NOWY MAN DLA OSP KROMOŁÓW

 

Ponad 100 lat temu, w roku 1909 została założona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromołowie. Służy mieszkańcom nie tylko naszej dzielnicy, ale również i miasta, powiatu, województwa, kraju już ponad wiek. Różnie toczyła się historia jednostki, ale nie przerwanie trwają na straży. Chronią, pomagają mieszkańcom. We wszystkich tych działaniach są potrzebni przede wszystkim druhowie, druhny – ochotnicy. Ale również w dzisiejszych czasach specjalistyczny sprzęt i oczywiście to co najważniejsze w jednostce – wóz strażacki. Od kliku lat OSP Kromołów zabiegała o wymianę, zakup nowych jednostek – samochodów strażackich. I w ostatnim czasie udało się to zrealizować. Najpierw mniejszy samochód – OPEL Movano został zakupiony dzięki wsparciu MSWiA, PSP, Miasta Zawiercie, Rady Miejskiej a przede wszystkim Prezydenta Witolda Grima a teraz został przekazany duży samochód bojowy MAN. Chciałbym tutaj bardzo podziękować za wsparcie samorządowcom i docenienie jednostki OSP Kromołów. Składam podziękowania Pani Poseł Ewie Malik, radnej Sejmiku Wojewódzkiego Marii Materla, Miastu Zawiercie - Prezydentowi Miasta Łukaszowi Konarskiemu, Pani Wiceprezydent Małgorzacie Benc oraz miejskim radnym za zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowych na realizację zadań w ramach jednostki OSP Zawiercie. Podziękowania należą się również Komendantowi Powiatowemu PSP w Zawierciu Arturowi Łągiewce, Komendzie Wojewódzkiej PSP, ministerstwu MSWiA, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także Samorządowi Mieszkańców Dzielnicy Kromołów oraz Zarządowi OSP Kromołów.

 

Jak najbardziej takie wyposażenie trafiło we właściwe ręce - do jednostki jednej z najlepszych w mieście oraz powiecie. I zapewne będzie służył druhom, druhnom, strażakom ochotnikom. Dla nas mieszkańców oby był jak najmniej wykorzystywany w ciężkich przypadkach.

Poniżej przedstawiam Państwu krótką historię OSP Kromołów.

"Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce należą do najstarszych organizacji działających dla społeczeństwa i Ojczyzny zwalczając wszelkiego rodzaju klęski jak również prowadząc wieloraką działalność w życiu tego społeczeństwa.

Działalność ta na ziemiach polskich datuje się od XVI wieku. Nasza miejscowość po rozbiorach Polski znalazła się pod zaborem rosyjskim. Datę od kiedy działa Ochotnicza Straż Pożarna Kromołowie trudno jest ustalić bowiem pierwszy protokół pisany w języku rosyjskim zapisano pod datą 9 listopada 1909 roku, po pierwszej zbiórce i zebraniu straży z mieszkańcami.

Jak wynika z protokołu nosiła ona nazwę „Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Kromołowie’’. Działając już legalnie, gdyż panowie: Karol Jończyk i Teofil Czernek przywieźli Ukaz Carski z Piotrkowa Trybunalskiego podpisany przez Cara Mikołaja II zezwalający na zorganizowanie straży w Kromołowie

Skład pierwszego Zarządu to:

Prezes - Antoni Pałuchowski
Komendant - Teofil Pałuchowski
I Oficer - Józef Kwapisz
II Oficer - Teofil Skipirzepa
Kapelmistrz Orkiestry Dętej przy Kopalni Rudy Żelaza ,, ARTUR’’ - pan Skupiński (imienia brak w dokumentacji)

Majątek straży stanowił już:

Remiza (w miejscu obecnego budynku Państwa Grajdków przy ul. Harcerskiej)
Sikawka w wozie konnym
Trzy łokcie węży parcianych oplecionych

W 1925 roku powołano komitet budowy Domu ludowego z Remizą w składzie: Bronisław Kopeć, Ignacy Cieśla, Teofil Pałuchowski, Piotr Orman, Franciszek Chmurski

W 1926 roku gmina przydzieliła plac pod budowę Domu Ludowego z Remizą. Budowę rozpoczęto 1 maja 1927 roku i trwała prawdopodobnie do 31 września 1931 roku.

W 1930 roku powołano sekcję artystyczną, która wyjeżdżała z występami do Pilicy, Łaz, Ogrodzieńca, Kroczyc i innych okolicznych miejscowości

W 1935 roku ze zgromadzonych funduszy zakupiono motopompę marki ,,SYRENA’’ która służyła do 1940 roku. Władze niemieckie przekazały motopompę do Rudnika a mieszkańców Kromołowa zmuszono do kupienia nowej motopompy typu ,,DKW’’ za oddane zboże.

