Reklama
Strona główna

Kromołów

Nowe ogrodzenie i prace wodociągowe

Poprawiony: czwartek, 22 września 2016 09:12 Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 21 września 2016 15:41

W ubiegłym tygodniu zakończyły się prace przy nowym ogrodzeniu boiska LKS Źródło, od ulicy Firlejów. Wielokrotnie mieszkańcy składali wnioski w tej sprawie. Często przelatująca piłka wpadała na podwórka i trafiała w szyby okien. Na szczęście nie doszło w ostatnich latach do ich rozbicia. Teraz wykonany został piłko-chwyt za bramką oraz ogrodzenie metalowe na całej szerokości boiska, terenu OSiR, co powinno zabezpieczyć przed takimi zdarzeniami. Całość została wygrodzona od ulicy betonowym płotem (wzór cegły)  a teren pobocza wyrównany i zagrabiony. Równocześnie trwają prace przy wymianie wodociągu na ulicach: gen. Hallera i A.F.Modrzewskiego. Wodociąg istniejący wielokrotnie miał awarie i ciśnienie wody nie było odpowiednie. Po skończeniu wymiany powinien przez wiele lat poprawnie służyć mieszkańcom.  Prace ogodzeniowe zostały sfinansowane przez OSiR Zawiercie, po przesunieciu środków z budżetu miasta, za co dziękuję Panu Prezydentowi i Radnym RM. Prace wodociągowe prowadzi RPWiK w Zawierciu zgodnie z przyjątym planem na rok 2016.

 

Obwodnica Zawiercia. Linia kolejowa nr 182. Mała obwodnica.

Poprawiony: środa, 21 września 2016 15:41 Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 21 września 2016 15:25

W nawiązaniu do kwietniowego artykułu odnośnie obwodnicy Zawiercia i Poręby, pojawiają się ostatnio na portalach społecznościowych  informacje o „opóźnieniach” powyższej inwestycji. Jak to w naszym kraju, trwają przepychanki: Kto jest „winny”? Wiele jest komentarzy. Ale jak się one mają do faktów, które są ogólnie dostępne i informacji jakie były przedstawiane na wielu spotkaniach. Do przedstawianych informacji w mediach TV i radiowych. Opierając się na informacjach z GDDKiA, w chwili obecnej są analizowane i rozstrzygane złożone przez pięć firm oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 105+836 do km 130+135” oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego (informacja w załączniku). Wynik powinien być znany już na dniach i oficjalnie ogłoszony. Wcześniej, do końca 2015 roku, nie mógł odbyć się przetarg, ponieważ nie  było pieniędzy na ten cel w budżecie państwa. GDDKiA w Katowicach, pomimo wielu składanych pism i wniosków nie dostała środków finansowych. Dopiero w tym roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, takie nakłady przeznaczyło na w/w prace. Jest to kolejny, mały krok do przodu. Jaki będzie dalszy los obwodnicy, jakie będą zapadać decyzje pokażą zapewne dopiero najbliższe miesiące i kolejny rok. Zapewne wszystko da się uchwycić konkretnymi datami… Nie patrzmy na to: „Czy to ci, czy tamci…” ważne, że jest kontynuacja wcześniej poczynionych kroków, decyzji, blokad drogi, itd.

Podobnie ma się kwestia rewitalizacji linii kolejowej nr 182: Tarnowskie Góry – Zawiercie (via Pyrzowice). Wykonanie dokumentacji przedprojektowej zlecone zostało w grudniu 2014r. konsorcjum firm: KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne z Warszawy oraz KV Consultores de Ingenieria Proyectos y Obras z Madrytu. Niestety firmy nie wywiązywały się z umowy - nie realizowały kontraktu zgodnie z harmonogramem. Przekazywana przez wykonawcę dokumentacja zawierała liczne wady uniemożliwiające dokonania ich ostatecznego odbioru. Dlatego PKP PLK, w dniu 24 maja 2016r. poinformowały o odstąpieniu od umowy. Wykonawcy zostały naliczone kary umowne za zwłokę w przygotowaniu dokumentacji. Sprawa zapewne znajdzie finał w sądzie. Jednak w dość szybkim tempie, PKP PLK podpisały umowę z Polską firmą, z Poznania, jak informowało m.in. Radio Katowice i do połowy 2017r. dokumentacja powinna być wykonana. Podano również, że planowane jest rozpoczęcie prac w roku 2018, a pierwsze pociągi powinny zacząć jeździć odnowioną linią do końca 2020r. Podobnie jak w przypadku obwodnicy zostanie to zweryfikowane przez czas przyszły i podejmowane w tym temacie działania i decyzje. Powyższe inwestycje są w pisane w kontrakt terytorialny dla województwa Śląskiego.

