Reklama
Strona główna

Kromołów

Zawierciańska majówka 2016

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 25 kwietnia 2016 19:24

„ZAWIERCIAŃSKA MAJÓWKA 2016”
Program Majówki w Kromołowie
01.05.2016 r. (niedziela)

Scena plenerowa Tereny Rekreacyjne – U Źródeł Warty, Kromołów

14.00 – Mecz piłki nożnej: klasa „A” – LKS Źródło Kromołów – KS Górnik Wojkowice
16.00 – Oficjalne otwarcie Źródeł Warty
16.20 – 16.35 - Występ dzieci ze „Studia Artystycznego” działającego w Filii MOK „Centrum” – Pałacyk nad Wartą w Kromołowie
16.40 – 17.10 – Występ Regionalnego Zespołu Folklorystycznego „Kromołowianie”
17.25 – 18.10 – Występ Karola Hadrycha „Karol”
18.20 – 19.00 – Występ zespołu „Warcianie” działającego w Filii MOK „Centrum” – Pałacyk nad Wartą w Kromołowie
19.10 – 20.10 – Koncert zespołu „Projekt”
20.30 – 21.30 – Koncert „Autostopem z piosenkami Karin Stanek”

RAMOWY PROGRAM „ZAWIERCIAŃSKIEJ MAJÓWKI 2016”

Program Majówki w Zawierciu
01.05.2016 r. (niedziela)

Budynek Urzędu Skarbowego ul. Leśna 8 Zawiercie

10.00 – Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 100-lecie Polskiego Ruchu Robotniczego

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu

12.00 – XII Rodzinny Bieg Uliczny o Puchar Prezydenta Miasta Zawiercie
Trasa A: start spod budynku OSiR I, dalej ulicami Szymańskiego, Aleją Weteranów w Parku Kościuszki, następnie za „Starą Drukarnią” skręt do Parku im. Adama Mickiewicza, następnie ulicami Ściegiennego, Żwirki i Wigury, Piastowską, Sienkiewicza, koroną stadionu, meta przy hali OSiR I.
Trasa B: start spod budynku OSiR I, dalej ulicami Moniuszki, Niedziałkowskiego, Westerplatte, Kościuszki, następnie ulicami Ściegiennego, Żwirki i Wigury, Piastowską, Sienkiewicza, korona stadionu, meta przy hali OSiR I.

Scena plenerowa Tereny Rekreacyjne – U Źródeł Warty, Kromołów

14.00 – Mecz piłki nożnej: klasa „A” – LKS Źródło Kromołów – KS Górnik Wojkowice
16.00 – Oficjalne otwarcie Źródeł Warty
16.20 – 16.35 – Występ dzieci ze „Studia Artystycznego” działającego w Filii MOK „Centrum” – Pałacyk nad Wartą w Kromołowie
16.40 – 17.10 – Występ Regionalnego Zespołu Folklorystycznego „Kromołowianie”
17.25 – 18.10 – Występ Karola Hadrycha „Karol”
18.20 – 19.00 – Występ zespołu „Warcianie” działającego w Filii MOK „Centrum” – Pałacyk nad Wartą w Kromołowie
19.10 – 20.10 – Koncert zespołu „Projekt”
20.30 – 21.30 -  Koncert „Autostopem z piosenkami Karin Stanek”

03.05.2016 r. (wtorek)

Pomnik Nieznanego Żołnierza, plac Teodora Stosika, Zawiercie

9.45 – Uroczystości z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (zbiórka parking MOK „Centrum” godz. 9.30)
10.30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny – Bazylika Mniejsza p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Szymańskiego 2, Zawiercie

10.00-14.00 – Kiermasz książki używanej przed Pałacykiem Szymańskiego (w razie niepogody w budynku)
10.00 – 12.00 – Warsztaty plastyczne dla dzieci "Patriotyczne zakładki do książek w barwach biało-czerwonych"

Scena plenerowa MOK „Centrum” ul. Piastowska 1, Zawiercie

15.00 – Spektakl plenerowy dla dzieci
16.00 – Nauczyciele i uczniowie Szkoły Medycznej w Zawierciu, Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego – zapraszają na: warsztaty makijażu biznesowego – technik usług kosmetycznych; masaż relaksacyjny – technik masażysta  itp.
16.00 – Występy uczniów Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej i Szkoły Muzycznej I st. im. Leona Dimant w Zawierciu
17.30 – Koncert zespołu „Klimat”
19.00 – Koncert zespołu „Impressive”
21.00 – Koncert disco – polo „Effect”

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w repertuarze.

