Reklama
Strona główna

Kromołów

Z prac Rady Miejskiej w Zawierciu - wrzesień-październik 2015'

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 25 listopada 2015 20:43

Podczas sesji wrześniowej i październikowej przewinęło się wiele tematów związanych z pracami nad nowym budżetem, dalszym funkcjonowaniem jednostek miejskich. Powrócił temat budowy kopalni. Wybrano ławników sądu rejonowego i okręgowego. Budżet tegoroczny będzie głównie obciążony inwestycją, jaką będzie budowa nowej drogi do strefy ekonomicznej. Jeżeli nie będzie budowana galeria handlowa, jak było w założeniach, inwestor nie wybuduje planowanego zjazdu i infrastruktury drogowej na ul. Wojska Polskiego. Wszystkie te koszty będzie musiało pokryć miasto, jeżeli nie będzie dofinansowania z funduszy wojewódzkich, budżetu Państwa. Dość poważnym tematem jest dalsze funkcjonowanie Zakładu Komunikacji Miejskiej. W jakie formie prawnej ma dalej zakład funkcjonować, aby jak najmniej obciążał budżet miasta. Urząd Miasta zlecił opracowanie raportu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach. Czy będzie się to wiązało z podniesieniem cen biletów? Ze zmianami kursowania poszczególnych linii? Zmianami rozkładów jazdy? Zapewne wyjaśnią to najbliższe miesiące. Podobnie jak sprawy związane z naszą dzielnicą. Istotną, przegłosowaną jednogłośnie ustawą, był wniesiona przez PO i Koalicjantów ustawa w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zawiercie. Dotacja został określona na 400zł. Poprzednia była w wysokości 200zł. Jest to kolejna ustawa „prorodzinna”, po uchwalonej ustawie znoszącej opłatę za pozostawanie dziecka w przedszkolu po wyżej pięciu godzin. Wielu rodziców pyta, od kiedy zacznie obowiązywać nowa ustawa. Informuję, że ta ustawa będzie obowiązywać od 1.01.2016r. Podczas sesji październikowej została również przegłosowane jednogłośnie uchwała intencyjna w sprawie sprzeciwu planowanej budowy kopalni cynku i ołowiu. Od ponad trzydziestu lat stanowisko miasta Zawiercie jest negatywne w związku ze szkodami jaki może wyrządzić taka kopalnia w gospodarce wodnej, środowisku, i jakie mogą być skutki jej działania. Najlepiej obrazuje to przypadek kopalni i zakładu ZGH „Bolesław” i okolicznych miejscowości. Dodatkowo podstawową kwestią jest czynnik ekonomiczny. Czy okres płacenia podatków przez kopalnię w okresie jej działanie, zbilansuje koszty jakie poniesie miasto i mieszkańcy, w związku z wzrostem cen np. za wodę i kanalizację, rewitalizację terenów pokopalnianych, szkód górniczych. Nadmienić trzeba, że górnictwo walczy o obniżenie podatków, w tym opłaty eksploatacyjnej i koncesyjnej, za korzystanie ze środowiska. Kopalnie dążą do „wyeliminowania” funduszu likwidacyjnego kopalń. W związku z tym, wpływy do budżetu gmin będą zdecydowanie mniejsze, za to gmina poniesie koszty usuwania szkód po likwidacji kopalń. Już dzisiaj kopalnie zwolnione są z opłat za korzystanie ze środowiska – za składowanie szlamów poflotacyjnych i zrzucanie wód pokopalnianych. Przeliczmy bilans - ile zyskamy, a ile stracimy? Odróżnijmy kopalnię węgla kamiennego, od kopalni Zb i Pb.

Złożone interpelacje i wnioski dotyczyły:

- Budowy ostatniego odcinka chodnika na ul. Łośnickiej, od ul. Kolorowej do ul. St. Wyspiańskiego – wniosek złożony i podpisany przez Samorząd Mieszkańców Dzielnicy Kromołów, Sołectwo Łośnice, Zespół Szkół Gim. nr 6 i SP nr 13, LKS Źródło i radnych z naszej dzielnicy.

