Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

List otwarty Prezydenta Miasta

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 08 lutego 2018 18:07

LIST OTWARTY

Czytając z uwagą ostatni numer publikacji wydawanej przez Pana Redaktora Krzysztofa Peronia pt.: Forum Express – Kwartalnik Zawierciańskiego Forum Pracodawców, spotkałem się z artykułem, w treści którego ukazały się nieprawdziwe informacje dotyczące działalności Prezydenta Miasta Zawiercie. W związku z tym wystosowałem list otwarty następującej treści:

                                                                                                                                          Pan
                                                                                                                                          Krzysztof Peroń
                                                                                                                                          Redaktor Naczelny Forum Express
                                                                                                                                          ul. Wierzbowa 16h
                                                                                                                                          42 – 400 Zawiercie

                
Działając w imieniu Gminy Zawiercie jako Prezydent Miasta, z uwagi na treść publikacji pt. „Podwyżki podatków i zadłużanie nie są sposobem na rozwój miasta”  zamieszczonej na łamach Forum Express – Kwartalnik Zawierciańskiego Forum Pracodawców, nr 3 (9) 2017, proszę o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu sprostowanie nieprawdziwych informacji zamieszczonych w tym artykule, a dotyczących kwestii „drastycznego wzrostu podatków na 2018 r.”, bądź wykazanie, iż nastąpił wzrost podatków, dla których organem podatkowym jest Gmina Zawiercie.
Oczekuję, iż Pan Redaktor niezwłocznie tj. w najbliższym wydaniu  Forum Express – Kwartalnik Zawierciańskiego Forum Pracodawców, zamieści sprostowanie z którego wynikać będzie czytelny i jednoznaczny przekaz dla czytelników, iż uchwalone na wniosek Prezydenta Miasta Zawiercie przez Radę Miejską w Zawierciu stawki podatków lokalnych na 2018 r. NIE ULEGŁY PODWYŻSZENIU w stosunku do roku ubiegłego. Okoliczność ta jest bezsporna i wynika z podjętych przez Radę Miejską w Zawierciu uchwał podatkowych.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                                    Witold Grim   
                                                                                                                                                                                                                                                      Prezydent Miasta Zawiercie

 

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2018

Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 23 grudnia 2017 14:56

   

Mikołaj 2017

Wpisany przez Bogusław Radkowski wtorek, 12 grudnia 2017 18:39

W dniu 5.12.2017  w Pałacyku Nad Wartą w Kromołowie odbyła się cykliczna akcja charytatywna pod nazwą „Szlachetny Dar”.

Dar sponsorów i darczyńców dla dzieci potrzebujących pomocy z Kromołowa.

Organizatorem był miejscowy klub sportowy Źródło Kromołów.

Z ramienia klubu, działacz Bogusław Radkowski.

Głównym Darczyńcom była firma CMC Poland sp z o.o. która ufundowała 20 paczek dla dzieci.

Na imprezie uczestniczył Prezydent Miasta Zawiercie pan Witold Grim oraz asystent pani poseł Anny Nemś ze słodyczami i upominkami dla dzieci.

Opracowanie muzyczne i prowadzenie pan Wiesław Foryś, nauczyciel muzyki w SP-13 w Kromołowie.

Sponsorzy i darczyńcy to:

Firmy: ANRO, CMC Poland, Autosalon Czernek A i J, Królmet, Montomet, pan Kazimierz Orman, Elektromad, CIL, CRL, Kurier Zawiercianski, Cynkowanie P.D. Kajdan-Ławrenow, 3W, UM Zawiercie, MOK Zawiercie, radny Mariusz Golenia, SNZZ i Spółek.

Sponsor medialny „Kurier Zawierciański”.

