Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Podsumowanie kadencji RM - c.d.

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 04 października 2018 16:11

Podsumowując kolejne działania społeczne odniosę się w poniższym artykule do stowarzyszeń, w których działalności biorę udział. Po rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Samorządu Dzielnicy współpracuję z LKS Źródło Kromołów i Stowarzyszeniem „Nie dla kopalni cynku i ołowiu”. 
Po trudnym okresie dla LKS Źródło, wszyscy działacze, trenerzy w klubie postanowili odbudować drużyny młodzieżowe. Początkowe starania były trudne, ale kolejny raz pomocną dłoń dla młodzieżowych drużyn podała firma „INTERCOR” - Państwo Elżbieta i Piotr Jurczyk, którzy objęli patronatem budującą się drużynę trampkarzy. Trenerem zespołu został Damian Kot i wciągu kilku lat drużyna rozwinęła się. Grała nawet w III Lidze Wojewódzkiej. A dzisiaj jej zawodnicy pukają do pierwszej drużyny seniorów. Dzięki pomocy pana Piotra nie tylko mogła powstać druga drużyna młodzieżowa trenowana przez Marka Surowca, ale również zafundowane zostały chłopcom wyjazdy na zgrupowania m.in. do Gniewina (baza reprezentacji Hiszpanii podczas Euro 2012), Niedzicy, Jastarni. Wielką niespodzianką dla wszystkich działaczy i zawodników było wybudowanie na jednym z boisk masztów oświetleniowych. Na co nigdy klubu nie byłoby stać. W tym miejscu jeszcze raz Państwu Elżbiecie i Piotrowi Jurczyk, firmie „INTERCOR” bardzo dziękujemy. 
Od 2015 roku systematycznie rosła również dotacja z UM w Zawierciu na działalność klubu – prowadzenie drużyn, uczestnictwa w rozgrywkach. W roku 2015 dotacja roczna z 15 tyś. wzrosła do 22 tyś zł. A teraz jest to kwota 56 tyś zł rocznie. Systematyczny wzrost dotacji był możliwy dzięki staraniom Prezydenta Miasta - Witolda Grima, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki i dobrej współpracy z Radą miejską - radnymi miasta. A wiązała się z tworzeniem kolejnych grup trenujących w klubie. W okresie tym również podpisano porozumienie z OSiR w Zawierciu, który przejął pod zarządzanie obiekty sportowe i całe tereny rekreacyjne w dzielnicy. Dzięki temu mogła poprawić się infrastruktura obiektów, otoczenie i bieżące utrzymanie terenów. 
Za wszystkimi tymi działaniami przyszedł również sukces sportowy. Takim zapewne jest dla nas utworzenie drużyn młodzieżowych, ale również wywalczenie awansu przez drużynę seniorów, prowadzoną przez trenera Bogdana Szadkowskiego do Klasy Okręgowej – ZINA – Katowice Gr.4 Dodatkowo miało i ma to miejsce w roku 825-lecia lokacji Kromołowa i 100-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Za sukcesem stoją przedsiębiorcy, którzy wspierają nasz klub – za co, również bardzo serdecznie dziękujemy. A są to firmy:
KRÓLMET - KONSORCJUM STALI S.A. – CMC POLAND Sp. z o.o. - BSK RETURN – ANRO - MONTOMET - IGLO oraz kibicie i sympatycy klubu. 
Dodatkowo dzięki pomocy mieszkanki naszej dzielnicy złożone zostały wnioski do MSiT, co zaowocowało przyznaniem w latach 2017-2018 w ramach „PROGRAMU KLUB” subwencji po 10 tyś zł w każdym roku. 
W czasie ostatnich 4 lat klubowi - LKS Źródło Kromołów udało się:
⦁zwiększyć budżet klubu, dzięki dotacji z budżetu miasta i wpływom od lokalnych przedsiębiorców, za co zarząd, zawodnicy, młodzież wszystkim bardzo dziękują
⦁dzięki wsparciu patronującej drużynom młodzieżowym rodzimej firmie „INTERCOR”: 
⦁utworzono dwie grupy: juniorów i trampkarzy 
⦁zapewniono wykwalifikowanych trenerów 
⦁zorganizowano wyjazdy na zgrupowania – Gniewino, Niedzica, Jastarnia
⦁wybudowane zostały maszty oświetleniowe boiska
⦁pozyskać w roku 2017 i 2018 środki finansowe z MSiT – Program Klub
⦁pozyskać materiały na odnowienie krzesełek na boisku górnym
⦁drużyna seniorów awansowała do Klasy Okręgowej –  ŚZPN Katowice
Kończąc wspomnę krótko o działalność w Stowarzyszeniu „Nie dla kopalni cynku i ołowiu”. W ramach stowarzyszenia informujemy Państwa o zagrożeniu, jakim jest taka kopalnia na naszym terenie i przeciwdziałamy jej powstaniu. Przecież mamy jedne z najlepszych w kraju, ujęcia wody pitnej. Za ewentualną budową kopalni nie przemawiają czynniki ekonomiczne (nikłe wpływy do budżetu miasta). Większość mieszkańców przestała też wierzyć w obietnice zatrudnienia. Zyski z kopalni trafią nie do nas, a do zagranicznego inwestora. My poniesiemy straty środowiskowe, które natura odbuduje dopiero za kilkaset lat. Pokazał to przykład zlikwidowanych zakładów, zlokalizowanych w pobliżu Zawiercia - byłej cementowni (pyły) i tzw. izolacji (azbest). 
 
