Strona główna

Kromołów

WYNIKI GŁOSOWANIA - BUDŻET OBYWATELSKI 2023

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 03 lipca 2022 12:13

 

Zakończyło się głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023. Podobnie jak w roku ubiegłym projekt OSP Kromołów został wybrany do realizacji. Niestety drugi projekt z dzielnicy nie zakwalifikował się – mini SkatePark. Otrzymał piątą ilość głosów - 300 oddanych głosów. Gratulujemy druhom wyniku i życzymy zrealizowania projektu. Niestety dzieciaki nie będą miały na razie swojego placu do pojeżdżenia, ale będą mogły skorzystać z SkateParku jaki zostanie wybudowany na dawnym boisku „Włókniarz”, gdyż projekt tego skateparku zakwalifikował się do realizacji w ramach BO 2023.

Podobnie jak dwa projekt zgłoszony przez OSP Marciszów. W tej edycji BO 2023 kwota 1,5 mln zł wystarczyła na cztery projekty.

Podsumowując formułę Budżetu Obywatelskiego, niestety patrzą na liczbę głosujących nie przybywa ich z roku na rok, a wręcz przeciwnie. To myślę, pokazuje, że formy tzw. budżetów dzielnicowych jak np. w Rybniku są dużo lepszym rozwiązaniem. Regulamin takiego Budżetu Obywatelskiego Dzielnicowego bardziej wpływa na „zaproszenie” mieszkańców do włączenia się w samorządność w gminach i delegowane środki finansowe są lepiej wykorzystywane - zrównoważenie. W tym roku głosowały 2243 osoby, a więc raptem 4,8 % mieszkańców Zawiercia. W roku ubiegłym niewiele ponad 7%. Formuła Rybnicka – a więc 2/3 budżetu podzielone na dzielnice wg ilości mieszkańców (ilość mieszkańców pomnożona przez współczynnik kwotowy) - a 1/3 przeznaczona na ogólny projekt miejski. I taką formułę proponowali miejscy radni od początku prac nad regulaminem do Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z deklaracją na Komisji Budżetu i Gospodarki złożoną przez panią Justynę Miszczyk – zastępcę Prezydenta, regulamin kolejnego budżetu ma być wzorowany na Budżetach Obywatelskich Dzielnicowych. Wstępna propozycja regulaminu miała być przedstawiona w czerwcu… cały czas czekamy na nową propozycję. Jeszcze raz gratulując zwycięzcom, dziękuję wszystkim osobom, które oddały swoje głosy w ramach BO 2023, a szczególnie wszystkim Państwu, którzy poparli projekty z dz. Kromołów.

 

 

POPOŁUDNIOWA NAWAŁNICA - 28.06.2022 r.

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 30 czerwca 2022 17:59

 

