Reklama
Strona główna

Kromołów

Dofinansowanie - uprzątnij azbest z nieruchomości

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 04 lutego 2016 00:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem lub zabezpieczaniem odpadów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW - Część 1 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Urząd Miejski w Zawierciu zaprasza osoby zainteresowane do składania wniosków o dotację. O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Dofinansowaniu podlegają:

- do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest,
- do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest

Zwracamy uwagę, że dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z pokryciem nowego dachu.

Wnioski złożone do dnia 29 lutego 2016 roku będą podstawą do wypełnienia wniosku przez Gminę Zawiercie do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Wniosek dostępny jest w załączeniu. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

wniosek_azbest670.doc 

 

 

 

Zmiana kursowania linii 3A i 3B

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 02 lutego 2016 20:54

Od dnia 1.02.2016r. ponownie zmienił się rozkład jazdy linii nr 3, którą dwa tygodnie wcześniej rozdzielono na linie 3A i 3B i tak już będzie podzielona. Przynajmniej do czasu, który pozwoli oszacować, czy posunięcie ZKM-u było właściwe i przyniesie oczekiwane skutki. Przez co, my mieszkańcy, rozumiemy lepsze połączenie z centrum Zawiercia, punktualność linii, wygodę pasażerów, a przede wszystkim, fakt zwiększenia się liczby pasażerów komunikacji miejskiej. Na kolejnym spotkaniu, które odbyło się w UM w Zawierciu, zostaliśmy poinformowani, że w ciągu 6 miesięcy poznamy odpowiedź na powyższe pytania. A przede wszystkim, czy podzielona linia będzie bardziej rentowna. W spotkaniu uczestniczyli Zastępcy Prezydenta Miasta - panowie: Marek Borowik i Łukasz Konarski, przedstawiciele ZKM z Dyrektorem – panem Markiem Ciepajem na czele. Wraz z panią Małgorzatą Machurą i panem Włodzimierzem Czechem usłyszeliśmy, że uwzględniono wszystkie zgłaszane przez mieszkańców uwagi odnośnie rozkładu jazdy linii 3A i 3B. Zarówno te uwagi, które zgłaszała dzielnica Kromołów, ale także dzielnice: Karlin, Żerkowice, Warty, Wydra Zielona, Borowe Pole i Marciszów oraz sygnały jakie docierały z dzielnicy Żabki. Zgodnie z naszymi sugestiami, po dwóch wcześniejszych spotkaniach, przedłużono linię 3B do Żabek via Przychodnia Lekarska przy ul. Powstańców Śląskich, skąd z powrotem  wróci do Centrum via rondo W.Ochmana – jadąc od Żerkowic. Dodatkowo linia 3B jadąca z Centrum do Żerkowic będzie w pierwszej kolejności jechać na Żabki, a następnie przez ul. Leśną, gen. W.Sikorskiego, W. Reymonta, I.Paderewskiego w kierunku Wart. Takie rozwiązania zagwarantują mieszkańcom w/w dzielnic, bez przesiadkowy przejazd do Żabek, dyskontów spożywczych, jednostek administracji publicznej, OSiR-u,ZUS-u, Kościołów, Cmentarza na „5-tce”. Lepszy dojazd do szkół, pracy, przychodni lekarskich. Czy będzie to lepsze rozwiązanie niż pozostawienie linii nr 3 bez zmian, pokaże nam pierwsze półrocze. Na pewno o tą kwestię dopytamy Dyrekcję ZKM-u przed wakacjami. Pozostaje zapewne jeszcze kwestia biletów - ich cen. Biletów czasowych. Reorganizacji pozostałych linii. I oby się nie okazało, jak słusznie zauważył pan Włodzimierz Czech, że sąsiednia gmina Poręba będzie lepiej skomunikowana z centrum miasta Zawiercia, niż zawierciańskie dzielnice. A jej mieszkańcy będą płacili mniej za bilety… 

   

