Strona główna Samorząd Mieszkańców Z prac samorządu Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów - marzec 2011

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów - marzec 2011

Od kilku tygodni w świecie Internetu ma swoje miejsce strona internetowa poświęcona naszej miejscowości - www.kromolow.pl - Portal Społeczności Kromołowa. Portal powstał z inicjatywy Towarzystwa Sympatyków Kromołowa. Kiedy  zaistniał w sieci, przewodnicząca TSK zaprosiła do współpracy „z nim” oraz „dla niego” wszystkie organizacje,  które funkcjonują w naszej małej Ojczyźnie: Samorząd Mieszkańców, Zespół Folklorystyczny „Kromołowianie”, LKS Źródło oraz członków Towarzystwa Sympatyków Kromołowa. Dlatego właśnie na stronie kromolow.pl znalazło się miejsce dla Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów, gdzie chcemy przedstawiać mieszkańcom informacje o pracy Samorządu, jej efektach, pojawiających się problemach oraz interpelacjach zgłaszanych przez  kromołowian. Myślę, że artykuł, który początkuje tę formę komunikacji z miejscową społecznością  wpisze się na stałe do „funkcjonowania strony…” a następne publikacje, które powinny się pojawiać cyklicznie – co miesiąc - będą chętnie czytane przez mieszkańców a zarazem przybliżą Państwu codzienne sprawy naszej dzielnicy. Kolejne artykuły, jeżeli przyjmie się taka forma informowania w Samorządzie, będą pisane przez „Nowy Samorząd”, ponieważ w dniu 31 marca 2011r. zostanie wybrany nowy Samorząd Dzielnicy.  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, odbędzie się o godz. 1700 w Pałacyku nad Wartą, na które serdecznie zapraszamy. Zebranie będzie spotkaniem podsumowującym 4-letnią kadencję obecnego Samorządu. Za pośrednictwem niniejszego portalu, zapraszamy  mieszkańców o wzięcie udziału w zebraniu i wyborach Samorządu.

Ostatnie wybory samorządowe, pokazały, że potrafimy się zmobilizować i wziąć  sprawy w swoje ręce, co zaowocowało wyborem trzech osób do Rady Miasta i jednej do Rady Powiatu. Chciałem przedstawić Państwu, co działo się w Samorządzie  w minionym okresie zimowym, gdyż dla wielu może się on wydawać okresem „martwym” w działalności Samorządu. Ale tak nie było…(wcześniejsze efekty pracy wszystkich organizacji w Kromołowie, które przyniosły zauważalne zmiany, zostały opisane w kwartalniku TSK).  Wybory do rad samorządowych szczebla gminnego, miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego zdominowały okres listopada i grudnia, ponieważ w ostatnich latach nie mieliśmy przedstawiciela w Radzie Miasta Zawiercia. Samorząd jednogłośnie poparł kandydaturę Pana Jana Sygieta i poprzez kampanię informacyjną – ulotki, artykuł w kwartalniku TSK oraz „pocztę pantoflową” zwracał się z prośbą o poparcie kandydatury Przewodniczącego Samorządu. Dzisiaj dziękujemy jako Samorząd oraz w imieniu Pana Jana za poparcie i oddane głosy, które zaowocowały jednym z lepszych wyników uzyskanych przez wszystkich kandydatów do RM w okręgu wyborczym nr 2. Mobilizacja mieszkańców i frekwencja wyborcza sprawiły, że ostanie wybory przeszły wszelkie nasze oczekiwania i dzisiaj znajdujemy się w sytuacji, której zazdroszczą nam sąsiednie dzielnice i sołectwa, ponieważ mamy trzech radnych, naszych przedstawicieli w Radzie Miasta oraz jednego Radnego Powiatowego, a zarazem Członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego - p. Andrzeja Wilka. Obok p. Jana Sygieta w RM Zawiercia zasiadają p. Małgorzata Machura oraz p. Marcin Przybyła. Za poparcie pozostałych kandydatów z naszej miejscowości również dziękujemy i wiążemy z tym duże nadzieje… Z politycznego punktu widzenia nasze „trio”  reprezentuje trzy największe ugrupowania polityczne działające na zawierciańskiej scenie, czyli: PO, SLD oraz NAW, co też powinno wpłynąć na „siłę przebicia” w Radzie Miasta.

