Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

NOWY MAN DLA OSP KROMOŁÓW

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 14 listopada 2021 18:39

 

Ponad 100 lat temu, w roku 1909 została założona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromołowie. Służy mieszkańcom nie tylko naszej dzielnicy, ale również i miasta, powiatu, województwa, kraju już ponad wiek. Różnie toczyła się historia jednostki, ale nie przerwanie trwają na straży. Chronią, pomagają mieszkańcom. We wszystkich tych działaniach są potrzebni przede wszystkim druhowie, druhny – ochotnicy. Ale również w dzisiejszych czasach specjalistyczny sprzęt i oczywiście to co najważniejsze w jednostce – wóz strażacki. Od kliku lat OSP Kromołów zabiegała o wymianę, zakup nowych jednostek – samochodów strażackich. I w ostatnim czasie udało się to zrealizować. Najpierw mniejszy samochód – OPEL Movano został zakupiony dzięki wsparciu MSWiA, PSP, Miasta Zawiercie, Rady Miejskiej a przede wszystkim Prezydenta Witolda Grima a teraz został przekazany duży samochód bojowy MAN. Chciałbym tutaj bardzo podziękować za wsparcie samorządowcom i docenienie jednostki OSP Kromołów. Składam podziękowania Pani Poseł Ewie Malik, radnej Sejmiku Wojewódzkiego Marii Materla, Miastu Zawiercie - Prezydentowi Miasta Łukaszowi Konarskiemu, Pani Wiceprezydent Małgorzacie Benc oraz miejskim radnym za zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowych na realizację zadań w ramach jednostki OSP Zawiercie. Podziękowania należą się również Komendantowi Powiatowemu PSP w Zawierciu Arturowi Łągiewce, Komendzie Wojewódzkiej PSP, ministerstwu MSWiA, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także Samorządowi Mieszkańców Dzielnicy Kromołów oraz Zarządowi OSP Kromołów.

 

Jak najbardziej takie wyposażenie trafiło we właściwe ręce - do jednostki jednej z najlepszych w mieście oraz powiecie. I zapewne będzie służył druhom, druhnom, strażakom ochotnikom. Dla nas mieszkańców oby był jak najmniej wykorzystywany w ciężkich przypadkach.

Poniżej przedstawiam Państwu krótką historię OSP Kromołów.

"Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce należą do najstarszych organizacji działających dla społeczeństwa i Ojczyzny zwalczając wszelkiego rodzaju klęski jak również prowadząc wieloraką działalność w życiu tego społeczeństwa.

Działalność ta na ziemiach polskich datuje się od XVI wieku. Nasza miejscowość po rozbiorach Polski znalazła się pod zaborem rosyjskim. Datę od kiedy działa Ochotnicza Straż Pożarna Kromołowie trudno jest ustalić bowiem pierwszy protokół pisany w języku rosyjskim zapisano pod datą 9 listopada 1909 roku, po pierwszej zbiórce i zebraniu straży z mieszkańcami.

Jak wynika z protokołu nosiła ona nazwę „Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Kromołowie’’. Działając już legalnie, gdyż panowie: Karol Jończyk i Teofil Czernek przywieźli Ukaz Carski z Piotrkowa Trybunalskiego podpisany przez Cara Mikołaja II zezwalający na zorganizowanie straży w Kromołowie

Skład pierwszego Zarządu to:

Prezes - Antoni Pałuchowski
Komendant - Teofil Pałuchowski
I Oficer - Józef Kwapisz
II Oficer - Teofil Skipirzepa
Kapelmistrz Orkiestry Dętej przy Kopalni Rudy Żelaza ,, ARTUR’’ - pan Skupiński (imienia brak w dokumentacji)

Majątek straży stanowił już:

Remiza (w miejscu obecnego budynku Państwa Grajdków przy ul. Harcerskiej)
Sikawka w wozie konnym
Trzy łokcie węży parcianych oplecionych

W 1925 roku powołano komitet budowy Domu ludowego z Remizą w składzie: Bronisław Kopeć, Ignacy Cieśla, Teofil Pałuchowski, Piotr Orman, Franciszek Chmurski

W 1926 roku gmina przydzieliła plac pod budowę Domu Ludowego z Remizą. Budowę rozpoczęto 1 maja 1927 roku i trwała prawdopodobnie do 31 września 1931 roku.