Chyba nikt się nie spodziewał „powtórki” z 14 i 17 maja 1996 r. kiedy dz. Kromołów nawiedziła powódź błyskawiczna (intensywny opad deszczu – tzw. oberwanie chmury). Czy historia zatoczyła koło? Na pewno dla mieszkańców ul. Staromiejskiej, w kontekście wydarzenia z dnia 9 czerwca 2022 roku, było to kolejne traumatyczne wydarzenie – płynąc woda i błoto w dniu 28 czerwca 2022 roku. Niestety ponownie główną przyczyną zaistniałej sytuacji była droga krajowa DK-78 i poczynione w jej obrębie prace. Jedne związane z polami uprawnymi pod Górą Żerkowską a drugie związane z pracami wykonywanymi przez GDDKiA. Prace te miały naprawić to co wydarzyło się trzy tygodnie temu. Niestety obfita burza „wykorzystała” tą sytuację. Brak zakorzenionej trawy po pogłębianiu rowów melioracyjnych zamulonych przez ziemię z pola po lewej stronie jadąc w kierunku Żerkowic, zablokowanie przez krawężniki, płytki chodnikowe zlewni wody opadowej spowodowały jeszcze gorsze skutki niż niedawno. Dodatkowo poziom wody na ul. Staromiejskiej „podniosła” woda ze zlewni pól pomiędzy ul. Filaretów (kierunek Pomrożyce) a drogą polną do Piecek – przedłużenie ul. Żelaznej. Od wybudowania w 2009 roku zbiorników retencyjnych kilka razy miały zdarzenia płynięcia nadmiaru wody końcówką ulicy Żelaznej (od strony Piecek). Zazwyczaj jest to sama woda z małą ilością osadów, ziemi. Ale miało to miejsce kilka razy i na wniosek mieszkańców wnioskowano do UM o wykonanie małego zbiornika ewentualnie nasypu wzdłuż pola (równolegle do polnej drogi dochodzącej od ul. Żelaznej do ul. Filaretów). Taka interpelacja została również złożona (20.06.2022r.) ponownie w kontekście sytuacji sprzed trzech tygodni i wcześniejszych. W nawiązaniu do planów zbiornika retencyjnego przy ul. Wilczej. Na ostatniej sesji poprosiłem o rozważenie podobnego, „niekosztownego” rozwiązania jakie miało miejsce w 2009 r. przy budowie dużych zbiorników retencyjnych przy nowej ścieżce pieszo-rowerowej – wykorzystania ziemi z budowy obwodnicy – w 2009 r. Była to ziemia z budowy obwodnicy Siewierza. Teraz budowany jest I odcinek obwodnicy Zawiercia i Poręby. A będzie za chwilę budowany drugi odcinek – projektowanie jest już na ukończeniu. Oczywiście jeszcze finanse i przetarg. Ale wróćmy do sytuacji z wtorku. Mimo dobrych chęci i szybko podjętych działań przez GDDKiA jak już wcześniej wspominałem, wtorkowe wydarzenie spowodowało dużo więcej szkód ale i naniesienia większej ilości błota, ziemi, kamieni, kawałków krawężników, płytek chodnikowych. I to wszystko przypłynęło od ul. Jurajskiej, od ul. Bonerów.

Od 1996 r., przez 26 lat nie było takiej sytuacji. GDDKiA zawsze kosiła trawy. Kilkakrotnie w ciągu roku. Pola były raz nie uprawiane, raz uprawiane. Ale zawsze było „zabezpieczenie” – rów melioracyjny i tzw. bruzda, miedza i odpowiednie obsiewanie i zaorywanie pól. Historia miedzy z filmu „Sami swoi” jest humorystyczna, ale w rzeczywistości spełniała ona ważną rolę – między polami. Nie tylko była granicą, ale właśnie spełniała rolę retencyjną. Szczególnie pierwsze skiba przy między. Głęboka, szeroka. Niestety w przypadku pola pod Górą Żerkowską zostało to wszystko zniwelowane na pewnym odcinku na potrzeby wyłożenia płyt jako wjazd na pole. Plac do wykonywania operacji przy żniwach. I od tego momentu zaczął się problem z wodą, ziemią, trawą, kamieniami spływającymi przy obfitych opadach deszczu z DK-78 w kierunku Kromołowa. Tak jak kształtuje to topografia terenu. Kolejny raz należy wyrazić wyrazy szacunku dla mieszkańców, którzy praktycznie od razu przystąpili do prac porządkowych w obrębie swoich posesji a w czasie nawałnicy cały czas udrażniali kratki zbierające. Aczkolwiek to nie tak powinno wyglądać – takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Niestety przyroda ma swoje prawa.