 

OSP Kromołów z nowym samochodem

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 01 października 2018 20:02

OSP Kromołów jest wyróżniającą się jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu. Od kilku lat Zarząd jednostki starał się o zakup nowego samochodu. Bardziej praktycznego i odpowiadającego potrzebą dzisiejszego ratownictwa. Starania te zostały w tym roku zwieńczone sukcesem. Do jednostki trafił nowy samochód, rocznik 2018. Jest on na pewno docenieniem ich pracy, pasji i działania dla społeczności lokalnej. A robią to już 109 lat. Dodatkowo jednostka również w tym roku została doposażona nowym sprzętem. A termomodernizacja Pałacyku nad Wartą objęła również strażnicę. 
W przyszłym roku będą nasi Strażacy obchodzić jubileusz 110-lecia swojej działalności społecznej. Już dziś życzymy im wytrwałości i pogody ducha. 
Ze swojej strony dziękuję Prezydentowi Miasta, Komendantowi PSP w Zawierciu i wszystkim radnym RM za zabezpieczenie funduszy na zakup samochodu.
   

Kolej TG - Zawiercie z podpisaną umową o dofinansowanie

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 25 września 2018 19:00

W środę 19 września w Katowicach Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”. Całkowita wartość projektu to 741 792 400,82 741 mln zł netto, z czego dofinansowanie UE wynosi 503 132 631,78 zł netto.

Ponad pół miliarda złotych dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 otrzymały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rewitalizację i odbudowę częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie. Inwestycja zwiększy możliwości podróży koleją, w tym dojazd do lotniska w Pyrzowicach.

– Dzięki realizacji projektu zwiększy się w regionie dostępność do kolei. W znaczący sposób poprawi się skomunikowanie lotniska w Pyrzowicach z miastami Śląska oraz w sprawność kolei aglomeracyjnej na Śląsku. Projekt ma również istotne znaczenie dla sprawnych przewozów towarowych – powiedział Ireneusz Merchel, Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Linia kolejowa na odcinku Zawiercie – Tarnowskie Góry stworzy dobre warunki dla połączeń Katowic z lotniskiem w Pyrzowicach i Zawierciem. Dojazd do portu lotniczego będzie możliwy od strony Tarnowskich Gór i Zawiercia. Orientacyjny czas przejazdu na lotnisko z Tarnowskich Gór to ok. 17 minut natomiast z Zawiercia ok. 23 minuty.

Linia, na którą szykowana jest dokumentacja, będzie również bardzo ważną trasą obsługującą bocznicę towarową CARGO MPL Katowice. Pozytywnie wpłynie na transportu towarów drogą kolejową i lotniczą. Obecnie trwa opracowywanie projektu. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2020 – 2022.

W ramach projektu dotyczącego linii Zawiercie – Tarnowskie Góry, PLK przygotowują dokumentacje projektową na rewitalizację i odbudowę nieczynnego odcinka linii, elektryfikację, nowe przystanki osobowe i przebudowę już istniejących przystanków oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Zakres projektu obejmuje budowę nowych przystanków osobowych: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice Łubne, Zawiercie Kądzielów oraz stacji Pyrzowice – Lotnisko, a także rezerwę terenu pod 2 nowe przystanki osobowe na terenie gminy Miasteczko Śląskie i Poręba.

Inwestycja przewiduje elektryfikację ok. 45 km linii oraz budowę dwupoziomowych skrzyżowań m.in. z autostradą A1 i drogą wojewódzką DW 913 Będzin – Pyrzowice (droga dojazdowa do lotniska).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują na tym odcinku prędkość maksymalną dla pociągów pasażerskich – 140 km/h, dla towarowych – 80 km/h, natomiast dopuszczalny nacisk na oś ma wynieść 221 kN/oś.