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 25 kwietnia 2016 19:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie
o wyłonieniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr L/499/14 z dnia 28 maja 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 kwietnia 2016 r. do 25 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter) o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie z podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia  nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
Witold Grim

Do pobrania:
OBWIESZCZENIE_STUDIUM_PLANU_ZAGOSP. 25.04.2016r..pdf

 

   

Obwodnica Myszkowa - drogi wojewódzkiej nr 791

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 24 kwietnia 2016 20:13

Kontynuując wątek infrastruktury drogowej, pomału zaczęły się prace budowlane obwodnicy Myszkowa, Mrzygłodu – drogi wojewódzkiej nr 791, która połączy drogę krajową nr 1 (E75) z drogą krajową DK78. Myślę, że dla wielu z Państwa, podróżujących w kierunku Myszkowa, Koziegłów, Częstochowy, Łodzi jest to dobra wiadomość. Droga 791 od strony Myszkowa, w granicach administracyjnych Gminy Zawiercie docelowo będzie biegła przez tereny inwestycyjne SAG „A” do nowego ronda na DK78, na ulicy Wojska Polskiego. Prace na wylocie z miasta w kierunku Poręby już się zaczęły i idą dwuetapowo. Od strony strefy gospodarczej i od DK78. Przez miesiąc będą utrudnienia na DK78 za Zawierciem właśnie w związku z budową rodną. Docelowo, jeżeli będą pieniądze w budżecie miasta, uda się pozyskać dofinansowanie, droga będzie przedłużona do ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej – tzw. mała obwodnica Zawiercia. Takie połączenie jest gwarancją, że gdyby powstała obwodnica Zawiercia i Poręby, to główny węzeł  Kuźnica Masłońska (główny zjazd do Zawiercia) nie będzie „wąski gardłem” i nie zakorkuje ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. Mała obwodnica Zawiercia na pewno wpłynie na płynność jazdy w/w ulicą. Kolejny wstępnie zaprojektowany węzeł zjazdowy do miasta będzie pomiędzy Wydrą Zieloną a Fugasówka – węzeł Kromołów. Ale na razie będziemy śledzić prace na drodze nr 791 i budowanej drodze do strefy SAG „A”. Miejmy nadzieję, że w końcu realnym stanie się wybudowanie obwodnicy Zawiercia i Poręby po prawie pół wieku czekania…

Poniżej informacja z portalu internetowego.

"Lada dzień rozpoczną się prace budowlane obwodnicy Myszkowa w woj. śląskim. Powstanie ona na południe od miasta i będzie miała 8,4 km długości. Jest to pierwszy etap większej inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK1 do DK78.

Budową obwodnicy Myszkowa zajmie się firma Max Bögl Polska Sp. z o. o. Podpisana umowa opiewa na ponad 99,3 mln zł. Jednak łączny koszt budowy wyniesie ponad 100 mln zł, wraz z 750 tys. zł wynagrodzenia inżyniera kontraktu. Rolę tę pełnić będzie firma Prokom Construction Sp. z o. o. z Sosnowca. Z nowej obwodnicy mamy skorzystać we wrześniu 2018 r.

Oprócz budowy samej obwodnicy, która stanowić będzie nowy przebieg DW791, przebudowane będą elementy istniejącej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, odcinki dróg towarzyszących oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Obwodnica Myszkowa nie tylko odciąży centrum miasta od ruchu tranzytowego, ale skomunikuje z siecią drogową, powstającą na obrzeżach, strefę aktywności gospodarczej.

- Obwodnica Myszkowa wpisuje się w planowaną całkowitą przebudowę drogi wojewódzkiej nr 791 od drogi krajowej nr 1 do krajowej nr 78. Co jest realizacją wskazań UE, by fundusze unijne przeznaczać na odnowienie ważnych odcinków dróg łączących korytarze komunikacyjne o znaczeniu europejskim (tzw. TEN-T). Jest spora szansa, że budowa obwodnicy Myszkowa będzie dofinansowana z funduszy unijnych – informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach."

