Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Wycinka drzew przy szkole

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 24 marca 2017 17:21

W ostatnich dniach pojawiły się „pytania w dzielnicy” dotyczące wycinki kilku drzew przy szkole. Są one kierowane bezpośrednio do zainteresowanych  podczas rozmów, w sieci. Zbierane są również podpisy sprzeciwu wobec takiego działania.

Odpowiadając Państwu w tej kwestii, informuję, że te wycinki nie są związane ze złagodzeniem przepisów ogólnokrajowych, co miało ostatnio miejsce i nie są „widzi mi się” Dyrekcji Szkoły. Wycinki te były planowane już w ubiegłym roku a związane są z projektem budowy boisk, siłowni i placu zabaw dla przedszkolaków na terenie szkoły.

Konsultacje w tej sprawie trwały w dzielnicy prawie dwa lata (łącznie z czasem projektowania kompleksu). Uczestniczył w nim samorząd, wszystkie organizacje, stowarzyszenia działające w naszej dzielnicy. Ostatnio również na stronie internetowej szkoły ukazał się projekt kompleksu - http://www.gim13zawiercie.pl/  w formie konsultacji społecznych.

Taka inwestycja była już w planowana w latach poprzednich. Dzięki staraniom pana Jana Sygieta, Samorządu, Dyrektora Szkoły została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie. Przy planowaniu budżetu, pod koniec ubiegłego roku Prezydent Miasta – pan Witold Grim wpisał inwestycję do projektu budżetu miasta na rok 2017, co już wcześniej zapowiadał i co zostało uchwalone przez Radę Miejską. W chwili obecnej składany jest wniosek o dofinansowanie inwestycji (1/3 kosztów), co będzie leżeć w gestii i decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki.  Urząd Miejski w Zawierciu środki finansowe zabezpieczył na ten cel. Jeżeli wszystkie kwestie finansowe zostaną dopięte, to jest szansa na wykonanie inwestycji w tym roku kalendarzowym, czego myślę, życzylibyśmy sobie wszyscy. Jeżeli takowe prace zostałyby wykonane, po ich zakończeniu na pewno zostanie odtworzona zieleń wokół szkoły – posadzone zostaną drzewa niskopienne, krzewy. Podobnie jak to ma miejsce na terenie rekreacyjnym pomiędzy boiskiem/parkingiem a Pałacykiem, gdzie w ubiegłym roku zostały posadzone platany (5 szt.) oraz drzewa parkowe niskopienne (10 szt.) a także tuje. 

 

 

Prace geologiczne

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 08 marca 2017 19:09

Ukazało się obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego wszczynające postępowanie administracyjne, dotyczące ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrologicznych związanych z budową obwodnicy, a nawiązujące do trwających prac nad wykonaniem koncepcji programowej. Na terenie gminy Zawiercie prace będą dotyczyć odcinka drugiego, przebiegającego od węzła Kromołów do węzła Żerkowice. Odcinek biegnie przez dzielnice: Wydra Zielona, Kromołów, Bzów, Żerkowice. Prace projektowe będą prowadzone w granicach nieruchomości gruntowych w obrębie tych czterech dzielnic. 

1. Odcinek I: odcinek Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+409.
2. Odcinek II: odcinek w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) – od km 122+409 do km 130+135.

 

   

Przebudowa linii średniego napięcia

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 07 marca 2017 16:05

Od lutego w dzielnicy trwają prace w związku z przebudową linii średniego napięcia: Inwestycja - Przebudowa Linii średniego napięcia: Zawiercie –Fugasówka - Ogrodzieniec. Inwestor - Tauron. Wykonawca - Grotex. Prace najbardziej są widoczne na ul. Przejściowej, Firlejów, gen. Bema, Łośnicka. Z racji pogody jaką ostatnio mamy – prawie wiosna - prace kopania rowu, w którym kładziony jest kabel, powodują całkowite rozkopanie dróg, terenów sąsiadujących. Wszędzie jest błoto, woda. Wykonawca stara się na bieżąco doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Czasami wymaga to kilka dni żeby teren się „osuszył”. Jeżeli będą uwagi z Państwa strony odnośnie doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, przekazane one zostaną bezpośrednio do wykonawcy. 