Jestem też pełen podziwu dla pracowników PUK Zawiercie i pozostałych służb miejskich. Wykonali horrendalną pracę po pierwszej „fali” a teraz to samo razy dwa… na nic zdały się czyszczenia, przetykania, zamiatanie… oczywiście jak zawsze w takich sytuacjach można liczyć na jednostki OSP z Kromołowską jednostką na czele. Dziękuję również Włodarzom Miasta oraz Wydziałom UM za szybko podjęte działania „na już”. Niestety zaskoczony jestem „podejściem” Straży Miejskiej. Faktem, że będąc na miejscu, robiąc kilka rund wokoło – nie podjęli działań zamykających ulice Bonerów i Staromiejską. Odbywający się tam ruch samochodów po burzy i jej skutkach, mógł być dla użytkowników drogi dramatyczny. Wystarczyło tylko stanąć samochodem, powiadomić może patrol drogówki Policyjnej… Nie będę już pisał, czegoś w stylu „mam nadzieję…”, ale myślę, że w wszyscy, czyli GDDKiA, KOWR, UM wyciągną wnioski z tych dwóch wydarzeń. Też dotyczące zlewni z pół w kierunku Piecek. Materiał mają obszerny. Zarówno ten zrobiony przez mieszkańców ale i swoje wnioski, zdjęcia, nagrania a także opisy i spostrzeżenia, podpowiedzi jakie zostały przesłane po pierwszym zdarzeniu. Dodatkowo mieszkańcy ul. Staromiejskiej wyczekują na wykonanie remontu drugiej strony chodnika – cykl dwuletni – bo ten stary po tych dwóch wydarzeniach po prostu już „spuchnął”… a nowy chodnik z kostki brukowej, po prawej stronie idąc w kierunku Żerkowic został tylko zabrudzony, praktycznie nie naruszony. Podobnie jak końcowy wybrukowany odcinek ul. Żelaznej.

Wczytując się w polemikę na social mediach, dla mnie „polemikę jałową” poniżej przedstawiam Państwu tzw. jak to dzisiaj się powiada esencję w kwestiach opisanych powyżej. Jednocześnie polecam Państwu a przede wszystkim w/w podmiotom przeczytanie kilkustronicowego opracowania na przykładzie dz. Kromołów. Części pracy naukowej na temat powodzi. Pracy zbiorowej – naukowców z Zakładu Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Środowiska, Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2018/10/t.61.4.art_.3.pdf

 

 Najważniejsze wątki:

 • dwie powodzie błyskawiczne w Kromołowie miały miejsce 14 i 17 maja 1996 roku – wspomnienia mieszkańców pod niniejszym linkiem:

http://www.kromolow.com.pl/component/content/article/24-dokumenty/443-wielka-powodz-w-kromolowie-maj-1996

 • tzw. powódź stulecia w Polsce miała miejsce w 1997 roku
 • zbiorniki retencyjne przy ścieżce pieszo-rowerowej powstały w 2009 roku wykorzystując ziemię z budowy obwodnicy Siewierza i wpisując się w stare powojenne rowy przeciwczołgowe – Okrąglik i Sadzonki (przypomnę: Kromołów leżał na granicy Generalnej Guberni – III Rzeszy)
 • zbiorniki retencyjne od 2009 roku spełniają bardzo dobrze swoją rolę – przykładowe zdjęcia z 2014 roku – spływ wody z kolektorów do rzeki Warty - http://www.kromolow.com.pl/aktualnosci-samorzad-mieszkancow/3-sprawy-biezace/306-strach-i-niepewno-powrociy
 • podobnie zlewnia/zbiornik retencyjny pomiędzy ulicami: Karlińską i Jurajską – też po były rowach przeciwczołgowych – odprowadzenie do kolektorów do rzeki Warty
 • kilkakrotnie uchroniły Kromołów przed zalaniem – m.in. w 2013 roku po roztopach i w 2014 roku po gwałtownej burzy – wtedy „poszła” woda od Piecek – ul. Żelazną
 • to samo „wykonały” zbiorniki w tym miesiącu – dwukrotnie…
 • koryta, zlewnie, kratki, odpływy zbiorników są regularnie sprawdzane i czyszczone – standardowo i na wnioski mieszkańców (kratki wzdłużne na ul. Staromiejskiej) – szczególnie jest to monitorowane i wykonywane po zdarzeniach z 2013 i 2014 roku
 • po wydarzeniu z 9 czerwca szczególnie wszystko zostało udrożnione – prace były wykonywane pod okiem mieszkańców – mowa o ulicach gminnych: Bonerów, Staromiejska, Nad Wartą
 • GDDKiA swoje prace wykonywała przy DK-78 m.in. wykonywała m.in. w 23 (koszenie) i 25 tygodniu (poprawa poboczy)
 • prace wykonane na polu uprawnym spowodowały wypłukiwanie ziemi i nanoszenie szlamu, błota na DK-78 – w dniu 9 czerwca 2022 roku TIR-y jadące od Kielc musiały ominąć ten odcinek i kierowały się od Żerkowic przez Skarżyce w kierunku Zawiercia – ewentualne hamowanie, wjazd na ten odcinek drogi groził wpadnięciem w poślizg naczepy
 • zlewnie w zbiornikach retencyjnych są na wiosnę zawsze sprawdzane przez służby miejskie, wykaszane – przy samych betonowych zlewniach, pozostałe samosiejki tworzą „element retencyjny”
 • gdyby płynęła sama woda – po prostu by wpłynęła do kanalizacji a jej nadmiar przepłynął drogą nie wyrządzając szkód – tak jak to miało czasami miejsce od 1996 roku po obfitych ponadnormatywnych burzach
 • ale woda + ziemia + trawa + kamienie + elementy betonowe to już trochę za dużo – to jest tak jak działanie bobrów jak budują tamy – tylko w przypadkach powyższych, odbywa się to w ciągu kilku minut i ma „inny cel i skutek”
 • woda zatrzymana przez zbiorniki pomału spłynęła kolektorami do rzeki Warty, co było widoczne i dzieje się tak od 2009 roku
 • po 10 lipca 2022 r. na wniosek mieszkańców ul. Staromiejskiej planowane jest spotkanie z Prezydentem Miasta Zawiercie w Pałacyku nad Wartą - dokładna data i godzina zostaną podane do wiadomości

