Z prac samorządu

ALTANKA NA OS. NOWA

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 29 kwietnia 2022 19:44

 

Podczas ostatniego spotkania Samorządu Mieszkańców, o czym Państwu wspominałem ostatnio, oprócz kwestii Budżetu Obywatelskiego 2023, omawiane były również kwestie zakupów w ramach Funduszu Osiedlowego. W tym roku Prezydent Miasta Łukasz Konarski w miarę możliwości dostępnych środków w budżecie miasta zaproponował kwotę 30 tyś zł. dla danej dzielnicy. Wśród propozycji z lat ubiegłych pojawiły się też nowe pomysły do realizacji (zakupów), które zostały omówione podczas spotkania. Pierwsze kroki zostały już poczynione po ustaleniach na spotkaniu. Przewodniczący Samorządu Włodzimierz Czech złożył wniosek do UM w Zawierciu z propozycjami zagospodarowania funduszu. Pierwszy zrealizowany zakup, to altanka na osiedlu przy ul. Nowej. Szybki kontakt Przewodniczącego z wykonawcą, który już wykonał altanki służące mieszkańcom naszej dzielnicy, zaowocowało wynegocjowaniem korzystnej ceny i krótkim terminem realizacji. Altanka została ustawiona przy piaskownicy, na zieleńcu zgodnie z sugestiami Pani Katarzyny Mierzejewskiej z MOPS. Dziękujemy pracownikom Wydziałowi Obsługi Urzędu za przeprowadzenie procedur administracyjnych.

Kolejne zakupy powinny nastąpić w najbliższym czasie, o czym będziemy na bieżąco informować. Oczywiście niestabilne ceny na rynku będą miały wpływ na „ilość realizacji”, ale miejmy nadzieję, że uda się wszystkie plany wykonać. A zapewne pomysł Włodzimierza Czecha spodoba się wszystkim… i po sfinansowaniu przez UM w Zawierciu oraz współudziale i pomocy przedsiębiorców będzie nawiązywał do miejsca i historii Kromołowa.

 

LKS Z DOTACJĄ 70 tyś zł NA ROZWÓJ SPORTU

Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 05 lutego 2022 09:47

 

 

W nowym roku Miasto Zawiercie kolejny raz wspomogło kluby, stowarzyszenia sportowe funkcjonujące w mieście. Rozdysponowano kwotę 1,2 mln zł. Wśród beneficjentów jest również LKS Źródło Kromołów. Klub otrzymała dotację w kwocie 70 tyś. zł.

Bardzo dziękuję Prezydentowi Miasta Zawiercie Łukaszowi Konarskiemu oraz komisji ds. organizacji pozarządowych NGO rozpatrującej wnioski za przyznaną dotację. Za docenienie pracy w klubie z młodzieżą, krzepienia kultury fizycznej, promowania aktywnego spędzania czasu, co ma miejsce na obiektach OSiR Zawiercie w najstarszej dzielnicy miasta Kromołowie.

Poniżej przedstawiam Państwu krótką informację ze strony internetowej urzędu miasta - https://www.zawiercie.eu/aktualnosci/9479

Możecie Państwo zapoznać się z informacją, jak zostały rozdysponowane środki z budżetu miasta.

Całość i pełna lista na stronie BIP Zawiercie - https://zawiercie.bip.net.pl/?a=20071

 

"Środki na rozwój sportu w Miasto Zawiercie zostały przyznane. - Patrzymy przyszłościowo, dlatego w tym roku komisja konkursowa zwracała szczególną uwagę na pracę z dziećmi oraz młodzieżą. Na tej podstawie przyznano punkty, a co za tym idzie - pieniądze na ten rok. W puli była kwota: 1 milion 200 tysięcy złotych - podkreśla Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Środki na rozwój sportu w Miasto Zawiercie zostały przyznane. - Patrzymy przyszłościowo, dlatego w tym roku komisja konkursowa zwracała szczególną uwagę na pracę z dziećmi oraz młodzieżą. Na tej podstawie przyznano punkty, a co za tym idzie - pieniądze na ten rok. W puli była kwota: 1 milion 200 tysięcy złotych - podkreśla Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.Podział przedstawia się następująco:

