Strona główna

Kromołów

Docieplenie domów jednorodzinnych

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 09 października 2015 10:19

Narodowy Fundusz przeznacza 400 mln zł na kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych. Właściciele będą mogli otrzymać nawet 40 proc. dotacji za poprawę efektywności energetycznej. Nowy program Ryś przyczyni się do oszczędności i lepszego użytkowania energii oraz do poprawy jakości powietrza.

Program Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych, ma na celu ograniczenie strat energii, potrzebnej do ogrzewania domów i tym samym ograniczenie szkodliwych emisji. Do polskich rodzin zostanie skierowana pomoc finansowa na przeprowadzenie inwestycji  w domach jednorodzinnych. Narodowy Fundusz przeprowadzi szeroką edukację wśród mieszkańców i pracowników gmin, by uświadomić im korzyści płynące z termomodernizacji. Celem programu Ryś jest także rozwój krajowego rynku urządzeń i usług, związanych z efektywnością energetyczną.

Domy jednorodzinne stanowią prawie połowę wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce, jednak do tej pory ich termomodernizacja nie była w znaczący sposób wspierana. Chcemy, by program Ryś stał się pod tym względem przełomem i przekonał Polaków do korzyści, płynących z oszczędzania energii i ograniczenia spalania złej jakości paliw – mówi Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warunki dofinansowania

Dofinansowanie obejmie prace dociepleniowe, ale też modernizację instalacji wewnętrznych oraz wymianę źródeł ciepła. Będzie można uzyskać finansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym dla każdego przedsięwzięcia określono maksymalne, jednostkowe koszty kwalifikowane – czyli ile pieniędzy Narodowy Fundusz może na dane działanie wypłacić.

Z programu Ryś wsparcie będzie udzielane w formie kredytów bądź pożyczek z dotacją, poprzez banki i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zwrotna forma tej  pomocy daje możliwość ponownego wykorzystania środków i dotarcia do większej liczby osób w dłuższej perspektywie czasu – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Inwestor może indywidualnie zdecydować o zakresie prac modernizacyjnych. Połączenie najważniejszych działań termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją.

Najwyższa możliwa dotacja wyniesie 40 proc. przy kompleksowych inwestycjach, obejmujących ocieplenie ścian i dachu. W przypadku termoizolacji tylko niektórych elementów, a także zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy odnawialnych źródeł energii, właściciel budynku dostanie 20 proc. dotacji.

Dotacja pokryje w całości koszty niezbędnej dokumentacji projektowej a także koszty oceny energetycznej budynku przed realizacją inwestycji i potwierdzenie efektów realizacji przedsięwzięcia. Ocena energetyczna nie będzie wymagała skomplikowanego audytu.

Termoizolacja pojedynczych elementów budynków (okien, podłóg) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu bądź pożyczki. Alternatywnie beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia wymiany źródeł ciepła, np. Prosument, Kawka.

Po pierwsze – edukacja

Jeszcze w tym roku planowana jest szeroka akcja edukacyjna, na którą Narodowy Fundusz przeznacza 2,5 mln zł. W październiku 2015 roku  zostanie ogłoszony konkurs na programy aktywnej edukacji, by w ten sposób bezpośrednio dotrzeć do jak najszerszego grona właścicieli domów jednorodzinnych.

Program jest skierowany do osób, posiadających prawo własności domu jednorodzinnego. Do katalogu beneficjentów włączono także jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, dysponujące takimi budynkami.

Wsparcie dotyczy realizacji przedsięwzięć w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, a więc takich, w których co najmniej połowa powierzchni całkowitej wykorzystywana jest do celów mieszkaniowych. W przypadku budynków, w których na mniej niż połowie powierzchni jest realizowana działalność gospodarcza (w tym wynajem), dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis.

Nabór wniosków !!!

Nabór wniosków do programu Ryś prowadzony będzie w trybie ciągłym. Przewiduje się, że mieszkańcy będą mogli rozpocząć składanie wniosków w I kwartale 2016 roku.

