Strona główna

Kromołów

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – kwiecień-maj 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 20 maja 2012 16:57

W związku z zorganizowanym zebraniem w dniu 29 marca z Prezydentem Miasta Zawiercie spotkanie kwietniowe Samorządu Dzielnicy odbyło się tuż przed zebraniem, w marcu i odnosząc się do kwestii inwestycji w dzielnicy o których wspomniał i zapewniał Pan Prezydent czekałem z potwierdzeniem ich rozpoczęcia i nie informowałem Państwa o pracach Samorządu w miesiącu kwietniu. W okresie tym wyjaśniło się kilka kwestii o których już wspominałem w osobnych artykułach, ale również wydarzyły się historie, które nie są pozytywne, a wręcz haniebne (dewastacja i kradzież na placu zabaw).

Wracając do zebrania i rozpoczynając informowanie Państwa o wydarzeniach z ostatnich dni nawiąże do frekwencji na zebraniu, która była bardzo mała. Raptem 45-ciu mieszkańców naszej dzielnicy było zainteresowanych sprawami dotyczącym Kromołowa, a w szczególności propozycją budowy w naszej dzielnicy osiedla budynków socjalnych. Padło tylko jedno pytanie w tej kwestii z ust mieszkańca Osiedla Bloków w Kromołowie… Kontynuując temat budowy mieszkań, kilka dni temu na portalach miejskich pojawiła się informacja o wyłonieniu wykonawcy na budowę mieszkań komunalnych przy ulicy Dożynkowej. Proszę nie mylić z mieszkaniami socjalnymi. Niestety kolejny raz informacje z dwóch różnych portali są „odmienne” – kwestia podania wykonawcy. Niemniej jednak powołując się na oficjalną stronę UM w Zawierciu i rozmowę z Rzecznikiem Prasowym pracę mają rozpocząć się w czerwcu, a wykonawcą będzie Katowickie (Siemianowice Śl.) Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego DOMKAT, które będzie odpowiadać za całość budowy wraz z przylegającą infrastrukturą – drogi wewnętrzne, parkingi, plac zabaw. Uwzględniając powyższe plany oraz widoczne zmiany w infrastrukturze Osiedla Bloki, z inicjatywy lokatorów zamieszkujących poszczególne segmenty (potocznie „klatki”), a mianowicie zmiana elewacji bloku przy ulicy Dożynkowej w bezpośrednim sąsiedztwie zaprojektowanych bloków komunalnych, trwające prace termoizolacyjne bloku przy ulicy Uśmiechu, biorąc pod uwagę opinię mieszkańców dzielnicy Samorząd uważa, że dalsze budownictwo na przylegającym terenie w bezpośrednim sąsiedztwie Jurajskiego Parku Orlich Gniazd oraz Strefy Aktywności Gospodarczej „B” powinno iść w kierunku budownictwa jednorodzinnego i komunalnego, a osiedle budynków socjalnych powinno np. powstać na terenie wyburzonych bloków przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej, na wylocie drogi z miasta w kierunku Dąbrowy Górniczej. Takowe stanowisko zostanie przedstawione Radzie Miasta oraz doraźnej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Prezydencie Miasta, której członkiem jest radny z naszej dzielnicy. Czytając (poniżej fragment) wizytówkę SAG „B” oraz patrząc na zamieszczone wizualizacje na nowo powstałym Wirtualnym Biurze Obsługi Inwestora www.wboi.zawiercie.eu takie stanowisko i rozwiązanie jest jak najbardziej uzasadnione – „W skład SAG B wchodzą obszary zlokalizowane w dzielnicy Blanowice i Kromołów, które są położone w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Teren inwestycyjny pod budownictwo mieszkaniowe o charakterze ekologicznym, usługi turystyki związane z zakwaterowaniem, usługi sportu, rekreacji, rozrywki, handlu, gastronomii, mieszkania, parkingi, garaże, budynki gospodarcze”.

