Strona główna Kultura

Kultura

Pamiątkowa płyta na grobie rodziny Zachertów

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 25 kwietnia 2013 22:10

W niedzielę, 21.04.2013 r. uroczyście odsłonięto płytę pamiątkową upamiętniającą Kazimierza Witolda Zacherta. Płytę umieszczono na rodzinnej mogile na naszym cmentarzu parafialnym w związku z trwającym rokiem Powstania Styczniowego – 150 rocznicą wybuchu powstania. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w intencji kromołowskiego bohatera oraz poległych powstańców, która została odprawiona przez księdza Proboszcza, a następnie poczty sztandarowe OSP Kromołów oraz Gimnazjum nr 6 wraz z mieszkańcami naszej dzielnicy udały się na cmentarz. Oprawę muzyczną Mszy Św. bardzo ładnie przygotował pan Organista i Chór z naszej parafii dzięki czemu mogliśmy wysłuchać pięknych pieśni.

Słowo wstępne na cmentarzu wygłosił pan Michał Oleś z Wydziału Upowszechniania Kultury, a życiorys Kazimierza Witolda Zacherta przybliżył zgromadzonym uczeń naszej szkoły. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał Prezydent Miasta Zawiercia pan Ryszard Mach w obecności zaproszonych gości i mieszkańców, którzy licznie przybyli w tą słoneczną niedzielę aby uczcić pamięć powstańców walczących o wolność naszego narodu, naszej Ojczyzny. Duże słowa podziękowania należą się uczniom naszej Szkoły, nauczycielce pani Magdzie Dymek oraz panu dyrektorowi Andrzejowi Wilkowi za przygotowanie całej oprawy uroczystości. Należy w tym miejscu sięgnąć pamięcią wstecz i wspomnieć, a także bardzo podziękować panu Marianowi Chmurskiemu, dzięki któremu metalowy pomnik rodziny Zachertów przetrwał do dziś. Kilka lat temu pan Marian podjął się odnowienia pomnika i uchronił go przed zniszczeniem. Miejmy nadzieję, że tym razem o mogiłę zadba Miasto Zawiercie a rodzina Zachertów, która tak mocno wpisała się w historię naszego miasta i dzielnicy, będzie mogła spoczywać w spokoju. Na koniec przedstawiam Państwu, krótkie życiorysy rodziny Zachertów, która to rodzina związana była z walkami o niepodległość narodu polskiego oraz zdjęcia z niedzielnej uroczystości.

 

Jan Fryderyk Zachert (1765-1847), syn Jana Bogumiła, urodził się w Międzychodzie. Jako ochotnik brał udział w Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 roku. Po upadku powstania wstąpił do utworzonej przez generała Kniaziewicza Legii Naddunajskiej, z którą odbył tzw. Kampanię Frankfurcką. Po zawarciu przez Francję w r. 1801 pokoju z Austrią, uczestniczył w wyprawie polskich legionistów na Haiti. Walczył tam w randze kapitana. Z medalem św. Heleny powrócił z San Domigo w r. 1803 i zamieszkał w Warszawie, ożenił się z Marią ze Skalińskich Osenkowską (1775-1823), wdową po zmarłym na febrę podczas wyprawy na Haiti koledze kapitanie Osenkowskim. Z małżeństwa tego jest syn Ludwik i trzy córki: Zuzanna, Marianna i Karolina. Zostaje przemysłowcem - przenosi się do Zgierza, gdzie w 1822 r. zakłada fabrykę sukna. Prowadzi też sklep w Warszawie. Gdy po powstaniu listopadowym nastąpił kryzys w handlu polskim suknem, przenosi się w r. 1834 do Kromołowa, gdzie żył jego syn Ludwik. Zmarł w Kromołowie w 1847 r. i zgodnie z wyrażonym życzeniem, został pochowany na miejscowym cmentarzu w mundurze legionisty.

Ludwik Zachert (1809-1849) był jedynym synem Jana Fryderyka. Był oficerem Gwardii Narodowej w powstaniu listopadowym. Poprzez związek małżeński z Emilią z Gostkowskich, został dziedzicem Kromołowa (majątku wówczas zadłużonego). Zmarli młodo: Ludwik, w wieku 40 lat, zmarł w Rokitnie  Szlacheckim w dniu 26.X.1849 r., jego małżonka - w Warszawie 24.VI.1852 r. Pozostawili pięcioro dzieci: Edmunda, Witolda, Melanią, Ludwikę Marię oraz Jana Piotra.