Nie patrząc, na opisane przyszłe inwestycje, miasto Zawiercie realizuje swoje plany i kontynuuje budowę małej obwodnicy miasta. Rondo na ul. Wojska Polskiego jest już przejezdne tymczasowo. Buduje się odcinek drogi do strefy SAG i zaczął wyłaniać się krótki odcinek drogi w kierunku szpitala, w kierunku drogi wojewódzkiej nr 796 – ulicy Obr. Poczty Gdańskiej. Jak poinformował Radę Gospodarczą m. Zawiercie pan Witold Grim – Prezydent Miasta, w roku 2017 planowana jest budowa kolejnego odcinka małej obwodnicy, czyli połączenia drogi krajowej DK78 z drogą wojew. nr 796. Do tego dojdzie obwodnica Myszkowa i Mrzygłodu, która rondem połączy się z ulicą Zawiercką (pomiędzy rondem przy Villa Verde a skrzyżowaniem na Skałkę, Kopaniny). Taka infrastruktura drogowa już będzie na miasta dużym „plusem” i udogodnieniem dla kierowców. 

 

   

Nowe oświetlenie i ławki

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 20 września 2016 07:18

W związku z wnioskami mieszkańców zostały zaplanowane w budżecie miasta inwestycje w infrastrukturę oświetleniową. Zostały założone trzy latarnie na placu zabaw, żeby można do późnych godzin wieczornych korzystać z obiektu. W okresie letnim (wakacji), aż do pełnego zmierzchu dzieciaki bawiły się na placu zabaw. Teraz mimo, że jest już rok szkolny potrafią z rodzicami lub dziadkami przebywać nawet do godz. 20.00 Dodatkowo zgodnie z sugestiami starszych osób zamontowana została ławka pod lipami. Cień drzew nawet w samo południe sprawia, że dziadkowie swobodnie po odebraniu wnuczków z przedszkola, szkoły mogą z nimi przebywać – siedzieć – na placu rozrywki. Zamontowano również latarnie z podwójnymi oprawami na ul. Targowej. Latarnia oświetla cześć ulicy oraz teren wokół sklepu „ABC” i dyskontu „Fresh Market”. Dodatkowe ławki pojawiły się również przy ścieżce pomiędzy Pałacykiem nad Wartą a terenami rekreacyjnymi – w pobliżu dębu Wartek, posadzonego na upamiętnienie 1050 rocznicy Chrztu Polski.

 

   

Młodzież na terenach rekreacyjnych

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 16 września 2016 15:23

Systematycznie rośnie liczba młodych chłopców i nie tylko jak pokazują zdjęcia, którzy popołudniami czynnie uprawiają sport – grają w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę plażową. Po awansie drużyny trampkarzy do III Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy – C1, prezes LKS Źródło Kromołów zgłosił drugą drużynę do IV Ligi. Na trening do trenera Damiana Kota przychodzi prawie 30 młodych zawodników. Zapoczątkowane zostały też treningi z młodszą grupą chłopców – żakami, którą prowadzi zawodnik klubu Marek Surowiec i po dwóch treningach, na trzecim pojawiło się 34 chłopców i dwie dziewczyny. Praktycznie codziennie dwa boiska trawiaste, boisko asfaltowe (już ponad 20 letnie…) są eksploatowane piłkarsko, rekreacyjnie. Zapewne jest to spowodowane warunkami jakie klub za sprawą patronackiej firmy „INTERCOR” - wsparciu Państwa Elżbiety i Piotra Jurczyk, może zaoferować młodym adeptom piłkarstwa. Dochodzi do tego zbudowana przez miasto i klub infrastrukturą oraz dobrą współpracą pomiędzy klubem a szkołą – model trenera-nauczyciela. Takie połączenie „funkcji” sprawia, że nauczyciel Kultury Fizycznej (W-Fu) zachęcą w szkole do aktywnego spędzania czasu popołudniami, a nie tylko siedzenia przed komputerem i telefonem. Takie rozwiązanie już w latach 90-tych sprawiło, że obecny Dyrektor Szkoły i jednocześnie trener drużyny seniorów miał „przegląd młodzieży” w szkole, na lekcjach W-Fu i co roku wprowadzał chłopaków w szeregi zawodników LKS Źródło, co przekładało się na wyniki drużyny w kolejnych latach. Taki model w dziedzinie Kultury Fizycznej, w chwili obecnej przedstawił również Prezydent Miasta Zawiercia – pan Witold Grim w odniesieniu do alarmujących statystyk o „zaniedbaniach” wśród dzieci odnośnie czynnego, aktywnego wypoczynku, uprawiania sportu. Zapewne jest duża potrzeba współpracy szkół i klubów sportowych w zakresie rekrutacji. Powrotu do klas sportowych i klas o ukierunkowaniu humanistycznym lub matematycznym. Potrzeba rywalizacji międzyszkolnej. Stworzenia możliwości uprawiania różnych sportów i form aktywności fizycznej. Lekarze alarmują odnośnie wad postawy i nadwagi wśród dzieci. Nauczyciele informują o rzeszach zwolnień z lekcji W-Fu wypisywanych przez rodziców, bez uzasadnień lekarskich, rehabilitacyjnych. Dobrym przykładem „powrotu do starego sprawdzonego systemu” jest stolica województwa – Katowice, oraz takie miasta jak Chorzów, Zabrze, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, gdzie expressowo powracają Uczniowskie Kluby Sportowe – UKS-y i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - SKS-y. Inwestuje się – odnawia – starą zaniedbaną infrastrukturę sportową, bazy szkoleniowe, parki miejskie (kilka zdjęć z zrobionych na obiektach UKS Ruch w Chorzowie). Tworzą się np. nowe akademie piłkarskie. Dotyczy to też innych dyscyplin sportu. Patrząc na nasze tereny rekreacyjne miło jest popatrzeć, że codziennie boiska, plac zabaw, parking, deptak jest oblegany przez młodzież aktywnie spędzającą czas po nauce i odrobieniu pracy domowych. Rodzice przywożą na treningi dzieci z całego miasta i ościennych gmin. Dziadkowie przychodzą z wnuczkami na plac zabaw. Nastolatkowie jeżdżą na deskorolkach, wrotkach, rowerach. Kibicując młodym piłkarzom, zapraszamy na ich mecze. A wszystkim miłośnikom aktywnej rekreacji, życzymy słonecznej złotej polskiej jesieni. 

