawić to co wydarzyło się trzy tygodnie temu. Niestety obfita burza „wykorzystała” tą sytuację. Brak zakorzenionej trawy po pogłębianiu rowów melioracyjnych zamulonych przez ziemię z pola po lewej stronie jadąc w kierunku Żerkowic, zablokowanie przez krawężniki, płytki chodnikowe zlewni wody opadowej spowodowały jeszcze gorsze skutki niż niedawno. Dodatkowo poziom wody na ul. Staromiejskiej „podniosła” woda ze zlewni pól pomiędzy ul. Filaretów (kierunek Pomrożyce) a drogą polną do Piecek – przedłużenie ul. Żelaznej. Od wybudowania w 2009 roku zbiorników retencyjnych kilka razy miały zdarzenia płynięcia nadmiaru wody końcówką ulicy Żelaznej (od strony Piecek). Zazwyczaj jest to sama woda z małą ilością osadów, ziemi. Ale miało to miejsce kilka razy i na wniosek mieszkańców wnioskowano do UM o wykonanie małego zbiornika ewentualnie nasypu wzdłuż pola (równolegle do polnej drogi dochodzącej od ul. Żelaznej do ul. Filaretów). Taka interpelacja została również złożona (20.06.2022r.) ponownie w kontekście sytuacji sprzed trzech tygodni i wcześniejszych. W nawiązaniu do planów zbiornika retencyjnego przy ul. Wilczej. Na ostatniej sesji poprosiłem o rozważenie podobnego, „niekosztownego” rozwiązania jakie miało miejsce w 2009 r. przy budowie dużych zbiorników retencyjnych przy nowej ścieżce pieszo-rowerowej – wykorzystania ziemi z budowy obwodnicy – w 2009 r. Była to ziemia z budowy obwodnicy Siewierza. Teraz budowany jest I odcinek obwodnicy Zawiercia i Poręby. A będzie za chwilę budowany drugi odcinek – projektowanie jest już na ukończeniu. Oczywiście jeszcze finanse i przetarg. Ale wróćmy do sytuacji z wtorku. Mimo dobrych chęci i szybko podjętych działań przez GDDKiA jak już wcześniej wspominałem, wtorkowe wydarzenie spowodowało dużo więcej szkód ale i naniesienia większej ilości błota, ziemi, kamieni, kawałków krawężników, płytek chodnikowych. I to wszystko przypłynęło od ul. Jurajskiej, od ul. Bonerów.

Od 1996 r., przez 26 lat nie było takiej sytuacji. GDDKiA zawsze kosiła trawy. Kilkakrotnie w ciągu roku. Pola były raz nie uprawiane, raz uprawiane. Ale zawsze było „zabezpieczenie” – rów melioracyjny i tzw. bruzda, miedza i odpowiednie obsiewanie i zaorywanie pól. Historia miedzy z filmu „Sami swoi” jest humorystyczna, ale w rzeczywistości spełniała ona ważną rolę – między polami. Nie tylko była granicą, ale właśnie spełniała rolę retencyjną. Szczególnie pierwsze skiba przy między. Głęboka, szeroka. Niestety w przypadku pola pod Górą Żerkowską zostało to wszystko zniwelowane na pewnym odcinku na potrzeby wyłożenia płyt jako wjazd na pole. Plac do wykonywania operacji przy żniwach. I od tego momentu zaczął się problem z wodą, ziemią, trawą, kamieniami spływającymi przy obfitych opadach deszczu z DK-78 w kierunku Kromołowa. Tak jak kształtuje to topografia terenu. Kolejny raz należy wyrazić wyrazy szacunku dla mieszkańców, którzy praktycznie od razu przystąpili do prac porządkowych w obrębie swoich posesji a w czasie nawałnicy cały czas udrażniali kratki zbierające. Aczkolwiek to nie tak powinno wyglądać – takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Niestety przyroda ma swoje prawa.

Jestem też pełen podziwu dla pracowników PUK Zawiercie i pozostałych służb miejskich. Wykonali horrendalną pracę po pierwszej „fali” a teraz to samo razy dwa… na nic zdały się czyszczenia, przetykania, zamiatanie… oczywiście jak zawsze w takich sytuacjach można liczyć na jednostki OSP z Kromołowską jednostką na czele. Dziękuję również Włodarzom Miasta oraz Wydziałom UM za szybko podjęte działania „na już”. Niestety zaskoczony jestem „podejściem” Straży Miejskiej. Faktem, że będąc na miejscu, robiąc kilka rund wokoło – nie podjęli działań zamykających ulice Bonerów i Staromiejską. Odbywający się tam ruch samochodów po burzy i jej skutkach, mógł być dla użytkowników drogi dramatyczny. Wystarczyło tylko stanąć samochodem, powiadomić może patrol drogówki Policyjnej… Nie będę już pisał, czegoś w stylu „mam nadzieję…”, ale myślę, że w wszyscy, czyli GDDKiA, KOWR, UM wyciągną wnioski z tych dwóch wydarzeń. Też dotyczące zlewni z pół w kierunku Piecek. Materiał mają obszerny. Zarówno ten zrobiony przez mieszkańców ale i swoje wnioski, zdjęcia, nagrania a także opisy i spostrzeżenia, podpowiedzi jakie zostały przesłane po pierwszym zdarzeniu. Dodatkowo mieszkańcy ul. Staromiejskiej wyczekują na wykonanie remontu drugiej strony chodnika – cykl dwuletni – bo ten stary po tych dwóch wydarzeniach po prostu już „spuchnął”… a nowy chodnik z kostki brukowej, po prawej stronie idąc w kierunku Żerkowic został tylko zabrudzony, praktycznie nie naruszony. Podobnie jak końcowy wybrukowany odcinek ul. Żelaznej.

