Strona główna Samorząd Mieszkańców Z prac samorządu Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – grudzień 2012

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – grudzień 2012

W grudniu Samorząd Mieszkańców spotkał się w przeddzień święta św. Mikołaja w Pałacyku nad Wartą, w którym LKS Źródło Kromołów zorganizowało dla dzieci najbardziej potrzebujących mikołajkowe paczki za sprawą pana Bogusława Radkowskiego. Miejmy nadzieję, że postać sympatycznego świętego, który jak mnie wręczał paczki był ubrany w albę, ornat (kapę), mitrę i miał ze sobą pastorał, a który jest zarazem patronem naszej parafii nie zniknie ze „społecznego krajobrazu” i dalej będzie sprawiał wiele radości najmłodszym w mroźnym okresie zimowym i Świąt Bożego Narodzenia. Nawet jeżeli będzie w swoim marketingowy wizerunku, ubrany w czerwonym stroju z siwą brodą i czapką jadąc w zaprzęgu reniferów. Oby informacje jakie podają media zachodnie, a mianowicie zastąpienia św. Mikołaja skrzatami, Śnieżynkami, Elfami, aby nie „ranić” uczuć religijnych ludzi innych wyznań nie przysłoniły nam zdrowego rozsądku i polskich tradycji.

Podczas zebrania Samorząd omówił z dwójką naszych radnych sprawy, które zostały zgłoszone do UM w Zawierciu oraz przygotowaną przez Samorząd wersję mapy Kromołowa wraz ze zdjęciami i rysem historycznym dzielnicy. Mapa takowa zastąpiła by znajdującą się przed Pałacykiem mapę obustronną ze szlakami i planem Kromołowa, która już z racji czasu jest mało widoczna i skorodowane upływającym czasem. Przy tej okazji przypomnieliśmy sobie najważniejsze daty w historii Kromołowa, które można przeczytać na stronie www.kromolow.pl w zakładce historia – dzieje oraz zarys dziejów. Pojawiło się też kilka legend oraz ciekawostki na temat naszej dzielnicy, a także zachowane z pokolenia na pokolenia informacje o browarze, dworze i jego gościach, wydawanej gazetce, kapliczkach. Po konsultacji z organizacjami społecznymi działającymi w naszej miejscowości końcowa wersja zostanie przekazana do Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta. Pierwsza wstępna wersja została już pokazana w wydziale w celu naniesienia ewentualnych uwag, co do jej grafiki, opisu legendy, formatu. Po szybkiej odpowiedzi uzupełniliśmy mapę o dawny budynek gminy, kolejne kapliczki przydrożne oraz punkt widokowy (takie nazewnictwo zaproponował UM), znajdujący się pomiędzy Kromołowem a Łośnicami, przy przydrożnym krzyżu obok przystanku, z którego rozprzestrzenia się piękny widok na dolinę w której położony jest Kromołów oraz środkowo-wschodnie pasmo Jury Krakowsko-Częstochowskiej z ruinami zamku w Ogrodzieńcu i Smoleniu. Przy dobrej widoczności i użyciu lornetki widoczne jest pasmo Beskidów a w okresie letnim można podziwiać nie zapomniany wschód słońca. Podobny widok możemy podziwiać z miejsca, gdzie obecnie buduje się bloki komunalne na Osiedlu Bloków, przy zbiegu ulic: Dożynkowej i St. Wyspiańskiego.

Dzięki wsparciu życzliwej naszej dzielnicy osobie Samorząd Mieszkańców przekazał Zespołowi Szkół nieużywany reflektor, który oświetli plac zabaw i część chodnika przed szkołą. Będziemy jeszcze zabiegać o pozyskanie kolejnego w celu lepszego oświetlenia parkingu przy szkole i boiskach oraz budynku gospodarczego z namalowanym Dworem Kromołowskim. Jeżeli ktoś z Państwa czytających niniejszy artykuł zechciał by takowy reflektor przekazać szkole, społeczeństwo nasze będzie bardzo wdzięczne.

Cały czas nasłuchujemy wieści o planowanym budżecie i ewentualnych nakładach finansowych przeznaczonych na naszą dzielnicę, a co za tym idzie inwestycjami jakie były by w 2013 roku realizowane, na które od wielu lat czekamy… Ostatecznie dowiemy się o zapadłych decyzjach po przegłosowaniu na sesji projektu budżetu na rok 2013 przez Radę Miejską w Zawierciu.

Nawiązując do teraźniejszych wniosków, po przeprowadzonych wizytach przez Komisje Bezpieczeństwa UM w Zawierciu w dzielnicy w towarzystwie radnego pana J. Sygieta, mamy informację dotyczące:

  1. Zmiany organizacji ruchu na ulicy Bonerów – wstępnie jest ustna zgoda na ruch jednokierunkowy od ulicy Żelaznej do ulicy Staromiejskiej, ale czekamy na odpowiedź potwierdzającą na piśmie.
  2. Zamontowanie progu zwalniającego na ul. Bonerów (wjazd od Żerkowic) – w tej kwestii zadecydują przepisy Ruchu Drogowego i Ministerstwa Transportu w związku z „łukowatością” drogi. Przepisy mówią, że próg może być zamontowany na prostym odcinku drogi i nie w sąsiedztwie skrzyżowania (skrętu).

Pisemnie mamy potwierdzenie i odpowiedź z UM w Zawierciu o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotyczącego ustawienia znaku zakazu wjazdu dla samochodów powyżej 10t na ulice: Firlejów i gen. Hallera. Zgodnie z administracyjnym obiegiem dokumentów sprawa została przekazana do Starostwa do Powiatowego Zarządu Dróg.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie prac wykonanych w dzielnicy, a mianowicie:

  • zainstalowanie dodatkowych opraw oświetleniowych i wymienienie już przestarzałych na ulicach: Siewierskiej, Jurajskiej, gen Hallera, gen. Bema, Żelaznej, Targowej, Zbożowej,
  • wymiana koszy na śmieci przy Pałacyku nad Wartą.

W odpowiedzi na złożone wnioski, Urząd Miejski poinformował nas na piśmie, że:

  • poprawienie chodnika na ulicy Łośnickiej przy skrzyżowanie z ulicą Filaretów zlecono ZGK w Zawierciu,
  • wyrównanie ulicy Żelaznej (część szutrowa) oraz Smuga zlecono również ZGK w Zawierciu,
  • poprawę hydrantu przy OSP Kromołów zlecono RPWiK w Zawierciu.

Następne informacje z prac Samorządu Mieszkańców przekażę Państwu już w Nowym Roku, chyba, że zostaniemy zaskoczeni jakąś niespodziewaną wiadomością, którą przekażę jeszcze w starym roku…


 

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template