Po zakończeniu gorącego okresu przed i powyborczego Samorząd zajął się bieżącymi sprawami już rozpoczętymi, którym nadano „bieg urzędowy” oraz nowymi, wymagającymi szybkiego działania problemami zgłoszonymi przez mieszkańców. Taką sprawą było zapewne rozwiązanie kwestii ul. Filaretów i Zagonowej. W tym celu odbyło się spotkanie z mieszkańcami tych ulic oraz  p,Joanną Padula i p. Michałem Kałuża z UM Zawiercie – GODGiK. W celu jak najszybszego rozwiązania powyższej kwestii, postanowiono nadać nazwę bocznej uliczce (od ul. Zagonowej) – ulica Filomatów i przedłożyć wniosek w tej sprawie na najbliższej sesji RM Zawiercia. Dalsze wyjaśnienie nadawania numerów i określenia „długości” ulic Filaretów i Zagonowej zostanie przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Nawiązując do zaistniałej sytuacji, ciekawi mnie fakt, dlaczego UM, jeżeli wydaje obywatelom pozwolenie na budowę na podstawie ewidencji - numeru działki (gdy nowe ulice nie mają nazw) nie nakłada na GODGiK obowiązku nadania tym ulicom nazw i przypisania numerów, co jest niezbędne i wymagane podczas kompletowania dokumentacji do odbioru powykonawczego budynku, a w konsekwencji zameldowania się przez obywatela, który musi przejść całą biurokratyczną machinę pozwalającą na budowę. Trzeba wylać wiele potu w czasie budowy i ponieść koszty po jej zakończeniu, aby „łaskawi” urzędnicy pozwolili na zamieszkanie w swojej małej enklawie…

Wracając do kolejnych Samorządowych zadań, zakończone zostały prace związane z montażem świateł komunikacyjnych na skrzyżowaniu ulic Siewierskiej, Filaretów, Harcerskiej i Jurajskiej. Uruchomienie i budowa świateł wzbudziły  szeroką dyskusję w naszej społeczności i ukazały różnice zdań mieszkańców, którzy pozytywnie odbierają zachodzące zmiany (nie tylko na skrzyżowaniu) i tych, którzy światła uważają za zbędne. Za pośrednictwem portalu proszę i apeluję, abyśmy powstrzymali się z oceną potrzeby ich zamontowania, aż minie kilka miesięcy i zobaczymy jak zostaną one zweryfikowane przez czas, pieszych i kierowców. Myślę, że podobnie jak bywa w przypadku „nowinek”, po okresie zaznajomienia się, oraz przetestowania zostaną one zaakceptowane i ocenione pozytywnie. Pamiętajmy również o tym, że przez wiele lat mieszkańcy naszej dzielnicy „walczyli” o nie (najwięksi zwolennicy, jak p. Marian Burzyński,  p. Stanisław Koziatek nie dożyli chwili ich uruchomienia) i dzięki ostatnim usilnym i intensywnym działaniom kilku osób, przy współudziale mediów i pozytywnej reakcji obecnie zarządzających w GDDKiA światła powstały w błyskawicznym tempie, począwszy od projektu do realizacji. Pozostawmy opinię  o ich potrzebie osobom, które każdego dnia przechodzą przez drogę E78 i nią przejeżdżają. Nie bądźmy postrzegani jako ludzie, którzy głośno krzyczą i domagają się czegoś, a potem w momencie  realizacji zamierzonego celu zmieniają zdanie. A takie opinie, niestety się pojawiły się w instytucjach publicznych miasta w związku zainstalowaniem świateł oraz kolejnej inwestycji, która zawsze „towarzyszyła” podczas zebrań mieszkańców w latach 90-tych ubiegłego wieku oraz w pierwszej dekadzie obecnego, a mianowicie kanalizacji ściekowej. Na pewno sama budowa ,jak również warunki czy zasady podłączenia, które zaproponowało miasto, nie były w pełni zadowalające mieszkańców nie tylko Kromołowa, ale całego miasta. Praktycznie każda dzielnica podłączała się na innych warunkach i zasadach. W chwili obecnej są one ujednolicone, co wywołało wiele kontrowersji. Zarządzający miastem w pewnych kwestiach nie zaczerpnęli opinni[ mieszkańców oraz nie przejęli wzorców sprawdzonych w innych gminach, jak np. w gminie Ogrodzieniec, które pozwoliłyby na uzyskanie tzw. efektu ekologicznego, co jest podstawą rozliczenia inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Jeżeli takiego efektu gmina Zawiercie nie uzyska, na długi okres miasto może zapomnieć o jakichkolwiek inwestycjach, gdyż koszt spłaty kredytu będzie ogromny. Aby do tego nie doszło, kolejne domostwa  muszą podłączać się do kanalizacji na zasadzie nakazu. Źle by się stało, gdyby dobra atmosfera, stworzona w Kromołowie przez mieszkańców i działające na tym terenie organizacje mające na celu poprawę wizerunku naszej dzielnicy i jej ciągły rozwój została zniweczona przez pracowników Straży Miejskiej, którzy będą w oparciu o istniejące przepisy w ustawyach nakłaniali (przymuszali) do podłączenia się do kanalizacji, na co miasto zapewne się zdecyduje, jeżeli takowych podłączeń nie będzie. Wpłynie to również na koszt opłat za kanalizację dla mieszkańców już korzystających z kolektorów ściekowych. Podam może tutaj inny przykład  jak wiele  kosztowało budowanie dobrej atmosfery wokół LKS Źródło i przekonanie, że w ten klub warto zainwestować. I kiedy już to nastąpiło za sprawą  p.Piotra Jurczyka  oraz sponsorów wywodzących się z Kromołowa i spoza naszej miejscowości, działaczy i trenerów, kiedy  LKS Źródło miało swoje „10 minut” w historii ,znalazła się grupka osób, która zburzyła tą atmosferę i dzisiaj klub jest w tym punkcie, w którym zaczynał lata świetności.

