Strona główna Zabytki

Zabytki

 • Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja
 • Kaplica p.w. św. Jana Nepomucena
 • Cmentarz żydowski
 • Cmentarz wojenny z 1915 r.
 • Kapliczka, poł. XIX w., ul. Łośnicka, kamienna, słupowa, we wnękach figurki Matki Boskiej.
 • Kapliczka, poł. XIX w., ul. Harcerska 25, kamienna, czworoboczna, słupowa.
 • Kapliczka, poł. XIX w., ul. Siewierska 86, mur., we wnęce ołtarz św. Tekli.
 • Figura św. Floriana, XIX w., Rynek, kamienna, na czworobocznym słupie.
 • Cmentarz, ul. Karlińska
 • Głaz z tablicą, upamiętniający 75 l. Ochotniczej Straży Pożarnej, 1984 r., ul. Filaretów.
 • Tablica upamiętniająca ofiary II wojny św., budynek poczty.
 • Studnia miejska, na rynku.
 • Budynek mieszkalny, ul. Żelazna, koniec. XIX w.
 • Chałupy, XIX/XX w., ul. Siewierska 13, 21, 38, 51.
 • Krzyż, ok. 1930 r., na ostańcu ul. Żelazna.


Staropolski obronny dworek zbudowany w XVII wieku przez podskarbiego wielkiego koronnego Stanisława Warszyckiego, posiadał stosunkowo niewielkie fortyfikacje ziemne i otoczony był murem obronnym.
Budynek mieszkalny zdobiły arkadowe krużganki, a w narożach były czworoboczne baszty ze strzelnicami. Siedziba Warszyckich nie była więc twierdzą, a raczej wzmocnioną rezydencją i dlatego nigdy nie odgrywała żadnej militarnej roli, podobnej do licznych pobliskich zamków Jury.
W czasie II wojny światowej dwór został zniszczony, a jego pozostałości rozebrano, tak iż nie pozostał po nich żaden ślad. O jego świetności mówią jedynie dokumenty źródłowe oraz liczne ryciny.

Browar powstał pod koniec XIX w. Pierwsza udokumentowana wzmianka pochodzi z roku 1900, wówczas właścicielem zakładu był S. Habermann.
Browar w Kromołowie był niewielkim zakładem, produkującym na początku lat 30-tych poniżej 2000 hl piwa. Browar warzył wysokiej jakości piwo w oparciu o źródlaną wodę pochodzącą ze źródeł Warty. Związek z tą rzeką można znaleźć również w nazewnictwie zakładu: Browar nad Wartą sp. z o.o. w Kromołowie.
Udokumentowane dane świadczą, że pod koniec lat 30-tych ub. wieku browar posiadał swoje przedstawicielstwo w Warszawie. Wówczas właścicielami browaru byli braca Brewda. Wodę do produkcji piwa, czerpaną ze źródeł Warty, doprowadzano do zakładu drewnianymi rurami.
Asortyment produkowanego piwa w tym okresie ograniczał się do jednego gatunku piwa jasnego pełnego (12% ekstr.), pod nazwą "Zdrój Warciański".
We wrześniu 1939 r. czynny zakład został przejęty przez Niemców. Po wyczerpaniu zapasów produkcja piwa nie została podjęta. Zdemontowane urządzenia wywieziono.
We wrześniu 1999 r. budynek został zburzony.

 

ZABYTKI
Kapliczki przydrożne
-   na ul. Łośnickiej  - murowana, czworoboczna, kolumnowa, pokryta dachem dwuspadowym, datowana na XIX wiek. Pod szczytem cztery małe oszklone wnęki a w nich figurki różnych świętych m.in. Matki Boskiej i św. Antoniego.
-na ul. Filaretów – wybudowana w 1956 r. z betonu w formie czworobocznego słupa o dwóch kondygnacjach, ozdobiona czterospadowym daszkiem, zwieńczonym krzyżem z ukrzyżowanym Jezusem. We wnęce od strony ulicy Filaretów znajduje się figurka Matki Boskiej.  Generalny remont w 2000 r.
- na ul. Siewierskiej  - z czterema przyporami i czterospadowym dachem z czerwonej dachówki zwieńczonym krzyżem. We wnęce postać Chrystusa Frasobliwego. Na tylnej ścianie kapliczki napis: „Z woli Boga i za pomocą Kromołowskich robotników fabryki Hulczyńskiego figura została zbudowana w roku 1926. Bu-ł. St. Kawka”.  Generalny remont w 2004 r.
- na ul Harcerskiej  -  p.w. św. Stanisława Biskupa, patrona Polski z pierwszej połowy XIX wieku. Murowana w formie czworobocznego słupa na cokole o dwóch kondygnacjach, zwieńczona segmentowym szczytem. We wnęce „Wskrzeszenie Piotrowina”. Generalny remont w 2008 r.

 

joomla template