Źródło: PKP PLK - www.zawiercianskie.pl 

 

 

   

Podsumowanie czterech lat prac w dz. Kromołów i Wydra Zielona - infrastruktura

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 21 września 2018 18:35

Kontynuując podsumowanie czteroletniej pracy w Radzie Miejskiej odniosę się w poniższym artykule do szeroko rozumianej infrastruktury miejskiej. Uzgodnione priorytety, podejmowane działania z Samorządem Mieszkańców, przyniosły dobre efekty. Dzięki współpracy z władzami miasta i powiatu, radnymi, lokalnymi przedsiębiorcami, pracownikami UM, instytucjami miejskimi, GDDKiA - za co wszystkim bardzo dziękuję – zostało wykonanych wiele prac w Kromołowie i na Wydrze Zielonej. W okresie tym została dokończona budowa terenów rekreacyjnych nad drugim źródłem rzeki Warty. Inwestycja wyczekiwana od wielu lat mogła być zrealizowana dzięki UM w Zawierciu i pozyskaniu środków z funduszów Unii Europejskiej - POWŚ. Dzisiaj jest to centralne miejsce w dzielnicy, gdzie wielu mieszkańców, rodziców z dziećmi spędza wolny czas na placu zabaw, boiskach, siłowni, mini-parku od strony Pałacyku nad Wartą. Kolejną dużą inwestycją była całkowita modernizacja infrastruktury w otoczeniu budynku SP 13. Cały teren przeszedł kompleksową przebudowę. Zarówno część południowa jak i część północna terenów szkolnych. Razem z terenami rekreacyjnymi, parkingami, stworzona została blisko siebie publiczna przestrzeń, gdzie można spędzać czas na różnoraki sposób. Dopełnieniem tych inwestycji była termomodernizacja Pałacyku nad Wartą. A więc inwestycja w kulturę – w jej infrastrukturę. Pałacyk służy wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom działającym w dzielnicy, OSP Kromołów, Bibliotece Miejskiej. Swoją filię ma również MOPS. Poniżej przedstawiam Państwu inwestycje z ostatnich czterech lat. W okresie tym udało się:

- dokończyć budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego u źródeł Warty wraz z modernizacją placu zabaw i wybudowaniem pomieszczeń socjalnych klubu sportowego

- zmodernizować boiska i infrastrukturę przy szkole

- wykonać termomodernizację Pałacyku nad Wartą

- wykonać remonty i przebudowy dróg: ul. Darniowa, Żelazna

- przygotować projekty przebudowy kolejnych dróg: Nad Wartą i Smuga, w czym bardzo duża zasługa zaangażowanych w sprawę mieszkańców ulic

- wybudować parking przy cmentarzu

- wybudować końcowy fragment chodnika przy ul. Jurajskiej

- uzupełnić oświetlenie uliczne

- poprawić przejścia dla pieszych zwiększając bezpieczeństwo na nich

- uzupełnić obiekty małej architektury: dużą ławkę wykonaną i podarowaną przez przedsiębiorcę oraz małe ławki, donice na kwiaty

- wymienić sieć wodociągową na kilku ulicach

- zamontować wiatę przystankową na przystanku przy ulicy Smuga

- odrestaurować grób Burmistrza Kromołowa i zadbać o mogiły historyczne na cmentarzach

- z inicjatywy Sąsiadów 4-ech włączyć się do organizacji sylwestrowych fajerwerków dla dzieci

- z funduszu osiedlowego wraz z Samorządem Mieszkańców, zakupić m.in: wiaty drewniane, sprzęt elektroniczny dla OSP Kromołów i Towarzystwa Sympatyków Kromołowa, koszulki dla klubu sportowego, nową tablicę ogłoszeń, rycerza nad źródłem, nowe urządzenia na plac zabaw, a także wesprzeć RZF „Kromołowianie”

A w kolejnym podsumowaniu mijającej kadencji odniosę się do działalności w stowarzyszeniach, do których przynależę. 

Zdjęcie: facebook.com/trzynastka  SP-13

   

Program Czyste Powietrze

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 17 września 2018 22:56

Wdrażany będzie program „Czyste Powietrze”. Dotyczy on głównie termomodernizacji oraz wymiany pieców. Można skorzystać też przy wymianie stolarki okiennej, odnawialnych źródłach energii (fotowoltaika, solary). Przeznaczone będą na niego subwencje z budżetu Państwa w wysokości 103 mld zł. Z czego około 10% z tej kwoty ma trafić do woj. śląskiego. Środki finansowe będą do wykorzystania do roku 2029 (rozłożone w czasie). Dofinansowanie może być nawet w 90%. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tyś zł. Proszę wszystkich Państwa o zapoznanie się z ofertą programu. Będzie on realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nie będzie niestety można wniosków składać w Zawierciu, tylko elektronicznie (e-mailowo) w WFOŚiGW. I ten urząd będzie też robił weryfikację (wizję w terenie) i odbiór inwestycji. Poniżej najważniejsze informacje o programie „Czyste Powietrze” oraz dane kontaktowe.

WFOŚiGW Katowice
ul. Wita Stwosza 2
40-035 Katowice

tel: 32 60 32 252

www.wfosigw.katowice.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do pobrania: Ulotka „Program Czyste Powietrze”

 

   

Strona 5 z 34

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template