 

Aluron CMC Warta Zawiercie - 500 000 złotych

KP Warta Zawiercie - 250 000 złotych

Viret CMC Zawiercie (piłka ręczna) - 210 000 złotych

MKS Dwójka Zawiercie - 95 000 złotych

LKS Źródło Kromołów - 70 000 złotych

UKS Jura Tenis Zawiercie - 22 000 złotych

Viret CMC Zawiercie (tenis stołowy) - 16 000 złotych

Football Academy Zawiercie - 10 000 złotych

Fabryka Handballu - 10 000 złotych

Victoria Zawiercie - 8 000 złotych

Klub Sportowy Orient - 7 000 złotych

Jurajska Szkółka Piłkarska Warta Zawiercie - 1 000 złotych

Jura Sport Team Zawiercie - 1 000 złotych”

 

   

GDDKiA - PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 11 listopada 2021 19:14

 

 

W związku z coraz liczniejszymi i tragicznymi wypadkami na przejściach dla pieszych oraz ostatnią zmianą przepisów drogowych w tej kwestii również GDDKiA postanowiła ujednolicić i wprowadzić spójne oraz jednolite wytyczne dla lokalizowania, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych na wszystkich kategoriach dróg, tj. krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych. A co za tym idzie dostosować obecne przejścia dla pieszych do określonych standardów. Przede wszystkim pod kątem doświetlenia pasów. Jak zapewne Państwo zuważyli już takie prace zostały wykonane tanim kosztem na przejściu dla pieszych przy kapliczce św. Jana Nepomucena na drodze krajowej DK-78. Na słupach sygnalizacji świetlnej zainstalowane zostały dodatkowe reflektory. W minionym tygodniu na przejściu dla pieszych na ul. Siewierskiej, przy firmie „Blachotrapez”, stacji tankowania gazu LPG wykonane zostały już prace przebicia i przeciągnięcia instalacji elektrycznej. I to przejście też zostanie doświetlone. Niemniej jednak w miejscu tym są słupy oświetleniowe wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej i można było je wykorzystać dorabiając tzw, ramiona, ale jeżeli ma być standard, ujednolicenie to GDDKiA postępuje, projektuje, wykonuje według wytycznych zapisanych po audycie przeprowadzonym w całej Polsce. Potwierdzeniem tych działań są również takowe prace przygotowawcze wykonane np. w Kroczycach - cały czas mówimy o ciągu drogi krajowej DK-78

Poniżej krótka informacja ze strony GDDKiA oraz link do całości informacji o uadycie a także możecie tam Państwo znaleźć link do całego opracowania po audytowego odnośnie bezpieczeństwa na drogach.

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest głównym celem działań prowadzonych przez GDDKiA na sieci dróg krajowych. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż dochodzi do zbyt dużej liczby wypadków z udziałem pieszych na wyznaczonych dla nich przejściach. Dlatego w latach 2019-2020 wykonaliśmy audyt przejść dla pieszych na drogach krajowych. Dziś publikujemy najważniejsze wnioski z blisko dwuletniego audytu przejść dla pieszych wraz z rekomendacjami, co i jak poprawić i jakich błędów nie popełniać, aby na przejściach było bezpieczniej.

  • Mały krok GDDKiA, duża poprawa BRD w Polsce - audyt przejść GDDKiA to okazja na wypracowanie jednolitych i spójnych wytycznych dla wszystkich zarządców dróg w Polsce. 
  • Zakończyliśmy pierwszy etap audytu sformułowaniem najważniejszych zaleceń m.in. każde przejście musi być oświetlone, właściwie oznakowane, zapewniać widoczność zarówno ze strony kierowcy jak i pieszego. 
  • Przejścia dla pieszych niespełniające warunków bezpieczeństwa lub niewykorzystywane przez pieszych powinny być zlikwidowane. 

Przybywa nowych dróg, ale wypadków również. Brawura jest kosztowna. 