- Oświetlenia na ulicy Targowej – od strony ul. Żelaznej

- Uregulowania własności gruntu ze Skarbem Państwa – założenie księgi wieczystej drogi gminnej – ul. Nad Wartą, w nawiązaniu do projektu ulicy. Wspólne dwutorowe działania z Samorządem Mieszkańców

- Poprawę skrzyżowania na DK78 „na światłach” – przy kapliczce, dobudowanie chodnika na ul. Jurajskiej, wycięcie drzew na ul. Jurajskiej – wylatując z Kromołowem w kierunku Żerkowic (za łukiem drogi) – wniosek skierowany do GDDKiA o/Z-cie

- Rozbudowy placu zabaw – zamontowania dodatkowych urządzeń. Jeżeli zostanie uregulowana kwestia gwarancji na nawierzchnię bitumiczną (jest na 60 miesięcy), pomiędzy wykonawcą a UM w Zawierciu, wtedy będzie można wstawić nowe urządzenia. Na chwilę obecną, montaż nowych elementów, spowoduje wygaśnięcie gwarancji.

- Doświetlenia placu zabaw – od strony rozlewiska, zgodnie z sugestią Dyrektora Szkoły – pana Andrzeja Wilka

- Wymiany wodociągów na 4 ulicach: Filaretów, Łośnickiej, Modrzewskiego, gen. Hallera

- Pielęgnacji drzew przy odkrytym źródle – przy ul. Filaretów

- Ponowienie wniosku o wstawienia znaku STOP – na skrzyżowaniu ulic: Łośnickiej i Filaretów (jadąc od strony Rynku)

 

Ulica Darniowa po przebudowie

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 25 listopada 2015 19:39

W miesiącu listopadzie zakończyły się prace przebudowy ul. Darniowej, które zostały wykonane praktycznie przed terminem. Już pierwszego listopada mieszkańcy mogli jeździć i chodzić po nowej nawierzchni z kostki brukowej. Wszystkie prace obejmowały wymianę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji burzowej oraz wykonanie nowej nawierzchni. Jednocześnie przy tej okazji, dzięki UM w Zawierciu poprawiono i wyrównano małą uliczkę łączącą ul. Darniową i ul. Żelazną. Dzięki tej uliczce mieszkańcy mogli w miarę normalnie funkcjonować w czasie trwania inwestycji. Ale podczas tych kilku miesięcy łącznik między ulicami został rozjeżdżony i stał się jednym wielkim pasem błota. Oczywiście ten okres dla wszystkich mieszkańców był sporym utrudnieniem, odnośnie poruszania się i przejeżdżania samochodami. Niemniej jednak końcowy efekt chyba wszystkim mieszkańcom zrekompensował utrudnienia. Jeżeli zobaczymy zdjęcia i wrócimy do dawnego wyglądu ulicy, to teraz po pracach jakie wykonali również sami mieszkańcy, droga i pobocza całkowicie zmieniły krajobraz Darniowej. Jak już wcześniej informowałem ulica będzie oznaczona jako „Strefa mieszkaniowa” i pierwszeństwo poruszania się na niej będą mieli piesi. W najbliższych dniach zostaną wstawione odpowiednie znaki drogowe, co ureguluje organizację ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Prawdziwym testem i zarazem odpowiedzią dla mieszkańców, czy droga spełnia ich oczekiwania, będzie nadchodząca zima i okres wiosennych roztopów. 