 

   

Bożonarodzeniowa choinka

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 08 grudnia 2017 23:56

W przeddzień rozpoczynającego się okresu Adwentu, przed pierwszą niedzielą adwentową tradycyjnie już została oświetlona choinka na terenach rekreacyjnych. Tym razem choinka przyjechała z lasów wokół Skałki k/Rudnik. Po uzgodnieniu formalności administracyjnych przez pana Włodzimierza Czecha – przewodniczącego Samorządu Mieszkańców z Nadleśnictwem i Panem Leśniczym w sobotę rano pojechaliśmy na Skałkę. Pan Leśniczy już wcześniej zrobił rekonesans w lesie i mieliśmy do wyboru trzy drzewka. Decyzja była szybka i już o godz. 9.15 byliśmy z powrotem z choinką na parkingu. W tym czasie przygotowane zostały lampki, sprzęt do montażu i podjechał traktor z wysięgnikiem, co pozwoliło bardzo szybko wykonać wszystkie prace dekoracyjne i elektryczne. W imieniu swoim i pana Włodzimierza dziękuję panu Damianowi Wołczyk z synem za przywiezienie choinki. Dziękujemy również Prezesowi OSP Kromołów panu Andrzejowi Domagale wraz z druhem Markiem Myga, gospodarzom LKS Źródło panu Adamowi Sobczak i panu Janowi Laber za wycięcie, osadzenie choinki oraz udekorowanie. Dziękujemy także mieszkańcom: panom Robertowi i Adamowi Pałka za użyczenie traktora i pomoc w pracach. Podziękowanie kierujemy również do Dyrekcji OSiR Zawiercie za możliwość podłączenie choinki do oświetlenia na terenach rekreacyjnych. 

   

Z prac Rady Miejskiej w Zawierciu - grudzień 2017'

Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 02 grudnia 2017 16:12

W nawiązaniu do ostatnich komunikatów i głosowań na sesjach Rady Miejskiej, głównymi tematami w mieście były kwestie podatków, inwestycji w strefie ekonomicznej oraz poszczególnych prac zaplanowanych w danych dzielnicach. W naszej dzielnicy prawie wszystkie prace zaplanowane wykonano w terminie. W niektórych przypadkach były to prace projektowe, a więc nie widoczne „w terenie”. Dużą inwestycją, która nie została wykonana, to termomodernizacja Pałacyku nad Wartą. Pomimo środków finansowych z programu operacyjnego woj. śląskiego (fundusze UE) w drodze przetargów nie wyłoniono wykonawcy – żadna firma nie przystąpiła do przetargu. Jest to efekt „zasobów rynku pracy” jaki obserwujemy w ostatnich latach. W związku z tym UM w Zawierciu przesunął wykonanie prac na wiosnę 2018r. Jeżeli zostanie uchwalony budżet i przetarg ogłoszony po Nowym Roku wyłoni wykonawcę. W chwili obecnej trwają jeszcze prace montażu masztów oświetleniowych na nowym boisku. Położone i zakopane są już kable elektryczne. Zamocowane skrzynki. A teraz czas na montaż masztów i ich osadzenie na wcześniej przygotowanych fundamentach. Wszystkie te prace są wykonywane dzięki Państwu Elżbiecie i Piotrowi Jurczyk – firmie „INTERCOR”, którym kolejny raz bardzo dziękuję w imieniu wszystkich młodych i starszych zawodników klubu oraz w imieniu Zarządu klubu LKS Źródło i Dyrekcji OSiR Zawiercie. Wszystkie prace montażowe zabezpiecza firma „INTERCOR”, a wszystkie formalności administracyjno-urzędowe UM w Zawierciu, OSiR Zawiercie oraz LKS Źródło. Ta inwestycja zapewne będzie służyć nie tylko sportowcom, ale całej społeczności dzielnicy i miasta. Odnośnie strefy ekonomicznej – SAG „A” – kolejni inwestorzy budują w niej swoje zakłady i kolejni podpisują listy intencyjne. Trwa również budowa „małej obwodnicy” miasta. I nawiązując do „pesymistycznych” ostatnio informacji na ten temat, inwestycja ta będzie kontynuowana i zrealizowana. Jest to priorytet „w mieście”. Jedynie ze względu na wniesioną uwagę przez jednego z obywateli po wydaniu decyzji ZRID (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe) może być ostatni etap podzielony na dwa pod-etapy i zostanie zakończony w 2019r. Po uchyleniu uwagi/wniosku przez Wojewodę Śląskiego, co wymaga „czasu administracyjnego” – formalności natury prawnej.

