Strona główna Samorząd Mieszkańców Sprawy bieżące PAŁACYK NAD WARTĄ - ZARZĄDZANIE OBIEKTEM

PAŁACYK NAD WARTĄ - ZARZĄDZANIE OBIEKTEM

 

Podczas ostatnich spotkań Samorządu Mieszkańców padały pytania ws. Pałacyku nad Wartą – funkcjonowania sali (wynajmowania), funkcjonowania części budynku przeznaczonej na cele kulturalne, społeczne (cykliczne wydarzenia kulturalne) oraz funkcjonowania filii biblioteki – MiPBP. W tym przypadku musimy rozróżnić część budynku przeznaczoną pod działalność OSP – strażnicę i pozostałą część dzielnicowego ośrodka kultury – do czerwca 2021 r filii MOK w Zawierciu. Jeżeli chodzi o tzw. remizę i działania operacyjne (bojowe), to Kromołowska jednostka OSP jest jedną z wyróżniających się jednostek w mieście oraz powiecie, a także w skali województwa o czym świadczą liczby, statystki przedstawiane przez PSP. Także my sami jako mieszkańcy widzimy to na co dzień. I to jest to co straż ochotnicza robiła do tej pory bardzo dobrze i nadal robi.

Inną całkowicie kwestią było i jest przekazanie przez Prezydenta Miasta zarządzania cały obiektem kulturalnym – Pałacykiem nad  Wartą – w ręce OSP Kromołów. Niestety Pałacyk nad  Wartą, wybudowany po spaleniu się starej remizy pełni zupełnie inną funkcję niż kiedyś sama remiza. I jego zarządzanie przez jednostkę miejską MOK było optymalnym rozwiązaniem na owe czasy. Ale także obecne i przyszłe – co wiele osób podkreśla. Szczególnie przynajmniej do zakończenia trwałości projektu jakim była termomodernizacja całego budynku (ocieplenie, wymiana stolarki, źródła ciepła) – środki zewnętrzne z Programu Operacyjnego woj. Śląskiego - EU. Zarządzanie obiektem przez MOK było rozwiązaniem najlepszym dla wszystkich. Może wymagało lekkich zmian organizacyjnych po latach. Ale jak widzimy po przykładzie szkoły (zarządza i utrzymuje szkołę MZOEiAS – jednostka miejska wraz z dyrekcją szkoły), terenów rekreacyjnych – obiektów sportowych (zarządza i utrzymuje OSiR – jednostka miejska wraz z LKS Źródło), centrum przesiadkowe - przystanki (zarządza WNGMiT - wydział UM wraz z ZKM i PUK), rynek w Kromołowie – (zarządza WNGMiT wraz z PUK Zawiercie) są to rozwiązania optymalne i najlepsze dla tych obiektów, terenów. Podobnie było z Pałacykiem nad  Wartą – zarządzał i utrzymywał budynek MOK część społeczno-kulturalną wraz z OSP – strażnica. Głównie dotyczy to kwestii możliwości finansowania poszczególnych obiektów, jednostek, zadań przez gminę. Zgodnie z ustawą o Samorządzie Gminnym i Finansach Publicznych. Co innego jest dofinansowywanie ośrodków kultury a co innego jednostek OSP. Kiedy pomysł zmiany zarządzającego wyszedł na światło dzienne, wielu z nas mówiło i apelowało o ponowne rozważenie tej decyzji, gdyż OSP Kromołów nie będzie w stanie finansowo utrzymać całego budynku. Pomimo dobrych chęci i zapału z ich strony. Prosiliśmy Pana Prezydenta o przemyślenie tego kroku w czasie kiedy cały czas obowiązuje trwałość projektu termomodernizacyjnego. W czasie jego trwania nie można organizować pewnego rodzaju imprez komercyjnych w takim budynku. Wiąże się to z formą odpłatności. Gdyż MOK Zawiercie jako beneficjent środków na termomodernizację musi ten projekt zakończyć, wypracować wskaźniki nie finansowe, ale rozliczyć i wykazać wskaźniki społeczno-kulturalne – realizację wskaźników. W tym przypadku jak budynek służy mieszkańcom? Co się w nim odbywa? Jakie imprezy kulturalne mają miejsce? Kto z niego korzysta? Jak przydatny jest dla mieszkańców? Podobnie jak ma to teraz miejsce z nowo wybudowaną halą przy SP-9. Zarządca z ramienia gminy – OSiR - nie może pobierać opłat za wynajem hali przez okres trwałości projektu. Jest to 10 lat w tym przypadku. SP-9 nie byłaby sama w stanie utrzymać tak dużego obiektu. Prawdopodobnie w tym samym kierunku pójdzie nasza szkoła SP-13 – nową salą będzie zarządzał OSiR. Ale to będzie już w gestii i decyzji nowych władz miasta i dyrekcji szkoły po wiosennych wyborach samorządowych. A przecież w Pałacyku odbywały się cyklicznie m.in. śpiewanie kolęd i pastorałek, spotkania co roczne KGW, wieczory listopadowe, wieczory poetycki, spotkania patriotyczne, Muzyczny Kromołów, prezentacje i spotkania TSK. Odbywał się tradycyjny Kiermasz Wielkanocny. Działał dziecięcy zespół „Super Nutki”. Prowadzone były zajęcia plastyczne przez MOK Zawiercie. Swoje próby miała orkiestra. W przypadku wynajęcie sali obowiązywał regulamin, cennik i były zawierane stosowne umowy z MOK Zawiercie.