W czasie wycofania się wojsk niemieckich w 1945 roku podpalono Kromołów w trzech punktach, strażacy Ignacy Walęga, Piotr Borowik, Mieczysław Grabowski, Franciszek Laber, Andrzej Kozłowski,i Józef Bilnicki nie zważając na niebezpieczeństwo przystąpili do gaszenia pożarów.

Po wyzwoleniu pierwszy Zarząd przystępuje do wykończenia Domu Ludowego, a w maju 1946 roku społeczeństwo Kromołowa przekazuje ufundowany sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromołowie.

W 1968 roku nasza Ochotnicza Straż Pożarna zajmuje V miejsce w kraju w konkursie ,,NASZA OSP OŚRODKIEM PREWENCJI I PROPAGANDY PRZECIWPOŻAROWEJ’’.

W 1969 roku podczas obchodów 60-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromołowie otrzymaliśmy od Komendy Wojewódzkiej w Katowicach nowy samochód pożarniczy „ŻUK A-15” z pełnym wyposażeniem.

W 1976 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Kromołowie wpisano do „ZŁOTEJ KSIĘGI” Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

W 1979 roku podczas obchodów 70-lecia istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w Kromołowie otrzymuje od społeczeństwa sztandar który jest odznaczony „ ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”.

W 1982 roku członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dh. Krzysztof Figiel zajmuje III miejsce w kraju w konkursie „MŁODZI ZAPOBIEGAJĄ POŻAROM ”.

W 1984 roku Ochotnicza Straż Pożarna obchodzi 75-lecie swego istnienia i z tej okazji zostaje udekorowany sztandar „ZŁOTĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONYCH DLA WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO”. Podczas tych obchodów odsłonięto tablicę pamiątkową stojącą obok Remizo-Świetlicy.

26 sierpnia 1992 roku miał miejsce największy pożar lasu w Polsce oraz Europie środkowej i zachodniej po II wojnie światowej w Kuźni Raciborskiej, nasza jednostka o godzinie 17:15 została wezwana do Kuźni Raciborskiej (Z pobranymi 40 litrami paliwa). Jednostka wróciła tego samego dnia o 21:50 do remizy.

W 1996 roku przez Kromołów przeszło kilka fal powodziowych spowodowanych Deszczami nawalnymi (oberwanie chmury), na drodze fali stała nasza nowo wybudowana remiza, która została zalana wraz ze sprzętem.

W roku 2005 jednostka pozyskała samochód Star 244 typu GBA 2,5/16

W roku 2007 otrzymaliśmy samochód operacyjny (SLOp) POLONEZ.

2 czerwca 2008 roku w Porębie nasza jednostka brała udział w pożarze hali, w której składowane było ok. 150 ton parafiny. Był to jeden z największych pożarów na terenie powiatu zawierciańskiego w ostatnich latach. W gaszeniu pożaru brało udział 25 zastępów PSP oraz 10 zastępów OSP

W roku 2009 5 września obchodziliśmy jubileusz 100 lecia naszej jednostki. Z tej okazji życzenia złożyli m.in. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu i Starosta Zawierciański Ryszard Mach, Prezydent Miasta Zawiercie Mirosław Mazur, Senator RP Zbigniew Meres, Komendant PPSP w Zawierciu Marek Fiutak. W uroczystościach udział wzięło wiele jednostek OSP z całego powiatu.

W 2010 roku przekazano nam samochód Jelcz 315-JZS typu GCBA 6/32 z OSP Kosztowy, dzięki temu siła bojowa naszej jednostki znacznie się zwiększyła.

20 kwietnia 2011 roku po godzinie 13stej w Kromołowie na ulicy Filaretów miał miejsce pożar stogów zbelowenej słomy na Suszarni, był to jeden z większych pożarów na terenie Kromołowa ostatnich lat. W działaniach udział brało 8 jednostek OSP i 5 jednostek PSP. Akcja została zakończona po około 20 godzinach.

W czasie minionych lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromołowie funkcje Prezesa pełnili:

Antoni Pałuchowski, Szczepan Figiel, Jan Stanicki, Jan Turlej, Ignacy Cieśla
Józef Kwapisz, Bolesław Bielecki, Ludwik Górski, Teofil Figiel, Edward Kwapisz, Zygmunt Pałuchowski, Julian Piątek, Tadeusz Turlej, Franciszek Skipirzepa, Piotr Lipski, Kazimierz Turlej, Mieczysław Mędera, Ryszard Zygmański, Stanisław Skipirzepa, Czesław Figiel, Jan Figiel, Andrzej Domagała.”

Źródło: https://www.osp.com.pl/slaskie/zawiercie/Zawiercie/OSP-Kromolow/o-nas/nasza-historia

 

Najnowższa historia: 

październik 2018 - przekazanie nowego samochodu OPEL Movano

październik 2021 - przekazanie nowego samochodu MAN

 

Więcej zdjęć z przyjazdu samochodu pod linkami:

https://www.facebook.com/100063454074503/posts/281498330641967/?app=fbl

https://www.facebook.com/286850201417932/posts/3681162021986716/?app=fbl

 

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template