SOŁECTWO ???

Szanowni Mieszkańcy

– w kilkudziesięciu, w kilkuset artykułach na stronie www.kromolow.com.pl mogli Państwo przeczytać jakie zaszły w Kromołowie zmiany na przestrzeni ostatnich lat. Informacje te są dostępne o każdej porze. Są tam podane osoby, nazwiska, firmy, urzędy, itd. Jak w tym czasie przebiegała współpraca pomiędzy radnymi, samorządem, przedsiębiorcami, społecznikami, stowarzyszeniami, instytucjami a przede wszystkim mieszkańcami i oczywiście Włodarzami Miasta. Jak w ostatnich latach kontynuowane było dzieło Kromołowskich Społeczników.

Jak Kromołów się zmienił – wzbogacił a nie zubożał. Jakie powstały nowe nawierzchnie dróg (a samych dróg jest ponad 30 w Kromołowie), bloki, boiska, tereny rekreacyjne. Jakie inwestycje miały miejsce w Kromołowie. Na ile milionów złotych zostały wykonane prace. Jakie dofinansowania otrzymały działające na osiedlu instytucje. Jakie inwestycje są w trakcie – np. obwodnica.  Jakie inwestycje przed nami – np. II odcinek obwodnicy, nowe bloki (wartość szacowana inwestycji: 86 mln zł), rozbudowa sali gimnastycznej przy SP-13 (dofinansowanie 4,9 mln zł + wkład własny miasta zabezpieczony w budżecie miasta). Jakie efekty przyniosła szeroka współpraca a nie szkalowanie, pisanie nie prawdy. Oczywiście tyczy się to, ostatnio wyemitowanej „anty-ulotki”. Nie trafiła ona do wszystkich mieszkańców. Ale widocznie w dzisiejszych czasach jest to sposób na „zaistnienie”. Nie poprzez swoją pracę, działania, ale poprzez modne dzisiaj fake-newsy i anonimowość. Taki mamy czasy. Taką mamy tzw. „prowincjonalną politykę”. Erę wirtualnego „narzekania-przeklinania”. Jak mawiała klasyk: „… taki mamy klimat…” A ja zawsze powtarzam: róbmy swoje – małymi krokami do przodu…

I dlatego trzymamy się PROGRAMU, ale też teraźniejszych możliwości. Napisanie takowego ogólnego programu zaproponował i spisał go Pan Jan Sygiet będąc Przewodniczącym Samorządu. A jako radny kontynuował jego realizację. Podobnie jak kolejni następcy i szerokie grono przedsiębiorców i mieszkańców przy współudziale Miasta Zawiercie – kolejnych Włodarzy Miasta.

Link z programem z 2011 roku poniżej. Gdzie można przeanalizować co zostało zrobione. A co jeszcze pozostaje.

http://www.kromolow.com.pl/aktualnosci-samorzad-mieszkancow/4-z-prac-samorzadu/28-sprawozdanie-zarzadu-mieszkancow-od-2007-04-19-do-2011-03-31

Odniosę się tylko w tym artykule, do kwestii osiedli-sołectw i ostatnio podjętych uchwał przez Radę Miejską. Do szykowanych konsultacji w tej kwestii. W skrócie przedstawię zarys-zamysł, co zapewne bardziej szczegółowiej będzie opisane w czasie konsultacji jakie powinien przeprowadzić Urząd Miejski.

Historycznie: Kromołów po przyłączeniu do Zawiercia był sołectwem – ostatnim Sołtysem była ś.p. Pani Anna Zygmańska. Każdy idący po lody na rynku na pewno kojarzył czerwoną tabliczkę z napisem SOŁTYS. Po przemianach ustrojowych w naszym kraju miasta „zamieniały” sołectwa na osiedla dla „lepszego wizerunku”. I takim osiedlem stał się Kromołów. W naszym nazewnictwie tylko posługiwaliśmy się określeniem – dzielnica, najstarsza dzielnica. Formalnie Kromołów był i jest osiedlem i ma Samorząd Mieszkańców. Aczkolwiek cztery sołectwa pozostały w Mieście Zawierciu. Ościenne miejscowości: Łośnice, Pomrożyce, Skarżyce i Karlin. I z perspektywy czasu były to dobre decyzje. Gdyż co roku sołectwa mogły korzystać z tzw. funduszu sołeckiego. Środków przekazywanych co rocznie na dane sołectwo, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W przypadku osiedli wprowadzono tzw. fundusz osiedlowy. Ale nie zawsze i nie co roku był on zapisywany w budżecie miasta. A przecież to właśnie jest najlepsza forma budżetu obywatelskiego – budżetu dzielnicowego - budżetu osiedlowego. Niezależna forma aktywowania mieszkańców do współudziału w decyzjach w swoich małych ojczyznach. I dlatego na wzór np. Miasta Olkusz, gdzie w centrum są osiedla, a trochę dalej sołectwa będą przeprowadzone konsultacje w tej kwestii. I bardzo dobrze się to sprawdza w Olkuszu. Takie proporcje jednostek pomocniczych miasta. Oczywiści podczas ogłoszonych przez UM konsultacjach, każdy będzie mógł się wypowiedzieć, wyrazić swoją opinię, wnieść swoje uwagi. A uchwały, konsultacje, nowe statuty wiążą się z kończącymi się kadencjami Samorządów Osiedli i Sołectw – wiosna 2023 rok. Rozporządzenie o przeprowadzeniu wyborów wydaje Prezydent Miasta. I jak mają być nowe wybory, to już wg nowych statutów. Aby nie było znowu unieważnień, ze względu na zdarzenia jakie miały miejsce, m.in. głosowania na osiedlach mieszkańców z innych osiedli… nie zamieszkujących na danym osiedlu. I na koniec najważniejsza chyba kwestia – finanse. W przypadku Kromołowa ewentualny fundusz sołecki to kwota, która może być większa od dotychczasowych Funduszy Osiedlowych. Jest ona uzależniona w dużej mierze od ilości zamieszkujących sołectwo mieszkańców. A Kromołów, jako nie liczne osiedle w mieście Zawierciu ma coraz większą liczbę mieszkańców. Do wydatkowania co roku i w danym roku przez Radę Sołecką przy współudziale mieszkańców. I jeszcze możliwość ubiegania się niezależnie o dodatkowe środki w ramach Inicjatywy Sołeckiej. W ramach konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Zapewne w powyżej kwestii, będzie jeszcze wiele rozmów i spotkań, zanim zapadnie decyzja. Kolejne uchwały RM będą zapoczątkowywały konsultacje, uchwalenie nowych statutów.

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template