Narodowy Fundusz ma duże doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów termomodernizacji budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Do stworzenia programu Ryś zachęciły nas sukcesy naszej dotychczasowej oferty skierowanej do polskich rodzin: Programu Prosument i programu kolektorów słonecznych – dodaje Małgorzata Skucha.

Budżet programu wynosi 400 mln zł, z czego 120 mln zł w formie bezzwrotnej i 280 mln zł w formie zwrotnej. Program będzie realizowany w latach 2015-2023, z możliwością zawierania umów do końca 2020 roku.

Prace nad programem Ryś są wspierane przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Energii. Realizacja programu ułatwi wypełnianie zobowiązań Polski określonych w Dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej i Dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy CAFE.

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ –termomodernizacja budynków jednorodzinnych – prezentacja w formacie PDF.

 

Wczoraj - Dzisiaj

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 30 września 2015 19:57

Od zakończenia prac na terenach rekreacyjnych, od zdemontowania ogrodzenia, mija kolejny tydzień. Wiele pojawia się pytań dotyczących oddanej inwestycji. Odpowiedzi na zadawane pytania mogło by być wiele. Próbą odpowiedzi mogą być zdjęcia. Bez komentarza. Bez narracji. Bez przemyśleń. Obrazy. Państwu zostawiam ocenę i interpretację.

Korzystając z okazji, jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, społecznikom z naszej dzielnicy, którzy działają w Kromołowskich stowarzyszeniach. Wszystkim rodzimym przedsiębiorcom i nie tylko, przychylnym naszej miejscowości. Wszystkim samorządowcom, włodarzom miasta, województwa. Wszystkim urzędnikom szczebla miejskiego, regionalnego. Podziękować za to, jak Kromołów zmienił się w ostatnich latach.

Na koniec przytoczę tylko stwierdzenie, jednego z rodziców, który przywiózł młodzież z Dąbrowy Górniczej na mecz trampkarzy na naszym boisku: „…fajnie tu mają…” Szanujmy to co mamy! Zobaczymy co przyniesie przyszłość.

P.S. Dziękuję panu Aleksandrowi Bąbie za udostępnienie zdjęć.

 

   

Wspólne przeżywanie piękna

Wpisany przez Wanda Drożdżowska niedziela, 20 września 2015 16:56

Po letniej przerwie Zarząd Towarzystwa Sympatyków Kromołowa rozpoczął działanie nie jak dotychczas tradycyjnym spotkaniem przy ognisku lecz zorganizowaniem wycieczki krajoznawczej. Program obejmował:

  • Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim,
  • Kościół w Starochęcinach,
  • Skansen Wsi Kieleckiej w Tokarni,
  • Ruiny Zamku Rycerskiego w Sobkowie nad rz. Nidą.

A oto relacja jednej uczestniczek wycieczki:

Wśród niezmordowanych fanów Towarzystwa Sympatyków Kromołowa istnieje wciąż potrzeba spotykania się. Potrzeba rozmów, poznawania, odkrywania czegoś nowego wspólnie. Razem, by móc to co piękne (a czasem niekoniecznie piękne) podziwiać, zachwycać się lub ze sceptycyzmem pokręcić nosem.

Z żalem przyznaję, że spotkania nasze nie są tak częste, jak wszyscy chcielibyśmy, ale Czas nie stoi w miejscu, a w swoim biegu muśnięciem skrzydeł barwi metryki sepią. Ja osobiście mam mu za złe to, że chciałabym jeszcze tyle opowiedzieć, zobaczyć, napisać, przeczytać, przedyskutować, obrażać się i kochać! A on spiesząc się potrąca mnie. To boli, tak, ale rozcieram siniaki i choć mam zadyszkę biegnę do przodu.

