Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Mikołaj 2017

Wpisany przez Bogusław Radkowski wtorek, 12 grudnia 2017 18:39

W dniu 5.12.2017  w Pałacyku Nad Wartą w Kromołowie odbyła się cykliczna akcja charytatywna pod nazwą „Szlachetny Dar”.

Dar sponsorów i darczyńców dla dzieci potrzebujących pomocy z Kromołowa.

Organizatorem był miejscowy klub sportowy Źródło Kromołów.

Z ramienia klubu, działacz Bogusław Radkowski.

Głównym Darczyńcom była firma CMC Poland sp z o.o. która ufundowała 20 paczek dla dzieci.

Na imprezie uczestniczył Prezydent Miasta Zawiercie pan Witold Grim oraz asystent pani poseł Anny Nemś ze słodyczami i upominkami dla dzieci.

Opracowanie muzyczne i prowadzenie pan Wiesław Foryś, nauczyciel muzyki w SP-13 w Kromołowie.

Sponsorzy i darczyńcy to:

Firmy: ANRO, CMC Poland, Autosalon Czernek A i J, Królmet, Montomet, pan Kazimierz Orman, Elektromad, CIL, CRL, Kurier Zawiercianski, Cynkowanie P.D. Kajdan-Ławrenow, 3W, UM Zawiercie, MOK Zawiercie, radny Mariusz Golenia, SNZZ i Spółek.

Sponsor medialny „Kurier Zawierciański”.

 

 

Bożonarodzeniowa choinka

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 08 grudnia 2017 23:56

W przeddzień rozpoczynającego się okresu Adwentu, przed pierwszą niedzielą adwentową tradycyjnie już została oświetlona choinka na terenach rekreacyjnych. Tym razem choinka przyjechała z lasów wokół Skałki k/Rudnik. Po uzgodnieniu formalności administracyjnych przez pana Włodzimierza Czecha – przewodniczącego Samorządu Mieszkańców z Nadleśnictwem i Panem Leśniczym w sobotę rano pojechaliśmy na Skałkę. Pan Leśniczy już wcześniej zrobił rekonesans w lesie i mieliśmy do wyboru trzy drzewka. Decyzja była szybka i już o godz. 9.15 byliśmy z powrotem z choinką na parkingu. W tym czasie przygotowane zostały lampki, sprzęt do montażu i podjechał traktor z wysięgnikiem, co pozwoliło bardzo szybko wykonać wszystkie prace dekoracyjne i elektryczne. W imieniu swoim i pana Włodzimierza dziękuję panu Damianowi Wołczyk z synem za przywiezienie choinki. Dziękujemy również Prezesowi OSP Kromołów panu Andrzejowi Domagale wraz z druhem Markiem Myga, gospodarzom LKS Źródło panu Adamowi Sobczak i panu Janowi Laber za wycięcie, osadzenie choinki oraz udekorowanie. Dziękujemy także mieszkańcom: panom Robertowi i Adamowi Pałka za użyczenie traktora i pomoc w pracach. Podziękowanie kierujemy również do Dyrekcji OSiR Zawiercie za możliwość podłączenie choinki do oświetlenia na terenach rekreacyjnych. 

   

Z prac Rady Miejskiej w Zawierciu - grudzień 2017'

Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 02 grudnia 2017 16:12

W nawiązaniu do ostatnich komunikatów i głosowań na sesjach Rady Miejskiej, głównymi tematami w mieście były kwestie podatków, inwestycji w strefie ekonomicznej oraz poszczególnych prac zaplanowanych w danych dzielnicach. W naszej dzielnicy prawie wszystkie prace zaplanowane wykonano w terminie. W niektórych przypadkach były to prace projektowe, a więc nie widoczne „w terenie”. Dużą inwestycją, która nie została wykonana, to termomodernizacja Pałacyku nad Wartą. Pomimo środków finansowych z programu operacyjnego woj. śląskiego (fundusze UE) w drodze przetargów nie wyłoniono wykonawcy – żadna firma nie przystąpiła do przetargu. Jest to efekt „zasobów rynku pracy” jaki obserwujemy w ostatnich latach. W związku z tym UM w Zawierciu przesunął wykonanie prac na wiosnę 2018r. Jeżeli zostanie uchwalony budżet i przetarg ogłoszony po Nowym Roku wyłoni wykonawcę. W chwili obecnej trwają jeszcze prace montażu masztów oświetleniowych na nowym boisku. Położone i zakopane są już kable elektryczne. Zamocowane skrzynki. A teraz czas na montaż masztów i ich osadzenie na wcześniej przygotowanych fundamentach. Wszystkie te prace są wykonywane dzięki Państwu Elżbiecie i Piotrowi Jurczyk – firmie „INTERCOR”, którym kolejny raz bardzo dziękuję w imieniu wszystkich młodych i starszych zawodników klubu oraz w imieniu Zarządu klubu LKS Źródło i Dyrekcji OSiR Zawiercie. Wszystkie prace montażowe zabezpiecza firma „INTERCOR”, a wszystkie formalności administracyjno-urzędowe UM w Zawierciu, OSiR Zawiercie oraz LKS Źródło. Ta inwestycja zapewne będzie służyć nie tylko sportowcom, ale całej społeczności dzielnicy i miasta. Odnośnie strefy ekonomicznej – SAG „A” – kolejni inwestorzy budują w niej swoje zakłady i kolejni podpisują listy intencyjne. Trwa również budowa „małej obwodnicy” miasta. I nawiązując do „pesymistycznych” ostatnio informacji na ten temat, inwestycja ta będzie kontynuowana i zrealizowana. Jest to priorytet „w mieście”. Jedynie ze względu na wniesioną uwagę przez jednego z obywateli po wydaniu decyzji ZRID (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe) może być ostatni etap podzielony na dwa pod-etapy i zostanie zakończony w 2019r. Po uchyleniu uwagi/wniosku przez Wojewodę Śląskiego, co wymaga „czasu administracyjnego” – formalności natury prawnej.

