Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

DŁUGI WEEKEND WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 12 grudnia 2022 17:28

 

Wracam jeszcze do Święta Wszystkich Świętych. Jak co roku. Do zapalonych zniczy, kwiatów, spotkań na cmentarzach… Tegoroczne odwiedzanie cmentarzy trwało praktycznie cztery dni. Dopisała pogoda. Nikt się nie spieszył. Każdy rozłożył wizyty na ziemskim łez padole w czasie, na kilka dni. I chyba dobrze. Nie było biegania. Problemów z zaparkowaniem. Korków ulicznych. Zwyczajem już przyjętym też nie zapomnieliśmy o grobach społeczników, żołnierzy, nauczycieli, dobrodziejów. Historycznych mogiłach. Miejscu spoczynku Burmistrza Antoniego Bilnickiego, Rodziny Zachertów, kierownika szkoły Antoniego Sularza, walczących o wolność narodu. Bardzo dobrze, że w tym czasie również dzieci, młodzież, wychowawcy z naszej szkoły podstawowej też włączyli się w porządkowanie mogił, zapalenie zniczy. Wsłuchując się wokalne i instrumentalne talenty młodzieży z Zawierciańskiej Szkoły Muzycznej, podczas uroczystości Dnia Niepodległości. Wsłuchując się w apel poległych. Patrząc na zaangażowanie i prace harcerzy z drużyny „Kosmonautów” ZHP Zawiercie  na skwerze przy ul. Jurajskiej, gdzie chcą oddać cześć rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Jak od początku budują drużynę harcerską w naszej dzielnicy przy udziale młodzieży z SP-13. Można śmielej i optymistycznie patrzeć i myśleć o przyszłości.

Takie czyny, postawy zapewne będą miały wpływ na ich wychowanie. Pamięć o rodakach, najbliższych. Naukę historii. Dziejów tej ziemi. Drogę narodu Polskiego. Wpłyną na zachowanie tożsamości. Tradycji i kultury. Ducha i wiary praojców.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie." 

Wychowanie to nie tylko radość, śmiech, zabawa, wolność. To także a przede wszystkim odpowiedzialność. Wzięcie ciężaru przyszłości, za losy kolejnych pokoleń. Zwracając oczy w stronę wschodu i bestialskich działań sowieckich żołnierzy w stosunku do dzieci i kobiet, należy szczególnie teraz zastanowić się czy nasze młode pokolenia podążają we właściwym kierunku – kierunkach? Aby nie wirtualnych… Czy odrobimy „wschodnią lekcję”? A przecież nie wiemy tak naprawdę co wydarzy się jutro. Walka trwa… Świat patrzy. Europa patrzy. Wydarzenia na wschodzie stały się codziennością. Ale było poruszenie, kiedy pocisk spadł na Przewodów. Media pompowały ciśnienie. A przecież Polska, kraje słowiańskie, Państwa Nadbałtyckie ostrzegały zachód, UE, NATO, ONZ…

Czy wyciągniemy wnioski z lekcji jakie płyną z zachodnich krajów. Skandynawskiej północy. Od południowych sąsiadów. Tą pracę domową musimy już odrobić indywidualnie. A ocenę wystawi nam czas. Przyszłość. Przyszłe pokolenia...

Patrząc na pewne działania rodaków w jednej ze stolic europejskiego kraju, nasuwa mi się jeszcze jeden cytat z PIĘCIU PRAWD POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA

„Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle”

 

 

Dziękuję bardzo UM w Zawierciu, dzieciom i młodzieży z SP-13 za posprzątanie i zadbanie o mogiły historii.

 

 

DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 09 grudnia 2022 16:48

Do nadrobienia jest kilka tygodni w sprawach dotyczących Kromołowa, więc postaram się nadgonić październik i listopad…

Zacznę od najnowszych wieści z dzielnicy. GDDKiA kontynuuje zalecenia pokontrolne NIK-u i instaluje doświetlenie przejść dla pieszych na DK-78. Są to bardzo dobre informacje szczególnie w obecnej aurze, w porze jesienno-zimowej.