Tak było 4 września tego roku. Spotkaliśmy się pod Pałacykiem o siódmej rano i busikiem wyruszyli na spacer, na spotkanie z nauką, historią i folklorem ziemi kieleckiej. A może powinnam zmienić kolejność? Może to folklor, tradycja były pierwsze? One tworzyły historię, a wszystkie razem naukę? W każdym razie są nierozłączne. Są pamięcią, trwaniem i przyszłością.

Na naszej trasie pierwszym było Centrum Nauki Leonarda da Vinci, czyli świat włoskiego geniusza w Podzamczu koło Chęcin. Po raz pierwszy w Polsce, właśnie tu w Chęcinach, zaprezentowane zostały interaktywne modele jego maszyn oraz cyfrowe rekonstrukcje obrazów. Podziwialiśmy modele - eksponaty skonstruowane na podstawie wzorów i schematów Leonarda : Wehikuł czasu, Maszynę latającą, Robota - żołnierza, Mechanicznego lwa i wiele innych oraz dużą liczbę szkiców, rysunków, wyliczeń matematycznych sporządzanych podczas prac nad wynalazkami i malarskimi dziełami Mistrza. Multimedialne stanowiska przy każdym z eksponatów, które mogliśmy sami obsługiwać pozwalały na zapoznanie się z zasadą działania danego eksponatu. Cyfrowe rekonstrukcje obrazów : Damy z łasiczką, Mony Lizy i Ostatniej Wieczerzy oprócz satysfakcji z możliwości przyjrzenia się im z bliska sprawiły nam radość, gdy wirtualnie udało nam się w statyczne postacie tchnąć życie, wprawić w ruch nieruchomą dłoń, wywołać uśmiech na twarzy. Niesamowite przeżycie i doświadczenie dla zwiedzających w każdym przedziale wiekowym.

Trochę oszołomieni przeżyciami ze świata nauki przenieśliśmy się do małego kościółka w Starochęcinach, który przez prawie trzysta lat zapomniany uległ dewastacji, a w ostatnich kilkudziesięciu latach dzięki prywatnym sponsorom i dbałości kolejnych proboszczów odrestaurowany stał się łącznikiem minionych wieków z teraźniejszością. Wysoko pod sklepieniem kościółka unosił się duch modlących się tu naszych przodków. I tylko szkoda, żalił się proboszcz, że współcześni parafianie jakoś nie mogą dostrzec zalet i uroku cichego i skromnego kościółka. No cóż, cudze chwalicie, swego nie znacie…

Ze Starochęcin pojechaliśmy do niedalekiej Tokarni, gdzie na przestrzeni 40 km.kw. mieści się Muzeum Wsi Kieleckiej. Park Etnograficzny jest podzielony na 6 sektorów: Małomiasteczkowy, Wyżynny, Dworsko-Folwarczny, Świętokrzyski, Nadwiślański i Lessowy. W każdym z sektorów można podziwiać między innymi: chałupę z Szydłowa z 1705 r., barokowy kościół z Rogowa z 1763 r., spichlerz z Rogowa z 1684 r., dwór z Suchedniowa z początku IXI w. Wygląd zewnętrzny, jak i wnętrza wiernie oddają styl epoki. Oczywiście nie mogę wymienić wszystkich obiektów, bo jest ich ponad 60, a każdy piękny w swojej indywidualności. Wchodząc pod strzechę chałupy, czy przekraczając próg dworku czułam się intruzem, bo przecież nikt mnie nie zapraszał, a gospodarz przecież jest. Jest w obejściu albo w drugiej izbie. A pan aptekarz pali fajkę w swoim saloniku. Jakże mu więc przeszkadzać?

