Strona główna Sport Źródło Kromołów Program "KLUB" - Ministerstwa Sportu i Turystyki

Program "KLUB" - Ministerstwa Sportu i Turystyki

LKS Źródło Kromołów uczestniczył w Programie "Klub" - Ministerstwa Sportu i Turystyki. Poniżej zamieszczamy tekst pani Joanny Walczak, która bardzo nam pomogła w napisaniu oraz przygotowaniu wniosku i pilotowała nam przez cały czas trwania programu działania klubu. Zarząd klubu oraz zawodnicy, młodzi sportowcy, kibice, Rodzice bardzo dziękują pani Joannie za pomoc. Pani Joanna wraz z Rodziną przeprowadziłą sie do Kromołowa w ubiegłym roku z czego bardzo się cieszymy i  życzymy całej Rodzinie samych dobrych dni spędzonych w naszej dzielnicy. Dziękujemy również Państwu Joannie i Karolowi Czapla za pomoc rachunkowo-administracyjną. 

30 listopada Ludowy Klub Sportowy "Źródło" Kromołów zakończył realizację zadania w ramach Programu "Klub", finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Program "Klub" wspiera przedsięwzięcia z zakresu sportu dzieci i młodzieży, realizowane przez kluby sportowe, funkcjonujące na poziomie lokalnym, przyczyniając się tym samym do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego tj. wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu.

Źródło Kromołów przeznaczyło pozyskaną dotację na pokrycie kosztów wynagrodzenia trenera. Od lipca do listopada zostało przeprowadzonych łącznie 120 godzin zajęć. Dodatkowo dla 29 zawodników zostały zakupione stroje sportowe, które zostaną wykorzystane także po zakończeniu projektu.

Dzięki treningom młodzi pasjonaci sportu mieli możliwość udoskonalenia już zdobytych umiejętności i nauczenia się nowych. Dodatkowo wzmocnili wiarę we własne możliwości, rozładowali energię, poczuli się ważni, a co najważniejsze spędzili czas w sposób aktywny i ciekawy, z dala od ekranów telewizorów i komputerów.

Treningi poprowadził Marek Surowiec, licencjonowany trener UEFA C, mający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W zadanie zostali także zaangażowani wolontariusze, którzy m.in. pomagali przy przygotowaniu boiska na treningi.

Teskt: Joanna Walczak

 

Aby umieścić komentarz należy się najpierw zarejestrować.

joomla template