Podczas zebrania padły również inne pytania związane z inwestycjami i sprawami bieżącymi w naszej dzielnicy - są już one na etapie przetargów w UM - które pokrótce Państwu przedstawię. Jeden z wniosków, który nasunął się po ostatnich rozbojach w dzielnicy, a dotyczył monitoringu ze względu na brak pieniędzy został przez UM nie zaakceptowany. W związku z tym kolejny raz z własnej inicjatywy, SMDK oraz radny Jan Sygiet, a przede wszystkim Dyrektor Szkoły wraz z Prezesem LKS Źródło postanowili spróbować pozyskać środki na taką inwestycję od przyjaznych naszej dzielnicy sponsorów, którzy mieszkają wśród nas na co dzień i zawsze są przychylni dla Kromołowa ale również od darzących naszą miejscowość przychylnym spojrzeniem przedsiębiorców nie mających Kromołowskich korzeni… Po skontaktowaniu się potencjalnymi wykonawcami i przedstawieniu wstępnych ofert próbujemy „skompletować” środki finansowe na zakup całości sprzętu informatycznego i przynajmniej część kamer zamontować w tym roku, a pozostałą ilość sukcesywnie uzupełniać. Cały monitoring – osprzęt – mieścił by się w budynku szkoły. Szkoła potrzebuje 10 kamer (pozyskała środki na 4 kamery), aby monitorować teren wokół oraz plac zabaw, LKS Źródło 3 kamery (pozyskał środki na 2) – teren boisk i budynku klubu oraz SMDK 3 kamery (pozyskał środki na 1 kamerę) – teren Przystanku Głównego oraz Pałacyku nad Wartą (w przyszłości dodatkowa kamera na Rynku). Podczas spotkania SMDK w maju cenne uwagi w tym temacie przekazali nam Panowie Komendanci – Pan Adam Pałucha (były Komendant Policji) oraz Pan Andrzej Koczur – Straż Miejska. Myślę, że takie zabezpieczenie pomoże w utrzymaniu porządku w dzielnicy oraz wykryciu sprawców ewentualnych dewastacji, rozbojów. O dalszym „rozwoju” prac poinformuję Państwa na bieżąco i przedstawię dobroczyńców tego przedsięwzięcia bez których nie zrobilibyśmy nic, a którym już dzisiaj serdecznie dziękuję...

Kontynuując dalej… W zakresie infrastruktury:

 • Prace na ulicy Zbożowej zgodnie z zapewnieniem przez Wydział Infrastruktury rozpoczną się w lipcu tego roku
 • Wykonanie oświetlenie Rynku w Kromołowie ma się rozpocząć również w miesiącu lipcu
 • Wniosek TSK w sprawie utrzymania czystości rzeki Warty i terenu przylegającego został przez UM zaakceptowany i będzie realizowany – jeszcze raz dziękuję młodzieży Gimnazjum nr 6 za akcję zbierania śmieci nad rzeką
 • GDDKiA w bardzo krótkim okresie od złożenia wniosku/prośby wykonała chodnik od przejścia dla pieszych przy Kaplicze Św. Jana
 • GDDKiA pozytywnie ustosunkowała się do wniosku mieszkańców o przesunięcie przystanku przy ulicy Smuga zgodnie z przesłanym projektem z UM o czym zostali zainteresowani poinformowani
 • Kontynuowane są prace na ulicy Siewierskiej – zostały złożone wnioski w imieniu mieszkańców Wydry Zielonej, którzy uczestniczyli w spotkaniu SMDK w miesiącu maju
 • Naprawiona został tablica informacyjna na Przystanku Głównym
 • Odnowiony został przystanek na Piaskach
 • Złożono wniosek w związku ze zmianą kursowania linii 8 i 5, aby na Przystanku Głównym przy Pałacyku dostawić kolejną wiatę autobusową
 • Pomału zasypywany i plantowany jest teren po byłym basenie p. poż
 • Czekamy na odpowiedź z Wydziału Infrastruktury w związku z dewastacją placu zabaw – uzupełnienie odciętych huśtawek
 • Na bieżąco prowadzone są prace utrzymujące czystość w dzielnicy
 • W naszej dzielnicy wykonano już ponad 91% przyłączy do kanalizacji ściekowej

