Strona główna Samorząd Mieszkańców Z prac samorządu Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – listopad 2011

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – listopad 2011

Listopadowe spotkanie Samorządu Mieszkańców Osiedla Kromołów było połączone z zebraniem mieszkańców ulic: Żniwnej i Zbożowej z Prezydentem Miasta w sprawie budowy ulic. Ze względu na wyjazdu w dniu zebrania, Pana Prezydenta reprezentował Pan Grzegorz Gruk z Wydziału Realizacji Projektów. W zebraniu uczestniczyli również: p. Krzysztof Ferdygała – Straż Miejska, p. Sylwester Myga – RPWiK Zawiercie, Radni Rady Miasta Zawiercie z naszej dzielnicy w pełnym składzie Samorząd Mieszkańców oraz licznie zebrani mieszkańcy z w/w ulic. Podczas dyskusji p. Jan Sygiet przedstawił projekty już przygotowane pod budowę danych ulic, które zostały zgłoszone przez niego do planowanego budżetu miasta na rok 2012. W imieniu Prezydenta Miasta – Pan Grzegorz Gruk zaapelował o przyłączenie się do kanalizacji osób, które do tej pory tego nie uczyniły. Na chwilę obecną jest to w przypadku w/w ulic: Żniwna – 5 posesji (jedna z posesji jest nie zamieszkała), Zbożowa – 10 posesji (dwie posesje nie posiadają zabudowań).

Argumenty jakie został użyte w celu przekonania mieszkańców w/w ulic, aby takie podłączenia zrobić w jak najszybszym czasie, wiążą się z nie dokonywaniem w przyszłości „wycięć” w pasie drogi, chodnika w celu podłączeń, o czym wspominałem we wrześniowym artykule, co jest oczywiście racjonalną propozycją i podejściem do sprawy. Drugim argumentem jest konieczność podłączenia się do kanalizacji, co reguluje odpowiednia ustawa. W związku z obowiązkiem przyłączenia się do kanalizacji zarówno Straż Miejska i RPWiK będą prowadziły kontrole, o czym obaj Panowie poinformowali mieszkańców. Trzecim argumentem jest tzw. efekt ekologiczny, który oczywiście dotyczy całego miasta Zawiercie, a wiąże się z zaciągniętym kredytem na budowę kanalizacji z Funduszu Spójności Unii Europejskiej a dokładnie z jego umorzeniem.

W czasie spotkania mieszkańcy pozytywnie wypowiedzieli się o lokalizacji przystanku na ulicy Siewierskiej i przejścia dla pieszych przy przydrożnej Kapliczce, na której po jej podniesieniu względem poziomu drogi, z inicjatywy Księdza Proboszcza została zamontowana tablica z wygrawerowanym napisem: „Kapliczka z figurą Chrystusa Frasobliwego – Kromołów”. Mieszkańcy zwrócili również uwagę na jeżdżące po ulicy Żniwnej samochody ciężarowe, których masa przekracza 40t… W sprawie, tej zostały już poczynione kroki w ubiegłym roku. Jedna z firm, która podeszła do tematu bardzo życzliwie, jest w chwili obecnej na etapie doprowadzania drogi od ulicy Siewierskiej. Z drugą firmą niestety nie można polubownie dojść do porozumienia i będzie prowadzone dalsze postępowanie administracyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i drogą urzędową.

Po spotkaniu z mieszkańcami w/w ulic Samorząd omówił wraz z Radnymi informacje jakie napłynęły z UM Zawiercie, tzn. kontynuowanie prac na ulicy Siewierskiej (kwestia odcinka przy Przychodni Lekarskiej), przygotowywanie planów pod budowę bloku mieszkaniowego - komunalnego (3-klatkowego) na Osiedlu Kromołów przy ulicy Dożynkowej, gdzie były dokonywane pomiary geodezyjne. Podsumowano realizację złożonych wniosków w UM. Nawiązując do październikowego, artykułu zostały wykonane prace na Placu Zabaw. Naprawiono uszkodzone elementy, a w przypadku huśtawek dla najmłodszych dokonano ich wymiany. Na zgłoszony wniosek o uzupełnienie oświetlenia na Kromołowskich ulicach zostało już takie oświetlenie wykonane na ulicy Browar i czekamy na dalsze wykonanie zaproponowanych oświetleń zgodnie z pismem z Wydziału Infrastruktury. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś wnioski o uzupełnienie oświetlenia, proszę o kontakt (nr tel. poniżej).

Jak zapewne wielu z Państwa zauważyło na Pałacyku nad Wartą został założony świetlny ekran informujący o wydarzeniach kulturalnych w mieście.

Kilkakrotnie mieszkańcy zwracali uwagę na częstotliwość wywożenia koszy ze śmieciami w okresie zimowym, tzn. żeby częstotliwość zabierania koszy była 2-tygodniowa w czasie, kiedy zaczyna się sezon grzewczy… taka częstotliwość wywożenia była w momencie „rozprowadzania” koszy po terenie miasta. Taką propozycję wystosujemy do UM i ZGK. Znając argumentację UM i ZGK będzie się to wiązało pewnie z dodatkową opłatą - 3÷4 zł/miesiąc przez okres zimowy, dlatego, proszę mieszkańców Kromołowa, aby wykorzystując możliwość skomentowania anonimowo takiej propozycji na portalu www.kromolow.pl, skorzystali z tej formy i wypowiedzieli się, czy ewentualne takie rozwiązanie było by akceptowane, przed złożeniem pisma w UM i ZGK.

W związku z zakończeniem prac przy rondzie na Żabkach wielu mieszkańców, którzy jeżdżą codziennie ulicą Łośnicką, dopytują się o remont nawierzchni i ewentualny chodnik wzdłuż drogi łączący Zawiercie z Kromołowem. Droga ta w chwili obecnej rzeczywiście jest w fatalnym stanie, uzupełniane są tylko na bieżąco powstające dziury a zapewne okres zimy sprawi jej dalsze pogorszenie. Czy zostanie poprawiona nawierzchnia zadecyduje przed wszystkim „kondycja” finansowa Powiatu, która w przypadku zadłużenia Szpitala Powiatowego nie rysuje się zbyt dobrze na rok 2012.

Kolejne informacje z prac Samorządu Mieszkańców przekażę Państwu w miesiącu grudniu…

Mariusz Golenia
tel: 695 104 063
 

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template