Przez kilka godzin byliśmy w innym świecie pośród zieleni, drewnianych, krytych strzechą chałup, pośród zagród i spichlerzy, starych młynów i wiatraków. Było pięknie, pogodnie i ciepło. Ale był we mnie jakiś niepokój?, myśl, której trudno było się przebić w natłoku wrażeń?…

Zmęczona poddawałam się kołysaniu wiozącego nas do domu samochodu i nagle zrozumiałam co mnie dręczyło. Smutek! Maleńki smuteczek z tęsknoty za tym co minęło. Zamknęłam oczy i moje myśli pobiegły do fotografii rodzinnego albumu. Oto mój pradziad z sumiastymi wąsami, w butach z cholewami stoi oparty o drewniany płot i prababka w kwiaciastej chustce na głowie, w kolorowej zapasce i koralowych koralach na szyi. To ich mi brakowało, ich chciałabym zobaczyć. Im chciałam przedstawić siebie: maleńkie oczko w łańcuszku życia.

Z pozdrowieniami
Wanda Drożdżowska

 

   

Zmiany w projekcie ul. Darniowej

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 16 września 2015 19:48

W związku z niewydaniem zgody, nie zatwierdzeniem przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu i KP Policji organizacji ruchu (chodnika) na ul. Darniowej, Wydział Inwestycji i Projektów UM w Zawierciu, musiał skorygować projekt przebudowywanej ulicy, aby nie zostały zatrzymane prace budowlane. Nie zatwierdzenie organizacji ruchu jest związane z kontrolą NIK-u w latach ubiegłych dróg lokalnych w Powiecie Zawierciańskim oraz całym woj. śląskim i wydanym zaleceniom. Przykład zaleceń pokontrolnych mamy na ul. Łośnickiej. Na odcinku od Rynku do skrzyżowania ulic: Łośnickiej i Filaretów zostały „obłożone” znakami słupy, które są w skrajni drogi. Podobne uzasadnienie przedstawiono odnośnie słupów w ciągu chodnika (drogi) na ulicy Darniowej. Zmiana projektu spowodowała, że ulica z szerokości 4 m, została przeprojektowana na ulicę o szerokości 5 m – bez chodnika. Ulica będzie ciągiem pieszo-jezdnym oznaczoną znakami: „Strefa zamieszkania” – takie informacje przekazał UM w Zawierciu. Poniżej przedstawiam Państwu, co „kryje się” pod powyższym stwierdzeniem i jakie przepisy ruchu drogowego będą obowiązywać. Zastanawiając się nad zmianą projektu, czy będzie to dobre rozwiązanie dla mieszkańców, można powiedzieć: „…że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło…”. Szersza droga (5m) ułatwi mijanie się samochodów i pieszych. Odśnieżanie w zimie nie zawęzi tak drogi, jak w przypadku odśnieżania drogi o szer. 4m, gdzie zasypany byłby też chodnik. Nie będzie „problemów” z odśnieżaniem chodnika na długości posesji. Gdy chodnik będzie zasypany, piesi będą poruszać się drogą. Na kilku drogach nowo wybudowanych w naszej dzielnicy, piesi poruszają się po drodze a chodnik zarasta trawą i chwastami... Na ulicy będzie ograniczenie prędkości do 20 km/h. Piesi będą mieli zawsze pierwszeństwo. „Strefa zamieszkania” może mieć również wpływ na dodatkowe ograniczenie w przyszłości poruszania się po ulicy pojazdów o dużym tonażu, np. traktorów z beczkami. Ale te kwestie pozostawiam ocenie mieszkańcom ulicy Darniowej, prosząc o zastanowienie się. Jeżeli zmiana jest przez mieszkańców oceniana, jako nie dobre rozwiązanie, zapraszam mieszkańców na godz. 16.30 do Pałacyku nad Wartą, w dniu 24.08.2015r.