Z roku na rok przybywa nowych dróg w najwyższych kategoriach A i S.  Nie przekłada się to jednak na znaczący spadek liczby zabitych i rannych. Wynika to przede wszystkich z niewłaściwych zachowań kierowców, łamania przepisów, przekraczania prędkości i brawury. Rocznie wypadki kosztują nas ponad 56 mld zł - pisaliśmy o tym tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/37821/Kosztowne-wypadki-Przypominamy-najwazniejsze-zasady-i-dobre-praktyki-na-drodze.  

To gigantyczna kwota, którą można znacząco zmniejszyć, zmieniając złe nawyki kierowców. Dla przykładu wartość realizowanych obecnie inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych to kwota 47,6 mld zł. Są to wydatki rozłożone na kilka lat, dzięki którym powstanie blisko 100 odcinków nowych dróg o długości ponad 1250 km. Oznacza to, że koszty skutków wypadków kosztują rocznie polskich obywateli więcej niż kilka lat budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad. 

Istnieje potrzeba opracowania spójnych i jednolitych wytycznych dla lokalizowania, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych na wszystkich kategoriach dróg, tj. krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych.

Obecnie przejścia dla pieszych w całej Polsce, na drogach wszystkich kategorii, projektowane są w oparciu o te same przepisy, jednak ich interpretacja jest na tyle zróżnicowana, że przejścia i ich otoczenia wygląda różnie. Nie sprzyja to wytworzeniu wśród pieszych i kierowców pewnych pozytywnych nawyków, związanych z jednolitymi rozwiązaniami w zakresie przejść dla pieszych, co z kolei przekłada się negatywnie na poziom bezpieczeństwa. 

Dlatego właśnie wyniki naszego audytu i dokładna analiza przejść dla pieszych mogą być doskonałym punktem wyjścia do przygotowania w pierwszej kolejności takich wytycznych, a później szczegółowych warunków technicznych. Bezpieczeństwo uczestników ruchu jest tak samo ważne na każdej drodze, czy to krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej.”

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/39368/Podsumowanie-audytu-przejsc-dla-pieszych-na-drogach-zarzadzanych-przez-GDDKiA

   

półmetek kadencji samorządowej

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 05 kwietnia 2021 21:22

 

Jesteśmy praktycznie na półmetku pracy obecnej kadencji Rady Miejskiej w Zawierciu oraz Prezydenta Miasta. Jest to dobry czas do podsumowania tych 30 miesięcy. Trudnych miesięcy. Szczególnie tych ostatnich 12 miesięcy…

Był to również okres w którym wielu wspaniałych społeczników Kromołowskich odmeldowało się na wieczną wartę… staramy się kontynuować ich dzieło…

Jeżeli chodzi o naszą dzielnicę, praktycznie cały czas od 2016r. trwały ciągłe starania się i zabiegania o najważniejszą inwestycję dla mieszkańców, czyli obwodnice miast Zawiercie i Poręba. Praktycznie od roku jest to bardziej monitorowania i „śledzenie” kolejnych kroków. Trwających już prac. Głównym momentem było podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji. Inwestor jakim jest GDDKiA o/K-ce podpisał  umowę z firmą „Kobylarnia” - grupa MIR-BUD i w ciągu mijającego roku powstały projekty, dokumentacja i w chwili obecnej trwa wydawanie decyzji ZRID, czyli pozwolenia na budowę I odcinka: Siewierz – Zawiercie / węzeł Kromołów. Zaraz po wydaniu decyzji nastąpią prace budowlane. Oczywiście dla mieszkańców miasta najważniejsze jest rozpoczęcie prac w terenie, a dla mieszkańców dz. Kromołów najważniejszy etap prac to II odcinek od węzła Kromołów do węzła Kalinówka. Projektowanie tego odcinka, przez firmę „Multiconsult Polska” jest już na ukończeniu. W tym miesiącu odbywać się będą pierwsze spotkania z właścicielami posesji prywatnych na przebiegu projektowanego korytarza drogi. W ostatnich miesiącach odbywały się wytyczenia geodezyjne w terenie. W trzecim kwartale tego roku planowane jest złożenie wniosku o ZRID wraz z całą dokumentacją a w pierwszym kwartale 2022 roku ogłoszenie przetargu na wykonanie prac. Przypomnę, że I odcinek jest realizowany w systemie projektu-buduj a II odcinek w systemie projektuj a potem buduj. Czyli wycena do przetargu będzie na bazie jednego projektu. W tym miejscu jeszcze raz dziękuję szczególnie paniom: Ewie Malik – poseł na Sejm RP oraz Małgorzacie Benc – obecnie zastępcy Prezydenta Miasta Zawiercie oraz miejscowym, zawierciańskim przedsiębiorcom wraz z GDDKiA o/K-ce za wspierani od samego początku na tej inwestycji. Doprowadzenia jej do realizacji. Za cenne wskazówki dziękuję pani Ewie Tomali-Boruckiej, byłej dyrektor GDDKiA w Warszawie. Na kolejnych etapach włączyła się pani Danuta Nowicka oraz pan Robert Warwas – posłowie na Sejm RP, a także włodarze miasta Zawiercie – były prezydent Witold Grim oraz obecny prezydent Łukasz Konarski a także Burmistrz Poręby Ryszard Spyra wraz ze Starostą Powiatu Zawierciańskiego Gabrielem Dorsem.