Z inicjatywy Pawła Kwapisza i dzięki „szybkiemu podjęciu tematu” przez Jana Sygieta w strukturach UM i OSiR-u zostały przekazane klubowi LKS Źródło szafki meblowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (biurowe) przez UM w Zawierciu, a OSiR przekazał klubowi 150 krzesełek plastikowych zdemontowanych ze Stadionu Śląskiego. Samorząd pozyskał od prywatnego sponsora z naszej dzielnicy 20 litrów farby na odmalowanie budynku klubu i pomógł przy zakupie za symboliczną złotówkę profili do wykonania masztu na monitoring. Jak zawsze mogliśmy liczyć na życzliwość Pani Anny Rotarskiej – firma ANRO – która wykonała dla klubu napisy na papierze samoprzylepnym na front budynku klubowego, za co serdecznie dziękuję w imieniu Samorządu ale przede wszystkim w imieniu zawodników LKS Źródło. Takową życzliwością wykazało się również kilku przedsiębiorców nie związanych bezpośrednio z naszą dzielnicą, a dzięki czemu przekazane zostały środki finansowe na ZF Kromołowianie, na statutową działalność TSK, dostarczone zostały z tartaku oheblowane deski na wykonanie siedzisk na piaskownicy na placu zabaw o czym już wspominałem w artykule o dewastacji huśtawek, przetransportowano na teren szkoły wspomniane w niniejszym artykule profile. Za wsparcie finansowe i rzeczowe wszystkim bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu mieszkańców naszej dzielnicy. Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą dofinansowania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wymiany pieców węglowych i gazowych, instalacji CO, okien, pomp ciepła, termomodernizacji ścian, stropodachów, solarów (informacja na portalu). A kolejne informacje z „naszego podwórka” przedstawię tradycyjnie w miesiącu czerwcu…
 

 

Kradzież i dewastacja na placu zabaw

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 13 maja 2012 11:10

Po ubiegłorocznym remoncie zużytych elementów na placu zabaw dzieci z wraz z Rodzicami mieli do dyspozycji wszystkie zabawki, cały plac zabaw… W tym roku Samorząd pozyskał jeszcze od prywatnego sponsora deski na wymianę siedziska na piaskownicy, które pracownicy szkoły mieli zamontować, co było by już kompleksowym zamknięciem małej „wymiany” na danym obiekcie. W zaistniałej sytuacji deski są złożone w pomieszczeniach gospodarczych szkoły.

Niestety szczęście dzieciaków nie trwało zbyt długo po odchodzącej zimie. Zostało w miesiącu kwietniu ponownie „odebrane” przez ZŁODZIEJA – DEWASTATORA (cisną się na usta niecenzuralne słowa…, ale muszę się powstrzymać…), dla którego widocznie nawet małe, sympatyczne, uśmiechnięte, bezbronne przedszkolaki nie znaczą NIC… ZŁODZIEJU – JESTEŚ … (tutaj wykropkuję).

Wiedz jedno, że dzieci szybko rosną i za kilka lat mam nadzieję, że te same dzieciaki z nawiązką zadośćuczynią za Twoją „szlachetną postawę” w taki czy inny sposób. Możesz być tego pewny… jak również tego, że kradzież została zgłoszona na Policję i Straż Miejską i wraz z mieszkańcami Kromołowa będziemy Cię poszukiwać…

Przykre jest to, że ten incydent nie jest odosobniony i coraz częściej na terenie dzielnicy dochodzi do wandalizmu a również pobić… W związku z tym Samorząd Mieszkańców, Dyrektor Szkoły, Prezes LKS Źródło oraz Radny Pan Jan Sygiet postanowili pozyskać od prywatnych sponsorów środki finansowe na zakup i zamontowanie w newralgicznych punktach monitoringu, co według nas przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, zapobiegnie podobnym wybrykom oraz ułatwi służbą mundurowym odszukanie sprawców wykroczeń oraz wyeliminuje spożywanie alkoholu w miejscach, gdzie nie należy tego robić…

Proszę mieszkańców o zapoznanie się z komunikatem Straży Miejskiej i pomoc w wykryciu „PSEUDO BOHATERA”…


KOMUNIKAT!