Strefa zamieszkania  – strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku). Ponadto:

- Dziecko  w  wieku do 7 lat może korzystać z drogi również bez opieki dorosłych

- Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h

- Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Strefa zamieszkania, to także specjalny obszar nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale także z uwagi na to, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiącym zakupy w sieciach sklepów itp. Ma również zapewnić bawiącym się na tym obszarze dzieciom maksimum bezpieczeństwa. Strefy zamieszkania to swoisty azyl dla pieszych i obszar, w którym pieszy powinien czuć się bezpieczny. Normy prawne dopuszczają jednak możliwość wjazdu pojazdów mechanicznych, na specjalnych zasadach.

http://www.brd.org.pl/2,146,Strefa_zamieszkania__bezpieczna_strefa_dla_pieszych.htm

 

 

   

Z prac Rady Miejskiej w Zawierciu - sierpień 2015'

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 16 września 2015 18:09

Po miesiącu przerwy, po zakończeniu głównych uroczystości związanych ze 100-leciem nadania praw miejskich Miastu Zawiercie, pod koniec sierpnia odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Pomimo przerwy, w okres wakacji odbyło się kilka spotkań, które dotyczyły również naszej dzielnicy. W sierpniu spotkały się również komisje RM w Zawierciu. Przed sesją, która została przesunięta w dniu 26.08.2015r. na godz. 13.00, włodarze miasta wraz z radnymi, naczelnikami wydziałów, pielgrzymami z Dekanatu Zawierciańskiego uczestniczyli we Mszy Św. w intencji miasta, w kaplicy MB Częstochowskiej na Jasnej Górze, którą zainicjowali księżą z zawierciańskich parafii. Po powrocie, odbyła się sesja, na której przegłosowano jednogłośnie uchwałę przygotowaną przez Klub SLD, która dotyczyła opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie. Od dnia 1 stycznia 2016r. nie będzie obowiązywała opłata za dodatkowe godziny pozostawienia dziecka w placówce - uchwała nr XIII/73/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 sierpnia.2015r. Dotychczas była opłata w wysokości 1 zł za każdą dodatkową godzinę (powyżej 5 godziny pobytu dziecka w placówce). Myślę, że jest to dobra wiadomość dla wszystkich rodziców, dziadków i opiekunów. Nawiązując do odbytych spotkań i informacji przedstawionej w artykule „Prace prowadzone w dzielnicy”, dotyczącej klubu LKS Źródło (obiektów sportowych klubu), spotkaliśmy się w tej kwestii z włodarzami miasta. Podczas wizyty w UM w Zawierciu wraz z Prezesem LKS Źródło – panem Kazimierzem Miśtą, rozmawialiśmy z Prezydentem Miasta – panem Witoldem Grimem oraz Zastępcami Prezydenta Miasta - panami: Markiem Borowikiem i Łukaszem Konarskim. W związku z nowo wybudowanym obiektem dla sportowców z naszej dzielnicy, musieliśmy rozstrzygnąć kwestię przekazania budynku po odbiorach budowlanych oraz istotną dla nas kwestię kosztów utrzymania takich obiektów w kontekście całości terenów rekreacyjnych. Sam koszt utrzymania budynku będzie wyższy, niż pawilonu przekazanego przez Gminną Spółdzielnię (GS). Opłaty za energię, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości w skali roku była by dużym obciążeniem dla klubu. Dotacja, które otrzymujemy z miasta pokrywa nam podstawowe kwestie: zgłoszenia drużyny, opłaty sędziów, przejazdów, ubezpieczenia, itd. Klub nie mógł by funkcjonować normalnie gdyby nie sponsorzy, lokalni przedsiębiorcy. Bez wsparcia zaprzyjaźnionych firm nie moglibyśmy utrzymać trzech drużyn. Dzisiaj klub nie ma zadłużenia i nie chcielibyśmy do takiej sytuacji jaka była powracać… Dlatego mając do wyboru przejęcie obiektu na dotychczasowych zasadach (wieczystej dzierżawy jak w przypadku GS i pokrywania kosztów opłat stałych), Zarząd Klubu podjął decyzję o podjęciu rozmów z Prezydentem Miasta o drugim rozwiązaniu. Obiekty przekazane zostały by OSiR w Zawierciu. Klub funkcjonował by na dotychczasowych zasadach. Korzystał by z obiektów, dbał o nie razem z OSiR-em, a nasi sportowcy mieli by dobrze wyposażoną bazę sportową. Ważną rzeczą jest również fakt, że miasto może inwestować tylko na swoich obiektach. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj KS „Rozwój” Katowice, którego obiekty należały do kopalni, a których nie jest wstanie utrzymać sam klub i dlatego z pomocą przyszło miasto Katowice, które te obiekty przejęło i przekazało MOSiR-owi. Katowicki MOSiR to m.in. „Spodek”, Lodowisko „Jantor”, Ośrodek Sportowy Szopienice, Ośrodek Sportowy Kolejarz, Stadion Miejski, Ośrodek Wypoczynkowy „Rolna” oraz Ośrodek Sportowy „Podlesianka”. Zapewne kibice Źródła, którzy byli na tym obiekcie podczas meczów Ligi Okręgowej z LGKS 38 Podlesianka Katowice widzieli jak wyglądały obiekty, które się zmieniły po przejęciu przez MOSiR. Wybudowano nową krytą trybunę, boisko ze sztuczną nawierzchnią, sztuczne oświetlenie. Oczywiście zdania w tym temacie będą podzielone, ale Zarząd Klubu jest przekonany, że podjęliśmy rozmowy w dobrym kierunku, opierając się na wielu opiniach i przykładach z życia wziętych.  Nie szukając daleko – Pałacyk nad Wartą. Czy bylibyśmy w stanie utrzymać obiekt sami, jako dzielnica? Czy byłby on w rękach TSK, OSP, czy RZF „Kromołowianie”? Inną kwestią jest koszt utrzymania, a inną kwestią korzystanie z Pałacyku. Korzystać jako mieszkańcy możemy zawsze? Pytanie: Czy chcemy? Czy są chętni aby śpiewać w RZF „Kromołowianie”? Czy udzielać się w TSK? OSP działa prężnie i korzysta z Pałacyku – remizy. Klub LKS Źródło reaktywował drużyny młodzieżowe i boiska są cały czas w użytkowaniu. Szkoła zachęca do korzystania z obiektów młodzież szkolną i nie tylko, efektem czego jest korzystanie z sali gimnastycznej (koszykówka, siatkówka, tańce), boiska asfaltowego, boiska do siatkówki plażowej. MOK w Zawierciu prowadzi kółko plastyczne pod opieką niezastąpionej pani Jolanty Czernek i dzieci przychodzą z naszej dzielnicy i przyjeżdżają z innych. Więc jest tylko potrzeba „skrzyknięcia się” i działania… ale może się mylę w tej kwestii… ocenę pozostawiam Państwu – mieszkańcom Kromołowa

