Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

GDDKiA - PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 11 listopada 2021 19:14

 

 

W związku z coraz liczniejszymi i tragicznymi wypadkami na przejściach dla pieszych oraz ostatnią zmianą przepisów drogowych w tej kwestii również GDDKiA postanowiła ujednolicić i wprowadzić spójne oraz jednolite wytyczne dla lokalizowania, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych na wszystkich kategoriach dróg, tj. krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych. A co za tym idzie dostosować obecne przejścia dla pieszych do określonych standardów. Przede wszystkim pod kątem doświetlenia pasów. Jak zapewne Państwo zuważyli już takie prace zostały wykonane tanim kosztem na przejściu dla pieszych przy kapliczce św. Jana Nepomucena na drodze krajowej DK-78. Na słupach sygnalizacji świetlnej zainstalowane zostały dodatkowe reflektory. W minionym tygodniu na przejściu dla pieszych na ul. Siewierskiej, przy firmie „Blachotrapez”, stacji tankowania gazu LPG wykonane zostały już prace przebicia i przeciągnięcia instalacji elektrycznej. I to przejście też zostanie doświetlone. Niemniej jednak w miejscu tym są słupy oświetleniowe wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej i można było je wykorzystać dorabiając tzw, ramiona, ale jeżeli ma być standard, ujednolicenie to GDDKiA postępuje, projektuje, wykonuje według wytycznych zapisanych po audycie przeprowadzonym w całej Polsce. Potwierdzeniem tych działań są również takowe prace przygotowawcze wykonane np. w Kroczycach - cały czas mówimy o ciągu drogi krajowej DK-78

Poniżej krótka informacja ze strony GDDKiA oraz link do całości informacji o uadycie a także możecie tam Państwo znaleźć link do całego opracowania po audytowego odnośnie bezpieczeństwa na drogach.

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest głównym celem działań prowadzonych przez GDDKiA na sieci dróg krajowych. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż dochodzi do zbyt dużej liczby wypadków z udziałem pieszych na wyznaczonych dla nich przejściach. Dlatego w latach 2019-2020 wykonaliśmy audyt przejść dla pieszych na drogach krajowych. Dziś publikujemy najważniejsze wnioski z blisko dwuletniego audytu przejść dla pieszych wraz z rekomendacjami, co i jak poprawić i jakich błędów nie popełniać, aby na przejściach było bezpieczniej.

  • Mały krok GDDKiA, duża poprawa BRD w Polsce - audyt przejść GDDKiA to okazja na wypracowanie jednolitych i spójnych wytycznych dla wszystkich zarządców dróg w Polsce. 
  • Zakończyliśmy pierwszy etap audytu sformułowaniem najważniejszych zaleceń m.in. każde przejście musi być oświetlone, właściwie oznakowane, zapewniać widoczność zarówno ze strony kierowcy jak i pieszego. 
  • Przejścia dla pieszych niespełniające warunków bezpieczeństwa lub niewykorzystywane przez pieszych powinny być zlikwidowane. 

Przybywa nowych dróg, ale wypadków również. Brawura jest kosztowna. 

Z roku na rok przybywa nowych dróg w najwyższych kategoriach A i S.  Nie przekłada się to jednak na znaczący spadek liczby zabitych i rannych. Wynika to przede wszystkich z niewłaściwych zachowań kierowców, łamania przepisów, przekraczania prędkości i brawury. Rocznie wypadki kosztują nas ponad 56 mld zł - pisaliśmy o tym tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/37821/Kosztowne-wypadki-Przypominamy-najwazniejsze-zasady-i-dobre-praktyki-na-drodze.  

To gigantyczna kwota, którą można znacząco zmniejszyć, zmieniając złe nawyki kierowców. Dla przykładu wartość realizowanych obecnie inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych to kwota 47,6 mld zł. Są to wydatki rozłożone na kilka lat, dzięki którym powstanie blisko 100 odcinków nowych dróg o długości ponad 1250 km. Oznacza to, że koszty skutków wypadków kosztują rocznie polskich obywateli więcej niż kilka lat budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad. 

