Strona główna

Azbest - Program usuwania

AZBEST 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Dotacja WFOŚiGW może wynieść:

1)  w przypadku zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest.

2)  w przypadku demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest: do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, przy czym:

100% kosztów kwalifikowanych zadania, w formie dotacji nie więcej niż 800 zł/Mg odpadów zawierających azbest dla demontażu, transportu
i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności,

90% kosztów kwalifikowanych zadania, w formie dotacji nie więcej niż 720 zł/Mg odpadów zawierających azbest dla demontażu, transportu
i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II stopnia pilności,

80% kosztów kwalifikowanych zadania, w formie dotacji nie więcej niż 640 zł/Mg odpadów zawierających azbest dla demontażu, transportu
i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla III stopnia pilności,

Podstawą złożenia wniosku przez Gminę o udzielenie dotacji w WFOŚiGW będą wnioski złożone przez właścicieli nieruchomości (osoby fizyczne) lub wspólnoty mieszkaniowe.

Wniosek należy przedłożyć w Urzędzie Miejskiego w Zawierciu, w terminie do dnia 29 marca 2018 r. na załączonym formularzu.

W przypadku, gdy Gminie Zawiercie nie zostanie udzielone dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, zadanie nie będzie realizowane.

http://www.zawiercie.eu/aktualnosci/6375

źródło: www.zawiercie.eu 

 

joomla template