Od początku tej kadencji, Prezydent Miasta oraz Rada Miejska przyjęła „nie pisaną” zasadę, aby jak najmniej obciążać mieszkańców miasta tzw. opłatami stałymi (podatkami, cenami wody, kanalizacji, odbioru odpadów, cen biletów ZKM, itp.). I taki cel jest realizowany. Oczywiście nie da się wyeliminować wszystkich podwyżek (inflacji), ale można je ograniczyć do minimalnych i tak jest to w mieście czynione. Uwzględniając zasoby finansowe mieszkańców miasta i sytuację, kondycję miejskich finansów. Cały czas miasto Zawiercie jest „najtańszym miastem” jeżeli chodzi o tzw. utrzymanie (opłaty stałe), co podkreślają to raporty w woj. śląskim. W ostatnich miesiącach były podejmowane dwie ważne decyzje: podwyżka opłat za wywóz śmieci i podwyżka podatków w 2018r. Podwyżek podatków w roku 2018r. - nie będzie. Głosowanie jednogłośne wszystkich radnych do przedstawionego projektu Prezydenta Miasta Zawiercie, po wcześniejszych rozmowach i uzgodnieniach. Natomiast podwyżce uległa składka od osoby, za wywóz nieczystości stałych – śmieci. Od początku obowiązywania tzw. ustawy śmieciowej była ona nie zmieniana. W innych miastach już dwu lub trzy krotnie podnoszono ceny. Od przyjęcia składki przez poprzednią kadencję RM – 10zł/os. stawkę to chciano koniecznie utrzymać (zamrozić) przynajmniej do następnej kadencji, do roku 2019r. Co potwierdzało głosowanie na sesji RM w roku 2016. Niestety koszt przetargów (przyjęcie śmieci, transport), wzrost cen, płac, poziomu życia, wzrost opłat marszałkowskich, opłat za „ekologię” zmusił do przedłożenia RM uchwały o podwyżce opłat do 12zł/os. Ważnym czynnikiem był też fakt, że w roku kolejnym tzw. efekt odzysku z segregacji wzrasta o 8%. A do tej pory był na poziomie 2% w skali roku. Są to wytyczne UE i podpisanych umów. Szkoda tylko, że mieszkańcy Europy Zachodniej do dzisiejszych standardów gospodarki odpadami „dochodzili” przez lata, a nowym krajom członkowskim UE daje się terminy „na już”. Kraje zachodniej Europy, ich obywatele przede wszystkim mentalnie musieli się przestawić na tzw. ekologię, a nam się daje kilka lat na edukację i techniczne wykonanie. Kolejnym takim tematem będzie zapewne: smog. I zniesienie palenia węglem… Odpowiadając na pytanie jak głosowałem? Jak zapewne większość z Państwa wie, głosowałem: za podwyżką stawki. Która porównując z innymi miastami do 50 tyś mieszkańców jest jedną z najniższych. Nawet sąsiednie miasto Łazy maja stawkę 12,50zł/os. a Poręba – 14,92zł/os. Przy czym na innych „prawach: są tzw. gminy wiejskie. Tam jest m.in. inna częstotliwość wywozu śmieci, np. odpadów zmieszanych jeden raz w miesiącu. Ważną też dla mnie kwestią był odbiór i przerób śmieci „na miejscu”. W Zawierciu. W ZGK. Słysząc głosy z innych miast, gdzie powierzono taką obsługę „zewnętrznym firmom” (często niektóre miasta nie mają wyboru) różnie to bywa z ich odbiorem. Jakością obsługi. A przede wszystkim „czasem reakcji” na wypadek np. nie odebrania śmieci z danej ulicy. W przypadku ZGK Zawiercie wystarczy zadzwonić do Dyspozytora i wszystko jest wyjaśnione. W takim przypadku jak u nas w mieście – Prezydent Miasta Zawiercie ma realny wpływ na jakość wykonywanej usługi. A jak pokazuje przykład Bytomia – Prezydent Miasta Bytom niestety już nie. I posiłkuje się firmami detektywistycznymi, żeby ustalić gdzie i jak utylizowane są śmieci? Gdzie są bezprawnie wywożone? Gdzie zasypywane jest nim miasto Bytom?