źródło: www.conadrogach.pl

 

 

   

Pytania o obwodnicę Zawiercia i Poręby

Wpisany przez Mariusz Golenia, Włodzimierz Czech czwartek, 21 kwietnia 2016 19:44

W ostatnich tygodniach padło ponownie wiele pytań o obwodnicę Zawiercia i Poręby. Czy jest szansa żeby powstała? Na jakim jest etapie jej planowanie? Co z pozwoleniem środowiskowym - decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach? Czy nie wygaśnie w 2016r? Ostatnie oficjalne informacje umieszczone na portalu internetowym GDDKiA w Katowicach - Serwis Kierowców - mówiła, o tym, że: "W dniu 17.04.2015r. tut. Oddział wystąpił do Centrali GDDKiA o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury przetargowej pozwalającej na wybór wykonawcy oraz na podjęcie prac projektowych związanych z budową obwodnicy miasta Poręba i Zawiercie w ciągu drogi krajowej nr 78. Dokumentacja winna zostać wykonana w podziale na dwa odcinki realizacyjne. Pierwszy: Odcinek I – Siewierz - Poręba – Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+409 realizowany w systemie „Projektuj i Buduj”. Drugi: Odcinek II – m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) - od km 122+409 do km 130+135 realizowany w systemie „Projektuj i Buduj”. Od tego czasu minłą rok. Nic w tym czasie nie uległo zmianie. Ale od kilku tygodni nieoficjalnie "mówiło się", że może kolejny mały krok zostanie zrobiony, ale nie było żadnej oficjalnej informacji. Do 15.04.2016r. W tym dniu GDDKiA w Katowicach, w zakładce: Zamówienia publiczne aktualne, umieściła zamówienie: O/KA.D-3.241.KP-1.28.2016 - poniżej treść.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,nr_ref-,data_postepowania_od-,data_postepowania_do-,nazwa-,opis-,zakres-,oddzial-220,status-,typ_progu-,sortuj_po-data_postepowania,sortuj_jak-DESC

 

Data wysłania ogłoszenia:

2016-04-15

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
Oddział w Katowicach 
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 105+836 do km 130+135” oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca wykonanie opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia pn.: „Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 105+836 do km 130+135”, wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, z podziałem na:
1. Odcinek I: odcinek Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+409.
2. Odcinek II: odcinek w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) – od km 122+409 do km 130+135.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

W zakresie odcinka I:
Etap I obejmujący wykonanie: mapy do celów projektowania; projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i hydrogeologicznej; dokumentacje geologiczno- inżynierska; dokumentacje hydrogeologiczna; wersje elektroniczną materiałów wyszczególnionych w Etapie I.
Etap II obejmujący wykonanie: koncepcji programowej, wersje elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie II.
Etap III obejmujący wykonanie: programu funkcjonalno - użytkowego wraz z specyfikacjami (m.in. WWIORB); wersje elektroniczną materiałów wyszczególnionych w Etapie III.
Etap IV obejmujący opracowywanie odpowiedzi na pytania i modyfikacji opracowań projektowych.

W zakresie odcinka II:
Etap I obejmujący wykonanie: mapy do celów projektowania; projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i hydrogeologicznej; dokumentacje geologiczno- inżynierska; dokumentacje hydrogeologiczna; wersje elektroniczną materiałów wyszczególnionych w Etapie I.
Etap II obejmujący wykonanie: koncepcji programowej, wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie II.
Etap III obejmujący wykonanie: programu funkcjonalno - użytkowego wraz z specyfikacjami (m.in. WWIORB); wersje elektroniczną materiałów wyszczególnionych w Etapie III.
Etap IV obejmujący opracowywanie odpowiedzi na pytania i modyfikacji opracowań projektowych.

