Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Wizyta w Brukseli

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 06 czerwca 2018 19:43

   Przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miasta, a także laureaci konkursów wiedzy o Unii Europejskiej, prawach człowieka oraz finaliści Gier Miejskich w nagrodę odwiedzili siedzibę Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Młodych ludzi wraz z opiekunami gościł europoseł Jan Olbrycht. W ramach pobytu – oprócz zwiedzania siedziby Parlamentu Europejskiego – uczestnicy wyjazdu zwiedzili Parlamentarium oraz Muzeum Historii Europy, a także zapoznali się z działalnością poselską i wysłuchali wykładu o znaczeniu zjednoczonej Europy.

Zawierciańską Młodzieżową Radę Miasta reprezentowali: Jakub Kosoń, Paweł Kwiecień i Miłosz Łągiewka - uczeń naszej szkoły SP13 - przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta w Zawierciu (drugi od prawej strony).

 

Tekst / zdjęcia: www.zawiercie.euhttps://www.zawiercie.eu/aktualnosci/6520

 

 

 

Kaczki na bulwarze

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 30 maja 2018 19:48

    Jak już kilkakrotnie wspominaliśmy na portalu naszej dzielnicy, że coraz więcej osób aktywnie spędza czas. W godzinach zajęć szkolnych z wych-fizycz. nauczyciele wykorzystują boiska trawiaste (szczególnie młodsze klasy oraz przedszkole, zerówka).  Popołudniami odwiedzają tereny rekreacyjne mieszkańcy spędzając czas na boiskach piłkarskich, boisku do koszykówki, siłownię, plac zabaw. Biegają ścieżkami, chodnikami wykorzystując coraz lepszą infrastrukturę, którą oferuje miasto Zawiercie. Widocznie podoba się to również ptakom, ponieważ para dzikich kaczek od kilku tygodni zadomowiła się na bulwarze nad Wartą. Dzieci zaczęły dokarmiać kaczki i chyba ptaki mają się u nas dobrze. I jak zauważył jeden z mieszkańców, przy korycie rzeki Warty, biegnącym spod kapliczki św. Jana Nepomucena, w łąkach, za boiskami, mają prawdopodobnie swoje gniazdo. Kaczki pływają w niecce wodnej, a czasami wygrzewają się na kostce brukowej (na pół-stopniach). Dzieci wokoło nich biegają. Ciekawa historia. 

 

   

Zebranie z Prezydentem Miasta

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 27 maja 2018 17:25

 Wczoraj odbyło się w SP13 spotkanie z Prezydentem Miasta – panem Witoldem Grimem, w ramach corocznych zebrań i sprawozdań Samorządu Mieszkańców. Prowadzący spotkanie Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów - Włodzimierz Czech przedstawił roczne sprawozdanie z prac wykonanych w dzielnicy oraz interwencji, składanych wniosków oraz zakupów z funduszu osiedlowego.

Następnie uczestnicy zebrania zadawali pytania, na które odpowiadał Pan Prezydent. Dotyczyły one głównie Osiedla Bloków oraz jak zawsze najbardziej pilnych inwestycji w Kromołowie, czyli utwardzenia kolejnych dróg: Nad Wartą, Smuga, Filomatów, Przejściowej oraz nieutwardzonych fragmentów ulic: Kredytowej, gen. Bema, Firlejów oraz bocznych od ul. Niemcewicza i Żniwnej. Omówione i przedstawione zostały kolejne inwestycje w dzielnicy wykonane w roku 2017 i zaplanowane na ten rok. Za wykonanie inwestycji w roku ubiegłym Samorząd, radni i mieszkańcy podziękowali Panu Prezydentowi.

W chwili obecnej trwają prace termomodernizacyjne i instalacyjne w Pałacyku nad Wartą. Gotowy jest projekt placu zabaw na Osiedlu Bloków – centralnego dla wszystkich wspólnot wraz z elementami małej siłowni pod chmurką. Będzie prowadzony przetarg na wyłonienie wykonawcy i w niedługim czasie powinny ruszyć prace, co bardzo ucieszyło mieszkańców przybyłych na zebranie z Osiedla Bloków. Przy obecnej liczbie mieszkańców i dzieci w tej części Kromołowa, jest to bardzo potrzebne miejsce. Przygotowywana jest również przez Wydział Inwestycji I Projektów dokumentacja remontu chodnika na ul. Staromiejskiej. Podczas spotkania omówiony też został projekt centrum przesiadkowego w naszej dzielnicy (duży miejski projekt) oraz temat obwodnicy Zawiercia i Poręby, co zapewne jest dla nas mieszkańców bardzo ważne, gdyż jak wielokrotnie podkreślałem fragment ul. Siewierskiej szczególnie jest narażony na duże uciążliwości w związku z natężeniem ruchu (TIR-ów) oraz pękające budynki mieszkalne.