Istnieje potrzeba opracowania spójnych i jednolitych wytycznych dla lokalizowania, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych na wszystkich kategoriach dróg, tj. krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych.

Obecnie przejścia dla pieszych w całej Polsce, na drogach wszystkich kategorii, projektowane są w oparciu o te same przepisy, jednak ich interpretacja jest na tyle zróżnicowana, że przejścia i ich otoczenia wygląda różnie. Nie sprzyja to wytworzeniu wśród pieszych i kierowców pewnych pozytywnych nawyków, związanych z jednolitymi rozwiązaniami w zakresie przejść dla pieszych, co z kolei przekłada się negatywnie na poziom bezpieczeństwa. 

Dlatego właśnie wyniki naszego audytu i dokładna analiza przejść dla pieszych mogą być doskonałym punktem wyjścia do przygotowania w pierwszej kolejności takich wytycznych, a później szczegółowych warunków technicznych. Bezpieczeństwo uczestników ruchu jest tak samo ważne na każdej drodze, czy to krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej.”

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/39368/Podsumowanie-audytu-przejsc-dla-pieszych-na-drogach-zarzadzanych-przez-GDDKiA

 

OBWODNICA PORĘBY i ZAWIERCIA - aktualności

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 04 listopada 2021 19:41

Obwodnica Poręby i Zawiercia...

 

 

Cały czas pojawiają się pytania o realizację inwestycji najważniejszej dla miasta Zawiercie, podobnie dla dz. Kromołów a mianowicie powstania obwodnicy Poręby i Zawiercia.Poniżej przedstawiam Państwu chronologię kolejnych etapów oraz postępowań administracyjnych w danej sprawie. Jeżeli chodzi o pierwszy odcinek od Siewierza do węzła Kromołów na Wydrze Zielonej to jak zapewne Państwo wiecie jest już wykonawca inwestycji, który ma już swoją bazę w Zawierciu i czeka już teraz tylko na wydanie przez Wojewodę Śląskiego pozwolenia na budowę a w przypadku drogi jest to ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. Zapewne też będą musiały być przeprowadzone rozmowy pomiędzy zleceniodawcą: GDDKiA o/Katowice a zleceniobiorcą: konsorcjum MIR-BUD – KOBYLARNIA, ale to już są rozmowy możemy je nazwać handlowe, dwustronne i zostawmy je zainteresowanym. Kwestia wydłużenia się wydania decyzji związana była z RDOŚ w Katowicach i kwestią ponownego postępowania odnośnie oddziaływania inwestycji na środowisko, ale to już zostało zakończone. Tak niestety wygląda sprawa w przypadku inwestycji w systemie projektu-buduj. Inaczej sprawa będzie wyglądać w przypadku drugiego odcinka węzeł Kromołów – węzeł Kalinówka. Tutaj jest już na ukończeniu projekt a następnie firma Multiconsult Polska MCP – Warszawa będzie uczestniczyć wraz z GDDKiA w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID. Dopiero po wydaniu przez Wojewodę pozwolenia GDDKiA ogłosi przetarg, który wyłoni wykonawcę. Wszystkie firmy uczestniczące w przetargu będą wyceniać pracę na podstawie jednego, tego samego projektu. A do pracy będą praktycznie mogli przystąpić po przekazaniu placu bodowy, gdyż wszystkie decyzje, dokumentacje będą już gotowe. I tak chyba powinny wyglądać takowe inwestycje w Polsce. Niezależnie od tego kto sprawuje władzę, realizowane są kolejno zaprojektowane inwestycje. Oczywiście nie zawsze się tak da zrobić. Kwestia danej chwili, potrzeby w danym regionie. Ale jak planuje się tak duże inwestycje jak jedna z najdłuższych obwodnic w Polsce, myślę, że taka powinna być kolejność: projekt – przetarg – budowa. W przypadku drugiego odcinka teraz też będą zabezpieczane środki finansowe na jego realizację w budżecie Państwa. Przypomnę, też że są już projektowane kolejne odcinki obwodnic w ciągu DK-78: Kroczyc, Pradeł, Szczekocin.