Na przejściach dla pieszych w naszej dzielnicy przy ul. Siewierskiej oraz w Zawierciu na ul. Paderewskiego i Wojska Polskiego doczekają się odpowiedniego doświetlenia newralgiczne punkty – przejścia dla pieszych. Począwszy od centrum miasta, aż do tzw. Piasek. Według starych map Dąbrówki-Żarki. Prace instalacyjne trwają m.in. na przejściach przy skrzyżowaniach z ul. Żniwną, ul. Smuga, ul. Smutną, ul. Cmentarną. Jedno z najbardziej uczęszczanych przejść – wyjście z parku miejskiego A.Mickiewicza w kierunku ul. Powstańców Śląskich. Patrząc z perspektywy czasu i tragicznych wydarzeń z udziałem pieszych na tym odcinku DK-78, prace zapewne przyczynią się do istotnego poprawienia bezpieczeństwa na tych przejściach i całej drodze. 

 

   

OBWODNICA - II ODCINEK WĘZEŁ KROMOŁÓW - KALINÓWKA

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 02 października 2022 17:13

 

Jadąc drogą krajową DK-78, drogami wojewódzkimi: DW-791, DW-796 oraz lokalnymi drogami, jak np. ul. Grunwaldzka (kolejówka) widzimy postęp prac na budowie pierwszego odcinka obwodnicy Zawiercia i Poręby – odcinek Siewierz – węzeł Kromołów. Jednocześnie projektowany był II odcinek przez firmę Multiconsult Polska. Odcinek węzeł Kromołów – Kalinówka. W miesiącu wrześniu zakończyły się prace projektowe. I na podstawie pełnej dokumentacji inwestor GDDKiA o/K-ce złożyła wniosek o wydanie ZRID-u – pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Teraz czas ma Wojewoda Śląski na weryfikację i wydanie pozwolenia. Ma na to 90 dni wg obowiązujących procedur administracyjnych. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj podobnych sytuacji jak miało miejsce w przypadku pierwszego odcinka, który jest realizowany w systemie projektuj-buduj. Drugi odcinek to tradycyjny system zaprojektuj a potem wybuduj, czyli na bazie wykonanego projektu wszystkie firmy zgłaszające się do przetargu na wykonanie inwestycji będą tą inwestycję wyceniać. Koszt w dzisiejszej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej będzie pewnie wysoki, ale wpisanie obwodnicy w Plan budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 powinien gwarantować zabezpieczenie finansów na jej realizację. Podobnie jak środki zewnętrzne – wsparcie z programów unijnych. Przede wszystkim na pewno wypłacenie przez UE należnych funduszy w ramach KPO – Krajowego Planu Odbudowy. Zaprzestania blokowania wypłacenia funduszy. Pomimo trwającej wojny, kryzysu gospodarczego, odwrócenie wektorów w polityce zagranicznej, zapewne wszyscy liczymy na realizację tak długo oczekiwanej inwestycji, co będzie dla miasta ogromnym PLUSEM. Najbliższy czas pokaże, co dalej i jak potoczą się postepowania administracyjne dla II odcinka obwodnicy. Aby całość zadania: budowa obwodnicy, od Siewierza do Kalinówki została wykonana. A potem kolejne by-passy: Kroczyc, Pradeł, Szczekocin.

 

 

Zachęcam do zobaczenia galerii z trwającej budowy oraz pozostałych informacji w temacie. Linki poniżej.

https://dk78poreba-zawiercie-obw1.pl/zdjecia.html

https://dk78poreba-zawiercie-obw1.pl/aktualnosci.html

https://dk78poreba-zawiercie-obw1.pl/postep-robot.html

https://dk78poreba-zawiercie-obw1.pl/index.html

 

   

RYCERZ NAD WARTĄ

Wpisany przez Mariusz Golenia

 