Kolejna zmiana linii autobusowej nr 3 - od nie dawna 3A i 3B

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 26 stycznia 2016 21:21

Po niespodziewanej i niezapowiedzianej zmianie kursowania linii autobusowej nr 3, oraz podzielenia jej na dwie linie: 3A i 3B, wpłynęło wiele niepochlebnych opinii do ZKM od mieszkańców, radnych, Przewodniczących Osiedli i Sołtysów. Zmiany takie powinny zostać poprzedzone konsultacjami społecznymi, a takowych ze strony ZKM, nie było. W środę 20.01. oraz w poniedziałek 25.01. spotkaliśmy z Dyrekcją ZKM, Zastępcą Prezydenta Miasta Zawiercie – panem Łukaszem Konarskim i przedstawiliśmy nasze opinie i głosy niezadowolenia od pasażerów komunikacji miejskiej. Wraz z panią Małgorzatą Machurą i Włodzimierzem Czechem usłyszeliśmy, że podział linii jest nie do cofnięcia i jest konieczny, co dla nas nie było zrozumiałe, ponieważ do tej pory linię obsługiwały 3 autobusy, a teraz przy podziale i przesiadkach będą musiały jeździć 4 autobusy. Rozmawiając z przedstawicielami ZKM mieliśmy na uwadze, pasażerów jeżdżących z dzielnic: Żerkowice, Karlin, Suliny, Skarżyce, Pomrożyce, Łośnice, Warty, Wydra Zielona i oczywiście Kromołowa, a w poniedziałek dołączyli również do rozmów Przewodniczący Osiedli: Wydra Zielona, Stary Rynek, Marciszów i Borowe Pole. Propozycje jakie zostały złożone przez „naszą trojkę”, to powrót do poprzedniej wersji linii nr 3, a jeżeli nie, to  wydłużenie linii 3B, jadącej z Kromołowa do Dworca/Centrum, a następnie do Żabek, przez Przychodnię Centrum, Odlewnię, Żabki, Lidl/ZUS i z powrotem do Dworca, jadąc z ronda W.Ochmana ulicą Kościuszki (przy Kolegiacie) – bez przesiadki. Podobnie z linią 3B jadącą, z Dworca/Centrum w kierunku Kromołowa: linia jechała by przez ul. Kościuszki, rondo W.Ochmana, Lidl/ZUS, Żabki, Odlewnię, MOK, Centrum, ul. Reymonta i na ul. Paderewskiego, w kierunku Wart, Kromołowa. To pozwoli pasażerom z Żabek dojechać bez przesiadki np. na Cmentarz Parafialny na tzw. „5-tce”. Bardzo ważne staje się również zazębianie się linii 3A z 3B, podczas ewentualnych przesiadek. Dodatkowo istotne są ceny biletów i wprowadzenie korzystnych biletów czasowych dla pasażerów oraz dopasowanie godzin odjazdów do potrzeb pasażerów z danych dzielnic. Cena biletów nie może „dzielić” pasażerów, którymi są mieszkańcy miasta. Przecież komunikacja miejska (społeczna) ma służyć mieszkańcom. Jeżeli tak nie będzie, to nie będzie w autobusach pasażerów. Czy o to chodzi? Na to pytanie musi sobie odpowiedzieć ZKM w Zawierciu. Bo lepsze połączenia z kluczowymi obiektami użyteczności publicznej mają mieszkańcy sąsiedniej gminy Poręba, niż mieszkańcy dzielnic i sołectw miasta Zawiercie. A przecież to miasto Zawiercie mieni się „Miastem Dobrych Połączeń”. Zaproponowane zmiany, mają być rozważone i w najbliższych dniach ma dojść do ewentualnych korekt, co już zostało potwierdzone na stronie: www.zkm-zawiercie.com.pl Czas pokaże czy zmiany takowe wyjdą na dobre ZKM, a przede wszystkim pasażerom i jak zostaną odebrane przez społeczeństwo. 

   

Nowe linie autobusowe 3A i 3B

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 13 stycznia 2016 18:10

Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że od 18 stycznia br.  planowane jest wprowadzenie w miejsce linii nr 3 dwóch linii: "3A" oraz "3B".

