Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Konsultacje w sprawie propozycji kolejnych zmian kursowania linii 3B

Wpisany przez Wlodzimierz Czech wtorek, 28 marca 2017 21:24

W zwiazku z propozycja kolejnych zmian w kursowaniu linii 3B zainteresowanych tematem mieszkancow prosimy o kierowanie propozycji i uwag bezposrednio pod adresem e-mail i nr faksu podanych w ponizszym pismie z ZKM w Zawierciu.

 

Z prac Rady Miejskiej w Zawierciu

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 24 marca 2017 19:30

Od ostatnich informacji z prac w Radzie Miejskiej upłynęło trochę czasu… Niemniej jednak o wszystkich pracach wykonanych w dzielnicy informowałem Państwa na bieżąco. Takowe informacje pojawiały się również w „Informatorze Kulturalnym” wydawanym przez UM/MOK w Zawierciu. Praktycznie wszystkie remonty, naprawy oraz nowe iwnestycje zaplanowane na rok 2016 zostały w dzielnicy wykonane, za co dziękuję Panu Prezydentowi oraz wszystkim pracownikom UM w Zawierciu i jednostkom budżetowym Gminy Zawiercie. De facto jesteśmy już po zimie. Wiosna sprzyja nowym zadaniom, planom, inwestycjom. Jedna kwestia, której nie udało się rozpocząć, dotyczy ulicy Nad Wartą i częsciowo Przejściowej. Niestety koszt ponad 1 mln złotych spowodował, że w budżecie miasta nie było tak dużych środków na wykonanie nawierzchni tych dróg. Propozycja jaką wysunął UM w Zawierciu, to złozenie wniosku po zakończeniu budowy tzw. małej obwodnicy miasta, na dofinansowanie inwestycji w ramach tzw. Schetynówki, a więc połączenie drogi krajowej z gminną. I w takie zadanie wpisuje się ciąg ulic: Nad Wartą i Przejściowej – od ulicy Filaretów do ulicy Siewierskiej. Przy Pałacyku, rzece, Przychodni Lekarskiej i Przedszkolu oraz przy zakładach pracy na terenach przeznaczonych pod usługi. Ostatnie kwestie gruntowe są regulowane na ul. Przejsciowej. Zostały tylko formalności. Projekt jest już gotowy. W związku z tymi zmianami dotyczącymi infrastrukury drogowej, zostały zlecone przez UM w Zawierciu do przetragu, opracowania dokumentacji dotyczące końcówki ul. Żelaznej oraz ulicy Smuga. Samorząd Mieszkańców złożył wniosek w ramach funduszu osiedlowego, który zostanie zweryfikowany przez UM w Zawierciu. W tegorocznym budżecie miasta, Rada Miejska jednogłośnie uchwalając budżet, również poparła fundusz osiedlowy na kolejny rok. Dotyczy on wszystkich dzielnic. Sołectwa mają odrębny fundusz tzw. sołecki. W uchwalonym budżecie, w kolejnym już roku LKS Źródło Kromołów otrzymało dotację na zadania sportowe, na bieżące szkolenie młodzieży i seniorów. W kolejnym roku dotacja jest wyższa od poprzedniej. Co od początku kadencji samorządowej zamierzał realizować Pan Prezydent i Rada Miejska. Druga inwestycja, która przesunięta została na ten rok, to wymiana słupa oświetleniowego na Przystanku Głównym przy Pałacyku (6-cio lampowego). Na wykonanie wymiany będziemy cierpliwie czekać. W chwili obecnej w dzielnicy prowadzone są prace związane z budową sieci średniego napięcia, o czym już wspominałem. Uzupełniono po zimie ubytki w drogach (w nawierzchniach). Tylko doraźnie. Niektóre drogi wymgają napraw z położeniem fragmentów asfaltu, czego nie da się zrobić jeszcze w obecnym okresie. Dotyczy to również ulicy gen. J.Hallera, gdzie po pracach związanych z wymianą wodociągu zostały do odtworzenia fragmenty nawierzchni ulicy. Najważniejsze plany i inwestycje miasta Zawiercia na ten rok, to dalsza budowa małej obownicy miasta. Od otwartego ostatnio ronda na ul. Wojska Polskiego do ul. Obrońców Poczty Gdańskej. Wielokrotnie już o tej inwestycji wspominałem na portalu. Budowa nowych bloków komunalnych. I najważniejsza kwestia – pozyskanie inwestorów w strefie SAG „A”. Nowe zakłady, to nowe miejsca pracy. Cały czas w tej kwestii podejmuje działania Prezydent Miasta oraz ARZ – Park Technologiczny. W związku z tym już wiosną można się spodziewać rozpoczęcia prac przy budowie galerii, sieciowego fast-fooda i stacji paliw przy nowym rondzie.  Inwestycją nadrzędną jest na pewno wpisana w program krajowy obwodnica Poręby i Zawiercia. Ostatnio w tych kwestiach rozmawiali, przekonywali do wykonania tej inwestycji po opracowaniu koncepcji programowej parlamentarzyści z regionu Zagłębia - pani E.Malik, pan W.Andzel, senator - pan A.Grabowski oraz Prezydent Miasta – pan Witold Grim a także miejscy radni. Ważne jest aby kolejny mały krok do przodu został zrobiony. Jak zwykle czas pokaże, jakie będą efekty rozmów. Podobnie jak z kolejnymi ewentualnymi inwestycjami w dzielnicy. Plany i propozycje są, rozmowy trwają… 