W 1930 roku powołano sekcję artystyczną, która wyjeżdżała z występami do Pilicy, Łaz, Ogrodzieńca, Kroczyc i innych okolicznych miejscowości

W 1935 roku ze zgromadzonych funduszy zakupiono motopompę marki ,,SYRENA’’ która służyła do 1940 roku. Władze niemieckie przekazały motopompę do Rudnika a mieszkańców Kromołowa zmuszono do kupienia nowej motopompy typu ,,DKW’’ za oddane zboże.

W czasie wycofania się wojsk niemieckich w 1945 roku podpalono Kromołów w trzech punktach, strażacy Ignacy Walęga, Piotr Borowik, Mieczysław Grabowski, Franciszek Laber, Andrzej Kozłowski,i Józef Bilnicki nie zważając na niebezpieczeństwo przystąpili do gaszenia pożarów.

Po wyzwoleniu pierwszy Zarząd przystępuje do wykończenia Domu Ludowego, a w maju 1946 roku społeczeństwo Kromołowa przekazuje ufundowany sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromołowie.

W 1968 roku nasza Ochotnicza Straż Pożarna zajmuje V miejsce w kraju w konkursie ,,NASZA OSP OŚRODKIEM PREWENCJI I PROPAGANDY PRZECIWPOŻAROWEJ’’.

W 1969 roku podczas obchodów 60-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromołowie otrzymaliśmy od Komendy Wojewódzkiej w Katowicach nowy samochód pożarniczy „ŻUK A-15” z pełnym wyposażeniem.

W 1976 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Kromołowie wpisano do „ZŁOTEJ KSIĘGI” Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

W 1979 roku podczas obchodów 70-lecia istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w Kromołowie otrzymuje od społeczeństwa sztandar który jest odznaczony „ ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”.

W 1982 roku członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dh. Krzysztof Figiel zajmuje III miejsce w kraju w konkursie „MŁODZI ZAPOBIEGAJĄ POŻAROM ”.

W 1984 roku Ochotnicza Straż Pożarna obchodzi 75-lecie swego istnienia i z tej okazji zostaje udekorowany sztandar „ZŁOTĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONYCH DLA WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO”. Podczas tych obchodów odsłonięto tablicę pamiątkową stojącą obok Remizo-Świetlicy.

26 sierpnia 1992 roku miał miejsce największy pożar lasu w Polsce oraz Europie środkowej i zachodniej po II wojnie światowej w Kuźni Raciborskiej, nasza jednostka o godzinie 17:15 została wezwana do Kuźni Raciborskiej (Z pobranymi 40 litrami paliwa). Jednostka wróciła tego samego dnia o 21:50 do remizy.

W 1996 roku przez Kromołów przeszło kilka fal powodziowych spowodowanych Deszczami nawalnymi (oberwanie chmury), na drodze fali stała nasza nowo wybudowana remiza, która została zalana wraz ze sprzętem.

W roku 2005 jednostka pozyskała samochód Star 244 typu GBA 2,5/16

W roku 2007 otrzymaliśmy samochód operacyjny (SLOp) POLONEZ.

2 czerwca 2008 roku w Porębie nasza jednostka brała udział w pożarze hali, w której składowane było ok. 150 ton parafiny. Był to jeden z największych pożarów na terenie powiatu zawierciańskiego w ostatnich latach. W gaszeniu pożaru brało udział 25 zastępów PSP oraz 10 zastępów OSP

W roku 2009 5 września obchodziliśmy jubileusz 100 lecia naszej jednostki. Z tej okazji życzenia złożyli m.in. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu i Starosta Zawierciański Ryszard Mach, Prezydent Miasta Zawiercie Mirosław Mazur, Senator RP Zbigniew Meres, Komendant PPSP w Zawierciu Marek Fiutak. W uroczystościach udział wzięło wiele jednostek OSP z całego powiatu.