Edmund Zachert (1840-1904), najstarszy syn Ludwika, przejął po ojcu majątek Kromołów i Bzów. W okresie powstania narodowego 1863 roku był komisarzem Powiatu Pileckiego Rządu Narodowego. Uniknął jednak rosyjskich represji. W roku 1872 sprzedaje większość dóbr kromołowskich kupcom z Kromołowa. W roku 1877 zawarł małżeństwo z Krystyną Psarską, z którą miał pięcioro dzieci: Emilię, Ludwika, Eugeniusza, Jadwigę i Mariana. Zmarł w Kromołowie 29 września 1904 r. Jego syn, Ludwik, uczestniczy w rewolucyjnych wydarzeniach 1905 roku oraz w walkach niepodległościowych w latach 1914-1918. Syn Eugeniusz działał w POW, a następnie służył w Wojsku Polskim, jako inwalida odszedł z armii w stopniu kapitana. Najmłodszy z synów, Marian, był w konspiracji ZWC i PPS. W roku 1918 służy w Legii Akademickiej, później jest wybitnym naukowcem lekarzem w dziedzinie oftamologii.

Witold Zachert (1843-1863), brat Edmunda, w powstaniu styczniowym 1863 r. walczył z bronią w ręku i oddał swe życie w bitwie pod Grochowiskami. Krakowski "Czas" z Czwartku 16 Kwietnia 1863 r. zamieścił nekrolog:
†/ Dnia 17 bm. o godzinie 10 z rana/ W KOŚCIELE O.O. REFORMATÓW/ odbędzie się/ żałobne Nabożeństwo/ za duszę ś.p./ WITOLDA ZACHERTA/ ucznia Szkoły wojskowej w St. Cyre/ urodzonego dnia 7 Marca 1843 r. w m. Kromo-/ łowie w Królestwie Polskim, a poległego/ w dniu 19tym Marca r.b. w boju pod/ Grochowiskami./ Na które pozostałe rodzeństwo Krewnych/ Kolegów i Znajomych poległego zaprasza.//
Zwłoki Witolda pozostały w nieoznaczonej leśnej mogile na Grochowiskach.

 

Piękny mural w Kromołowie

Wpisany przez Pola Burzyńska środa, 27 lutego 2013 14:20

Na ścianach gospodarczych zabudowań szkoły pojawił się w sierpniu 2012 roku piękny „MURAL” przedstawiający obronny kromołowski dwór, który zniknął z krajobrazu miasta za sprawą okupanta hitlerowskiego w 1942 roku.

Towarzystwo Sympatyków Kromołowa zainicjowało namalowanie dworu, co stało się realne dzięki współpracy z Centrum Inicjatyw Lokalnych i Dyrekcji Szkoły w Kromołowie. Mural wykonał student WSP (II rok studiów) artysta Paweł Mularczyk związany z Kromołowem poprzez ojca Henryka Mularczyka. Artysta zainteresował się naszą propozycją i wykonał wstępny, interesujący barwny projekt.

Piękny mural w Kromołowie

Jednak po konsultacjach podjęto decyzję o namalowaniu dworu zgodnie z obrazem będącym w posiadaniu mieszkańca Kromołowa – Bolesława Jakubka. Obraz rysowany przez p. Krasia przedstawia rzeczywistą sylwetkę dworu, co potwierdziło kilku mieszkańców pamiętających obiekt. Członkowie Towarzystwa omówili z artystą szczegóły niezbędne do opracowania kosztorysu, termin oraz organizację  wykonania zadania. Centrum Inicjatyw Lokalnych zapewniło finanse na pokrycie kosztów części materiałów i wykonania malowidła, część materiałów dostarczyło Towarzystwo Sympatyków Kromołowa a Dyrekcja Szkoły w Kromołowie zapewniła wszelką pomoc niezbędną przy organizacji, a mianowicie: udostępniła pomieszczenie na przechowanie materiałów, zabezpieczenie rusztowań, wykonanie malowania wstępnego – gruntowanie muru oraz bieżącą pomoc pracownika gospodarczego szkoły. Rusztowania na cały okres wykonywania prac wypożyczył nieodpłatnie mieszkaniec Kromołowa Marek Porzucek. Nadzór nad przebiegiem prac trwających trzy tygodnie sprawowali członkowie Towarzystwa: Janina Chmurska i Aleksander Bąba.

