Strona główna Samorząd Mieszkańców Z prac samorządu Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – luty 2012

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – luty 2012

Podczas spotkania Samorządu Mieszkańców w miesiącu lutym w którym uczestniczyło również dwoje naszych Radnych: Pani Małgorzata Machura oraz Pan Jan Sygiet poruszana była głównie kwestia budowy mieszkań socjalnych, omówione zostały przygotowane wnioski do Urzędu Miasta w Zawierciu oraz planowane w budżecie inwestycje na terenie dzielnicy.

Temat budowy czy też nie budowy mieszkań socjalnych w Kromołowie cały czas wywołuje emocje i nowe głosy „za” i „przeciw” w tej sprawie. W miesiącu styczniu odbyło się w tej sprawie spotkanie z mieszkańcami – przedstawicielami - Osiedla Kromołów – Bloki, których takowa kwestia najbardziej z racji lokalizacji interesuje oraz odwiedziły naszą dzielnicę Panie Dziennikarki z lokalnych gazet, a mianowicie Dziennika Zachodniego oraz Kuriera Zawierciańskiego. Podczas rozmów ustalono, że w miesiącu marcu zostanie zorganizowane spotkanie z Prezydentem Miasta w Pałacyku nad Wartą, które oprócz sprawozdania z rocznej działalności Samorządu w głównej części będzie poświęcone budowie osiedla socjalnego i związanych z nim kwestii i pytań, na które Pan Prezydent i przedstawiciele UM w Zawierciu odpowiedzą zebranym mieszkańcom. Spotkanie takowe powinno również dać ostateczną odpowiedź jakie stanowisko w tej sprawie zajmują mieszkańcy, co powinni wziąć pod uwagę Radni Miasta Zawiercia, którzy podczas głosowania będą ostatecznie decydowali o lokalizacji osiedla (jego wielkości, ewentualnym rozmieszczeniu w kilku dzielnicach), jeżeli UM pozyska odpowiednie środki finansowe od Wojewody Śląskiego.

Nawiązując do inwestycji planowanych w dzielnicy a w szczególności rozpoczęcia przebudowy ulicy Zbożowej w związku z migracją map geodezyjnych – satelitarnych i ich naniesieniem na istniejące plany, muszą zostać jeszcze ustalone z sześcioma właścicielami kwestie granic nieruchomości, ale myślę, że te kwestie zostaną przez UM w Zawierciu szybko uregulowane w czym SMDK będzie chciał pomóc i już takie kroki poczynił… bo jak UM w Zawierciu zapewniał, ulica Zbożowa była w całości „prawnie przygotowana” pod przebudowę… Powyższe kwestie i ich finalne zakończenie nie powinny wpłynąć na rozpoczęcie pierwszych prac związanych z kanalizacją ściekową w pierwszym półroczu tego roku, o czym przekonywał Pana Jana Sygieta i autora niniejszego tekstu podczas spotkania w urzędzie Naczelnik Wydziału Infrastruktury.

Kolejne informację przekażą Państwu jak zawsze w następnym miesiącu…

Mariusz Golenia

 

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template