 

https://dk78poreba-zawiercie-obw1.pl/index.html

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/19985/Obwodnica-Poreby-i-Zawiercia-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-78-od-km-105836-do-km-130135

https://mosty.elamed.pl/material[52097]  

 

   

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - A.D. 2021

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 01 listopada 2021 14:29

 

 

Minął rok od zeszłorocznego Święta Wszystkich Świętych. Rok temu zamknięte cmentarze. Łańcuchy na bramach. Policja. Szaro. Ponuro. Zimno. Kolejny lockdown w kraju, Europie, na świecie. W tym roku wydłużony weekend. Piękna pogoda. Słońce. Ciepło. Praktycznie od piątku odwiedzaliśmy cmentarze. Groby naszych bliskich, przyjaciół, kolegów. Jak zawsze nie zapomnieliśmy jako społeczność o grobach, mogiłach naszych lokalnych bohaterów. Na każdej z nich zapłonęły znicze. Dobrze, że też młodzież z naszej szkoły odwiedziła groby żołnierzy, walczących o Ojczyznę. Kolejna lekcja historii w terenie już za 10 dni – w Dzień Niepodległości. Przy okazji porządkowania cmentarza przez Ks. Proboszcza, grabarza został chyba odkryty kolejny grób mający swoją szczególną  historię (zdjęcia poniżej). Zresztą jak każdy na cmentarzu. Odnosząc się do mijającego roku, ciężko zatrzymać się na którymś wydarzeniu. Zawsze nawiązywałem do zdarzenia, które utkwiło mi szczególnie w pamięci. Było ich bardzo mało w związku z obostrzeniami. Dlatego w tym roku postanowiłem poszperać w necie i poniżej zacytować wyszukane wiersze, cytaty, myśli, zdania… I czynię to poniżej. Do przemyślenia. Zastanowienia się. Rozważenia.

Nawiązując do słów Ks. Proboszcza Krzysztofa Fidura z dzisiejszej porannej Mszy Świętej, gdzie myślą przewodnią było słowo paradoks - dobrze, że jest takie święto. Taka tradycja. Historia. Że chcemy ją kultywować. Wiele jest słów: A po co? Na co? Tyle zniczy, szkła, plastiku, itd… Jak zawsze medal ma dwie strony. Kija ma dwa końce. Są plusy i minusy. Pytania? – czy jeden znicz? Jeden kwiat? To już jest każdego wybór. Każdego decyzja. Nie krytykujmy tego Święta – Balu Wszystkich Świętych. Uczestniczmy w nim. Bo jak powiedział Ks. Proboszcz stajemy na grobach zmarłych. Oni nam już nic nie powiedzą, tutaj na ziemi. Wspominamy zmarłych. Tych którzy odeszli. Zasnęli. Ale paradoksem jest, że właśnie w tym miejscu, w tym czasie spotykamy się my – żywi. Święto jest zmarłych (w niebie) – ale świętują żywi (na ziemi). Niekiedy ten dzień jest jedynym w roku, kiedy widzimy się z najbliższymi, przyjaciółmi, kolegami. Naszymi rodakami, którzy mieszkają dziesiątki, setki kilometrów od Kromołowa. A wracają, aby uczcić swoich zmarłych przez modlitwę nad ich grobami. Zapaleniem znicza. Położeniem kwiatów. I niech tak zostanie… Bo widocznie dobry Bóg chciał, aby to święto roku 2021 było słoneczne, ciepłe, z uśmiechami nas ludzi mijających się na cmentarzach. Mówiących sobie dzień dobry, część… jak dobrze Cię widzieć !!!

W tym miejscu, na zakończenie chciałbym bardzo podziękować UM w Zawierciu za posprzątanie historycznych grobów, cmentarza przy ul. Żniwnej. Księdzu Proboszczowi oraz grabarzowi Panu Januszowi Widera dziękuję za wykoszenie, wypielęgnowanie grobu ostatniego Burmistrza m. Kromołow ś.p. Antoniego Bilnickiego, a jeszcze raz dziękuję Państwu Joannie i Karolowi Czapla za podjęcie się renowacji mogiły Rodziny Zachertów.

 

„Na cmentarnym krzyżu

Krople rosy wiszą.