 

   

Rajd od źródeł Warty

Poprawiony: piątek, 27 listopada 2015 08:15 Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 25 listopada 2015 16:49

Każdego roku PTTK Koło Turystyczne „TRAMP” przy CMC Poland organizuje rajd kończący sezon pieszych wędrówek po polskich górach, wyżynach. Zawsze ten ostatni rajd ma swoje miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w otulinie Parku Krajobrazowego „Szlaku Orlich Gniazd”. Ubiegłoroczny rajd miał metę na Krępie w Ogrodzieńcu. Startował z Zawiercia z Centrum miasta, spod fontanny na Placu Jana Pawła II. Tegoroczny marsz uczestnicy rozpoczęli przy źródłach rzeki Warty, a zakończyli w OW „Morsko” przy zamku Bąkowiec. W rajdzie brali udział nie tylko zrzeszeni w „Trampie” miłośnicy pieszych wędrówek, ale wszystkie osoby, które miały ochotę, w słoneczną sobotę czynnie spędzić czas wolny, podziwiając Jurę, jej zmieniające się kolory. Po odliczeniu się całej grupy, rajd ruszył ul. Żelazną, zielonym szlakiem w kierunku  Okrąglika. Po drodze, przy wiacie wybudowanej przy szlaku, spoczęliśmy na śniadanie i krótki odpoczynek. Po pokonaniu dwóch wzniesień dotarliśmy do Okiennika, a następnie ruszyliśmy w kierunku Piaseczna. Po minięciu wioski, skręciliśmy w bukowy las, którym dotarliśmy do kolejnego wzniesienia, na którym wybudowano zamek Bąkowiec. Na tym wzniesieniu rajd zakończył wędrówkę. Tu była tegoroczna meta. Widok kolorowych lasów, Apteki, Góry Zborów, zapach prażonek wynagrodził trud maszerowania. A maszerowali w rajdzie uczestnicy mający nie wiele ponad rok życia, jak mała Julka, młodzież przedszkolna, szkolna, dwudziestolatki, trzydziestolatki, itd. i itd… Na kolejny rajd rozpoczynający sezon, Koło „TRAMP” zaprasza już na wiosnę.

 

   

OSP Kromołów w akcji

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 20 listopada 2015 06:45

Podobnie jak to miało miejce w październiku OSP w Kromołowie oczyściła odkryte źródło rzeki Warty. Nasi strażacy najpierw obejrzeli w sobotnie popołudnie mecz, jak liczna grupa kibiców zgromadzonych na obiektach przy ul. Browar. Drużyna LKS Źródło zwycięsko wyszła z potyczki z Promieniem Strzemieszyce Małe DG. Po meczu Prezes OSP pan A.Domagała z druhami i druhnami przy pomocy pompy wypłukał dwa mniejsze zbiorniki przy źródle i betonowe rozlewisko. Bardzo dziękuję OSP Kromołów za wykonanie tych prac i że zawsze są otwarci i żeczliwie podchodzą do pomocy w różnych sytuacjach. Chciałbym przy tej okazji podziękować również w imieniu Prezesa LKS Źródło pana Kazimierza Miśty, za pomocy przy utrzymaniu boisk w czasie suchego tegorocznego lata i jesieni. Kiedy OSP potwierdziło nam przyjazd i gotowość do działania wraz z panem Adamem, rano pootwieraliśmy spusty wody. I kiedy woda już praktycznie spłynęła, ku naszemu zdziwieniu w rozlewisku zaczęły pokazywać się ryby. Naliczyliśmy 10 karasi (japończyków), jak to określili przechodzący mieszkańcy. Jedna  z ryb „popłynęła” do rzeki i może dotarła już do stawu na Wartach. Pozostałe wyłapaliśmy i zostały wpuszczone do pierwszego zbiornika przy źródle. Klub sportowy również aktywnie włącza się w prace na terenach zanim wszystkie kwestie zostaną uregulowane formalnie i zostaną podpisane stosowne umowy. Na chwilę obecną zostały dokonane wszystkie odbiory budowalne terenów, budynku.  Klub umeblował już pomieszczenia, na tyle na ile było go stać na ten moment. 