   

Nowe linie autobusowe w Zawierciu

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 21 lutego 2017 12:47

Jak informuje Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu od poniedziałku pojawią nowe linie autobusowe: 9 i 10.

Jak poinformowała Prezes ZKM Joanna Brodzik-Kot od 20 lutego będą realizowane kursy pilotażowe nowych linii 9 i 10, które komunikować będą Centrum Zawiercia. Są to połączenia obejmujące następujące przystanki:
Dworzec PKP – Kościuszki (wiadukt) –Piłsudskiego PKO BP – Piłsudskiego Żabki – Piłsudskiego Szkoła 9 – Polska Przychodnie/CMC – Polska Rataja – Sienkiewicza Starostwo- MOK- Sikorskiego II LO – Dworzec PKP

– Linie te zwiększą możliwości dojazdu z Centrum miasta (największe osiedle zamieszkałe przez 11 305 mieszkańców) do popularnych sklepów oraz Ryneczku przy ul. Piłsudskiego, kolejny ważny punkt na trasie tej linii to Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego przy Polskiej. Umożliwią jednocześnie dojazd mieszkańcom osiedla Argentyna (2839 osób) oraz uczniom szkół położonych przy ul. Rataja do dworca PKP. Istotnym z punktu widzenia ekonomii jest, iż baza transportowa znajduje się na trasie ww. linii. Umożliwi to zapewnienie kierowcom godziwych warunków sanitarnych i jednocześnie umożliwi prace konserwacyjne, dokonywanie przeglądów eksploatacyjnych w pojazdach, bez konieczności realizowania dodatkowych zbędnych kilometrów. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć przejazdów między blokami osiedla Centrum do Poczekalni autobusów przy ul. Wschodniej – czytamy w komunikacie ZKM.

Źródło: http://zawiercianskie.pl/aktualnosci/poniedzialku-20-lutego-nowe-linie-autobusowe-zawierciu-rozklad-jazdy/

ZMIANY JAKIE PLANUJE ZKM w ZAWIERCIU w 2017r., KTÓRE DOTYCZĄ DZIELNICY KROMOŁÓW - http://zawiercianskie.pl/aktualnosci/czekaja-nas-zmiany-komunikacji-miejskiej-zawierciu-wywiad/

 

   

Nowe oświetlenie w SP13

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 16 lutego 2017 18:55

W ostatnim roku kilka inwestycji w dzielnicy było związanych z dobudową nowego oświetlenia ulicznego. Montowane oprawy oświetleniowe są energo-oszczędne: Zamontowane LEDy mają istotny wpływa na pobór energii, a co za tym się idzie również wpływają na obniżenie emisji CO2, co dzisiaj w okresie smogu jest dość istotne. Jest to temat na czasie… Wymianę oświetlenia oraz instalacji przeprowadził również Zespół Szkół – Gim. nr 6 i SP nr 13. Dzięki staraniom Dyrektora Szkoły – pana Andrzeja Wilka, we współpracy z Centrum Rozwoju Lokalnego pozyskano na ten cel środki finansowe. Poniżej przedstawiam Państwu krótką informację ze strony internetowej szkoły oraz linki z informacji prasowych w tym temacie.

W szkole dzięki współpracy z Centrum Rozwoju Lokalnego i realizacji projektu „Eco - Lokalnie II” dofinansowanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  możliwa była realizacja przedsięwzięcia związana ze zmniejszeniem ilości zanieczyszczeń powstających w procesie produkcji energii elektrycznej. Dzięki temu wymieniono oświetlenie na energooszczędne LED oraz część instalacji. Nowe oświetlenie zostało zamontowane na sali gimnastycznej, korytarzach szkolnych, świetlicy szkolnej, kuchni, klasach lekcyjnych. Wartość projektu to kwota około 16000 złotych”

Źródło: tekst oraz zdjęcia: www.gim13zawiercie.pl

http://www.zawiercie.eu/aktualnosci/5614

http://www.otozawiercie.pl/2017/01/projekt-eco-lokalnie-w-zawierciu-i.html

 

   

Strona 10 z 33

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template