 

 

   

GŁOSOWANIE - BUDŻET OBYWATELSKI 2023

Poprawiony: czwartek, 16 czerwca 2022 14:55 Wpisany przez Administrator poniedziałek, 13 czerwca 2022 06:08

 

           ZAWIERCIAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI  2023            

 

PROSIMY O GŁOSOWANIE NA

 

PROJEKT nr 14 – mini SkatePark

 

Głosowanie trwać będzie od 15 ÷ 22 czerwca 2022 r.

 

Głosować można:

- drogą elektroniczną na stronie UM  -  www.zawiercie.eu

LINK DO GŁOSOWANIA: 

https://zawiercie.konsultacjejst.pl/budzet/glosowanie/017fda6e-c853-4203-960c-f02fccdb69c5?fbclid=IwAR1JY-ehPYgeMIdomW-PVAPuzSjrhZJe-SBQjrw1HN5J4IA32eFGZZxgLVM

 

lub po wydrukowaniu karty do głosowania i wrzuceniu jej do skrzynki w UM w Zawierciu

- głosować mogą dorośli oraz młodzież, dzieci (niepełnoletni) po odpowiednim wypełnieniu karty do głosowania przez Rodziców

OPIS ZADANIA:

Adaptacja parkingu pod mini SkatePark

przy ul. Nad Wartą w dz. Kromołów

Miejsce realizacji zadania

 • Parking przy rzece Warcie

Opis zadania

Przebudowa części parkingu pod mini SkatePark – części prostokątnej (długiego pasa). Część parkingu zostanie dalej jako teren do parkowania. Jest duże zapotrzebowanie na takowe miejsce w dzielnicy, gdyż dzieci, młodzież jeźdź na rolkach, fiszkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach po terenach rekreacyjnych, gdzie nie ma przystosowanej nawierzchni. Młodzież jeździ po kostce, deptaku z desek, boiskach z nawierzchnią syntetyczną, po ulicach. Teren parkingu jest zlokalizowany blisko szkoły, przy terenach rekreacyjnych, rzece Warcie oraz boiskach – przylega do nich. Jest częściowo oświetlony co umożliwiało by jazdę wieczorami. Jednocześnie jest usytuowany w terenie praktycznie niezabudowanym (nie przylegają do niego domostwa), a jednocześnie łatwo dostępnym i z dobrym dojazdem po przebudowie ulicy Nad Wartą. Główną grupą korzystającą ze SkateParku będą dzieci, młodzież z 8 dzielnic, które uczą się w SP-13, ale również z całego miasta. Proponowana lokalizacja będzie również bardzo bezpiecznym miejsce dla takiego placu rozrywki dla dzieci i młodzież, ale nie tylko…