W 2010 roku przekazano nam samochód Jelcz 315-JZS typu GCBA 6/32 z OSP Kosztowy, dzięki temu siła bojowa naszej jednostki znacznie się zwiększyła.

20 kwietnia 2011 roku po godzinie 13stej w Kromołowie na ulicy Filaretów miał miejsce pożar stogów zbelowenej słomy na Suszarni, był to jeden z większych pożarów na terenie Kromołowa ostatnich lat. W działaniach udział brało 8 jednostek OSP i 5 jednostek PSP. Akcja została zakończona po około 20 godzinach.

W czasie minionych lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromołowie funkcje Prezesa pełnili:

Antoni Pałuchowski, Szczepan Figiel, Jan Stanicki, Jan Turlej, Ignacy Cieśla
Józef Kwapisz, Bolesław Bielecki, Ludwik Górski, Teofil Figiel, Edward Kwapisz, Zygmunt Pałuchowski, Julian Piątek, Tadeusz Turlej, Franciszek Skipirzepa, Piotr Lipski, Kazimierz Turlej, Mieczysław Mędera, Ryszard Zygmański, Stanisław Skipirzepa, Czesław Figiel, Jan Figiel, Andrzej Domagała.”

Źródło: https://www.osp.com.pl/slaskie/zawiercie/Zawiercie/OSP-Kromolow/o-nas/nasza-historia

 

Najnowższa historia: 

październik 2018 - przekazanie nowego samochodu OPEL Movano

październik 2021 - przekazanie nowego samochodu MAN

 

Więcej zdjęć z przyjazdu samochodu pod linkami:

https://www.facebook.com/100063454074503/posts/281498330641967/?app=fbl

https://www.facebook.com/286850201417932/posts/3681162021986716/?app=fbl

 

 

GDDKiA - PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 11 listopada 2021 19:14

 

 

W związku z coraz liczniejszymi i tragicznymi wypadkami na przejściach dla pieszych oraz ostatnią zmianą przepisów drogowych w tej kwestii również GDDKiA postanowiła ujednolicić i wprowadzić spójne oraz jednolite wytyczne dla lokalizowania, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych na wszystkich kategoriach dróg, tj. krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych. A co za tym idzie dostosować obecne przejścia dla pieszych do określonych standardów. Przede wszystkim pod kątem doświetlenia pasów. Jak zapewne Państwo zuważyli już takie prace zostały wykonane tanim kosztem na przejściu dla pieszych przy kapliczce św. Jana Nepomucena na drodze krajowej DK-78. Na słupach sygnalizacji świetlnej zainstalowane zostały dodatkowe reflektory. W minionym tygodniu na przejściu dla pieszych na ul. Siewierskiej, przy firmie „Blachotrapez”, stacji tankowania gazu LPG wykonane zostały już prace przebicia i przeciągnięcia instalacji elektrycznej. I to przejście też zostanie doświetlone. Niemniej jednak w miejscu tym są słupy oświetleniowe wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej i można było je wykorzystać dorabiając tzw, ramiona, ale jeżeli ma być standard, ujednolicenie to GDDKiA postępuje, projektuje, wykonuje według wytycznych zapisanych po audycie przeprowadzonym w całej Polsce. Potwierdzeniem tych działań są również takowe prace przygotowawcze wykonane np. w Kroczycach - cały czas mówimy o ciągu drogi krajowej DK-78

Poniżej krótka informacja ze strony GDDKiA oraz link do całości informacji o uadycie a także możecie tam Państwo znaleźć link do całego opracowania po audytowego odnośnie bezpieczeństwa na drogach.

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest głównym celem działań prowadzonych przez GDDKiA na sieci dróg krajowych. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż dochodzi do zbyt dużej liczby wypadków z udziałem pieszych na wyznaczonych dla nich przejściach. Dlatego w latach 2019-2020 wykonaliśmy audyt przejść dla pieszych na drogach krajowych. Dziś publikujemy najważniejsze wnioski z blisko dwuletniego audytu przejść dla pieszych wraz z rekomendacjami, co i jak poprawić i jakich błędów nie popełniać, aby na przejściach było bezpieczniej.