Kończąc małe sprawozdanie z prac Rady Miejskiej, informuję, że chwili obecnej trwają prace nad nowym budżetem na rok 2018. Co nam przyniesie Nowy Rok, jak zawsze odpowiadam: czas pokaże. Róbmy swoje. Małymi krokami, a do przodu. 

   

Komunikat Referatu Gospodarki Komunalnej

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 30 listopada 2017 17:17

KOMUNIKAT !!!

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu informuje, że w terminie do 20 grudnia 2017 r. pracownicy Urzędu Miejskiego będą roznosić zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informację o nadanym indywidualnym rachunku bankowym. W przypadku nieobecności mieszkańców na nieruchomości w skrzynce pocztowej pozostawiona będzie informacja o próbie doręczenia zawiadomienia, które będzie można odebrać w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej przy ul. Krzywej 3. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 32 67 223 40, w godzinach:

  • poniedziałek od 8:00 do 16:00,
  • wtorek - piątek od 7:00 do 15:00.

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu
www.czystagmina.zawiercie.eu

Harmonogram wywozu odpadów z uwzględnieniem konkretnej posesji w wersji do wydruku można również pobrać bezpośrednio ze strony http://www.zgkzawiercie.pl/kategorie/harmonogram_wywozu_odpadow

 

   

Święto Wszystkich Świętych

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 03 listopada 2017 17:55

Wkroczyliśmy w typowy, jesienny miesiąc listopad, który w naszej tradycji jest czasem pamięci o bliskich osobach zmarłych, poległych w wojnach światowych, bohaterach, żołnierzach. Jak co roku w pierwszy dzień listopada obchodzimy święto Wszystkich Świętych. Drugiego dnia Dzień Zaduszny. A następnie w dniu 11 listopada Święto Niepodległości. W każdym z tych dni myślimy o naszych rodzicach, dziadkach, którzy odeszli. Zmarłych wujkach, ciociach, przyjaciołach, rówieśnikach, kolegach, sąsiadach, bliskich. A także o tych, którzy oddawali życie za ojczyznę, swoje przekonania, wiarę, ideały. Którzy zapisali się w historii ludzkości. Symbolem tych wszystkich wspomnień jest śmierć. Przemijanie. Krzyż. W ostatnich latach odnosiłem się do bieżących wydarzeń. Sytuacji z którymi się spotkałem, a które poprzedzały listopadowe święta. Wydarzeń, o których czytałem. I tak jest i teraz. Przed listopadowymi dniami obiegła nas informacja o decyzji sądu we Francji, odnośnie rozdzielenia (usunięcia) na pomniku Jana Pawła II krzyża od pozostałej części monumentu. Jest to zdarzenie bardzo wymowne, szczególnie przed świętem obchodzonym przez chrześcijan. Każdy człowiek niezależnie od wiary, kultury, światopoglądu rodzi się i umiera. Dla jednych życie kończy się na ziemi. Dla niektórych dopiero życie zaczyna się po śmierci. Życie duszy. I tak było w przypadku papieża Karola Wojtyły. Człowieka, który bez krzyża nie byłby tym kim był i jest. Czy ten krzyż na pomniku, aż tak jest drażniący? Myślę, że ojcom założycielom idei Wspólnoty Europejskiej, min. in. Robertowi Schumanowi, Konradowi Adenauerowi, Alcide de Gasperi w niczym by nie przeszkadzał ten pomnik papieża z krzyżem. Papieża dla którego cały świat był jedną wielka wspólnotą niezależnie od religii, koloru skóry. Dlatego w tych dniach listopadowych warto chociaż na chwilę zatrzymać się. Odwiedzić cmentarze. Sięgnąć do wspomnień. Przeżytych chwil z tymi co już odeszli. I dlatego też, jak co roku w imieniu społeczności mieszkańców Kromołowa zapalono znicze na grobach poległych żołnierzy i cywilów, różnych narodowości i kultur. Pomniku upamiętniającym poległych mieszkańców. Na grobie Rodziny Zachertów, Burmistrza Kromołowa ś.p. A. Bilnickiego oraz zamordowanego w Katyniu kierownika szkoły ś.p. A. Sularza. Prosząc o zachowanie pamięci o nich, na koniec nawiąże jeszcze do jednego zdarzenia (zdarzeń). Kiedy czasami bywam w kościele NMPKP na tzw. „piątce”, po każdej Mszy Św. w niedzielę, jest zwyczaj wspominania parafian, którzy w zakończonym tygodniu skończyli swoje ziemskie pielgrzymowanie i odmawia się za nich krótką modlitwę.

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

a światłość wiekuista niechaj im świeci”

Jak nie wiele jest potrzebne, aby pamięć o bliskich przetrwała.

P.S. Dziękuję UM w Zawierciu za posprzątanie miejsce pamięci i przygotowanie ich do listopadowych świąt i rocznic. 

 

 

   

Strona 9 z 35

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template