Strona główna Samorząd Mieszkańców Z prac samorządu Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – listopad 2013

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – listopad 2013

Podczas listopadowego zebrania Samorządu Dzielnicy głównym tematem była kwestia złożenia przez mieszkańców ulicy Darniowej odpowiednich dokumentów (oświadczeń) w wydziale Gospodarki Mieniem UM w Zawierciu, aby można było przystąpić do dalszych prac administracyjnych/projektowych w związku z planowaną budową w/w ulicy. Między czasie odbyło się również spotkanie z mieszkańcami ulicy Darniowej, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że kwestie formalne przybiorą taki obrót sprawy i dobro społeczne, sąsiedzkie zejdzie na dalszy plan. Oczywiście każdy ma prawo o decydowaniu o swojej własności, ale idąc za przykładem mieszkańców ulic: Zbożowej, Winnej, oraz Żniwnej, nie spodziewaliśmy się, że wystąpią takie trudności natury moralnej, społecznej. Patrząc przez pryzmat spraw formalno-prawnych w przypadku mieszkańców trzech w/w ulic, należą im się dzisiaj jeszcze raz podziękowania za szybkie i bez roszczeniowe oraz społeczne podejście do planowanych inwestycji drogowych wymagających uregulowania kwestii granicy działek. Podczas zebrania wszyscy członkowie Samorządu oraz dwoje naszych radnych uczestniczących w spotkaniu jednogłośnie przegłosowali wniosek o zastąpieniu  w planach budżetowych na rok 2014 miasta Zawiercia ulicy Darniowej ulicą Gromadzką, której to mieszkańcy dostarczyli wszystkie odpowiednie dokumenty w wyznaczonym terminie.

Mając doświadczenie z lat poprzednich mieliśmy przygotowane „rozwiązanie awaryjne”, żeby nie zostały przesunięte pieniądze, o które zabiegaliśmy dla naszej dzielnicy. W związku z tym wystosujemy jeszcze pismo, żeby przy ewentualnym „zaoszczędzeniu” przy przetargu przez UM w Zawierciu, wykonać końcowy odcinek ulicy Żelaznej, do ostatniej posesji w kierunku pól. Czy się to uda, czas pokaże… W przypadku ulicy Darniowej, po uregulowaniu kwestii administracyjnych – granicy posesji, ulica ta zostanie zgłoszona ponownie do budowy utwardzonej nawierzchni. Informacje na temat planowanych przez Urząd Miejski w Zawierciu inwestycji drogowych i nie tylko takowych w roku 2014 pojawiły się już na stronie www.zawiercie.info oraz www.zawiercie.naszemiasto.pl.

Bulwersująca jest dla nas sprawa odkrycia źródła rzeki Warty i sposobu w jaki wykonawca to realizuje, a może lepiej napisać, że nie wykonuje… Skierowaliśmy pismo do Prezydenta Miasta o wyjaśnienie takiego stanu rzeczy. Patrząc na inwestycje fontann w Zawierciu, prace przy kapliczce powinny zostać wykonane w ciągu trzech miesięcy z odpowiednią estetyką i zgodnie z pomysłem, a przede wszystkim używając należytych materiałów. Będąc przy temacie źródła i kapliczki p.w. św. Jana Nepomucena, chciałbym bardzo serdecznie podziękować OSP w Kromołowie – strażakom – za umycie kapliczki od strony ulicy Siewierskiej i zaimpregnowanie cegły od tejże ulicy specjalnym środkiem bezbarwnym zapobiegającym przed „nasiąkaniem” ścian, po ochlapaniu przez deszczówkę z drogi. Dziękuję również, kromołowskiemu przedsiębiorcy, który impregnat zakupił.

Kontynuujemy pomysł oznakowania historycznych miejsc w dzielnicy tablicami informacyjnymi ze zdjęciami. Po przygotowaniu materiałów – opisu oraz zdjęć – przez Towarzystwo Sympatyków Kromołowa naszego Rynku, pan Jan Sygiet przekazał wszystkie dane do wydziału Promocji i Rozwoju Miasta. Chcieliśmy takową tablicę wykonać również ze środków miasta o naszym zabytkowym i przepięknym Kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa, ale niestety kolejny raz napotkaliśmy na opór… Czekamy na wykonanie takowej tablicy przez księdza Proboszcza.

Jak zapewne wielu mieszkańców zauważyło, górny odcinek tzw. drogi Łośnickiej został oświetlony (podobnie jak dolny fragment) i wymieniono asfalt na newralgicznym łuku drogi. Pisma w tej sprawie złożyliśmy wraz ze Sołectwem Łośnic w kontekście kontynuacji tej inwestycji w kierunku Kromołowa. Przypomnimy się w tej sprawie w związku z rozpoczętymi już pracami nad przeszłorocznym budżetem, gdyż w ostatnich latach Starostwo Powiatowe nie wykonało w naszej dzielnicy żadnej większej inwestycji drogowej nie wspominając już o zgłaszanych przez mieszkańców na każdym zebraniu chodników po jednej stronie ulic: Harcerskiej i Karlińskiej.

Zakończoną już inwestycją a raczej poprawką jest ukończenie przeniesienia przystanku przy ulicy Smuga wraz z wybudowaniem zatoczki dla zatrzymujących się autobusów. Myślę, że takie rozwiązanie satysfakcjonuje przede wszystkim mieszkańców, ale także panów kierowców miejskiej komunikacji, którzy często dbając o bezpieczeństwo pasażerów musieli zatrzymywać się na poboczu drogi za poprzednim miejscem, aby uniknąć ewentualnej kolizji z pędzącym TIR-em.

Prace jakie zostały wykonane w naszej dzielnicy oraz trwające:

  • kontynuowane są prace przy figurze św. Floriana na Rynku koordynowane i zainicjonowane przez TSK,
  • zakończono prace przy ścieżce rowerowej i chodniku przy „Przychodniach Lekarskich” na ulicy Siewierskiej,
  • remontowana jest ulica Winna i Żniwna,
  • wykonano nawierzchnie brukową przy wejściu do Zespołu Szkół – wniosek Dyrekcji Szkoły,
  • zabezpieczono przez ZE „Tauron” lampy przy figurze św. Floriana na Rynku przed porażeniem prądem,
  • wykoszono trawy przy przystanku głównym przed zimą oraz przy źródle.

Sprawy, które zostały zgłoszone lub będą w najbliższych dniach zgłoszone do odpowiednich jednostek UM w Zawierciu dotyczyły:

  • ponowie będziemy wnioskować do GDDKiA o wykonanie prac przy ulicy Siewierskiej, Jurajskiej oraz Olkuskiej,
  • ponowimy pismo o zamontowanie barierek na łuku drogi na Wydrze Zielonej.

 

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template