To są łzy tęsknoty

Otulone ciszą

 

Wiatr liście unosi

W cmentarnej alejce

A każda mogiła

Skrywa czyjeś serce....

 

Serce które kiedyś

Nagle bić przestało...

Ale nim ucichło

Tak bardzo kochało

 

Tyle tu jest wspomnień

Tyle łez wylanych...

I tyle tęsknoty....

Do serc ukochanych...

 

Dzisaj znicz zapłonie

Pokłon swój oddamy

Myśl w górę popłynie

Kiedyś się.....spotkamy.

 

autorka: Anna Bralska

 

„… i choćbyś chciał, to w sercu nie da się wyczyścić historii. Serca nie wylogujesz…”

 

„… człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…”

 

„… Znicz i chryzantema. Te dwie rzeczy przypominają nam o dniu Wszystkich Świętych i Zaduszkach. Dniach zadumy, wspomnień o wspaniałych chwilach przeżytych z tymi, którzy już odeszli: z naszymi bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi. Żal, że już odeszli ale wspomnienia o nich tak jak oni sami pozostają w naszych sercach i pozostaną na zawsze…”

 

„… Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, ale też kochajmy tych, co nam pozostali...”

 

 

 

   

RENOWACJA GROBU RODZINY ZACHERTÓW

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 21 października 2021 19:15

 

W maju wspominałem Państwu o podjęciu się przez jednego z przedsiębiorców z naszej dzielnicy renowacji pomnika na Grobie Rodziny Zachertów – Dziedziców Kromołowa. Joanna i Karol Czapla w październiku przystąpili do prac. Odmalowany został cokół. Wyplewiona trawa. Posadzone wrzosy. Tymczasowo na grobie znajduje się „zastępczy pomnik”. Oryginalny stary pomnik został zabrany do renowacji. Niestety jego stan nie jest dobry, a wręcz bardzo zły. Zobaczymy czy uda się odtworzyć pomnik, tak aby mógł zostać ponownie przywieziony i wstawiony na swoje miejsce. Gdyby nie było takiej możliwości, zapewne miejsce na grobie nie zostanie puste. Zbliża się dzień Wszystkich Świętych i zapewne część z Państwa zwróci uwagę na „zmianę” jaka nastąpiła na nagrobku, ale miejmy nadzieję, że prace zakończą się pomyślnie i powróci historyczny zabytkowy pomnik.

 

   

INWESTYCJA DROGOWA ZAKOŃCZONA

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 17 października 2021 19:35

 

Dobra wiadomość dla nas wszystkich. Zakończone zostały prace na ulicach: Piłsudskiego, Łośnickiej, Filaretów. Pomimo wydłużenia terminu (dodatkowe prace wodociągowe), utrudnienia dla kierujących z efektu zakończonej inwestycji możemy być zadowoleni. Cele zostały uzyskane. Drogi zyskały nowe nawierzchnie, podłoże. Oprawione zostały studzienki, poszerzone pasy jezdni. Powstały nowe zatoczki dla autobusów. Nowe chodniki. Prawo-skręt na teren huty udrożnił odcinek ulicy Łośnickiej pomiędzy ul. Stalowników a Kamienną. Nawierzchnia ul. Piłsudskiego od ul. Równej do ronda przy ul. Leśnej wolna jest od zapadniętych fragmentów. A przede wszystkim na pewno lepiej będzie się jeździło kierowcom na jednej z głównych arterii miasta, którą codziennie przejeżdża kilka tysięcy samochodów. Powyższą inwestycję realizowało Starostwo Powiatowe – CUW przy udziale Miasta Zawiercie – wkład własny a dofinansowanie 80% wartości inwestycji zostało pozyskane przez Starostę Gabriela Dorsa z Funduszu Dróg Samorządowych – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W imieniu mieszkańców, użytkowników kluczowych dróg w mieście i powiecie dziękujemy za wykonanie powyższych prac. A przede wszystkim zastosowania rozwiązań, które wpłyną na poprawę przepustowości dróg oraz bezpieczeństwa na drogach i poboczach.

 

 

   

Strona 7 z 47

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template