   

Prace prowadzone w dzielnicy

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 14 września 2015 20:34

W ubiegłym tygodniu zniknęły płoty ogradzające teren budowy terenów rekreacyjnych w naszej dzielnicy. W chwili obecnej trwają odbiory budowalne poszczególnych fragmentów inwestycji. Wydział Inwestycji i Projektów po odbiorze będzie przekazywał plac zabaw, teren odkrytego źródła, parkingi, budynek klubu pod zarządzanie i utrzymanie odpowiednim wydziałom i jednostkom. Odpowiadając na Państwa liczne pytania, w skrócie spróbuję przedstawić, jak sytuacja wygląda w połowie września odnośnie wykonywanych prac w naszej dzielnicy. Proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż szczególnie w kwestii terenów rekreacyjnych muszą zostać zakończone wszystkie administracyjne procedury. Jak to w Unii Europejskiej bywa… Proszę również wszystkich rodziców, dziadków, opiekunów o przywożenie dzieci do szkoły od ulicy Browar, na nowe parkingi, które są do tego celu przeznaczone. Ulica Firlejów i sąsiadujące ulice (pobocza, chodniki) „ucierpiały” w trakcie trwania inwestycji i potrzebują „odpoczynku i regeneracji”… Odnośnie otwarcia inwestycji, nawiązując do informacji jakie przekazał Rzecznik Prasowy UM w Zawierciu – pan Łukasz Czop, uroczyste otwarcie terenów planowane jest wiosną 2016r. wraz z promocją terenów. Z propozycją wypromowania odkrycia źródła rzeki Warty wyszła Komisja Rozwoju i Promocji Miasta oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki. Po zakończeniu wszystkich odbiorów będzie informacja o udostępnieniu w pełni obiektów do dyspozycji mieszkańców całego miasta. Oczywiście nastąpi to w najbliższym czasie. Poniżej przedstawiam Państwu w skrócie informacje o wykonywanych pracach.

