Strona główna Zabytki Cmentarz Wojenny

Cmentarz Wojenny

Cmentarz z I wojny światowej zw. Wojną Wszechświatową

Położenie: ulica Zbożowa. Wejście zawsze dostępne. Na cmentarzu znajduje się  osiem dużych prostokątnych zbiorowych mogił, pośrodku cmentarza jest pomnik z  trumną z kirem – peleryną wojskową.

Napis na pomniku: „Cześć żołnierzom poległym w bitwach w okolicy Kromołowa w Wojnie Wszechświatowej 1914-1918”.
Po przeciwległej stronie pomnika napis: „Tu spoczywają zwłoki 150 żołnierzy armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej”.

Na jesieni 2009 roku na sześciu mogiłach zamieszczono dębowe krzyże, a uroczyste ich poświęcenie odbyło się w dniu 8 listopada 2009 r. Zaproszonymi na uroczystość byli przedstawiciele: z Czech, którzy wystąpili w mundurach historycznych, kultywujących tradycje walczącego na Jurze 8 Pułku Piechoty Austrowęgierskiej, z Polski – Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej z Krakowa kultywujące tradycje 2 Pułku Artylerii Fortecznej oraz (w stopniach podpułkowników) przedstawiciele duszpasterstwa wojskowego trzech wyznań reprezentowali wiarę pochowanych żołnierzy tj. prawosławie, greko-katolicką i rzymsko-katolicką.
Nad całością czuwał prezydent Miasta Zawiercia mgr Mirosław Mazur ze swoimi zastępcami – mgr Barbarą Ładą i mgr Elżbietą Nemś.
Wszystko zaczęło się od pasji Piotra Ormana i jego kolegów. Właśnie oni – przewodnicy jurajscy i miłośnicy regionu, działając wspólnie z 2FsAR z Krakowa zdobyli, zainstalowali i zakonserwowali dębowe krzyże.
Na skromnym obelisku z tablicą poświęconą pamięci poległych żołnierzy w latach 1914-1918 złożono wieniec przy wtórze komend żołnierzy w mundurach z epoki i wystrzałów z armatki.

joomla template