Strona główna Samorząd Mieszkańców Z prac samorządu GDDKiA - PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

GDDKiA - PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

 

 

W związku z coraz liczniejszymi i tragicznymi wypadkami na przejściach dla pieszych oraz ostatnią zmianą przepisów drogowych w tej kwestii również GDDKiA postanowiła ujednolicić i wprowadzić spójne oraz jednolite wytyczne dla lokalizowania, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych na wszystkich kategoriach dróg, tj. krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych. A co za tym idzie dostosować obecne przejścia dla pieszych do określonych standardów. Przede wszystkim pod kątem doświetlenia pasów. Jak zapewne Państwo zuważyli już takie prace zostały wykonane tanim kosztem na przejściu dla pieszych przy kapliczce św. Jana Nepomucena na drodze krajowej DK-78. Na słupach sygnalizacji świetlnej zainstalowane zostały dodatkowe reflektory. W minionym tygodniu na przejściu dla pieszych na ul. Siewierskiej, przy firmie „Blachotrapez”, stacji tankowania gazu LPG wykonane zostały już prace przebicia i przeciągnięcia instalacji elektrycznej. I to przejście też zostanie doświetlone. Niemniej jednak w miejscu tym są słupy oświetleniowe wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej i można było je wykorzystać dorabiając tzw, ramiona, ale jeżeli ma być standard, ujednolicenie to GDDKiA postępuje, projektuje, wykonuje według wytycznych zapisanych po audycie przeprowadzonym w całej Polsce. Potwierdzeniem tych działań są również takowe prace przygotowawcze wykonane np. w Kroczycach - cały czas mówimy o ciągu drogi krajowej DK-78

Poniżej krótka informacja ze strony GDDKiA oraz link do całości informacji o uadycie a także możecie tam Państwo znaleźć link do całego opracowania po audytowego odnośnie bezpieczeństwa na drogach.

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest głównym celem działań prowadzonych przez GDDKiA na sieci dróg krajowych. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż dochodzi do zbyt dużej liczby wypadków z udziałem pieszych na wyznaczonych dla nich przejściach. Dlatego w latach 2019-2020 wykonaliśmy audyt przejść dla pieszych na drogach krajowych. Dziś publikujemy najważniejsze wnioski z blisko dwuletniego audytu przejść dla pieszych wraz z rekomendacjami, co i jak poprawić i jakich błędów nie popełniać, aby na przejściach było bezpieczniej.

  • Mały krok GDDKiA, duża poprawa BRD w Polsce - audyt przejść GDDKiA to okazja na wypracowanie jednolitych i spójnych wytycznych dla wszystkich zarządców dróg w Polsce. 
  • Zakończyliśmy pierwszy etap audytu sformułowaniem najważniejszych zaleceń m.in. każde przejście musi być oświetlone, właściwie oznakowane, zapewniać widoczność zarówno ze strony kierowcy jak i pieszego. 
  • Przejścia dla pieszych niespełniające warunków bezpieczeństwa lub niewykorzystywane przez pieszych powinny być zlikwidowane. 

Przybywa nowych dróg, ale wypadków również. Brawura jest kosztowna. 

Z roku na rok przybywa nowych dróg w najwyższych kategoriach A i S.  Nie przekłada się to jednak na znaczący spadek liczby zabitych i rannych. Wynika to przede wszystkich z niewłaściwych zachowań kierowców, łamania przepisów, przekraczania prędkości i brawury. Rocznie wypadki kosztują nas ponad 56 mld zł - pisaliśmy o tym tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/37821/Kosztowne-wypadki-Przypominamy-najwazniejsze-zasady-i-dobre-praktyki-na-drodze.  

To gigantyczna kwota, którą można znacząco zmniejszyć, zmieniając złe nawyki kierowców. Dla przykładu wartość realizowanych obecnie inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych to kwota 47,6 mld zł. Są to wydatki rozłożone na kilka lat, dzięki którym powstanie blisko 100 odcinków nowych dróg o długości ponad 1250 km. Oznacza to, że koszty skutków wypadków kosztują rocznie polskich obywateli więcej niż kilka lat budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad. 

Istnieje potrzeba opracowania spójnych i jednolitych wytycznych dla lokalizowania, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych na wszystkich kategoriach dróg, tj. krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych.

Obecnie przejścia dla pieszych w całej Polsce, na drogach wszystkich kategorii, projektowane są w oparciu o te same przepisy, jednak ich interpretacja jest na tyle zróżnicowana, że przejścia i ich otoczenia wygląda różnie. Nie sprzyja to wytworzeniu wśród pieszych i kierowców pewnych pozytywnych nawyków, związanych z jednolitymi rozwiązaniami w zakresie przejść dla pieszych, co z kolei przekłada się negatywnie na poziom bezpieczeństwa. 

Dlatego właśnie wyniki naszego audytu i dokładna analiza przejść dla pieszych mogą być doskonałym punktem wyjścia do przygotowania w pierwszej kolejności takich wytycznych, a później szczegółowych warunków technicznych. Bezpieczeństwo uczestników ruchu jest tak samo ważne na każdej drodze, czy to krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej.”

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/39368/Podsumowanie-audytu-przejsc-dla-pieszych-na-drogach-zarzadzanych-przez-GDDKiA

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template