Plac Zabaw:

· Plac zabaw nie został jeszcze odebrany komisyjnie, dlatego furtki na teren placu są jeszcze zamknięte.

· Teren placu zabawa nie był objęty inwestycją z wyjątkiem nowej prasowanej powierzchni z gumowego granulatu.

·Urządzenia na placu zabaw zostały wymienione, ponieważ stare uległy w ostatnim roku dużemu zużyciu (spróchniały) i położenie nowej nawierzchni mijało by się z      celem. Wniosek takowy został pozytywnie zaopiniowany przez Pana Prezydenta i Naczelników Wydziałów, o czym już wcześniej pisałem. Środki na ten cel zostały  przesunięte przez radnych w tegorocznym budżecie miasta.

· Dodatkowymi urządzeniami jakie zostały zamontowane na placu zabaw są: stożek obrotowy i bujak sprężynowy.

· W kolejnych latach w porozumieniu z Samorządem Mieszkańców poczynimy starania, aby przybyło na obecnym, większym terenie placu zabaw nowych urządzeń.

· Na liczne uwagi mieszkańców, złożony zostanie wniosek o doświetlenie placu zabaw od strony szkoły (przy ławeczkach). Dobrą wiadomość przekazał pan Andrzej  Wilk – Dyrektor Szkoły, który poczynił starania o oświetlenie chodnika wzdłuż południowo-wschodniej elewacji szkoły, co powinno wpłynąć również na doświetlenie  części placu zabaw. Dodatkowo Pan Dyrektor podsunął rozwiązanie, które nie wymagało by dużych nakładów finansowych a rozwiązało by sprawę. Decydować będą  kwestie techniczne.

Parkingi:

· Parkingi są już do dyspozycji mieszkańców, rodziców, którzy podwożą dzieci do szkoły, kibiców przyjeżdżających na mecze.

· Prowadzone są jeszcze drobne prace wykończeniowe.

· Dyrekcja Szkoły również będzie informować rodziców o korzystaniu z parkingów przy ul. Browar.

· Złożony zostanie wniosek się do Komisji Bezpieczeństwa przy Prezydencie Miasta, czy jest możliwe i zgodne z przepisami ustawienie znaku „Zakaz parkowania” na    odcinku ul. Firlejów, wzdłuż ogrodzenia szkoły i byłego Domu Nauczyciela.

Budynek klubu LKS Źródło:

· Budynek nie jest jeszcze odebrany, więc piłkarze nie mogą jeszcze z niego korzystać.

· Pomału zwożone są nowo pozyskane meble, wyposażenie oraz sprzęt i szafy, które były przechowywane w szkole i w szkolnym garażu.

· Po odbiorze budynek będzie w zarządzaniu Wydziału Inwestycji i Projektów.

· Zarząd Klubu zwróci się z prośbą do Prezydenta Miasta o możliwość przejęcia budynku i boisk przez OSiR, w celu ich utrzymania (więcej na ten temat przedstawię w  artykule „Z prac Rady Miejskiej”).

ul. Darniowa:

· Trwają prace brukarskie, które rozpoczęły się od górnej części ulicy. Prace nie idą w zawrotnym tempie, ale w terminie powinny zostać zakończone, zgodnie z umową.

