Strona główna Samorząd Mieszkańców Z prac samorządu Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – marzec 2012

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – marzec 2012

Podczas spotkania Samorządu Mieszkańców w miesiącu marcu w którym uczestniczyło po raz kolejny tylko dwoje naszych Radnych: Pani Małgorzata Machura oraz Pan Jan Sygiet. Omówione zostały zgłoszone przez mieszkańców wnioski, które zostały złożone do Urzędu Miasta w Zawierciu oraz zapoznaliśmy się z odpowiedziami UM w sprawie złożonych wcześniej wniosków.

Do Urzędu Miasta oraz Starostwa powiatowego zostały złożone pisma dotyczące m.in.:

  • Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w dzielnicy,
  • Poprawy oprawy studzienek kanalizacyjnych na ulicy Filaretów i Łośnickiej,
  • Poprawy oznakowania na ulicy Łośnickiej – znaku STOP,
  • Przesunięcia przystanku przy ulicy Smuga w stronę Zawiercia,
  • Uzupełnienia braków elementów w wiatach na przystankach oraz ustawienia koszy na śmieci,
  • Posprzątania śmieci wzdłuż rzeki Warty i obok starych stodół na ulicy Nad Wartą,
  • Uregulowania kwestii prawnych ulic: Gromadzkiej i Darniowej pod kątem projektów przebudowy nawierzchni dróg,
  • Poprawienia znaków drogowych uszkodzonych podczas zimy,
  • Naprawy zniszczonej tablicy ogłoszeń na Przystanku Głównym - wniosek złożony przez Pana Jana Sygieta.

W związku ze złożeniem w 2011r wniosku o dalsze zagospodarowanie/przebudowanie Rynku w Kromołowie Urząd Miasta Zawiercie w odpowiedzi poinformował, że została wykonana mapa do celów projektowych „Oświetlenie skweru Rynku w Kromołowie” i został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Zostały nam również przekazane informacje odnośnie modernizacji wodociągów na ulicach: Modrzewskiego, gen. J.Hallera, Karlińskiej oraz Darniowej, które są planowane w 2012 r.

Bardzo ważną i zarazem dobrą informacją jest aktualny stan podłączania się przez mieszkańców do kanalizacji ściekowej. Na koniec miesiąca lutego dzielnica nasza osiągnęła pułap 87%, co obliguje nas w związku z uzależnieniem od tego wyniku inwestycji w dzielnicach miasta Zawiercia, o czym mówił Pan Prezydent podczas spotkania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 31.03.2011r. do upominania się o kolejne inwestycje w Kromołowie.

Podczas spotkania został ustalony termin zebrania z Panem Prezydentem Ryszardem Machem i Zastępcą Prezydenta Panem Markiem Koziełem oraz zaproszonymi gośćmi w dniu 29.03.2012 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Pałacyku nad Wartą. Głównymi tematami zebrania będą kwestie inwestycji w naszej dzielnicy w bieżącym roku a szczególnie inwestycji pod tytułem „Mieszkania socjalne” oraz zostanie przedstawione sprawozdanie Samorządu Mieszkańców za 2011 r. Zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu jak największej liczby mieszkańców oraz do zadawania bezpośrednich pytań. Informacje o zebraniu zostaną umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń, słupach ogłoszeniowych i przystankach.

Zachęcam również do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej naliczania opłat za wywóz śmieci za pośrednictwem naszej strony internetowej, poprzez oddanie ankiety w szkole – ZS nr 13 nauczycielom (dzieci otrzymają ankiety do zabrania do domów) lub poprze wypełnienie ankiety i wrzuceniem jej do urny o czym informuje zamieszczone na stronie www.kromolow.pl ogłoszenie.

Następne informacje w miesiącu kwietniu wraz z informacją z przebiegu zebrania. Natomiast przed zebraniem zostanie zamieszczone na stronie sprawozdanie z działalności SMDK za 2011 r.

Mariusz Golenia

 

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template