Strona główna Samorząd Mieszkańców Sprawy bieżące Przebudowa ciągu ulic: Piłsudskiego, Łośnickiej oraz części ul. Filaretów

Przebudowa ciągu ulic: Piłsudskiego, Łośnickiej oraz części ul. Filaretów

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji i artykułu z marca, poniżej przedstawiam potwierdzenie ze strony www. Starostwa Powiatowego w Zawierciu odnośnie planowanej inwestycji w ciągu ulic Piłsudskiego (od ronda na Żabkach) – Łośnickiej – Filaretów (do kapliczki w Kromołowie, skrzyżowania z DK-78). Myślę, że jest to dobra informacja szczególnie dla mieszkańców tych ulic, jaki i użytkowników tych dróg.

 

Ponad 9,5 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych

dla Powiatu

 

Premier  Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok.

- Na liście zadań przewidzianych do dofinansowania są dwie inwestycje zgłoszone przez Powiat Zawierciański – mówi Gabriel Dors, StarostaZawierciański. – Cieszę się, ponieważ to inwestycje ważne dla mieszkańców – w pierwszym zadaniu przewidujemy m.in. przebudowę ulicy Łośnickiej w Zawierciu, inwestycja poprowadzona zostanie od ronda na skrzyżowaniu ulic Leśnej z Piłsudskiego aż do połączenia z drogą krajową nr 78 w Kromołowie, w drugim zadaniu przebudowany zostanie bardzo zniszczony odcinek drogi powiatowej Pilica – Kocikowa. Na oba zadania Powiat uzyska wsparcie w wysokości pond 9,5 mln zł w podziale:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726S i 1730S na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie – Kromołów” – wartość inwestycji to 8 491 041,00 zł, kwota dofinansowania wyniesie 6 792 832,00 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1765S od km 0+000 - skrzyżowanie ul. 17-go Stycznia z drogą wojewódzką 794 w Pilicy do km 4+560 w Kocikowej oraz od km 4+560 do km 5+505 w Kocikowej. Wartość zadania ogółem to 3 456 000,00 zł, dofinansowanie wyniesie 2 764 800,00 zł.

Realizacja obu inwestycji zakończy się jeszcze w tym roku.

W całym województwie limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy wyniesie łącznie 160,8 mln zł, z czego 91,9 mln zł przewidziano na zadania powiatowe, 68,9 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 104 zadania: 35 powiatowych i 69 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 123 kilometrów dróg: 70 km powiatowych i 53 km gminnych.

W sumie w całej Polsce wsparcie rządowe uzyska 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 474,3 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł. 

– Lepsze drogi lokalne to wsparcie dla gospodarki, większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Z Funduszu Dróg Samorządowych wspieramy modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych – mówił Premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. – W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł. Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki. Nowe inwestycje umożliwią zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom – dodał Minister Infrastruktury.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania”.

Więcej informacji na stronie:

https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/ponad-100-zadan-w-slaskiem-z-dofinansowaniem-z-funduszu-drog-samorzadowych

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template