Patrząc z perspektywy gminy, nie można „jeden  do jednego” porównać gabarytów obiektu, kosztów utrzymania Pałacyku nad Wartą i spełniającej funkcji do budynków remiz OSP w Marciszowie, Bzowie, Żerkowicach, Karlinie, Blanowicach, Skarżycach, Łośnicach czy Pomrożycach. Oczywiście wszystkie to obiekty odgrywają bardzo ważną role w poszczególnych dzielnicach, które są oddalone od ścisłego centrum miasta. Proszę także zauważyć, że wszelkie pomysły, cele, idee jakie rodziły się w dz. Kromołów zawsze były szeroko konsultowane w gronie społeczeństwa. Nigdy poza jego plecami. Zawsze rozważano za i przeciw. Czy zrobić tak czy tak? Co będzie lepsze? Szczególnie jest to ważne w dzisiejszych czasach kiedy obserwujemy i mieliśmy „zapowiedzi” zmian w energetyce, w cenach paliw, energii elektrycznej i gazu – Europejski Zielony Ład (European Green Deal + Fit For 55). Kiedy przyszedł COVID. I kiedy nie byliśmy pewni jutra - nie wiedzieliśmy w czerwcu 2021 roku jak potoczy się pandemia koronowirusa i jakie niespodzianki przyniosą kolejne lata…