Numer przetargu:

O/KA.D-3.241.27.DK78.2016

Termin realizacji:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących terminach:

1.1 W zakresie odcinka I:
Etap I obejmujący wykonanie: 
a) mapy do celów projektowania – w terminie do 22 tygodni licząc od dnia zawarcia Umowy; 
b) projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i hydrogeologicznej – w terminie do 18 tygodni licząc od dnia zawarcia Umowy; 
c) dokumentacje geologiczno- inżynierska; dokumentacje hydrogeologiczna; wersje elektroniczną materiałów wyszczególnionych w Etapie I – w terminie do 26 tygodni licząc od dnia zawarcia Umowy. 
Etap II obejmujący wykonanie: koncepcji programowej, wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie II – w terminie do 35 tygodni licząc od dnia zawarcia Umowy; 

Etap III obejmujący wykonanie: programu funkcjonalno - użytkowego wraz z specyfikacjami (m.in. WWIORB); wersje elektroniczną materiałów wyszczególnionych w Etapie III – w terminie do 35 tygodni.

Etap IV obejmujący opracowywanie odpowiedzi na pytania i modyfikacji opracowań projektowych - w terminie 43 tygodni licząc od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

1.2 W zakresie odcinka II:
Etap I obejmujący wykonanie: 
a) mapy do celów projektowania, projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i hydrogeologicznej – w terminie do 10 tygodni licząc od dnia zawarcia Umowy; 
b) dokumentacje geologiczno- inżynierska; dokumentacje hydrogeologiczna; wersje elektroniczną materiałów wyszczególnionych w Etapie I – w terminie do 18 tygodni licząc od dnia zawarcia Umowy; 

Etap II obejmujący wykonanie: koncepcji programowej, wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w Etapie II oraz Etap III obejmujący wykonanie: programu funkcjonalno - użytkowego wraz z specyfikacjami (m.in. WWIORB); wersje elektroniczną materiałów wyszczególnionych w Etapie III – zgodnie z terminem określonym przez Wykonawcę w ofercie. Termin, o którym mowa powyżej ( w odniesieniu do Etapu II i III) podlega ocenie w ramach kryterium termin realizacji - w zależności od deklaracji Wykonawcy złożonej w Formularzu Oferta. Najkrótszy możliwy termin w powyższym zakresie uwzględniony do oceny ofert to 20 tygodni licząc od zawarcia Umowy. Najdłuższy możliwy termin w powyższym zakresie uwzględniony do oceny ofert to 28 tygodni licząc od zawarcia Umowy.

Etap IV obejmujący opracowywanie odpowiedzi na pytania i modyfikacji opracowań projektowych - w terminie 43 tygodni licząc od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Wadium:

Tak. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 17.000, PLN ( słownie: siedemnaście tysięcy złotych)

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (C) - 80.
Termin realizacji części Usługi w zakresie odcinka II (Etap II i Etap III) - 20.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ dotyczącą niniejszego zamówienia można uzyskać bezpłatnie, w następujący sposób:
- w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl. – zakładka Przetargi Oddział GDDKiA w Katowicach;
- w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego po złożeniu wniosku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 42 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UWAGA!!
SIWZ TOM III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) wraz z załącznikami z przyczyn technicznych i ze względu na obszerność powyższych dokumentów zostaje zamieszczone i udostępnione z dniem 20.04.2016r. na serwerze FTP. 
W celu pobierania powyższej dokumentacji z serwera FTP należy KONIECZNIE mieć na uwadze informacje zamieszczone w załączonej poniżej do SIWZ -TOM III - INSTRUKCJI. Do transmisji danych należy używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www. /Klient FTP to aplikacja korzystająca z protokołu FTP (międzynarodowego standardu) do łączenia się z serwerem FTP w celu wysłania/pobierania plików. Istnieje wiele darmowych aplikacji tego typu np. FileZilla, Konqueror, WinSCP które można pobrać na konkretną platformę Windows, Linux itd./. 
Poniżej zostaje załączony plik z dokładnie opisaną instrukcją do pobrania dokumentów SIWZ Tom III wraz z załącznikami z serwera FTP.

Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:

 

Termin składania ofert:

2016-05-30 10:00:00

Miejsce składania ofert:

Oferty powinny być złożone w siedzibie Oddziału GDDKiA w Katowicach 
przy ul. Myśliwskiej nr 5, w pokoju nr 303 (III piętro)
w terminie do dnia: 30 maja 2016r. do godziny 10:00.