  • Mały krok GDDKiA, duża poprawa BRD w Polsce - audyt przejść GDDKiA to okazja na wypracowanie jednolitych i spójnych wytycznych dla wszystkich zarządców dróg w Polsce. 
  • Zakończyliśmy pierwszy etap audytu sformułowaniem najważniejszych zaleceń m.in. każde przejście musi być oświetlone, właściwie oznakowane, zapewniać widoczność zarówno ze strony kierowcy jak i pieszego. 
  • Przejścia dla pieszych niespełniające warunków bezpieczeństwa lub niewykorzystywane przez pieszych powinny być zlikwidowane. 

Przybywa nowych dróg, ale wypadków również. Brawura jest kosztowna. 

Z roku na rok przybywa nowych dróg w najwyższych kategoriach A i S.  Nie przekłada się to jednak na znaczący spadek liczby zabitych i rannych. Wynika to przede wszystkich z niewłaściwych zachowań kierowców, łamania przepisów, przekraczania prędkości i brawury. Rocznie wypadki kosztują nas ponad 56 mld zł - pisaliśmy o tym tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/37821/Kosztowne-wypadki-Przypominamy-najwazniejsze-zasady-i-dobre-praktyki-na-drodze.  

To gigantyczna kwota, którą można znacząco zmniejszyć, zmieniając złe nawyki kierowców. Dla przykładu wartość realizowanych obecnie inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych to kwota 47,6 mld zł. Są to wydatki rozłożone na kilka lat, dzięki którym powstanie blisko 100 odcinków nowych dróg o długości ponad 1250 km. Oznacza to, że koszty skutków wypadków kosztują rocznie polskich obywateli więcej niż kilka lat budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad. 

Istnieje potrzeba opracowania spójnych i jednolitych wytycznych dla lokalizowania, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych na wszystkich kategoriach dróg, tj. krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych.

Obecnie przejścia dla pieszych w całej Polsce, na drogach wszystkich kategorii, projektowane są w oparciu o te same przepisy, jednak ich interpretacja jest na tyle zróżnicowana, że przejścia i ich otoczenia wygląda różnie. Nie sprzyja to wytworzeniu wśród pieszych i kierowców pewnych pozytywnych nawyków, związanych z jednolitymi rozwiązaniami w zakresie przejść dla pieszych, co z kolei przekłada się negatywnie na poziom bezpieczeństwa. 

Dlatego właśnie wyniki naszego audytu i dokładna analiza przejść dla pieszych mogą być doskonałym punktem wyjścia do przygotowania w pierwszej kolejności takich wytycznych, a później szczegółowych warunków technicznych. Bezpieczeństwo uczestników ruchu jest tak samo ważne na każdej drodze, czy to krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej.”

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/39368/Podsumowanie-audytu-przejsc-dla-pieszych-na-drogach-zarzadzanych-przez-GDDKiA

   

OBWODNICA PORĘBY i ZAWIERCIA - aktualności

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 04 listopada 2021 19:41

Obwodnica Poręby i Zawiercia...

 

 