Linia nr "3A" o przebiegu trasy: Z-cie Sikorskiego ING, Powstańców Śl., Leśna OZC, Piłsudskiego Żabki, Piłsudskiego Telekom(LIDL), 11 listopada, 11 listopada szkoła, Oświatowa Wesoły Świat, Borowa, Borowe Pole osiedle, Borowe Pole PKP, Marciszów I, Marciszów II, Mrzygłodzka, Rolnicza skrzyżowanie, Rolnicza, Wojska Polskiego, Miodowa szpital, Rzemieślnicza, Brata Alberta, Towarowa. Powrót do Marciszowa tą samą trasą, a dalej Nowowiejska, Kosowska Niwa II, Kosowska Niwa I, Borowe Pole Kormoranów, Borowe Pole d.k., Borowe Pole osiedle, Oświatowa, Oświatowa Wesoły Świat, 11 listopada szkoła, Stary Rynek, Piłsudskiego telekom., Piłsudskiego Żabki, Leśna MOK, Sikorskiego, Sikorskiego ING.

Linia nr "3B" o przebiegu trasy: Sikorskiego Dw.PKP, Reymonta, Paderewskiego cmentarz, Warty, Wydra zielona, Smuga, Piaski II, Piaski I, Kromołów pałacyk, Żerkowice góra, Żerkowice remiza, Zapole Żerkowicka, Zapole Warzywna I, Zapole warzywna II, Kalinówka. Linia będzie obsługiwać również Suliny skrzyżowanie, powrót z Kalinówki lub Sulin do Żerkowic remiza, Żerkowice góra, Kromołów pałacyk, Piaski I, Piaski II, Smuga, Wydra Zielona, Warty, Paderewskiego cmentarz, Reymonta, Sikorskiego ING. 

Szczegółowych informacji ZKM udziela pod tel. 32 67 234 11 oraz 502 454 485. Nowy rozkład jazdy znajdą Państwo również na stronie Zakładu Komunikacji Miejskiej – www.zkm-zawiercie.com.pl

źródło: www.zawiercie.eu oraz www.zkm-zawiercie.com.pl

 

   

Kolędy i pastorałki w Pałacyku nad Wartą

Poprawiony: środa, 13 stycznia 2016 14:18 Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 11 stycznia 2016 20:46

Kolejny już raz z nadejściem Nowego Roku, w styczniu, w Pałacyku nad Wartą rozbrzmiewały kolędy i pastorałki śpiewane przez RZF „Kromołowianie” wraz z Folky-Band, oraz przez zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły regionalne z Gminy Zawiercie. W tegorocznym spotkaniu wzięły udział zespoły: KGW z Marciszowa, KGW z Karlina, KGW z Łośnic, KGW z Bzowa oraz zespół „Tęcza”. Na występie zjawili się również licznie mieszkańcy dzielnicy oraz mieszkańcy Zawiercia, a także sponsorzy imprezy. Przybyli również zaproszenie goście. Z ramienia UM w Zawierciu: pan Marek Borowik oraz pan Łukasz Konarski – Zastępcy Prezydenta Miasta. Ze Starostwa Powiatowego: pani Agata Jarza-Korpyś – Sekretarz Powiatu oraz Radni Powiatowi: pani Małgorzata Machura oraz pan Andrzej Wilk i pan Andrzej Danecki. Przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych Gminy Zawiercie oraz przedstawiciele organizacji społecznych z dz. Kromołów: Samorządu Mieszkańców, Towarzystwa Sympatyków Kromołowa, OSP Kromołów oraz seniorki RZF „Kromołowianie”. Wieczorne spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich przez pana Stefana Markowskiego. Następnie głos zabrał pan Marek Borowik, który przekazał życzenia od Prezydenta Miasta Zawiercie – pana Witolda Grima (ze względu na wizytę w Warszawie, Pan Prezydent, nie zdołał dojechać na kolędowanie). Nawiązując do swoich Kromołowskich korzeni Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych, składając życzenia Noworoczne zachęcił wszystkich zebranych do wspólnego kolędowania. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się najmłodsi adepci śpiewania. Dzieci z zawiązanego nie dawno Kółka Artystycznego przy Pałacyku nad Wartą, prowadzonego przez panią Anetę Drążkiewicz. Po zaśpiewaniu kilku kolęd swój występ rozpoczęły połączone zespoły Folky-Band i RZF „Kromołowianie”, którzy wykonali kilkanaście kolęd i pastorałek. Kolejni artyści reprezentowali zespoły z poszczególnych dzielnic. Przy każdej okazji do śpiewu włączali się zgromadzeni na sali goście i mieszkańcy. Po zakończeniu kolędowania, które trwało ponad dwie godziny, przy muzyce „na żywo”, którą tworzyli panowie: Stefan Markowski i Wiesław Foryś, wszyscy tańcząc, bawili się jeszcze, tego mroźnego, piątkowego wieczora…