   

Wycinka drzew przy szkole

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 24 marca 2017 17:21

W ostatnich dniach pojawiły się „pytania w dzielnicy” dotyczące wycinki kilku drzew przy szkole. Są one kierowane bezpośrednio do zainteresowanych  podczas rozmów, w sieci. Zbierane są również podpisy sprzeciwu wobec takiego działania.

Odpowiadając Państwu w tej kwestii, informuję, że te wycinki nie są związane ze złagodzeniem przepisów ogólnokrajowych, co miało ostatnio miejsce i nie są „widzi mi się” Dyrekcji Szkoły. Wycinki te były planowane już w ubiegłym roku a związane są z projektem budowy boisk, siłowni i placu zabaw dla przedszkolaków na terenie szkoły.

Konsultacje w tej sprawie trwały w dzielnicy prawie dwa lata (łącznie z czasem projektowania kompleksu). Uczestniczył w nim samorząd, wszystkie organizacje, stowarzyszenia działające w naszej dzielnicy. Ostatnio również na stronie internetowej szkoły ukazał się projekt kompleksu - http://www.gim13zawiercie.pl/  w formie konsultacji społecznych.

Taka inwestycja była już w planowana w latach poprzednich. Dzięki staraniom pana Jana Sygieta, Samorządu, Dyrektora Szkoły została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie. Przy planowaniu budżetu, pod koniec ubiegłego roku Prezydent Miasta – pan Witold Grim wpisał inwestycję do projektu budżetu miasta na rok 2017, co już wcześniej zapowiadał i co zostało uchwalone przez Radę Miejską. W chwili obecnej składany jest wniosek o dofinansowanie inwestycji (1/3 kosztów), co będzie leżeć w gestii i decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki.  Urząd Miejski w Zawierciu środki finansowe zabezpieczył na ten cel. Jeżeli wszystkie kwestie finansowe zostaną dopięte, to jest szansa na wykonanie inwestycji w tym roku kalendarzowym, czego myślę, życzylibyśmy sobie wszyscy. Jeżeli takowe prace zostałyby wykonane, po ich zakończeniu na pewno zostanie odtworzona zieleń wokół szkoły – posadzone zostaną drzewa niskopienne, krzewy. Podobnie jak to ma miejsce na terenie rekreacyjnym pomiędzy boiskiem/parkingiem a Pałacykiem, gdzie w ubiegłym roku zostały posadzone platany (5 szt.) oraz drzewa parkowe niskopienne (10 szt.) a także tuje. 

 

   

Prace geologiczne

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 08 marca 2017 19:09

Ukazało się obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego wszczynające postępowanie administracyjne, dotyczące ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrologicznych związanych z budową obwodnicy, a nawiązujące do trwających prac nad wykonaniem koncepcji programowej. Na terenie gminy Zawiercie prace będą dotyczyć odcinka drugiego, przebiegającego od węzła Kromołów do węzła Żerkowice. Odcinek biegnie przez dzielnice: Wydra Zielona, Kromołów, Bzów, Żerkowice. Prace projektowe będą prowadzone w granicach nieruchomości gruntowych w obrębie tych czterech dzielnic. 

1. Odcinek I: odcinek Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+409.
2. Odcinek II: odcinek w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) – od km 122+409 do km 130+135.

 

   

Przebudowa linii średniego napięcia

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 07 marca 2017 16:05

Od lutego w dzielnicy trwają prace w związku z przebudową linii średniego napięcia: Inwestycja - Przebudowa Linii średniego napięcia: Zawiercie –Fugasówka - Ogrodzieniec. Inwestor - Tauron. Wykonawca - Grotex. Prace najbardziej są widoczne na ul. Przejściowej, Firlejów, gen. Bema, Łośnicka. Z racji pogody jaką ostatnio mamy – prawie wiosna - prace kopania rowu, w którym kładziony jest kabel, powodują całkowite rozkopanie dróg, terenów sąsiadujących. Wszędzie jest błoto, woda. Wykonawca stara się na bieżąco doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Czasami wymaga to kilka dni żeby teren się „osuszył”. Jeżeli będą uwagi z Państwa strony odnośnie doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, przekazane one zostaną bezpośrednio do wykonawcy. 

   

Strona 9 z 32

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template