Cały czas pojawiają się pytania o realizację inwestycji najważniejszej dla miasta Zawiercie, podobnie dla dz. Kromołów a mianowicie powstania obwodnicy Poręby i Zawiercia.Poniżej przedstawiam Państwu chronologię kolejnych etapów oraz postępowań administracyjnych w danej sprawie. Jeżeli chodzi o pierwszy odcinek od Siewierza do węzła Kromołów na Wydrze Zielonej to jak zapewne Państwo wiecie jest już wykonawca inwestycji, który ma już swoją bazę w Zawierciu i czeka już teraz tylko na wydanie przez Wojewodę Śląskiego pozwolenia na budowę a w przypadku drogi jest to ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. Zapewne też będą musiały być przeprowadzone rozmowy pomiędzy zleceniodawcą: GDDKiA o/Katowice a zleceniobiorcą: konsorcjum MIR-BUD – KOBYLARNIA, ale to już są rozmowy możemy je nazwać handlowe, dwustronne i zostawmy je zainteresowanym. Kwestia wydłużenia się wydania decyzji związana była z RDOŚ w Katowicach i kwestią ponownego postępowania odnośnie oddziaływania inwestycji na środowisko, ale to już zostało zakończone. Tak niestety wygląda sprawa w przypadku inwestycji w systemie projektu-buduj. Inaczej sprawa będzie wyglądać w przypadku drugiego odcinka węzeł Kromołów – węzeł Kalinówka. Tutaj jest już na ukończeniu projekt a następnie firma Multiconsult Polska MCP – Warszawa będzie uczestniczyć wraz z GDDKiA w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID. Dopiero po wydaniu przez Wojewodę pozwolenia GDDKiA ogłosi przetarg, który wyłoni wykonawcę. Wszystkie firmy uczestniczące w przetargu będą wyceniać pracę na podstawie jednego, tego samego projektu. A do pracy będą praktycznie mogli przystąpić po przekazaniu placu bodowy, gdyż wszystkie decyzje, dokumentacje będą już gotowe. I tak chyba powinny wyglądać takowe inwestycje w Polsce. Niezależnie od tego kto sprawuje władzę, realizowane są kolejno zaprojektowane inwestycje. Oczywiście nie zawsze się tak da zrobić. Kwestia danej chwili, potrzeby w danym regionie. Ale jak planuje się tak duże inwestycje jak jedna z najdłuższych obwodnic w Polsce, myślę, że taka powinna być kolejność: projekt – przetarg – budowa. W przypadku drugiego odcinka teraz też będą zabezpieczane środki finansowe na jego realizację w budżecie Państwa. Przypomnę, też że są już projektowane kolejne odcinki obwodnic w ciągu DK-78: Kroczyc, Pradeł, Szczekocin.

 

https://dk78poreba-zawiercie-obw1.pl/index.html

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/19985/Obwodnica-Poreby-i-Zawiercia-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-78-od-km-105836-do-km-130135

https://mosty.elamed.pl/material[52097]  

 

   

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - A.D. 2021

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 01 listopada 2021 14:29

 

 

Minął rok od zeszłorocznego Święta Wszystkich Świętych. Rok temu zamknięte cmentarze. Łańcuchy na bramach. Policja. Szaro. Ponuro. Zimno. Kolejny lockdown w kraju, Europie, na świecie. W tym roku wydłużony weekend. Piękna pogoda. Słońce. Ciepło. Praktycznie od piątku odwiedzaliśmy cmentarze. Groby naszych bliskich, przyjaciół, kolegów. Jak zawsze nie zapomnieliśmy jako społeczność o grobach, mogiłach naszych lokalnych bohaterów. Na każdej z nich zapłonęły znicze. Dobrze, że też młodzież z naszej szkoły odwiedziła groby żołnierzy, walczących o Ojczyznę. Kolejna lekcja historii w terenie już za 10 dni – w Dzień Niepodległości. Przy okazji porządkowania cmentarza przez Ks. Proboszcza, grabarza został chyba odkryty kolejny grób mający swoją szczególną  historię (zdjęcia poniżej). Zresztą jak każdy na cmentarzu. Odnosząc się do mijającego roku, ciężko zatrzymać się na którymś wydarzeniu. Zawsze nawiązywałem do zdarzenia, które utkwiło mi szczególnie w pamięci. Było ich bardzo mało w związku z obostrzeniami. Dlatego w tym roku postanowiłem poszperać w necie i poniżej zacytować wyszukane wiersze, cytaty, myśli, zdania… I czynię to poniżej. Do przemyślenia. Zastanowienia się. Rozważenia.