   

Święto Wszystkich Świętych

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 18 listopada 2015 21:49

W miesiącu listopadzie, w naszym kalendarzu są dwa święta, które mają Polską tradycję, historię i są obchodzone uroczyście. Jednym z nich jest Państwowe Święto - Dzień Niepodległości, a drugim religijne Święto Wszystkich Świętych, zwane również Świętem Zmarłych. Tegoroczną relację z obchodów Dnia Niepodległości już państwu przedstawiłem. Natomiast kilka dni wcześniej, jak każdego roku, w dniu 1 listopada spotkaliśmy się na cmentarzach. Odwiedzając w Święto Wszystkich Świętych, w Dniu Zadusznym groby bliskich, przyjaciół, kolegów nie zapomnieliśmy o grobach, pomnikach, tablicach poświęconych polskim bohaterom żołnierzom, mieszkańcom tragicznie poległym. W imieniu społeczności Kromołowa zapalone zostały znicze i złożone zostały kwiaty. Odwiedzone zostały groby na Cmentarzu Parafialnym: zbiorowa mogiła żołnierzy i cywilów z okresu II Wojny Światowej (tzw. Grób Nieznanego Żołnierza), Kwatera Wojenna z 1914r. z pomnikiem ś.p. chorążego Bronisława Kropaczka, Grób Rodziny Zachertów, mogiła Burmistrza Kromołowa ś.p. Antoniego Bilnickiego oraz mogiła kierownika szkoły ś.p. Antoniego Sularza, zamordowanego w Katyniu w 1942r. Nie zapomnieliśmy o wieczystych kwaterach żołnierzy z I Wojny Wszechświatowej na Cmentarzu Wojskowym. Zapłonęły również znicze na Rynku w Kromołowie, gdzie upamiętniono synów kromołowskiej ziemi poległych w czasie II Wojny Światowej. Z ramienia UM w Zawierciu, wszystkie obiekty zostały posprzątane, za co bardzo dziękujemy. Mimo, że każdego dnia przybywało zlatujących z drzew liści.

Na koniec chciałbym się z Państwem podzielić prywatną refleksją. Jedno i drugie święto ma wspólny rzeczownik: śmierć. Jedno życie oddane za Ojczyznę, drugie życie kończące ziemskie pielgrzymowanie. W obliczu ostatnich wydarzeń w Paryżu, rzeczownik ten nabrał ponownego mocnego wydźwięku. Czy śmierć, jak powiadają, jest jedyną sprawiedliwością? Czy w stolicy Francji, śmierć przyszła wbrew swojej woli? Przyszła w imię czego? Za kogo? Dla kogo? Zabrała niewinnych ludzi, którzy pili kawę, słuchali muzyki, śmiali się, cieszyli się ciepłym wieczorem, który miał być jednym z ostatnich tego roku. Dla nich był ostatnim w ich życiu… A nie całe trzy miesiące temu przez kilka dni, codziennie wraz z moją żoną, moimi córkami, kuzynostwem, bliskimi przechodziliśmy przez Plac Republiki. Dzieci biegały wokoło pomnika. Schodziliśmy do metra. Piliśmy kawę przy kanale. Siedzieliśmy na placach zabaw, na przeciwko ulicznych kafejek. Mijaliśmy w oddali klub Le Bataclan. Spaliśmy spokojnie kilka kroków od Placu Republiki – symbolu wolności, równości i braterstwa…

 

   

Grób Burmistrza Kromołowa z nowym obramowaniem

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 13 listopada 2015 15:47

Kilka dni po święcie Wszystkich Świętych, Dniu Zadusznym wokół mogiły Burmistrza Kromołowa, śp. Antoniego Bilnickiego zostało zamontowane  nowe obramowanie. Nowa otoczka rodzinnego grobu. Pragnę w tym miejscu bardzo podziękować Państwu Elizie i Dariuszowi Kajdan, którzy są fundatorami i wykonawcami okalającego grób ogrodzenia. Zwieńczyło to wcześniejsze prace przy odrestaurowaniu mogiły (betonowego cokołu), które wykonał UM w Zawierciu. Jak zapewne mieszkańcy pamiętają stara otoczka grobu, była zrobiona z betonowych słupków, które miały elementy kul i poziomych poprzeczek. Dzisiejsza jest metalowa, ocynkowana i pomalowana proszkowo. Na naszym parafialnym cmentarzu mamy kilka zabytkowych mogił, historycznych grobów. Pamiętajmy o nich i starajmy się zachować je dla potomnych, dla przyszłych pokoleń Kromołowian. 

