Strona główna Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna

Oficjalna strona Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromołowie znajduje się pod adresem http://www.ospkromolow.bnx.pl

Zarząd

Prezes - Andrzej Domagała
Naczelnik - Sławomir Janoska
Z-ca naczelnika - Marek Myga
Skarbnik - Piotr Piotrowski
Sekretarz - Edyta Domagała
Gospodarz - Henryk Kozłowski
Członek zarządu - Jerzy Hamerlik

Rys historyczny

Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce należą do najstarszych organizacji działających dla społeczeństwa i Ojczyzny zwalczając wszelkiego rodzaju klęski jak również prowadząc wieloraką działalność w życiu tego społeczeństwa.

Działalność ta na ziemiach polskich datuje się od XVI wieku. Nasza miejscowość po rozbiorach Polski znalazła się pod zaborem rosyjskim. Datę od kiedy działa Ochotnicza Straż Pożarna Kromołowie trudno jest ustalić bowiem pierwszy protokół pisany w języku rosyjskim zapisano pod datą 9 listopada 1909 roku, po pierwszej zbiórce i zebraniu straży z mieszkańcami.

Jak wynika z protokołu nosiła ona nazwę „Towarzystwo Straż Ogniowej Ochotniczej w Kromołowie’’. Działając już legalnie, gdyż panowie: Karol Jończyk i Teofil Czernek przywieźli Ukaz Carski z Piotrkowa Trybunalskiego podpisany przez Cara Mikołaja II zezwalający na zorganizowanie straży w Kromołowie.

Skład pierwszego Zarządu to:

Prezes - Antoni Pałuchowski
Komendant - Teofil Pałuchowski
I Oficer - Józef Kwapisz
II Oficer - Teofil Skipirzepa
Kapelmistrz Orkiestry Dętej przy Kopalni Rudy Żelaza ,, ARTUR’’ - pan Skupiński (imienia brak w dokumentacji)

Majątek straży stanowił już:

 1. Remiza (w miejscu obecnego budynku Państwa Grajdków przy ul. Harcerskiej
 2. Sikawka w wozie konnym
 3. Trzy łokcie węży parcianych oplecionych

W 1925 roku powołano komitet budowy Domu ludowego z Remizą w składzie:

Bronisław Kopeć
Ignacy Cieśla
Teofil Pałuchowski
Piotr Orman
Franciszek Chmurski

W 1926 roku gmina przydzieliła plac pod budowę Domu Ludowego z Remizą. Budowę rozpoczęto 1 maja 1927 roku i trwała prawdopodobnie do 31 września 1931 roku. W roku 1930 roku powołano sekcję artystyczną, która wyjeżdżała z występami do Pilicy, Łaz, Ogrodzieńca, Kroczyc i innych okolicznych miejscowości.

W 1935 roku ze zgromadzonych funduszy zakupiono motopompę marki ,,SYRENA’’ która służyła do 1940 roku. Władze niemieckie przekazały motopompę do Rudnika a mieszkańców Kromołowa zmuszono do kupienia nowej motopompy typu ,,DKW’’ za oddane zboże. W czasie wycofania się wojsk niemieckich w 1945 roku podpalono Kromołów w trzech punktach, strażacy Ignacy Walęga, Piotr Borowik, Mieczysław Grabowski, Franciszek Laber, Andrzej Kozłowski,i Józef Bilnicki nie zważając na niebezpieczeństwo przystąpili do gaszenia pożarów.

Po wyzwoleniu pierwszy Zarząd przystępuje do wykończenia Domu Ludowego, a w maju 1946 roku społeczeństwo Kromołowa przekazuje ufundowany sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromołowie.

W 1968 roku nasza Ochotnicza Straż Pożarna zajmuje V miejsce w kraju w konkursie ,,NASZA OSP OŚRODKIEM PREWENCJI I PROPAGANDY PRZECIWPOŻAROWEJ’’.  W 1969 roku podczas obchodów 60-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromołowie otrzymaliśmy od Komendy Wojewódzkiej w Katowicach nowy samochód pożarniczy „ŻUK A-15” z pełnym wyposażeniem.

W 1976 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Kromołowie wpisano do „ZŁOTEJ KSIĘGI” Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. W 1979 roku podczas obchodów 70-lecia istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w Kromołowie otrzymuje od społeczeństwa sztandar który jest odznaczony „ ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”.

W 1982 roku członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dh. Krzysztof Figiel zajmuje III miejsce w kraju w konkursie „MŁODZI ZAPOBIEGAJĄ POŻAROM ”. 

W 1984 roku Ochotnicza Straż Pożarna obchodzi 75-lecie swego istnienia i z tej okazji zostaje udekorowany sztandar „ ZŁOTĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONYCH DLA WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO”. Podczas tych obchodów odsłonięto tablicę pamiątkową stojącą obok Remizo-Świetlicy.

W czasie minionych lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromołowie funkcje Prezesa pełnili:

 1. Antoni Pałuchowski
 2. Szczepan Figiel
 3. Jan Stanicki
 4. Jan Turlej
 5. Ignacy Cieśla
 6. Józef Kwapisz
 7. Bolesław Bielecki
 8. Ludwik Górski
 9. Teofil Figiel
 10. Edward Kwapisz
 11. Zygmunt Pałuchowski
 12. Julian Piątek
 13. Tadeusz Turlej
 14. Franciszek Skipirzepa
 15. Piotr Lipski
 16. Kazimierz Turlej
 17. Mieczysław Mędera
 18. Ryszard Zygmański
 19. Stanisław Skipirzepa
 20. Czesław Figiel
 21. Jan Figiel
 22. Andrzej Domagała

W roku 2005 jednostka pozyskała samochód Star 244 typu GBA 2,5/16 oraz w roku 2007 samochód operacyjny POLONEZ.

W roku 2009 Jednostka obchodziła jubileusz 100-lecia.

 

joomla template