Prezydent Miasta wspomniał również o naszych strażakach z OSP Kromołów. Ich zaangażowaniu, nowych pomysłach, kultywowaniu tradycji już prawie 110-letniej oraz kolejnych nakładach na nasza jednostkę. Najważniejsze, że nasi strażacy cały czas aktywnie i z wielkim poświęceniem uczestniczą w akcjach gaśniczych na terenie miasta i powiatu. Oby ich było jak najmniej a św. Florian niech zawsze nad nimi czuwa.

Miłym akcentem kończącym spotkanie było poinformowanie Pana Prezydenta o przeznaczeniu nagrody dla zawodników drużyny seniorów, za awans do wyższej klasy rozgrywkowej – Ligi Okręgowej. A wychodząc jeszcze ze szkoły przeprowadzona została „wizja lokalna” przy dawnym domu nauczyciela (dzisiaj bloku mieszkalnym) i może uda się w tym roku wymienić już ostatni fragment 15 metrowy ogrodzenia z białej cegły, które pomału się rozwala…

Na zakończenie, chcielibyśmy podziękować Panu Dyrektorowi – Andrzejowi Wilkowi za udostępnienie sali gimnastycznej i przygotowanie nagłośnienia w szkole. 

   

Referendum Lokalne - wybór komisji

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 22 maja 2018 06:49

Informuje się Mieszkańców Gminy Zawiercie, że Miejska Komisja ds. Referendum Lokalnego w terminie od dnia 22 – 24. 05.2018 r. w godzinach od 8:00 do godziny 15:00 oraz w dniu  25.05.2018 r. od godziny 8:00 do godziny 10:00 będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum w Urzędzie Miejskim w Zawierciu pokój nr 3 (parter).

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:
1. jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim,
2. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
3. stale zamieszkuje na obszarze Gminy Zawiercie i jest wpisana do stałego rejestru wyborców,
4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Formularz zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Zawierciu pokój nr 3 (parter), pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu zakładka „Referendum gminne 17.06.2018 r.” lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

   

Modernizacja Pałacyku nad Wartą

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 16 kwietnia 2018 18:46

W ostatnich dniach budynek Pałacyku nad Wartą został „oddany” firmie, która wygrała przetarg na jego modernizację. Sprawy przetargu oraz podpisania umowy bardzo szybko i sprawnie zostały administracyjnie przeprowadzone w UM w Zawierciu i można było przekazać obiekt wykonawcy. Zadanie to jest wykonywane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (o czym wspominałem we wcześniejszym artykule).

Termomodernizacja Pałacyku w Kromołowie (filia MOK w Zawierciu) będzie robiona zgodnie z projektem: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zawierciu”. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna - odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.Poniżej na zdjęciu przedstawiony jest ogólny zakres prac.

 

W okresie modernizacji Pałacyk nad Wartą będzie nieczynny. Część gdzie znajduje się sala bankietowa i sala na poddaszu oraz część administracyjna. Na pewno ograniczone będzie dostęp do biblioteki i pokoi MOPS. Również nasza OSP będzie miała trochę problemów, ale cały czas będą na „straży” ochotnicy i gotowi  do akcji. Najlepiej żeby ich w tym czasie nie było. Funkcję społeczno-socjalną będą w czasie Majówki, Jarmarku oraz imprez organizowanych w sezonie letnim w dzielnicy pełnić budynki szkoły i klubu sportowego – OSiR-u w Zawierciu. Już w czwartek szkoła będzie gościła na kolacji ks. Arcybiskupa Wacława Depo – Metropolitę Częstochowskiego, po odprawieniu Mszy Św. w intencji całej parafii w związku z kościelnymi uroczystościami jubileuszu 825-lecia lokacji Kromołowa. Podobnie będzie w czasie zbliżającej się szybkimi krokami Majówki Jubileuszowej, gdzie szkoła i klub będą spełniać funkcje socjalne. Dobrze się składa, ponieważ w tym okresie młodzież szkolna będzie miała dziewięć dni wolnego i budynek będzie do dyspozycji organizatorów wraz z obiektami OSiR-u. 

   

Strona 7 z 35

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template