Na skwerze przy kapliczce św. Jana Nepomucena, dnia 26.08.2022 r. stanął ponownie rycerz – symbol legend o źródle rzeki Warty. Jednej z największych i najdłuższych rzek w Polsce. Poprzednia postać rycerza została w czasie śnieżycy przewrócona i nie dało się już „naprawić/poskładać”. Dzisiejszy rycerz to rzeźba z drewna. Nawiązując do legendy o źródle rzeki Warty. O  rycerzach przywdziewających w średniowieczu pierwsze żelazna pancerze. Oczywiście rycerz ma w ręku kopie, która to jak głosi jedna z legend, wysunęła się z rąk rycerza i upadając dała początek rzece. W nawiązaniu do historii Kromołowa, właścicieli miasta, protoplastów na tarczy widnieje Gryf. Jest on uznawany za herb Kromołowa, najstarszej dzielnicy miasta Zawiercie. Możliwe, że już niedługo Gryf zagości w herbie Miasta Zawiercia. Wstępny projekt nowego herbu miasta już pojawił się w przestrzeni publicznej. Gryf to mityczne zwierzę przedstawiane najczęściej z ciałem lwa oraz z głową i skrzydłami orła i uszami dzikiego osła. Symbolika przypisywała gryfom wiele cnót, m.in. szybkość (orzeł), siłę (lew) i czujność (ośle uszy), a także waleczność, odwagę i wytrwałość. W chrześcijaństwie Gryf jest symbolem św. Marka, a to właśnie ten święty był pierwszym patronem kapliczki przy źródle. Rzeźba rycerze jest kolejnym elementem małej architektury, która pojawia się w dzielnicy, po miniaturze dworu i dyszy wodnej. Ale myślę, że to nie koniec. Najwyższy chyba czas na kolejny pomysł, który kiedyś się narodził po odwiedzeniu Wrocławia, a który ma nawiązywać do legend, historii związanych z Kromołowem. Patrząc przez ilość turystów, przede wszystkim rowerzystów przejeżdżających przez Kromołów w związku ze ścieżkami rowerowymi, czerwonym szlakiem rowerowym Orlich Gniazd, zatrzymujących się przejazdem nad źródłami, zapewne takie „małe inwestycje” tworzą klimat Jury, miejsca, historii tych ziem. A już w najbliższą sobotę, jak dopisze pogoda, harcerze z Zawierciańskiego Hufca ZHP zaczną realizować swój pomysł w najstarszej dzielnicy miasta. Oczywiście przy wparciu nas mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców oraz Starostwa Powiatowego...

 

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w powstanie tej rzeźby i przekazanym miejskim funduszom.

Ówczesnego rycerz z drewna wykonał pana Włodzimierz Seweryn.

Pomysł odtworzenia rycerza: Włodzimierz Czech – Samorząd Mieszkańców

Fundusze: UM/Fundusz Osiedlowy

We współpracy: Prezydent Miasta, Rada Miejska, Samorząd Mieszkańców

 

Zaczerpnięte z legend, z historii:

"Tam, gdzie kopulaste wzniesienia wyznaczają zachodnią granicę pasma jurajskiego, położony jest Kromołów - miasto wywodzące swój rodowód z XII-wiecznych zapisów papieskich. Był on kiedyś ważnym ośrodkiem tkactwa, dzięki zapobiegliwości możnych właścicieli Bonerów, Firleyów i Warszyckiego.
W 1870 roku za okazywanie dążeń niepodległościowych zaborcze władze carskiej Rosji pozbawiły Kromołów praw miejskich i przyłączono go do Zawiercia. Wtedy to nastał okres jego upadku. Kto by dzisiaj pamiętał o tym mieście, gdyby nie małe źródełko, znajdujące się w podziemiach murowanej kapliczki św. Jana Nepomucena. Kapliczka ta stoi na skrzyżowaniu dróg prowadzących do Kielc, Częstochowy i Siewierza.

Nikt nie wie, kiedy wytrysnęło źródełko. Jedna z legend głosi, że było to w czasach średniowiecza, gdy rycerze przywdziewali pierwsze żelazne pancerze. Pewnego upalnego lata na rozstaju leśnych dróg, stał na warcie rycerz imieniem Jan, zakuty w taką właśnie zbroję. Upał bardzo mu dokuczał, ale nie mógł opuścić posterunku. Zaczął więc modlić się do swojego patrona o kilka kropel deszczu. Jednak nim skończył, zemdlał. Po pewnym czasie odzyskał świadomość, dzięki wodzie sączącej się ze szczeliny. Z wdzięczności za wysłuchanie jego modlitwy, zrobił drewnianą kapliczkę, którą ustawił przy tajemniczym źródle.

Inna z legend mówi, że woda tryskająca ze źródełka, jest łzami pięknej pasterki z Kromołowa. Opłakuje ona swój los, uwięziona w podziemiach kapliczki, gdyż okazała nieposłuszeństwo wysłannikowi piekieł. Woda tryskająca z tego źródła, utworzyła strumyczek, który wraz z wodą z innego źródła i kilkoma dopływami stał się okazałą rzeką Wartą."

