Strona główna Samorząd Mieszkańców Z prac samorządu Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – październik 2011

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – październik 2011

W miesiącu październiku podczas spotkania Samorządu Mieszkańców omówione zostały sprawy bieżące zgłaszane przez mieszkańców oraz w obecności naszych Radnych przedstawiono cztery główne propozycje do budżetu miasta na rok 2012 o których pisałem w miesiącu wrześniu.

W czasie sprzyjającej aury w miesiącu wrześniu i październiku dokonano przycinki, a jak jest to ładnie nazywane pielęgnacji drzew na ulicy Łośnickiej i Filaretów. Gałęzie, które zostały obcięte przewieziono na stary basen p.poż. i będą sukcesywnie wywożone. Jeżeli pozwoli jeszcze pogoda w tym roku i Pan Kazimierz Miśta będzie miał do dyspozycji koparkę z firmy KRÓLMET, zostanie po zakończeniu sezonu piłkarskiego LKS Źródło wyrównany teren basenu zachowując wszystkie dotychczasowe odpływy. W związku z tym nie można już wywozić do basenu gruzu, piachu, śmieci, itp., o czym informuje umieszczona na słupie tablica, pod groźbą mandatu. Za wykonanie tablic, również dla klubu LKS Źródło, dotyczącej zakazu wstępu na tereny klubu, serdecznie dziękuje Pani Annie Rotarskiej - firmie ANRO.

Nie zostały jeszcze wykonane prace naprawcze na placu zabaw. Z informacji w UM – po wizytacji placu – jest już zrobiony kosztorys prac i zostaną zlecone. Na chwilę obecną kładkę pęknięta zabezpieczyli pracownicy ZS nr 13 za co dziękuje Panu Dyrektorowi.

Ponowione zostało pismo do GDDKiA w sprawie wykonania nie zaplanowanej części chodnika na wysokości starej i nowej Przychodni Lekarskiej. Osobne pismo w tej sprawie wystosował również w imieniu ZS nr 13 Pan Andrzej Wilk. W odpowiedzi GDDKiA poinformowała UM o braku w przyszłym roku finansów na ten celi jak również, że nie mają środków na przedłużenie chodnika o 20m do posesji Państwa Pałuchowskich na ul. Jurajskiej. Tą odpowiedź pozostawię bez komentarza... Możliwe, jest jednak, że ta część prac przy obu Przychodniach zostanie wykonana w ramach prac budżetowych Miasta Zawiercia, o czym z zastępcą Prezydenta Miasta – Panem Wojciechem Mikułą rozmawiał Pan Jan Sygiet.

We wrześniu został również odsłonięty Herb Kromołowa – Gryf – na Rynku o czym w artykule z dnia 7.10.2011r pisze Tomasz Zwoliński. Autor herbu Pan Zdzisław Lendor oraz radny Pan Jan Sygiet podjęli dalsze kroki, w celu kontynuowania dalszych prac na Rynku, czyli wykonania oświetlenia i zazielenienia skweru. Na ulicy Żniwnej Wydział Gospodarki Mieniem Gminy dokonał wstępnego wytyczenia przez geodetów i przy udziale każdego właściciela posesji granic posesji i planowanej drogi. Jednocześnie Urząd Miasta informuje o konieczności podłączenia się do kanalizacji przed przystąpieniem do prac, aby nie doszło do sytuacji, że po zakończeniu budowy drogi i chodnika będzie ona „przekopywana” w celu zrobienia podłączenia, co będzie się wiązać również z dodatkowymi kosztami „ingerencji” w chodnik lub drogę. Dane jakie podał UM mówią o braku podłączeń w ilości:

  •  Żniwna – 5 posesji
  •  Zbożowa – 13 posesji

W całej dzielnicy brak jest jeszcze 219 podłączeń, co zapewne wpłynie na koszt opłat już podłączonych mieszkańców. Na pewno ze strony UM można się spodziewać kolejnej kontroli Straży Miejskiej na terenie Kromołowa, co już zostało zapowiedziane na spotkaniu w UM.

W związku, że w mieście trwa realizacja zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercie poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego", zostało złożone pismo w UM o uzupełnienie oświetlenia na ulicach: Browar (okolice klubu oraz teren parkingu), Łośnicka (odcinek między ul. Żelazną a Staromiejską) , Nad Wartą, Firlejów (początek tzw. Grabu), Bema (w kierunku łąk), wymiana oświetlenia na Przystanku Głównym przy Pałacyku. Jeżeli mają Państwo, jeszcze jakieś propozycje, proszę o kontakt.

Na koniec październikowego artykułu, proszę o zapoznanie się z obwieszczeniem Prezydenta Miasta umieszczonego na stronie www.kromolow.pl a dotyczącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie. Obwieszczenie jest również umieszczone na terenie Kromołowa na słupach i przystankach.

Mariusz Golenia

 

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template