Drugą bardzo ważną inwestycją, która „ślimaczyła się” od kilku lat był rewitalizacja linii kolejowej nr 182 ZAW-TG. Po rozwiązaniu umowy przez PKP z warszawsko-madryckim konsorcjum projektowaniem zajęła się stricte Polska firma i czego skutkiem jest już obecnie trwająca inwestycja, wykonywane prace na poszczególnych etapach. Jak może państwo  śledzą w lokalnych mediach, social mediach prace, jak się to mówiło - idą pełną parą…

Jeżeli chodzi o bardziej bliższe inwestycje dzielnicowe, to w tym czasie został zlecony przez Urząd Miejski w Zawierciu i wykonany chodnik po jednej stronie na ul. Staromiejskiej. Na Rynku została zamontowana altana. Dodatkowo PUK wykonało wybrukowanie podłoża. A mieszkańcy po przekazaniu drewnianych siedlisk przez sponsora zamontowali je na ławkach – wymieniając stare deski. Swoje oblicze zmienił przystanek główny, który stał się centrum przesiadkowym z nowymi wiatami, tablicą świetlną, ławkami, nową nawierzchnią brukową. Prace wykonane na przystanku były jednym z elementów dużego projektu Miasta Zawiercie -  Ride & Bike. Drugą składową są ścieżki pieszo-rowerowe. Jedna z nich po śladzie jurajskiego szlaku rowerowego Orlich Gniazd przebiega przez naszą dzielnicę. Dzisiaj jej fragment, stał się ulubionym odcinkiem spacerów, jazdy na rowerze mieszkańców. Na obiektach sportowych odmalowany został budynek klubu sportowego. W kosztach partycypował OSiR oraz klub LKS. Szatnie zostały wyposażone w nowe meble, szafki, ławki. Cześć prac zostały wykonane przez trenera i kierownika drużyny oraz pracowników OSiR.

Podobnie zamontowanie piłko-chwytów. Wykonanie pomieszczenia gospodarczego. Dzięki wsparciu sponsorów i pracom wykonanym przez działaczy, zawodników, mieszkańców nowe boisko zostało wyposażone w siatki „łapiące piłki”. Bez wsparcia dobroczyńców i własnych prac nie byłoby to wszystko możliwe.

Przez ostatnie trzy lata dzięki pomocy pani Joanny i Karola klub otrzymuje środki z „Programu Klub” – Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ubiegłym roku dzięki inicjatywie zawodników klub wziął aktywnie udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Przekazał środki finansowe dla potrzebującej rodziny. Myślę, że w tym roku będzie podobnie. Rok 2019 to również pasmo sukcesów drużyny juniorów zwieńczone awansem do II Ligi Wojewódzkiej Juniorów – grupa północna. W nagrodę młodzi piłkarze wyjechali na zgrupowanie do Hiszpani – na Costa Brava. Wyjazd ten był możliwy dzięki wsparciu Rodziców a przede wszystkim pana Piotra Jurczyka – firmy „INTERCOR”.

