Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Pilny komunikat ws. fotowoltaiki, solarów, pomp ciepła

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 26 lutego 2018 16:56

KOMUNIKAT UM w Zawierciu ws. odnawialnych źródeł energii

Mieszkańców, którzy złożyli deklaracje o dofinansowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE ) oraz zawarli umowy na wykonanie uproszczonej dokumentacji (raport z inspekcji), informujemy, że Gmina Zawiercie jest obecnie na etapie przygotowywania wniosku zbiorczego, do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim.
Termin naboru wniosków, początkowo określony na 26 marca br. - został ostatecznie ustalony na dzień 29 maja 2018 r.

Wydział Inwestycji i Projektów zaprasza mieszkańców, którzy są na liście podstawowej, do Wydziału (pokój 209 ), tel. 32 494 12 45 - nie później niż do dnia 20 kwietnia, w celu podpisania umowy na udostępnienie części dachu lub terenu, potrzebnego do montażu instalacji.

Mieszkańcom zostaną również przekazane raporty z inspekcji terenowej, za które już dokonali opłaty.

źródło: www.zawiercie.eu - link:  http://www.zawiercie.eu/aktualnosci/6326

 

List otwarty Prezydenta Miasta

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 08 lutego 2018 18:07

LIST OTWARTY

Czytając z uwagą ostatni numer publikacji wydawanej przez Pana Redaktora Krzysztofa Peronia pt.: Forum Express – Kwartalnik Zawierciańskiego Forum Pracodawców, spotkałem się z artykułem, w treści którego ukazały się nieprawdziwe informacje dotyczące działalności Prezydenta Miasta Zawiercie. W związku z tym wystosowałem list otwarty następującej treści:

                                                                                                                                          Pan
                                                                                                                                          Krzysztof Peroń
                                                                                                                                          Redaktor Naczelny Forum Express
                                                                                                                                          ul. Wierzbowa 16h
                                                                                                                                          42 – 400 Zawiercie

                
Działając w imieniu Gminy Zawiercie jako Prezydent Miasta, z uwagi na treść publikacji pt. „Podwyżki podatków i zadłużanie nie są sposobem na rozwój miasta”  zamieszczonej na łamach Forum Express – Kwartalnik Zawierciańskiego Forum Pracodawców, nr 3 (9) 2017, proszę o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu sprostowanie nieprawdziwych informacji zamieszczonych w tym artykule, a dotyczących kwestii „drastycznego wzrostu podatków na 2018 r.”, bądź wykazanie, iż nastąpił wzrost podatków, dla których organem podatkowym jest Gmina Zawiercie.
Oczekuję, iż Pan Redaktor niezwłocznie tj. w najbliższym wydaniu  Forum Express – Kwartalnik Zawierciańskiego Forum Pracodawców, zamieści sprostowanie z którego wynikać będzie czytelny i jednoznaczny przekaz dla czytelników, iż uchwalone na wniosek Prezydenta Miasta Zawiercie przez Radę Miejską w Zawierciu stawki podatków lokalnych na 2018 r. NIE ULEGŁY PODWYŻSZENIU w stosunku do roku ubiegłego. Okoliczność ta jest bezsporna i wynika z podjętych przez Radę Miejską w Zawierciu uchwał podatkowych.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                                    Witold Grim   
                                                                                                                                                                                                                                                      Prezydent Miasta Zawiercie

   

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2018

Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 23 grudnia 2017 14:56

   

Mikołaj 2017

Wpisany przez Bogusław Radkowski wtorek, 12 grudnia 2017 18:39

W dniu 5.12.2017  w Pałacyku Nad Wartą w Kromołowie odbyła się cykliczna akcja charytatywna pod nazwą „Szlachetny Dar”.

Dar sponsorów i darczyńców dla dzieci potrzebujących pomocy z Kromołowa.

Organizatorem był miejscowy klub sportowy Źródło Kromołów.

Z ramienia klubu, działacz Bogusław Radkowski.

Głównym Darczyńcom była firma CMC Poland sp z o.o. która ufundowała 20 paczek dla dzieci.

Na imprezie uczestniczył Prezydent Miasta Zawiercie pan Witold Grim oraz asystent pani poseł Anny Nemś ze słodyczami i upominkami dla dzieci.

Opracowanie muzyczne i prowadzenie pan Wiesław Foryś, nauczyciel muzyki w SP-13 w Kromołowie.

Sponsorzy i darczyńcy to:

Firmy: ANRO, CMC Poland, Autosalon Czernek A i J, Królmet, Montomet, pan Kazimierz Orman, Elektromad, CIL, CRL, Kurier Zawiercianski, Cynkowanie P.D. Kajdan-Ławrenow, 3W, UM Zawiercie, MOK Zawiercie, radny Mariusz Golenia, SNZZ i Spółek.

Sponsor medialny „Kurier Zawierciański”.

 

   

Bożonarodzeniowa choinka

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 08 grudnia 2017 23:56

W przeddzień rozpoczynającego się okresu Adwentu, przed pierwszą niedzielą adwentową tradycyjnie już została oświetlona choinka na terenach rekreacyjnych. Tym razem choinka przyjechała z lasów wokół Skałki k/Rudnik. Po uzgodnieniu formalności administracyjnych przez pana Włodzimierza Czecha – przewodniczącego Samorządu Mieszkańców z Nadleśnictwem i Panem Leśniczym w sobotę rano pojechaliśmy na Skałkę. Pan Leśniczy już wcześniej zrobił rekonesans w lesie i mieliśmy do wyboru trzy drzewka. Decyzja była szybka i już o godz. 9.15 byliśmy z powrotem z choinką na parkingu. W tym czasie przygotowane zostały lampki, sprzęt do montażu i podjechał traktor z wysięgnikiem, co pozwoliło bardzo szybko wykonać wszystkie prace dekoracyjne i elektryczne. W imieniu swoim i pana Włodzimierza dziękuję panu Damianowi Wołczyk z synem za przywiezienie choinki. Dziękujemy również Prezesowi OSP Kromołów panu Andrzejowi Domagale wraz z druhem Markiem Myga, gospodarzom LKS Źródło panu Adamowi Sobczak i panu Janowi Laber za wycięcie, osadzenie choinki oraz udekorowanie. Dziękujemy także mieszkańcom: panom Robertowi i Adamowi Pałka za użyczenie traktora i pomoc w pracach. Podziękowanie kierujemy również do Dyrekcji OSiR Zawiercie za możliwość podłączenie choinki do oświetlenia na terenach rekreacyjnych. 

   

Strona 9 z 36

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template