Takie szerokie konsultacje były właśnie z odbudową remizy, projektem terenów rekreacyjnych, przebudową Rynku, budową boisk, infrastruktury sportowej przy klubie i szkole. Wcześniej budowa szkoły a teraz przebudowa sali gimnastycznej. Czy ostatnie „mniejsze” pomysły. Jeden harcerzy – skwer rtm. W. Pileckiego. Drugi społeczników: rzeźb Janów, pamiątkowej płyty. Historia zatoczyła trochę koło. Gdyż kiedy narodziła się idea odbudowy spalonego Domu Strażaka jako Pałacyku nad Wartą, Kromołowscy Społecznicy na czele ze ś.p. Panem Zdzisławem Lendorem oraz Towarzystwem Sympatyków Kromołowa musieli też przekonać ówczesne władze miasta, że przy zaangażowaniu wspólnym przedsiębiorców, mieszkańców i minimalnej pomocy miasta ten cel jest realny do osiągnięcia – wybudowania. I że wiele rzeczy zostanie zrobione w czynie społecznym (praca mieszkańców), ze „sprzedanych” cegiełek na ten cel, z darowizn od lokalnych przedsiębiorców oraz pomocy Gminy Zawiercie. Pamiętam jak „szło się ulicami” do pracy przy Pałacyku. A sam jako uczeń Technikum Budowlanego odbywałem praktykę miesięczną na budowie pod okiem ś.p. Edwarda Kwapisza. A po wykonaniu więźby dachowej razem z Damianem Czaplą impregnowaliśmy murłaty, krokwie, zastrzały, jętki. Społecznicy musieli nie tylko przekonać ówczesne władze do „realności wybudowania obiektu i dopięcia finansów, ale wykazać „wskaźniki”, które będą przez społeczność Kromołowa zrealizowane. I tak też się stało. I to było też argumentem do przekazania Pałacyku pod zarządzanie Gminy Zawiercie – MOK-u. Gdyż już wtedy, pomimo jeszcze „popularności” organizacji wesel w „remizach”, koszty utrzymania obiektu przekraczały szacunkowe wpływy z wynajmu. A dodatkowo w budynku swoje lokum znalazła biblioteka MiPBP, filia MOPS, TSK, RZF „Kromołowianie” oraz w strażnicy OSP. Dodatkowo miasto-gmina była gwarantem finansowym, że ten budynek „będzie żył i będzie miał właściciela/gospodarza”. A dodatkowo jak w przypadku termomodernizacji gmina mogła sięgać po zewnętrzne dofinansowania.  Dlatego patrząc z perspektywy półtora roku, na ostatnich spotkaniach w szerokim gronie z Panem Prezydentem i OSP Kromołów zaapelowaliśmy o powrót do sprawdzonego zarządzania Pałacykiem nad Wartą przez jednostkę miejską – MOK w Zawierciu. W ciągu ostatnich miesięcy wiele spostrzeżeń, uwag wpłynęło w tej kwestii do Wydziału Obsługi UM w Zawierciu, Samorządu Mieszkańców, społeczników, radnych i myślę, że też do samej jednostki OSP Kromołów jak i Prezydenta Miasta. Kwestia filii biblioteki MiPBP (funkcjonowania, ogrzewania) myślę, że została w pełni wyjaśniona i ustalona. Na ostatnim spotkaniu w dniu 4 stycznia 2024r. zostało podpisane pismo (wniosek) skierowane do Prezydenta Miasta z prośbą o powrócenie Pałacyku nad Wartą  do bycia filią MOK i zarządzania obiektem przez MOK.  Oczywiście z uwzględnieniem OSP Kromołów jako zarządców strażnicy (remizy). Pod pismem podpisał się Samorząd Mieszkańców, radni, przedstawiciele TSK, RZF „Kromołowianie”, LKS Źródło. Poproszono również Panią Dyrektor MOK o zwrot stolików, krzeseł, wyposażenia zabranych i wywiezionych przed czerwcem 2021 r. Wszelkie decyzje w kwestii Pałacyku, dalszej przyszłości obiektu są i będą w decyzji Prezydenta Miasta.

Poniżej przedstawiam chronologicznie kwestie jakie zadziały się w powyższej sprawie:

 • propozycja Prezydenta Miasta, aby OSP przejęło zarządzanie całym obiektem - Pałacykiem nad Wartą
 • wyrażenie zgody przez OSP na podjęcie się takowego zadania bez konsultacji dzielnicowych
 • konsekwencją porozumienia było wypowiedzenie formalne umowy MOK Zawiercie przez Prezydenta Miasta na zarządzanie i prowadzenie filii w Kromołowie, co pociągnęło za sobą kwestie administracyjne, kadrowe
 • zabranie z Pałacyku obrazów, stolików, krzeseł, części wyposażenia przez MOK w Zawierciu – część tych rzeczy było ufundowane przez mieszkańców, przedsiębiorców
 • spotkanie w Pałacyku po informacji o w/w zamiarach w szerokim gronie, gdzie poproszono o ponowne rozważenie słuszności decyzji, podjętych kroków przez Prezydenta Miasta w porozumieniu z OSP
 • podpisanie umowy w dniu 1 czerwca 2021 r. pomiędzy Prezydentem Miasta a OSP Kromołów w kwestii przejęcia zarządzania obiektem
 • po wielu prośbach z wielu stron, obrazy wróciły do głównej sali
 • wykonanie remontu przez OSP w pokoju biurowo-socjalnym
 • aplikowanie przez OSP w ramach Budżetu Obywatelskiego o środki na zakup wyposażenia kuchni: „Wymiana zużytego i częściowo niesprawnego sprzętu kuchennego w Pałacyku nad Wartą” - dzięki podjętym działaniom przez OSP środki zostały przyznane
 • spotkania w szerokim gronie ws. dalszej przyszłości obiektu
 • skierowanie oficjalnego pisma do Prezydenta Miasta z prośbą o przywrócenie zarządzania Pałacykiem nad Wartą  przez MOK

Do Państwa oceny zostawiam pogląd na całą sytuacje i podejmowanych decyzji, uzgodnień.

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template