Zakres przetargu:

usługi

Podstawa prawna:

ustawa Prawo zamówień publicznych

Rodzaj procedury:

nieograniczony

Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane do DZUUE w dniu 15.04.2016r.) (169.73 KB) | dodano: 2016-04-15

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZUUE w dniu 20.04.2016 (211.31 KB) | dodano: 2016-04-20

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do DZUUE w dniu 20.04.2016r (86.36 KB) | dodano: 2016-04-20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ (Tom I- III) UWAGA ! ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ TOM III DO POBRANIA ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ (3.07 MB) | dodano: 2016-04-20

INSTRUKCJA - DOTYCZY SIWZ TOM III WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (25.1 KB) | dodano: 2016-04-20

 

   

1050-lecie Chrztu Polski

Wpisany przez OSP KROMOŁÓW SMDK środa, 20 kwietnia 2016 14:15

W czwartek, dnia 14 kwietnia 2016r. członkowie OSP w Kromołowie, a także Samorząd Mieszkańców Dzielnicy, Samorządowcy, członkowie Towarzystwa Sympatyków Kromołowa oraz mieszkańcy Kromołowa, wzięli udział w ogólnopolskim przedsięwzięciu zorganizowanym wspólnie przez Związku Podhalan i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.Wspólna inicjatywa miała na celu upamiętnienie 1050 rocznicy Chrztu Polski i objęta została patronatem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia - Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Strażaków. Głównym założeniem wspólnej inicjatywy był przemarsz przez Polskę Ognisk Ducha Świętego, polegający na zapaleniu przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, ognisk w całym kraju. Akcję rozpoczęło zapalenie ognia przy krzyżu na Giewoncie, a zakończyło rozpalenie ogniska nad Morzem Bałtyckim, na Helu. Nasze ognisko zapłonęło o godzinie 20.10 zgodnie z harmonogramem, a poprzedzone zostało wkopaniem dębu nazwanego „WARTEK”, który upamiętni 1050 rocznicę Chrztu Polski. Spontaniczną inicjatywę wkopania dębu i umieszczenia pod nim butelki z krótką odezwą, zaproponował Przewodniczący Samorządu Mieszkańców – pan Włodzimierz Czech. Zanim butelka została zakopana, wszyscy zgromadzeni mieszkańcy podpisali się pod poniższym tekstem.

„Ku upamiętnieniu 1050-tej rocznicy Chrztu Polski, dnia 14 kwietnia Roku Pańskiego 2016, w mieście Zawierciu, w jego najstarszej dzielnicy Kromołowie, u źródeł rzeki Warty, zasadzono dąb, nadając mu imię - WARTEK”

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w tym wydarzeniu. 

Podziękowanie za udział w inicjatywie przesłane przez organizatorów ogólnopolskiej akcji.

Szanowne Druhny, Druhowie ochotniczych straży pożarnych, członkowie Związku Podhalan w Polsce
Chcieliśmy przekazać wszystkim serdeczne podziękowania za udział w naszym wspólnym upamiętnieniu tak ważnego dla naszej tożsamości jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski. Stworzenie wspólnoty, którą udało się osiągnąć 14 kwietnia 2016 r. dzięki Waszej aktywności i zaangażowaniu przeszło nasze oczekiwania. W czwartkowy wieczór upamiętniający jubileusz Chrztu Polski byliśmy wszyscy razem od krzyża na Giewoncie począwszy, aż po Hel - brzeg Bałtyku. Dzięki Wam przez Polskę niesiony był ogień zapalany w postaci Ognisk Ducha Świętego, w małych i dużych społecznościach, w których razem żyjemy i współpracujemy.

Dziękujemy za gest zjednoczenia.

Waldemar Pawlak– Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP
Andrzej Skupień - Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce

 

   

Piaskownice w dzielnicy

Poprawiony: niedziela, 17 kwietnia 2016 21:02 Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 15 kwietnia 2016 21:55