 

Straż Miejska na prośbę dzieci z dzielnicy Kromołów  serdecznie prosi wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o skradzionych huśtawkach i innych elementach skradzionych z placu zabaw w Kromołowie.
W załączeniu zamieszczamy zdjęcia skradzionych huśtawek  i ich elementów.
W przypadku ich rozpoznania prosimy o powiadomienie Straży Miejskiej pod numerem telefonu 986 lub Policji 997.

 

   

Lider pokonany, Źródło nie do zatrzymania!

Wpisany przez Paweł Kwapisz poniedziałek, 14 maja 2012 17:39

W niedzielę (13 maja) LKS Źródło Kromołów wygrało na wyjeździe z LKS Orłem Dąbie 0:2 (0:2). Bramki dla Źródła zdobyli Dawid Janoska i Konrad Szafran. Wygrana z liderem rozgrywek sprawiła, że "Rycerze Wiosny" awansowali na czwarte miejsce w tabeli. Do odrobienia został tylko jeden punkt!

ŹRÓDŁO KROMOŁÓW:
Jordan Pazia - Andrzej Jadczyk, Damian Kot (c), Damian Krawczyk, Przemysław Orman - Krzysztof Laber (75. Jarosław Rasztabiga) - Artur Oczko (w 59. minucie ukarany drugą żółtą kartką), Łukasz Zamora - Dawid Janoska (70. Marcin Karasek), Konrad Szafran (85. Jacek Zgryźniak), Błażej Janoska (60. Szymon Mogielski)
Rezerwa: Emil Makieła
Trener: Andrzej Lenartowicz 

   

Planowane środki finansowe – dopłaty w związku z ograniczeniem emisji spalin

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 13 maja 2012 11:04

Rada Miasta Zawiercia opracowuje kontynuację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2013. Proszę o zapoznanie się Państwa z propozycjami i ewentualne dopasowanie oferty do Państwa potrzeb. Jeżeli nasuną się mieszkańcom jakieś uwagi, proszę o komentarz na stronie www.kromolow.pl

Myślę, że są to duże środki finansowe refundowane przez Urząd Miasta oraz wybór z dużej ilości wariantów. Osobnym programem jest objęty proces utylizacji eternitu, dlatego nie ma go w poniższej tabeli. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany przez Komisję działającą przy Radzie Miasta i otrzymam materiały od Pana Jana Sygieta, poinformuję Państwa oraz zamieszczę już przygotowane wnioski, które będzie można złożyć w Urzędzie Miasta.

strona 1
strona 2

   

Młodzież Gimnazjum dla rzeki Warty

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 13 maja 2012 10:58

W dniu 20.04.2012 r. w związku z wnioskiem Pani Apolonii Burzyńskiej – Towarzystwo Sympatyków Kromołowa złożonym na spotkaniu mieszkańców z Panem Prezydentem Miasta, a dotyczącym nieporządku i śmieci wzdłuż koryta rzeki Warty Samorząd Mieszkańców wystosował pismo do UM w Zawierciu o zlecanie oraz powiadamianie przez Urząd zarządcy rzeki o czyszczeniu koryta minimum dwa razy w roku oraz zwrócił się z prośbą o utrzymanie porządku wzdłuż rzeki, co zostało zaakceptowane przez zawierciański magistrat.

Dodatkowo Samorząd wyszedł z inicjatywą i propozycją zorganizowania sprzątania teren wzdłuż rzeki w ramach „Dni Ziemi” przez młodzież Gimnazjum nr 6, na co Dyrektor Szkoły Pan Andrzej Wilk pozytywnie odpowiedział, gdyż według niego ale myślę, że wielu z nas taka edukacja ma dobra efekty w przyszłości… Ja również pamiętam dobrze czasy i prace kiedy wraz z liczną grupą kolegów i koleżanek sprzątaliśmy basen, który przez dwa lata funkcjonował, a który w tamtych czasach – latach 90-tych ubiegłego wieku – wyglądał fatalnie. Taka praca społeczna przy pomocy Rodziców oraz Kromołowskich przedsiębiorców nauczyła nas (może nie wszystkich…) szacunku do tego miejsca i nie zaśmiecania go powtórnie, co jednak następnemu pokoleniu – brak zainteresowania obiektem przez Urzędu Miasta – nie sprawiło żadnego kłopotu i dzisiaj basen pomału zostaje zasypywany a teren plantowany.  Z analogiczną sytuacją mieliśmy „do czynienia” wraz z kolegami jak graliśmy w LKS Źródło. Ciężkie czasy jakie przeżywał klub sprawiły, że sami kosiliśmy i dbaliśmy o boisko i nikomu nie przyszło do głowy, jak dzieje się dzisiaj, żeby na murawie trzaskać butelki z piwa…

