Strona główna Samorząd Mieszkańców Informacje Zmiany w studium zagospodarowania planu przestrzennego miasta Zawiercia

Zmiany w studium zagospodarowania planu przestrzennego miasta Zawiercia

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do studium zagospodarowania miasta Zawiercia a szczególnie dotyczącymi terenów naszej dzielnicy. W dniach od 17 grudnia 2012 roku do 18 stycznia 2013 r. w Urzędzie Miejskim do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w gmachu Urzędu w pokoju 215 w godzinach od 8:00 do 15:00.

W trakcie trwania wyłożenia studium zainteresowane osoby będą miały możliwość spotkania się z zespołem projektowym w dniach: 17 i 18 grudnia bieżącego roku. W 2013 r. spotkania te będą odbywać się w dniach: 3, 4, 8, 9, 14 i 15 stycznia.

Natomiast dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się 8 stycznia w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali narad (parter) o godzinie 14:00.

Uwagi do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie adresowanym do Prezydenta Miasta Zawiercia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2013 r. Druk uwag można pobrać w Punkcie Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Zagospodarowania przestrzennego (pokój nr 215).

Załącznik: Obwieszczenie prezydenta Miasta Zawiercie

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template