Strona główna Samorząd Mieszkańców Z prac samorządu Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – styczeń 2014

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – styczeń 2014

Pierwsze spotkanie Samorządu Mieszkańców w Nowym Roku odbyło się dopiero po zakończeniu bardzo długiego weekendu świąteczno-noworocznego. W obecności dwojga naszych radnych: pani Małgorzaty i pana Jana oraz goszczącej przedstawicielki Wydry Zielonej zapoznaliśmy się z aktualnymi sprawami zgłaszanymi przez mieszkańców i zastanawialiśmy się czy wszystkie inwestycje jakie umieszczono w budżecie miasta na rok 2014, a które dotyczą naszej dzielnicy zostaną zrealizowane… Ale zanim przedstawię Państwu bieżące sprawy, chciałbym poinformować Państwa, że pod koniec grudnia Paweł Kwapisz złożył rezygnację z członkostwa w Samorządzie Mieszkańców, a także z funkcji pełnionej w LKS Źródło. Wiadomość ta była dla nas dużym zaskoczeniem tym bardziej, że jeszcze niedawno cieszyliśmy się z sukcesu Pawła na kanwie społecznej, jakim było wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego i życzyliśmy mu wiele satysfakcji z pracy społecznej, patrząc na historię rodziny, która z Kromołowem jest związana od wieków. Niestety dzisiejsze perspektywy dla ludzi młodych, mających zapał, pomysły, zdolnych, weryfikuje z dnia na dzień, po prostu życie. W związku z planami zawodowymi Pawła, które zmuszają Go do opuszczenia Kromołowa, zrezygnował z pełnionych funkcji i jest to oczywiście zrozumiałe. Niemniej jednak, w którymś momencie, może „koło historii” zatoczy krąg i…

Na pewno Paweł, dzięki dzisiejszym multimediom będzie śledził na bieżąco „losy” naszej dzielnicy i jak to miało miejsce dotychczas kilka ciekawych pomysłów, jak to się u nas mawia: „…ze świata…” podeśle. Wszyscy uczestniczący w zebraniu życzyli Pawłowi wiele sukcesów zawodowych i powodzenia, co również czynimy i ponawiamy za pośrednictwem „lokalnych mediów”, a przede wszystkim dziękujemy za społeczną pracę na rzecz naszej miejscowości i klubu sportowego w imieniu Samorządu Mieszkańców i wszystkich sympatyków LKS Źródło.

Kontynuując spotkanie omówiliśmy kwestie dotyczącą przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ulicy Niemcewicza. Na chwilę obecną KP Policji po wizji lokalnej z radnym panem Janem, zmieniła swoje stanowisko i czekamy na przysłowiowe postawienie „kropki nad i” na komisji bezpieczeństwa i zakończenie drogi administracyjnej wniosku. Dla nas sprawa zakończy się w momencie zniknięcia „niebieskich” znaków z ulicy… Został już za to zmieniony ruch na ostatnim fragmencie ulicy Łośnickiej, pomiędzy ulicami: Żelazną a Staromiejską. Na prośbę i wniosek mieszkańców został na tym fragmencie wprowadzony ruch jednokierunkowy, przeciwnie jak ma to miejsce na ulicy Bonerów (przy piekarni). Ruch jednokierunkowy jest od ulicy Staromiejskiej do Żelaznej. Ponownie na komisji bezpieczeństwa będzie omawiana i konsultowana sprawa założenia progu zwalniającego na ulicy Żelaznej po dokonanym uzupełnieniu formalnym wniosku. Jakie będzie rozstrzygnięcie dowiemy się pewnie w nie długim czasie.

Na Rynku zakończyły się w grudniu prace przy cokole i figurze św. Floriana. Towarzystwo Sympatyków Kromołowa zapewne szerzej opisze ich przebieg w osobnym artykule na stronie www.kromolow.pl Św. Florian na pewno jest „zadowolony” z przeprowadzonego "remontu”…

Idąc za powyższym przykładem i głosami płynącymi od mieszkańców i już przeprowadzonymi pracami, ponowiliśmy w tym roku wnioski z roku poprzedniego dotyczące naszych starych cmentarzy i znajdujących się tam mogił. Dzisiejsze szeroko pojmowane zachowanie dziedzictwa kulturowego narodu i przeznaczone na to środki finansowe, skłoniły nas do wystąpienia między innymi o renowację grobu Burmistrza Miasta Kromołowa Śp. Antoniego Bilnickiego i odrestaurowanie grobu Rodziny Zachertów. Dzięki wielkiemu wsparciu ze strony pani Grażyny Ferdyn (Naczelnik Wydziału Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki) i pana Michała Olesia (inspektora w/w wydziale) zostały przeprowadzone na Cmentarzu Parafialnym konsultacje i wstępna wycena prac konserwatorskich. W chwili obecnej UM w Zawierciu będzie prowadził uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Musi również zostać opracowany program prac konserwatorskich, co pomoże wyłonić w przyszłości ewentualnego wykonawcę zadania. Będziemy czekać na dalszy rozwój wydarzeń i informować Państwa o dalszych krokach w powyższym temacie. Oczywiście o wszystkich tych poczynaniach i planach został poinformowany nasz Ksiądz Proboszcz. W dalszym ciągu będziemy się starli o wykonanie pozostałych prac uwzględnionych we wcześniejszych wnioskach, a które związane są z Cmentarzem Wojennym i Kirkutem.

Na koniec spotkania przedstawiłem wnioski jakie zostały złożone do odpowiednich instytucji, o czym informuję również Państwa, a które to wnioski dotyczyły:

  • Poprawy opraw studzienek kanalizacyjnych na ulicy Siewierskiej i Staromiejskiej
  • Uzupełnienia wiat przystankowych na przystanku przy ulicy Smuga i na Wydrze Zielonej
  • Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w dzielnicy
  • Zamontowania barierek ochronnych do końca ulicy Siewierskiej (po prawej stronie jadąc w kierunku Zawiercia)
  • Utwardzenia końcowego odcinka ulicy Żelaznej

 

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template