Nowe słupy energetyczne i oświetleniowe:

· Trwa wymiana słupów energetycznych m.in. na ulicach: Łośnickiej, Żelaznej, gen. J.Bema, Modrzewskiego, Zagonowej, Filaretów, gen. J.Hallera

· Doświetlana jest ulica: Firlejów, Niemcewicza, Dożynkowa i odcinek ulicy Łośnickiej od Kromołowa do Łośnic. Jest to kolejny etap prac na całej długości ulicy    Łośnickiej począwszy od Zawiercia, przez Łośnice, do Kromołowa.

· Wymienianie są kolejne oprawy oświetleniowe na słupach na oświetlenie ledowe

· Projektowane jest doświetlenie ulic: Gromadzkiej i Jurajskiej (po długich uzgodnieniach z GDDKiA).

   

LKS Źródło z nowym klubem, nowymi strojami i nową drużyną

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 09 września 2015 17:23

W połowie sierpnia swoje rozgrywki wznowili piłkarze LKS „ŹRÓDŁO”. Drużyna seniorów rozegrała już sześć kolejek minionego sezonu, w których zgromadziła 13 pkt i zajmuje czwarte miejsce w tabeli. W miniony poniedziałek zainaugurowali rozgrywki najmłodsi adepci piłkarstwa w LKS – Młodzicy, którzy w debiucie przegrali z drużyną KS Czarni Sosnowiec. W najbliższy poniedziałek w swojej grupie rozgrywkowej wystartują Trampkarze Starsi, którzy tworzą zespół już drugi sezon. Start drużyn w rozgrywkach, to oczywiście określone koszty, które musi ponieść klub. A nie było by to możliwe, gdyby nie sponsorzy – prywatne firmy oraz UM Zawiercie. W nowym sezonie drużyny naszego klubu wystąpią w nowych strojach, których dwa komplety zostały zakupione przez firmę CMC POLAND Sp. z o.o. W imieniu działaczy klubu, zawodników, kibiców dziękuję za zakupiony sprzęt sportowy Panu Jerzemu Koziczowi – Prezesowi Zarządu oraz  wszystkim Członkom Zarządu CMC POLAND.

Już niebawem zawodnicy będą mogli korzystać z nowych szatni i całego budynku, który zostanie oddany w ramach kończącej się w naszej dzielnicy inwestycji. Na obiekcie sfinansowanym ze środków Operacyjnych Województwa Śląskiego – środków UE i budżetu miasta Zawiercia, zawiśnie tablica z nazwą klubu, herbem Kromołowa oraz herbem LKS Źródło. Za jej wykonanie bardzo dziękuję firmie „ANRO” -  Państwu Annie i Stefanowi Rotarskim.

Kolejny już sezon w rozgrywkach zaczną Trampkarze, a po raz pierwszy Młodzicy, którzy tworzą drugą grupę młodzieżową trenującą w naszym klubie. Duże podziękowania należą się trenerowi Damianowi Kot, który zachęcił młodzież do podjęcia wyzwania, jakim jest rywalizacja sportowa – gra w piłkę nożną. Swoim patronatem drużyny objęła firma „INTERCOR”, za co serdecznie chciałbym podziękować Państwu Elżbiecie i Piotrowi Jurczyk.

Do klubu dostarczone zostały również wszystkie potrzebne pomoce szkoleniowe: bramki aluminiowe, piłki, płotki, itd., które zostały zakupione ze środków UM w Zawierciu, za co składam podziękowania na ręce Prezydenta Miasta – Pana Witolda Grima.

Czekając na kolejne mecze, kolejne emocje, strzelone gole zapraszam Państwa na trybuny boisk sportowych w naszej dzielnicy, prosząc o doping dla naszych zawodników. 

 

   

Strona 1 z 42

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template