Wczytując się w polemikę na social mediach, dla mnie „polemikę jałową” poniżej przedstawiam Państwu tzw. jak to dzisiaj się powiada esencję w kwestiach opisanych powyżej. Jednocześnie polecam Państwu a przede wszystkim w/w podmiotom przeczytanie kilkustronicowego opracowania na przykładzie dz. Kromołów. Części pracy naukowej na temat powodzi. Pracy zbiorowej – naukowców z Zakładu Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Środowiska, Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2018/10/t.61.4.art_.3.pdf

 

 Najważniejsze wątki:

 • dwie powodzie błyskawiczne w Kromołowie miały miejsce 14 i 17 maja 1996 roku – wspomnienia mieszkańców pod niniejszym linkiem:

http://www.kromolow.com.pl/component/content/article/24-dokumenty/443-wielka-powodz-w-kromolowie-maj-1996

 • tzw. powódź stulecia w Polsce miała miejsce w 1997 roku
 • zbiorniki retencyjne przy ścieżce pieszo-rowerowej powstały w 2009 roku wykorzystując ziemię z budowy obwodnicy Siewierza i wpisując się w stare powojenne rowy przeciwczołgowe – Okrąglik i Sadzonki (przypomnę: Kromołów leżał na granicy Generalnej Guberni – III Rzeszy)
 • zbiorniki retencyjne od 2009 roku spełniają bardzo dobrze swoją rolę – przykładowe zdjęcia z 2014 roku – spływ wody z kolektorów do rzeki Warty - http://www.kromolow.com.pl/aktualnosci-samorzad-mieszkancow/3-sprawy-biezace/306-strach-i-niepewno-powrociy
 • podobnie zlewnia/zbiornik retencyjny pomiędzy ulicami: Karlińską i Jurajską – też po były rowach przeciwczołgowych – odprowadzenie do kolektorów do rzeki Warty
 • kilkakrotnie uchroniły Kromołów przed zalaniem – m.in. w 2013 roku po roztopach i w 2014 roku po gwałtownej burzy – wtedy „poszła” woda od Piecek – ul. Żelazną
 • to samo „wykonały” zbiorniki w tym miesiącu – dwukrotnie…
 • koryta, zlewnie, kratki, odpływy zbiorników są regularnie sprawdzane i czyszczone – standardowo i na wnioski mieszkańców (kratki wzdłużne na ul. Staromiejskiej) – szczególnie jest to monitorowane i wykonywane po zdarzeniach z 2013 i 2014 roku
 • po wydarzeniu z 9 czerwca szczególnie wszystko zostało udrożnione – prace były wykonywane pod okiem mieszkańców – mowa o ulicach gminnych: Bonerów, Staromiejska, Nad Wartą
 • GDDKiA swoje prace wykonywała przy DK-78 m.in. wykonywała m.in. w 23 (koszenie) i 25 tygodniu (poprawa poboczy)
 • prace wykonane na polu uprawnym spowodowały wypłukiwanie ziemi i nanoszenie szlamu, błota na DK-78 – w dniu 9 czerwca 2022 roku TIR-y jadące od Kielc musiały ominąć ten odcinek i kierowały się od Żerkowic przez Skarżyce w kierunku Zawiercia – ewentualne hamowanie, wjazd na ten odcinek drogi groził wpadnięciem w poślizg naczepy
 • zlewnie w zbiornikach retencyjnych są na wiosnę zawsze sprawdzane przez służby miejskie, wykaszane – przy samych betonowych zlewniach, pozostałe samosiejki tworzą „element retencyjny”
 • gdyby płynęła sama woda – po prostu by wpłynęła do kanalizacji a jej nadmiar przepłynął drogą nie wyrządzając szkód – tak jak to miało czasami miejsce od 1996 roku po obfitych ponadnormatywnych burzach
 • ale woda + ziemia + trawa + kamienie + elementy betonowe to już trochę za dużo – to jest tak jak działanie bobrów jak budują tamy – tylko w przypadkach powyższych, odbywa się to w ciągu kilku minut i ma „inny cel i skutek”
 • woda zatrzymana przez zbiorniki pomału spłynęła kolektorami do rzeki Warty, co było widoczne i dzieje się tak od 2009 roku
 • po 10 lipca 2022 r. na wniosek mieszkańców ul. Staromiejskiej planowane jest spotkanie z Prezydentem Miasta Zawiercie w Pałacyku nad Wartą - dokładna data i godzina zostaną podane do wiadomości

 

 

   

Strona 1 z 43

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template