W tym miejscu chciałbym podziękować również Stowarzyszeniu „Armia Jurajskich Serc” za to że przy okazji swoich akcji zawsze pamiętają o najstarszej dzielnicy Miasta Zawiercie i przyjeżdżają na tereny przy źródłach, przy boiskach.  

W każdym roku prace w dzielnicy wykonuje RPWiK. Są to głównie wymiany starej sieci wodociągowej. Tak dzieje się też w tym roku. Cały czas uzupełniane jest oświetlenie w dzielnicy. Wymieniane są kolejne słupy i montowane dodatkowe nowe oprawy oświetleniowe. Dzięki pracom wykonanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie a także OSP Kromołów zostało uporządkowane koryto rzeki Warty. ZKM wespół z WNGMiT wstawili nową wiatę przystankową na ul. Siewierskij oraz naprawili przystanki, które uległy uszkodzeniu (wiatr). PUK zamontowało ławki przy dwóch przystankach.

W chwili obecnej rozpoczęły się prace przy przebudowie ul. Nad Wartą. W ubiegłym roku wykonano na tej ulicy wymianę sieci wodociągowej. Przebudowana jest w chwili obecnej ulica Łośnicka wraz z odcinkiem ul. Filaretów. Składane od lat wnioski, odbyte rozmowy, konsultacje w końcu się realizują. Jest to jedna z głównych arterii miasta. 

Zawsze w naszej dzielnicy było sporo wydarzeń kulturalnych: koncertów, wieczorów muzycznych, poetyckich – Muzyczny Kromołów, rocznice narodowe, świąteczne muzykowanie. Nowe wydarzenia w roku 2019 bardzo przypadły do gustu mieszkańcom. Niestety rok 2020 i obecnie trwający ze względu na obostrzenia koronowirusowe wyeliminował nas z życia kulturalnego. Możemy mieć tylko nadzieję, że szybko powrócimy do dobrych czasów… a w tym roku m.in. 25-lecie RZF „Kromołowianie” i 75-lecie LKS „Źródło” Kromołów.

Na zakończenie chciałbym podziękować za dotychczasową współpracę dobroczyńcom, filantropom, sponsorom, osobom, firmom, mieszkańcom życzliwym naszej dzielnicy. Dziękuję również samorządowcom: włodarzom miasta i powiatu, radnym miejskim i powiatowym oraz wszystkim pracownikom UM w Zawierciu, Starostwa Powiatowego a także pracownikom jednostek gospodarczych miasta i powiatu.

   

FOTOWOLTAIKA - DODATKOWE WNIOSKI

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 02 października 2019 17:26

 

Ogłaszamy Nabór uzupełniający do projektu OZE.

Nabór uzupełniający prowadzony jest w celu stworzenia listy rezerwowej dla naboru zrealizowanego w 2018 r. w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śl. na lata 2014-2020, dotyczącego zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, kotły na pellet, solary do CWU, pompy ciepła powietrza CWU I CO).

Zgłoszenia udziału zgodnie należy dokonać w terminie od 01.10.2019 do 07.10.2019r. Deklaracje składane po tym terminie nie zostaną uwzględnione i nie będą podstawą do zakwalifikowania do projektu.

Zgłoszenie udziału w naborze uzupełniającym dokonuje się w formie papierowej przez wypełnienie Deklaracji przystąpienia do projektu, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wypełnioną Deklarację należy dostarczyć osobiście do Agencji Rozwoju Zawiercia mającej swoja siedzibę w Zawierciu przy ul. Technologiczna 15.

ARZ informuje, iż osoby umieszczone na liście rezerwowej prowadzonej przez Urząd Miejski w Zawierciu, po zamknięciu listy podstawowej, pozostają na powyższej liście z zachowaniem danego numeru.

 

WNIOSKI POD LINKIEM -  http://www.park.zawiercie.eu/aktualnosci/225

źródło: ARZ Zawiercie - Park Technologiczny

  

   

Strona 1 z 14

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template