 

 

   

MINIATURA DWORU KROMOŁOWSKIEGO

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 26 sierpnia 2022 21:20

 

        Od kilkunastu dni na terenie rekreacyjnym widoczna jest miniatura niezwykłego pomnika polskiej architektury – Dworu Kromołowskiego wybudowanego w XVI wieku. Budowla wykonana była początkowo z drewna, potem z kamienia wapiennego i częściowo z cegły.  Po opuszczeniu go przez ostatnich właścicieli dwór zaczął podupadać, a starania o jego ocalenie wstrzymały proces niszczenia na krótko. Druga wojna światowa przyniosła całkowitą dewastację gdyż po 1940 roku hitlerowcy  rozebrali mury dworu, a pozyskany kamień i cegłę wykorzystali do utwardzenia strategicznej drogi Kromołów – Włodowice. A przecież w dworze tym gościli Królowie Polski – Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki a przechodząc też, odpoczywał wielce prawdopodobne Jan III Sobieski. Kiedy szedł ze swoimi wojskami pod Wiedeń. Pokonywał odcinek z Włodowic do Ogrodzieńca. W czasie rewitalizacji drugiego źródła rzeki Warty i budowy terenów rekreacyjnych w dzielnicy odkryto zachowane fundamenty dworu. I dokładnie nad przykrytymi kamiennymi fragmentami powstała miniatura dworu. Proporcjonalna do zachowanego rzutu parteru (zdjęcie będzie na tablicy opisowej). Elewacje wybudowane na podstawie rycin, zdjęć archiwalnych, zachowanych opisów. Usytuowanie dworu było równoległe do Kościoła Parafialnego – drzwi dworu i świątyni były vis-a-vis  do siebie. Pomysł powstania miniatury dworu przedstawił przewodniczący samorządu mieszkańców Włodzimierz Czech. Został on bardzo przychylnie przyjęty przez organizacje społeczne z dzielnicy, społeczników, mieszkańców. I krok po kroku cel był realizowany.

 

W ramach Funduszu Osiedlowego przyznanego przez Prezydenta Miasta Łukasza Konarskiego. Po rozeznaniu cen na rynku. Część funduszu została przeznaczona na ten cel. Wszelkie kwestie organizacyjne były w rękach Przewodniczącego Samorządu. Zadania wybudowania miniatury dworu podjął się pan Waldemar Kozłowski z Wart. Po podpisaniu umowy z UM w Zawierciu pan Waldemar przystąpił do prac. Między czasie zostały przygotowane „fundamenty” w ramach jak zawsze „czynu społecznego” i dobrej współpracy w dzielnicy. W tym miejscu dziękuję państwu Joannie i Karolowi Czapla za przekazanie i możliwość wykorzystania krawężników drogowych z recyklingu. Lokalnemu przedsiębiorcy oraz Adamowi i Robertowi Pałka za pomoc w przetransportowaniu krawężników. Pracownikom OSiR Zawiercie: panu Witkowi i Jankowi za podrzucenie płytek chodnikowych z boisk LKS Źródło. Dyrekcji, pracownikom OSiR Zawiercie dziękuję za podłączenie zasilania elektrycznego.

W chwili obecnej dzięki współpracy z panem Stefanem Rotarskim (ANRO), z panem Jerzym Maciążkiem, panem Zbigniewem Cholewką (FOTO Zbyszek) oraz Samorządem Mieszkańców, Towarzystwem Sympatyków Kromołowa i Wydziałem Promocji UM w Zawierciu powstaje tablica z opisem historii dworu.

Myślę, że miniatura, jej wygląd, odzwierciedlenie, praca jaką włożył pan Waldemar Kozłowski przeszło wszelkie oczekiwania. Na basztach/wieżyczkach widnieją flagi Polski i Kromołowa. A od środka dwór jest podświetlany.

Na koniec zwracam się do wszystkich państwa z prośbą, a szczególnie do dzieci o zachowanie miniatury dworu w stanie jakim został wybudowany. Nie wchodzenie na miniaturę, na dach, na skarpę na której stoi. Zadbajmy wspólnie o nasze dobro. Oczywiście obiekt jest monitorowany – jak całe tereny rekreacyjne.

 

 

   

Strona 4 z 47

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template