Miejmy nadzieję, że i ten teren w niedługim czasie zmieni swoje oblicze za sprawą inicjatywy z jaką wyszło TSK kilka lat temu i która doczekała się swojego projektu. Najwyższy czas na realizację o którą myślę usilnie będą zabiegać nasi Radni.

Wracając do zorganizowanej akcji, która odbyła się również przy zaangażowaniu Urzędu Miasta – Wydziału Ochrony Środowiska, który zorganizował kontener na śmieci we współpracy z ZGK, dostarczył rękawiczki oraz worki, chciałem serdecznie podziękować nauczycielom oraz młodzieży Gimnazjum nr 6 za pracę jaką włożyli w sprzątanie terenu przy rzece Warcie, która pozwoliła na zebranie całego kontenera śmieci, co potwierdzają poniższe zdjęcia.

 

   

Koncertowy mecz Źródła

Wpisany przez Paweł Kwapisz poniedziałek, 07 maja 2012 16:39

W sobotę (5 maja) LKS Źródło Kromołów pewnie pokonało KS Górę Siewierską 6:1 (3:0). Bramki dla Źródła zdobyli: Grzegorz Kobuszewski, Artur Oczko, Konrad Szafran, Piotr Kaleta (gol samobójczy), Szymon Mogielski oraz Damian Kot. Dla gości honorowe trafienie padło po rzucie karnym egzekwowanym przez Leszka Płoszańskiego. Dzięki tej wygranej, kromołowianie awansowali na piątą pozycję w ligowej hierarchii. Strata do miejsca premiowanego awansem wynosi tylko jeden punkt!

ŹRÓDŁO KROMOŁÓW: Jordan Pazia (80. Emil Makieła) - Andrzej Jadczyk, Damian Kot (c), Damian Krawczyk, Marcin Karasek - Łukasz Zamora - Artur Oczko, Grzegorz Kobuszewski - Dawid Janoska (65. Damian Latko), Konrad Szafran (80. Mateusz Sokołowski), Błażej Janoska (55. Szymon Mogielski)
Trener: Andrzej Lenartowicz
 

   

Twierdza Kromołów

Wpisany przez Paweł Kwapisz poniedziałek, 30 kwietnia 2012 10:33

W niedzielę (29 kwietnia) LKS Źródło Kromołów pokonało Zagłębie 1906 Sosnowiec 5:3 (2:2). Bramki dla Źródła zdobyli: Artur Oczko (3), Dawid Janoska oraz Błażej Janoska. Dla gości strzelili: Sławomir Pietrzak, Łukasz Gustowski i Krzysztof Machnik. Tym samym "Twierdza Kromołów" jest niezdobyta od dziesięciu pojedynków ligowych, a dokładnie od 28 maja 2011 roku.

ŹRÓDŁO KROMOŁÓW: Jordan Pazia - Krzysztof Laber (18. Bartłomiej Wacławik), Damian Kot (c), Damian Krawczyk, Marcin Karasek - Łukasz Zamora - Artur Oczko, Grzegorz Kobuszewski - Szymon Mogielski (46. Błażej Janoska), Konrad Szafran (72. Jarosław Rasztabiga), Dawid Janoska
Rezerwa: Emil Makieła
Trener: Andrzej Lenartowicz 

   

Strona 102 z 110

<< pierwsza < poprzednia 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 następna > ostatnia >>
joomla template