Wykonanie „muralu” objęło cztery ściany budynku tj.: na dwóch został namalowany dwór obronny i zamieszczona historia dworu, na ścianie od strony wejścia na teren szkoły zamieszczona została mapa Kromołowa z zaznaczeniem obiektów i herbem miasta a na ścianie od strony placu szkolnego został namalowany pejzaż odzwierciedlający byłe otoczenie dworu.

Mapę zaprojektowała Janina Chmurska a charakterystyczne obiekty Kromołowa zaprojektował i wykonał Paweł Mularczyk.

Na wniosek p. Janiny firma „Mach” zamontowała na jednej z namalowanych baszt wysięgnik pozwalający na zainstalowanie proporca z herbem Kromołowa.

Opis dworu – jego historię, opracował Aleksander Bąba na podstawie artykułów publikowanych na łamach kwartalnika „Kromołów wczoraj i teraz” autorstwa Mieczysława Żychowskiego, Zdzisława Reńskiego oraz książki „Kromołów – Rys historyczny (1193-1993) autorstwa Jolanty Moryń, Jerzego Abramskiego i Stefana Aksamitka. Opracowanie graficzne i druk tablicy z opisem historii dworu w dwóch językach: polskim i angielskim, wykonane zostało przez Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Namalowanie dworu było okazją do rozbudzenia w mieszkańcach wspomnień i zapoznania ich z historią nie tylko dworu, ale i miejscowości, w której jest coraz mniej ludzi pamiętający jej świetność. W tym celu Towarzystwo Sympatyków Kromołowa przeprowadziło warsztaty historyczne, których temat przewodni – historia dworu sprowokował mieszkańców do wspomnień. Na spotkanie zaproszony został p. Bolesław Jakubek, który opowiedział o okolicznościach nabycia obrazu dworu i o jego ostatnich mieszkańcach. Sprawne przeprowadzenie warsztatów historycznych dla dorosłych i młodzieży zostało ułatwione dzięki opracowaniu przez pedagogów z naszej szkoły historii dworu na elektronicznym przekaźniku – CD.
Piękny mural jest nie tylko ozdobą Kromołowa, ale również świadczy o ciekawej przeszłości miejscowości.

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do obejrzenia tego nietuzinkowego malowidła.
 

   

Wieczór kolęd i pastorałek

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 10 stycznia 2013 00:49

W piątkowy wieczór odbył się w Pałacyku nad Wartą wieczór kolęd i pastorałek w wykonaniu naszego zespołu folklorystycznego „Kromołowianie” przy wsparciu zespołu „Folky Band” i scenografii wykonanej z prac świątecznych młodzieży i dzieci z koła plastycznego  działającego w naszym DomU Kultury „pod okiem” pani Jolanty Czernek. Po przedstawieniu programu artystycznego zaprezentowały się również zespoły z Marciszowa oraz z Bzowa. Szczególnie podobała się zgromadzonym gościom i mieszkańcom kolędą „Cicha noc” w wykonaniu najmłodszej artystki z dzielnicy Bzów, za co została nagrodzona gromkimi brawami. Nastrój kolędowania udzielił się również wszystkim uczestnikom spotkania, którzy razem z wykonawcami nucili śpiewane pastorałki i kolędy. Wrażenie na gościach zrobiła również nasza orkiestra, która co tydzień w środy spotyka się na próbach w Pałacyku, o czym pisałem w listopadowym artykule, jak również wszyscy byli zaskoczeni liczebnością muzyków w niej grających i instrumentów.

W tym świątecznym nastrojowym kolędowaniu uczestniczyli mieszkańcy naszej dzielnicy, przedstawiciele Urzędu Miasta na czele z Panem Ryszardem Machem - Prezydentem Miasta Zawiercia wraz z zastępcami: p. Wojciechem Mikuła oraz p. Markiem Koziełem, p. Edmund Kłósek – Przewodniczący Rady Miasta, p. Rafał Krupa – Starosta Powiatu Zawierciańskiego, p. Grażyna Ferdyn i p. Michał Oleś z Wydziału Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki, p. Andrzej Danecki – Dyrektor MOK oraz nasi radni: p. Jan Sygiet i p. Małgorzata Machura a także przedstawiciele Samorządu Mieszkańców, Towarzystwa Sympatyków Kromołowa, Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przed rozpoczęciem występów artystycznych Pan Prezydent Ryszard Mach złożył życzenia Noworoczne dla mieszkańców naszej dzielnicy i przybyłych gości oraz podziękował ZF „Kromołowianie” za kultywowanie pięknych tradycji a społeczności Kromołowa przy nadarzającej się okazji podziękował za zrozumienie i zaangażowanie jakie wykazali mieszkańcy najstarszej dzielnicy miasta w mijającym roku w sprawie podłączeń do kanalizacji, co sprawiło, że mimo największej do wykonania liczby przyłączy ze wszystkich dzielnic miasta Zawiercia na koniec roku mogliśmy się poszczycić wynikiem 99% (506 wykonanych przyłączy na 509 do wykonania). Taka postawa zobligowała Prezydenta Miasta Zawiercia, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do zabezpieczenia środków finansowych w nowym budżecie na wykonanie kolejnych, dodatkowych inwestycji w dzielnicy w związku z postawą naszej społeczności, o których poinformuję Państwa w comiesięcznych publikacjach po zebraniach Samorządu Mieszkańców.