 

   

Sylwestrowe fajerwerki dla dzieci

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 10 stycznia 2016 19:48

Po raz drugi, w kolejny wieczór Sylwestrowy, pokaz sztucznych ogni, fajerwerków, rozpoczął się w naszej dzielnicy dużo przed północą, o godz. 18⁰⁰. Można powiedzieć, że pokaz zorganizowany z myślą o najmłodszych, rozpoczął świętowanie nadejścia Nowego Roku. Tym razem punkt puszczania fajerwerków został zlokalizowany na zachodniej stronie naszej dzielnicy, na terenie potocznie zwanym Grabem. W ubiegłym roku, była to część północna, okolice Okrąglika. Lokalizacja była oznaczona drogowskazami i zapalonymi lampkami. Na wieść, rozniesioną elektronicznymi środkami komunikacji, zjawiło się dużo, dużo więcej dzieci z rodzicami, niż to miało miejsce rok temu. Ja naliczyłem prawie 40 dzieciaków, które wraz z rodzicami miały niesłychaną radość z patrzenia na rozbłyskane na niebie ognie i fakt, że całe „centrum dystrybucji” fajerwerków, było kilkanaście kroków od nich. Można powiedzieć, że widzieli wszystko od „kuchni”. Oczywiście uwzględniając wszystkie kwestie bezpieczeństwa. Niektórzy najmłodsi uczestnicy na początku troszeczkę się bali. Szczególnie towarzyszącego puszczaniu ogni charakterystycznego huku. Ale efekt wizualny jaki można było podziwiać, zostanie w uczestnikach do kolejnych pokazów. Patrząc z perspektywy nocy Sylwestrowej, można śmiało powiedzieć, że na terenie Gminy Zawiercie, był to drugi pokaz pod względem efektywności i użytych materiałów. Na koniec fajerwerkowego spotkania, składając sobie życzenia, dzieci wypuściły w niebo kilkadziesiąt lampionów, które skierowały się w kierunku północnym, zgodnie z kierunkiem wiejącego w tym dniu łagodnego wiatru. Zapewne wielu mieszkańców widziało pokaz z okien swoich domów. Mogło uczestniczyć w tym widowisku, za którego organizację chciałbym w tym miejscu podziękować Karolowi, Jarkowi i Grześkowi. Było to wspólne przedsięwzięcie kolegów, mieszkających w dz. Kromołów i Sołectwie Łośnice.  

 

   

Zmiany w tzw. ustawie śmieciowej

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 04 stycznia 2016 10:27

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązuje do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, innych niż niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak również ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W związku z tym opracowany został nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie.W skrócie przedstawiam Państwu, zmiany jakie nastąpią w gminie, po znowelizowaniu tzw. ustawy śmieciowej - gospodarki odpadami. Dodatkowo zamieszczam poniżej, informację ze strony UM w Zawierciu oraz zmieniony regulamin (fragmenty dotyczące odbioru odpadów). Cały regulamin jest dostępny na stronie: www.zawiercie.bip.net.pl/?a=10895  oraz uchwała www.zawiercie.bip.net.pl/?a=10896

- Segregacja śmieci staje się obowiązkowa. Osoby, które do chwili obecnej deklarowały brak selektywnej zbiórki odpadów są zobowiązane do zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana sposobu gromadzenia odpadów będzie skutkowała pomniejszeniem opłaty za wywóz śmieci do stawki 10 zł od osoby, jaka obowiązuje w przypadku selektywnej zbiórki.  Stawka wyższa tj. 15 zł od osoby będzie stosowana jako „kara” za niepoprawną segregację odpadów komunalnych. Wówczas organ kontrolujący wyda decyzję na wyższą stawkę czyli 15 zł od osoby, która będzie obowiązywać przez okres kolejnych 3 miesięcy. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w artykule ze strony UM w Zawierciu.

- Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie odpady komunalnej będą odbierane z zabudowy jednorodzinnej następująco:

    - Odbiór odpadów zmieszanych będzie odbywał się raz na dwa tygodnie, pozostałe frakcje odpadów będą odbierane według ustalonego regulaminu i rozesłanego harmonogramu

    -   Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, natomiast w okresie letnim od 1 maja do 30 września jeden raz na 2 tygodnie.

    -   Szkło bezbarwne i kolorowe – nie rzadziej niż jeden raz na 2 miesiące.

    -   Papier i tektura – nie rzadziej niż jeden raz na 2 miesiące.

    -   Zwiększy się częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych(trawa, liście, gałązki rozdrobnione). W okresie letnim, odpady będą odbierane od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast w listopadzie raz w miesiącu.

   -   Odbiór odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV, AGD, itp. (po wejściu w życie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie, tj. od 1 maja 2016 r.) będzie w jednym dniu jednocześnie. Można będzie wystawić wszystkie rzeczy razem, a firma odbierająca odpady zabierze je wykonując dwa odrębne kursy. Odbiór tych odpadów będzie 2 razy w roku – na wiosnę i jesień. W miesiącu marcu 2016 r. odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w dwóch różnych terminach w pierwszej połowie miesiąca będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, natomiast w drugiej połowie miesiąca będzie zbierany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy pamiętać, aby wystawiać kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

   -   Jeżeli na skutek drobnych remontów na terenie nieruchomości powstaną odpady takie jak  np. gruz, możecie Państwo wówczas zawieźć go na PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie za okazaniem dowodu wpłaty i dowodu osobistego (potwierdzenie czy jest się mieszkańcem Gminy Zawiercie), można zostawić odpady – bez dodatkowej opłaty. W przypadku gruzu jest to 50 kg na osobę w domostwie (wg deklaracji) na miesiąc. Ale jeżeli macie Państwo gruz o masie np. 1 tony, to jeżeli w domostwie mieszkają 4 osoby, to można raz w roku skumulować ilość i wówczas jednorazowo odwieźć 4 os. x 50 kg x 12 miesięcy = 2,4 tony. Dotyczy to tylko osób prywatnych - nie dotyczy podmiotów gospodarczych (firm, przedsiębiorstw). Punkt PSZOK znajduje się  przy ul. Podmiejskiej. Od 1 maja 2016r. (po wejściu w życie zmienionego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie) będzie jeszcze uruchomiony drugi punkt, przy ul. Krzywej w Zawierciu. Tam będzie można oprócz np. gruzu, odwieźć styropian budowlany, papę, wełnę mineralną – wg limitu. Styropian budowlany, wełnę mineralną – 10kg/na jednego mieszkańca/na rok. Papę odpadową – 20 kg/na mieszkańca/na rok. Odpady te należy samodzielnie dowozić do PSZOK-a.

Informacja ze strony internetowej miasta Zawiercie:

„Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina zobowiązana jest do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, innych niż niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak również ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W związku z tym apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Zawiercia, aby przestrzegać zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ponieważ zapis § 4 ust. 2 Uchwały Nr XXXI/306/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 stycznia 2013 r. mówi, że „W przypadku zabudowy wielorodzinnej 15 - krotne zgłoszenie naruszenia zasad selektywnej zbiórki w ciągu roku kalendarzowego skutkuje podjęciem decyzji o utracie prawa do stawki preferencyjnej. W przypadku zabudowy jednorodzinnej 5 – krotne zgłoszenie naruszenia zasad selektywnej zbiórki w ciągu roku kalendarzowego skutkuje podjęciem decyzji o utracie prawa do stawki preferencyjnej. Utrata prawa do stawki preferencyjnej jest skuteczną przez okres kolejno następujących 3 miesięcy”. W związku z tym zaburzenie zasad selektywnej zbiórki będzie skutkowało naliczeniem wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15 zł przez najbliższe 3 miesiące.  W przypadku zabudowy jednorodzinnej opłata nałożona zostanie na ilość osób wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej na wszystkich mieszkańców zamieszkujących dany blok, przy którym stwierdzono naruszenie zasad.” – źródło: www.zawiercie.eu

   

Strona 1 z 45

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template