 

   

"Spotkanie listopadowe" - wieczór poetycko-muzyczny

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 11 listopada 2015 22:34

Tegoroczny wieczór listopadowy, który stał się już tradycją w naszej miejscowości, rozpoczął obchody Narodowego Święta Niepodległości w mieście Zawierciu, w szczególnym roku obchodów 100-lecia nadania praw miejskich. Przygotowanie spotkania spoczęło na naszym RZF „Kromołowianie” i zespole Folky-Band, którzy rozpoczęli poetycko-muzyczny wieczór, recytując wiersze i śpiewając patriotyczne pieśni. Podczas wieczoru mogliśmy usłyszeć: „Rotę”, „Pierwszą Brygadę”, „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani pod okienko”. Pani Maria Syncerz na początku powitała wszystkich przybyłych gości, wśród których byli: p. Anna Nemś – poseł na Sejm RP, p. Małgorzata Machura – radna Rady Powiatowej, p. Mirosław Mazur – radny Sejmiku Wojewódzkiego, p. Marek Borowik – zastępca Prezydenta Miasta Zawiercie, p. Andrzej Danecki – radny Rady Powiatowej, p. Ryszard Mach – radny Rady Powiatowej. Zaproszenie przyjęły również okoliczne KGW, między innymi, z Bzowa (dwa zespoły), Karlina, Łośnic, Marciszowa, Skarżyc – Szlachta Skarżycka. Naszą dzielnicę reprezentowali przedstawiciele Samorządu Mieszkańców, OSP Kromołów, TSK, RZF „Kromołowianie” oraz coraz licznej zebrani tego wieczoru w Pałacyku nad Wartą mieszkańcy Kromołowa. Potomkowie tych, którzy w każdym zrywie narodowościowym, w każdym powstaniu, walczyli o wolną Polskę, wolny Kromołów, wolną dzisiejszą ziemię zawierciańską i miasto Zawiercie. Nawiązując do dalszych obchodów poświęconych Dniu Niepodległości w mieście Zawierciu, po raz pierwszy zostały zorganizowane wspólnie uroczystości w dniu 11 listopada przez Prezydenta Miasta Zawiercia, Radę Miejską i Niezależny Samorządowy Związek Zawody „Solidarność” Ziemi Zawierciańskiej. Do tej pory uroczystości „państwowe” rozpoczynały się w bazylice pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, a następnie przenosiły się pod Pomnik Niepodległości na Cmentarzu Parafialnym. Natomiast NSZZ „Solidarność” jak co roku, od ponad 30 lat rozpoczynał tradycyjnie uroczystości Mszą Św. za Ojczyznę, którą zapoczątkował ks. Zygmunt Sroka, a następnie udawali się pod Pomnik Niepodległości. Dwie mijające się uroczystości. Dzięki staraniom Prezydenta Miasta – p. Witolda Grima doszło do wspólnego stanowiska z NSZZ „Solidarność” i tegoroczną rocznicę odzyskania niepodległości zorganizowano wspólnie. Msza Św. za Ojczyznę odbyła się w kościele p.w. NMP – Królowej Polski, a następnie poczty sztandarowe, mieszkańcy przeszli pod pomniki na cmentarzu parafialnym. Wiązankę pod Pomnikiem Niepodległości złożył w imieniu mieszkańców naszej dzielnicy, Przewodniczący Samorządu Mieszkańców – p. Włodzimierz Czech. W tym dniu narodziła się nowa tradycja. 

   

Strona 1 z 43

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template