 

   

Zespół Szkół – Gimnazjum nr 6 i SP 13 w Internecie

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 23 listopada 2012 00:24

Zespół Szkół mieszczący się w naszej dzielnicy - Gimnazjum nr 6, Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Przedszkole w ostatnich latach nie tylko zmieniły swój wizerunek, wnętrza i otoczenie, ale również dzięki uczniom starają się poprzez wyjazdy na wymiany uczniowskie, poprzez dzisiejszy świat mediów promować swoją placówkę i naszą dzielnicę. Uczniowie zrealizowali krótki film o swojej placówce, który mogą Państwo zobaczyć na stronie internetowej popularnego portalu YOUTUBE – link podany poniżej.

Obecnie  uczniowie wraz z nauczycielami są w trakcie zbierania dokumentacji do projektu nawiązującego do 820-lecia Kromołowa, które przypada w 2013 roku. Wzorem wydanej w tym roku płyty CD (można ją nabyć w sekretariacie szkoły), na której została zapisana historia powstania, budowy, funkcjonowania szkoły w Kromołowie z okazji 60-lecia istnienia placówki, Dyrektor Szkoły wraz z młodzieżą chcą przedstawić w tworzonej prezentacji dzieje i historię Kromołowa wraz ze zdjęciami, opisami i pamiątkami. Część materiałów jest już zgromadzona, ale zachęcam Państwa, jeżeli ktoś posiada stare zdjęcia, wycinki z gazet, książki o naszej dzielnicy o udostępnienie ich do skopiowania, zrobienia odbitek, po czym wszystkie pamiątki zostaną zwrócone właścicielom.

Inicjatywa z jaką wyszła szkoła pozwoli zapewne zachować wiele cennych fotografii, opisów, rysunków, pamiątek, które zostaną zapisane na dzisiejszych nośnikach danych jakimi są płyty CD, pendrive, dyski przenośne, itd.

Jeżeli Państwo znaleźliby takowe pamiątki, posiadają je w swoich archiwach rodzinnych, zapraszam do odwiedzenia szkoły lub skontaktowania się z panem Andrzejem Wilkiem - Dyrektorem Szkoły pod numerem telefonu: 32 67 243 61

http://www.youtube.com/embed/RH66tI8Mru0

   

11 listopada - Dzień Niepodległości

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 19 listopada 2012 00:46

Jesteśmy po kolejnych obchodach rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i kolejnym wieczorem upamiętniającym to wydarzenie spędzonym z Zespołem Folklorystycznym Kromołowianie i zaproszonymi gośćmi reprezentującymi władze naszego miasta z przedstawicielami Wydziału Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. Na wieczór patriotycznych pieśni przybyło również dwoje radnych Rady Miejskiej reprezentujący naszą dzielnicę, członkowie Towarzystwa Sympatyków Kromołowa, Ochotniczej Straży Pożarnej, Samorządu Mieszkańców, a przede wszystkim mieszkańcy Kromołowa i okoliczne Koła Gospodyń Wiejskich. Artystyczna część została przygotowana w całości przez nasz zespół folklorystyczny pod kierownictwem pana Stefana Markowskiego. Za wsparcie części organizacyjnej odpowiadał Urząd Miejski w Zawierciu – Wydział Kultury, a miłą niespodzianką był występ orkiestry dętej, która w każdą środę ma próby w Pałacyku i jest coraz liczniejsza osobowo i instrumentalnie, co zapewne cieszy samych pasjonatów muzykowania przyjeżdżających do Pałacyku z najbliższych okolic.