Od początku tej kadencji, Prezydent Miasta oraz Rada Miejska przyjęła „nie pisaną” zasadę, aby jak najmniej obciążać mieszkańców miasta tzw. opłatami stałymi (podatkami, cenami wody, kanalizacji, odbioru odpadów, cen biletów ZKM, itp.). I taki cel jest realizowany. Oczywiście nie da się wyeliminować wszystkich podwyżek (inflacji), ale można je ograniczyć do minimalnych i tak jest to w mieście czynione. Uwzględniając zasoby finansowe mieszkańców miasta i sytuację, kondycję miejskich finansów. Cały czas miasto Zawiercie jest „najtańszym miastem” jeżeli chodzi o tzw. utrzymanie (opłaty stałe), co podkreślają to raporty w woj. śląskim. W ostatnich miesiącach były podejmowane dwie ważne decyzje: podwyżka opłat za wywóz śmieci i podwyżka podatków w 2018r. Podwyżek podatków w roku 2018r. - nie będzie. Głosowanie jednogłośne wszystkich radnych do przedstawionego projektu Prezydenta Miasta Zawiercie, po wcześniejszych rozmowach i uzgodnieniach. Natomiast podwyżce uległa składka od osoby, za wywóz nieczystości stałych – śmieci. Od początku obowiązywania tzw. ustawy śmieciowej była ona nie zmieniana. W innych miastach już dwu lub trzy krotnie podnoszono ceny. Od przyjęcia składki przez poprzednią kadencję RM – 10zł/os. stawkę to chciano koniecznie utrzymać (zamrozić) przynajmniej do następnej kadencji, do roku 2019r. Co potwierdzało głosowanie na sesji RM w roku 2016. Niestety koszt przetargów (przyjęcie śmieci, transport), wzrost cen, płac, poziomu życia, wzrost opłat marszałkowskich, opłat za „ekologię” zmusił do przedłożenia RM uchwały o podwyżce opłat do 12zł/os. Ważnym czynnikiem był też fakt, że w roku kolejnym tzw. efekt odzysku z segregacji wzrasta o 8%. A do tej pory był na poziomie 2% w skali roku. Są to wytyczne UE i podpisanych umów. Szkoda tylko, że mieszkańcy Europy Zachodniej do dzisiejszych standardów gospodarki odpadami „dochodzili” przez lata, a nowym krajom członkowskim UE daje się terminy „na już”. Kraje zachodniej Europy, ich obywatele przede wszystkim mentalnie musieli się przestawić na tzw. ekologię, a nam się daje kilka lat na edukację i techniczne wykonanie. Kolejnym takim tematem będzie zapewne: smog. I zniesienie palenia węglem… Odpowiadając na pytanie jak głosowałem? Jak zapewne większość z Państwa wie, głosowałem: za podwyżką stawki. Która porównując z innymi miastami do 50 tyś mieszkańców jest jedną z najniższych. Nawet sąsiednie miasto Łazy maja stawkę 12,50zł/os. a Poręba – 14,92zł/os. Przy czym na innych „prawach: są tzw. gminy wiejskie. Tam jest m.in. inna częstotliwość wywozu śmieci, np. odpadów zmieszanych jeden raz w miesiącu. Ważną też dla mnie kwestią był odbiór i przerób śmieci „na miejscu”. W Zawierciu. W ZGK. Słysząc głosy z innych miast, gdzie powierzono taką obsługę „zewnętrznym firmom” (często niektóre miasta nie mają wyboru) różnie to bywa z ich odbiorem. Jakością obsługi. A przede wszystkim „czasem reakcji” na wypadek np. nie odebrania śmieci z danej ulicy. W przypadku ZGK Zawiercie wystarczy zadzwonić do Dyspozytora i wszystko jest wyjaśnione. W takim przypadku jak u nas w mieście – Prezydent Miasta Zawiercie ma realny wpływ na jakość wykonywanej usługi. A jak pokazuje przykład Bytomia – Prezydent Miasta Bytom niestety już nie. I posiłkuje się firmami detektywistycznymi, żeby ustalić gdzie i jak utylizowane są śmieci? Gdzie są bezprawnie wywożone? Gdzie zasypywane jest nim miasto Bytom?

Kończąc małe sprawozdanie z prac Rady Miejskiej, informuję, że chwili obecnej trwają prace nad nowym budżetem na rok 2018. Co nam przyniesie Nowy Rok, jak zawsze odpowiadam: czas pokaże. Róbmy swoje. Małymi krokami, a do przodu. 

   

Strona 1 z 28

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template