Z nadejściem wiosny dzieci w większej ilości powróciły na place zabaw. Wszystkie place w naszej dzielnicy: przy szkole, na osiedlu Wspólnot Mieszkaniowych, przy blokach komunalnych pełne są dzieci. Również na osiedlu domów socjalnych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zamontował zakupioną w ubiegłym roku piaskownicę i ławeczki. Na pewno dla najmłodszych pociech będzie to frajda i fajna zabawa w piasku. Babki, zamki, wiaderka, łopatki będą codziennością w piaskownicach. Na największym placu zabaw  w dzielnicy, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej, również uzupełnili piaskownicę piaskiem. Dziękuję zastępcy Prezydenta Miasta – panu Łukaszowi Konarskiemu i radnemu RM – panu Pawłowi Radoszowi za wsparcie wykonanych prace na osiedlu domów socjalnych. Podczas ostatniego, comiesięcznego, spotkania SMDK, gościliśmy panią Martynę Tyszczak-Sołtysik i pana Pawła Radosza, którzy reprezentowali MOPS w Zawierciu. Goście przedstawili nam podejmowane przez pracowników MOPS na osiedlu inicjatyw integracyjne, warsztaty, problemy, pozytywne aspekty, wspólne prace podejmowane przez mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w życiu osiedli, dzielnicy. A przede wszystkim najmłodsi – dzieci, którym bardzo podoba się w naszej szkole…

 

   

Przystanek autobusowy - Kromołów Szkoła

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 15 kwietnia 2016 21:52

Zanim rozpoczęły się prace przy terenach rekreacyjnych, źródle, parkingach. W fazie projektowania. Samorząd Mieszkańców proponował, aby parking był przystosowany do wjazdu autobusów miejskich i ich zawracania. Wielu rodziców, szczególnie dzieci dojeżdżających, martwiło się, że najmłodsze pociechy muszą z przystanku głównego iść do szkoły przy ruchliwej ul. Filaretów. Dodatkowo jeszcze ją przechodzić, na drugą stronę chodnika. Podobnie w przypadku przystanku przy ul. Łośnickiej. Dodatkowo dzieci oczekując na przystanku głównym, były w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwej drogi DK78 i skrzyżowania ulic: Filaretów, Jurajskiej, Siewierskiej i Harcerskiej. Skrzyżowanie ulic: Łośnickiej i Filaretów też nie należy do najbezpieczniejszych i natężenie ruchu jest duże. W czasie ostatnich spotkań z Dyrekcją ZKM, w związku ze zmianami rozkładu jazdy i podziale linii nr 3, powrócił temat bezpiecznego dowozu dzieci do Zespołu Szkół w Kromołowie – Gim. Nr 6 i SP nr 13. Rozważana była kwestia specjalnego autobusu - gimbusa – który miałby dowozić i rozwozić dzieci z sąsiednich sołectw i dzielnic (dzieci zrezygnowałyby z biletów). Jednak lokalne samorządy, po konsultacjach z rodzicami i Dyrektorem Szkoły – panem Andrzejem Wilkiem, uznały, że lepiej będzie jak zostaną dla dzieci bilety, a zabiegały o możliwość podjeżdżania autobusów na nowy parking przy szkole. Pozytywnie na propozycję samorządów lokalnych odpowiedział Dyrektor ZKM – pan Marek Ciepaj. Zaproponował rozmowę „na miejscu”, w której uczestniczyli: Sołtys Skarżyc – pani Justyna Wesołowska (reprezentowała sąsiednie miejscowości), Przewodniczący SMDK – pan Włodzimierz Czech, przedstawiciele ZKM z Panem Dyrektorem na czele, w osobach: Główny Specjalista ds. techn-eksploat.– pan Włodzimierz Rok, kierownik – pan Ireneusz Koclęga, pracownicy techniczni, kierowca autobusu oraz autor niniejszego tekstu. Podczas zorganizowanego roboczego spotkania na parkingu, gdzie podjechał autobus, wymieniono wszystkie „za” i „przeciw” i Dyrekcja ZKM przystąpiła do przeanalizowania nowej propozycji oraz nowego rozkładu jazdy. Cztery kursy linii nr 5, miałyby przejeżdżać przez parking, więc potrzebny był „dodatkowy” czas. Odpowiedź ZKM była bardzo szybka i pozytywna. I zaraz wprowadzono drobne korekty do rozkładu jazdy i przywieszono tabliczkę z godzinami odjazdów. W imieniu wszystkich zainteresowanych, dziękuję Dyrekcji ZKM i pracownikom. W chwili obecnej rozważana jest podobna propozycja „podjazdu” na przystanek Kromołów – Szkoła linii nr 3.

 

   

Strona 1 z 47

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template