Nawiązując do słów Ks. Proboszcza Krzysztofa Fidura z dzisiejszej porannej Mszy Świętej, gdzie myślą przewodnią było słowo paradoks - dobrze, że jest takie święto. Taka tradycja. Historia. Że chcemy ją kultywować. Wiele jest słów: A po co? Na co? Tyle zniczy, szkła, plastiku, itd… Jak zawsze medal ma dwie strony. Kija ma dwa końce. Są plusy i minusy. Pytania? – czy jeden znicz? Jeden kwiat? To już jest każdego wybór. Każdego decyzja. Nie krytykujmy tego Święta – Balu Wszystkich Świętych. Uczestniczmy w nim. Bo jak powiedział Ks. Proboszcz stajemy na grobach zmarłych. Oni nam już nic nie powiedzą, tutaj na ziemi. Wspominamy zmarłych. Tych którzy odeszli. Zasnęli. Ale paradoksem jest, że właśnie w tym miejscu, w tym czasie spotykamy się my – żywi. Święto jest zmarłych (w niebie) – ale świętują żywi (na ziemi). Niekiedy ten dzień jest jedynym w roku, kiedy widzimy się z najbliższymi, przyjaciółmi, kolegami. Naszymi rodakami, którzy mieszkają dziesiątki, setki kilometrów od Kromołowa. A wracają, aby uczcić swoich zmarłych przez modlitwę nad ich grobami. Zapaleniem znicza. Położeniem kwiatów. I niech tak zostanie… Bo widocznie dobry Bóg chciał, aby to święto roku 2021 było słoneczne, ciepłe, z uśmiechami nas ludzi mijających się na cmentarzach. Mówiących sobie dzień dobry, część… jak dobrze Cię widzieć !!!

W tym miejscu, na zakończenie chciałbym bardzo podziękować UM w Zawierciu za posprzątanie historycznych grobów, cmentarza przy ul. Żniwnej. Księdzu Proboszczowi oraz grabarzowi Panu Januszowi Widera dziękuję za wykoszenie, wypielęgnowanie grobu ostatniego Burmistrza m. Kromołow ś.p. Antoniego Bilnickiego, a jeszcze raz dziękuję Państwu Joannie i Karolowi Czapla za podjęcie się renowacji mogiły Rodziny Zachertów.

 

„Na cmentarnym krzyżu

Krople rosy wiszą.

To są łzy tęsknoty

Otulone ciszą

 

Wiatr liście unosi

W cmentarnej alejce

A każda mogiła

Skrywa czyjeś serce....

 

Serce które kiedyś

Nagle bić przestało...

Ale nim ucichło

Tak bardzo kochało

 

Tyle tu jest wspomnień

Tyle łez wylanych...

I tyle tęsknoty....

Do serc ukochanych...

 

Dzisaj znicz zapłonie

Pokłon swój oddamy

Myśl w górę popłynie

Kiedyś się.....spotkamy.

 

autorka: Anna Bralska

 

„… i choćbyś chciał, to w sercu nie da się wyczyścić historii. Serca nie wylogujesz…”

 

„… człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…”

 

„… Znicz i chryzantema. Te dwie rzeczy przypominają nam o dniu Wszystkich Świętych i Zaduszkach. Dniach zadumy, wspomnień o wspaniałych chwilach przeżytych z tymi, którzy już odeszli: z naszymi bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi. Żal, że już odeszli ale wspomnienia o nich tak jak oni sami pozostają w naszych sercach i pozostaną na zawsze…”

 

„… Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, ale też kochajmy tych, co nam pozostali...”

 

 

 

   

RENOWACJA GROBU RODZINY ZACHERTÓW

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 21 października 2021 19:15

 

W maju wspominałem Państwu o podjęciu się przez jednego z przedsiębiorców z naszej dzielnicy renowacji pomnika na Grobie Rodziny Zachertów – Dziedziców Kromołowa. Joanna i Karol Czapla w październiku przystąpili do prac. Odmalowany został cokół. Wyplewiona trawa. Posadzone wrzosy. Tymczasowo na grobie znajduje się „zastępczy pomnik”. Oryginalny stary pomnik został zabrany do renowacji. Niestety jego stan nie jest dobry, a wręcz bardzo zły. Zobaczymy czy uda się odtworzyć pomnik, tak aby mógł zostać ponownie przywieziony i wstawiony na swoje miejsce. Gdyby nie było takiej możliwości, zapewne miejsce na grobie nie zostanie puste. Zbliża się dzień Wszystkich Świętych i zapewne część z Państwa zwróci uwagę na „zmianę” jaka nastąpiła na nagrobku, ale miejmy nadzieję, że prace zakończą się pomyślnie i powróci historyczny zabytkowy pomnik.

 

   

Strona 7 z 47

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template