Zwracamy się w związku z tym z prośbą do wszystkich mieszkańców o podłączanie się do kanalizacji i aby udowodnić, że potrafimy dbać o środowisko naturalne, przyrodę,  która nie toleruje zaniedbań , o czym  przekonaliśmy się w 1996 roku podczas powodzi w naszej miejscowości. Wszystko, czym „obdarzyliśmy” naszą ziemię, wszystkie śmieci jakie zostały wywiezione w tzw. „Stodoły” natura zwróciła nam z nawiązką w ciągu kilku minut „transportując” je do centrum Kromołowa.
Opisując dalsze działania Samorządu, w miesiącu lutym oraz marcu głównie  były one poświęcone podłączeniom do kanalizacji oraz zaplanowanym na ten rok inwestycjom, czyli budowie ul. Żniwnej i Zbożowej, kontynuacjom prac na terenie rekreacyjno-sportowym, w celu odkrycia drugiego źródła rzeki Warty, wybrukowania parkingu przy szkole    oraz oświetleniu Rynku w Kromołowie. Na comiesięczne spotkanie Samorządu zostali zaproszeni radni z naszej dzielnicy, których  poprosiliśmy o przedstawienie  planów związanych z naszą miejscowością w związku z ich wyborem do Rady Miasta i Powiatu w zapoczątkowanej kadencji w obecności przedstawicieli TSK, Zespołu Folklorystycznego „Kromołowianie”,  Straży Pożarnej, LKS Źródło. Konkretne odpowiedzi i plany usłyszeliśmy jedynie od  p. Jana Sygieta, które zostały już precyzyjnie opisane we wspominanym już kwartalniku TSK i są kontynuacją prac Samorządu oraz od p. Andrzeja Wilka, który w ramach środków powiatowych, na ile one pozwolą, chciałby zagospodarować fundusze na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Gimnazjum i SP nr 13, wykonanie parkingu przy cmentarzu na ul. Karlińskiej, dokończenie prac rozpoczętych już na ul. Harcerskiej oraz poprawić nawierzchnię na ul. Łośnickiej. Natomiast  p.Małgorzata Machura i p. Marcin Przybyła zadeklarowali chęć służenia mieszkańcom Kromołowa w swojej pracy jako radni Rady Miasta Zawiercia. Niepokojącą informacją, jaką usłyszeliśmy od wszystkich naszych Radnych, jest fakt zadłużenia miasta oraz okrojenia miasta, co spowodowało przesunięcie na kolejny rok w/w inwestycje, które miały się w tym roku rozpocząć w Kromołowie. Jest dla nas niezrozumiałe, jak ponad 50 tys. miasto nie może w swoim budżecie przeznaczyć kwoty, która według nas nie jest astronomiczna, a mówimy o kwocie około 300-400 tys. złotych rocznie na rozbudowę dzielnicy. Nie bierzemy tutaj pod uwagę funduszy na budowę dróg, ponieważ takie inwestycje jak budowa drogi powinny być wykonane z tzw. „urzędu”, ponieważ jest to wręcz obowiązkiem miasta, czym nawiązuję do wcześniej opisanego przykładu ul. Filomatów. Pozwolenie na budowę lub inwestycję w danym miejscu powinno iść w parze z zabezpieczeniem przez miasto odpowiedniej dokumentacji i infrastruktury. Dlatego ważne jest, aby nasi radni szybko się zaaklimatyzowali w RM i wspólnymi siłami przekonali Pana Prezydenta oraz pozostałych Radnych o słuszności wydania zaplanowanych funduszy na najstarszą dzielnicę miasta. Kończąc pierwszy artykuł poświęcony pracy Samorządu i naszej miejscowości wyrażam nadzieję, że na poziom miast, gmin nie przeniosą się wzorce z Warszawy i ul. Wiejskiej, gdzie interes partyjny jest przedkładany nad interes obywateli a reprezentowanie przez naszych radnych w/w ugrupowań politycznych wpłynie korzystnie, a nie negatywnie na rzecz działania na korzyść najważniejszej partii, jaką jest „partia” nosząca nazwę Kromołów.

Mariusz Golenia

 

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template