 

   

Muzyczny Kromołów - koncert finałowy

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 09 września 2016 08:13

Już w sobotę koncert finałowy cyklu

 

"MUZYCZNY KROMOŁÓW"

 

Ostatni koncert plenerowy w tym roku !!!

 

Po raz 8-my zapraszamy na muzykowanie

pod Pałacykiem nad Wartą

 

NIEDZIELA - 11.09.2016r. 

START: godz. 17.00

   

Mural na stacji rozdzielczej

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 02 września 2016 20:42

Na przełomie sierpnia i września na stacji rozdzielczej (elektrycznej) znajdującej się na terenach rekreacyjnych powstał mural. Autorem projektu i wykonawcą był utalentowany plastycznie Kuba Zawada – mieszkaniec Zawiercia. Na trzech ścianach od strony południowej, zachodniej i północnej zostały przedstawione najbardziej rozpoznawalne miejsca naszej dzielnicy z lat minionych w nawiązaniu do współczesności. Na ścianie południowej  widniej Rynek w Kromołowie z pierwszych lat XX w. Stara drewniana zabudowa ze studnią na środku – ujęciem wody. Na ścianie zachodniej widać Kościół – jego główną fasadę. Ściana północna to kapliczka Św. Jana Nepomucena, a za nią w tle Pałacyk z zegarową wieżą. Stacja po wykonaniu całkowicie zmieniła wygląd, ale dalej pełni swoje zadanie stacji elektrycznej. Pozostaną na niej opisy i znaki ostrzegawcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dziękując Kubie za wykonaną pracę, chciałem również podziękować pani Apolonii Burzyńskiej z TSK oraz panu Andrzejowi Wilkowi – Dyrektorowi Szkoły, którzy zapewne więcej o całym przedsięwzięciu napiszą na stronach naszego portalu społecznościowego i szkoły. Kolejne podziękowania kieruję do firmy „TAURON” za wyrażenie zgody na taką zmianę wizerunku stacji oraz do firmy „ANRO” za poligraficzne wsparcie projektu. Za pomoc w organizacji pracy dziękuję panu Adamowi Sobczakowi – gospodarzowi klubu LKS Źródło. Poniżej przedstawiam Państwu zdjęcia z kolejnych dni powstawania muralu. 

Dzień 1

 

Dzień 2

 

Dzień 3

 

   

Kromołów z nagrodą

Poprawiony: poniedziałek, 29 sierpnia 2016 12:08 Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 29 sierpnia 2016 20:53

Podczas niedzielnych Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych w Pilicy nasza miejscowość została wyróżniona i nagrodzona jako jedna z najatrakcyjniejszych w powiecie Zawierciańskim. W konkursie, który został ogłoszony przez Starostwo Powiatowe - Kromołów uplasował się na trzeciej pozycji. Zwyciężyły Łazy przed Podzamczem. Oprócz wyróżnienia i dyplomu, Przewodniczący Samorządu Dzielnicy – pan Włodzimierz Czech odebrał nagrodę 4 tyś zł. W tym miejscu chciałbym bardzo pogratulować panu Włodzimierzowi Czechowi. Przewodniczącemu Samorządu należą się duże słowa uznania. Za pierwszą lokata przypadł bonus 8 tyś zł, a za druga 6 tyś zł. Zgłoszenie do konkursu,  przygotowanie prezentacji oraz spotkanie w dzielnicy przygotowane zostało przez pana Włodzimierza. Nasza dzielnica reprezentowała Gminę Zawiercie. W spotkaniu w Pałacyku walory naszej miejscowości zachwalały jury konkursu wszystkie organizacje i stowarzyszenia działające w Kromołowie. Duża zasługa w tym, że nasza dzielnica zasłużyła na taką nagrodę, leży po stronie mieszkańców. Wychowanie które przekazywane jest w rodzinach, sprawia że wszyscy mają coraz większą świadomość dbania o dobro wspólne. Dbanie o swoje domostwa i otoczenie, sprawia że całość zaczyna komponować się, stwarzając pozytywny wizerunek Kromołowa. 

Zdjęcie pochodzi: www.zawiercie.naszemiasto.pl

 

 

   

Strona 1 z 53

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template