Szkoda tylko, że zarówno sam wieczór mówiący o naszej tożsamości narodowej oraz lokalne zespoły i stowarzyszenia nie przyciągają młodego pokolenia do krzepienia historii, jej poznawania oraz kultywowania tradycji i obyczajów naszego regionu. Niestety na siłę nie da się kogoś zarazić pasją do czegokolwiek, jeżeli dana osoba mimo licznych „propozycji i zachęt” nie „odpowiada”. Nie podejmuje choćby próby poznania, czegoś co może być w przyszłości pasją, hobby, oderwaniem od codzienności, czymś kolorowym w szarej rzeczywistości przemijającego kolejnego dnia.

Nasuwa się pytanie: Czy wszystkie pieśni jakie usłyszeliśmy podczas niedzielnego wieczoru zostaną zachowane w naszej pamięci i będą przypominać o historii narodu dążącego nieskończenie do odzyskania niepodległości, pomimo wielu nie powodzeń, klęsk, przegranych bitew, przelanej krwi i wielu lat bez ojczyzny, ziemi. A kiedy już nadchodzi ten upragniony dzień i marzenia stają się rzeczywistością, nie może nasz naród nacieszyć się wolnością, gdyż kolejny raz Polska staje się „niewygodna” i płaci za to chyba najwyższą cenę w swojej historii – agresję i napaść nazistowskich Niemiec.

Kilka miesięcy temu, podczas odkurzania półek, wyciągnąłem książkę, którą dostałem od mojego wujka, śp. Tadeusza Gocyły, ale której dotąd nie przeczytałem. Mała, niepozorna książka opowiadała tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w Zawierciu a może Warthenau, bo tak Niemcy nazwali Zawiercie po wcieleniu miasta do Rzeszy. Oczywiście przedstawione w niej historie dotyczyły nieoderwalnie Kromołowa i jego mieszkańców, a więc Polaków i Żydów. Sam tytuł książki mówi sam za siebie: „Oskarżałem kata Zawiercia” i jest relacją asesora sądowego, autora książki Jana Pietrzykowskiego z procesu Rudolfa Emanuela Schneidera zwanego Katem Zawiercia, będącego szefem gestapo w mieście Warthenau. Po zakończeniu wojny osiadł w Austrii zmieniając nazwisko. Myśląc, że uciekł przed wymiarem sprawiedliwości został przypadkowo rozpoznany przez Żydówkę z zawierciańskiego getta, która przeżyła obóz koncentracyjny. W czasie rozprawy udowodnionych zostało wiele zbrodni popełnionych przez Schneidera, a jedna z nich miała miejsce w Kromołowie, gdzie dokonał pierwszej publicznej egzekucji na Polaku poprzez powieszenie. Przytaczane w książce zeznania są obrazem niesłychanego okrucieństwa i pogardy dla człowieka jakiej w czasie II wojny światowej dopuścili się naziści. Niech wszystkie przykre doświadczenia z naszej historii zarówno te odległe, ale również te powojenne (lata komunizmu) i współczesne (stan wojenny) będą nauka i przestrogą, ale żeby tak się stało muszą być przekazywane i nauczane z pokolenia na pokolenie. Historia narodu, kultura, tradycja musi być podwalinami a perspektywa przyszłości fundamentem działania we wszystkich obszarach dla dobra ojczyzny w której żyjemy. Wszystkie zaśpiewane pieśni podczas wieczoru poświęconego Dniu Niepodległości są przykładem tęsknoty za wolnością i  opowiadają o odwadze narodu polskiego. Skromny hołd odwadze i patriotyzmowi mieszkańców Zawiercia złożył autor w/w publikacji pisząc: „…dedykuję tę skromną pracę mieszkańcom męczeńskiej ziemi zawierciańskiej, żołnierzom bez munduru, członkom ruchu oporu, tym wszystkim, którzy torturowani i zabijani, nie zapomnieli do ostatniego tchu, że są Polakami”.

Myślę, że my wszyscy, a przede wszystkim młodzież powinniśmy pamiętać o tych latach niedoli ale również cieszyć się ze świetlistych momentów w historii naszego narodu jakim choćby z racji ostatniej premiery filmowej była zwycięska bitwa pod Wiedniem pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego. A patrząc w perspektywie kolejnych lat starajmy się wspólnie budować lepszą przyszłość, tą naszą lokalną w zgodzie i szacunku dla samych siebie. Postarajmy się w przyszłym roku liczniej zgromadzić w Pałacyku na wieczorze Dnia Niepodległości, na co już teraz wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszam.
 

   

Strona 10 z 11

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template