 

   

NOCNA NAWAŁNICA

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 09 czerwca 2022 19:57

 

Zapewne taka poranna niespodzianka, jaka dzisiaj spotkała mieszkańców ul. Staromiejskiej, Nad Wartą i Bonerów wzbudziła też zaniepokojenie w nocy, kiedy nad Kromołowem przeszła silna burza z intensywnymi opadami. Wielu jeszcze mieszkańców ma przed swoimi oczami obraz powodzi z 1996r.

Aczkolwiek w tym przypadku zbiorniki retencyjne (poldery zalewowe) umiejscowione na końcu ulicy Żelaznej, przy ścieżce rowerowej oraz poldery przy ul. Karlińskiej zdały egzamin. Spełniły swoją funkcję. Przejęły całość wód opadowych z pól pomiędzy ul. Filaretów a Żelazną w kierunku Piecek oraz z Okrąglika. Całość wody zatrzymana w tzw. dołach (dawne rowy przeciwczołgowe) spokojnie kolektorem spłynęła do rzeki Warty. Ulica Żelazna i Gromadzka rano były suche i czyste.

Problem tej nocy pojawił się od ul. Jurajskiej i Bonerów. Po wykoszeniu traw przez GDDKiA na skarpie na ul. Bonerów oraz w rowach przydrożnych na ul. Jurajskiej jadąc w kierunku Góry Żerkowskiej nie było „naturalnej zapory”. Pokos traw burza jak przeszła „zepchnęła” wraz z piaskiem na Kromołów. Woda wraz z błotem, z pola po lewej stronie jadąc od Kromołowa w kierunku Żerkowic, praktycznie zablokowała ul. Jurajską. Samochody, TIRy objeżdżały Górę Żerkowską przez Skarżyce. Owe pole niestety niedawno zostało posiane i plony jeszcze nie spełniają naturalnej „ochrony przeciwpowodziowej”. I na tym odcinku pola nie ma posadzonych krzewów/drzew, które też pełnią taką rolę. Widać to dobrze trochę niżej. Woda zabierając ze sobą trawę i błoto zamuliła i zatkała studzienki, kratki melioracyjne. Wszystko zatrzymało się na Przystanku Głównym Przesiadkowym oraz posesjach przy ul. Targowej oraz na ul. Nad Wartą – przy parkingu. Cały czas wraz z Samorządem Mieszkańców apeluję o coroczne czyszczenie wlotów betonowych w zbiornikach retencyjnych oraz kratek poprzecznych na ul. Staromiejskiej. Niestety w powyższym przypadku i takiej ilości skoszonej, pozostawionej trawy oraz błota nawet najbardziej sprawna kanalizacja nie dałaby chyba rady… najważniejsze, że zbiorniki retencyjne „czuwają i robią co do nich należy” – tamują i przetrzymują a następnie odprowadzają wody opadowe z okolic Okrąglika do rzeki Warty.

Dziękuję w tym miejscu Włodarzom Miasta, pracownikom UM oraz służbom miejskim a także Strażom Pożarnym za szybkie działanie i usuwanie skutków nawałnicy. Słowa uznania należą się przede wszystkim mieszkańcom za działania podjęte przez nich samych. Notabene GDDKiA powinna po sobie posprzątać…

Miejmy nadzieję, że dzisiejsze opady nie będą tak intensywne i obfite i noc minie już spokojna...

 

 

   

ALTANKA NA OS. NOWA

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 29 kwietnia 2022 19:44

 

Podczas ostatniego spotkania Samorządu Mieszkańców, o czym Państwu wspominałem ostatnio, oprócz kwestii Budżetu Obywatelskiego 2023, omawiane były również kwestie zakupów w ramach Funduszu Osiedlowego. W tym roku Prezydent Miasta Łukasz Konarski w miarę możliwości dostępnych środków w budżecie miasta zaproponował kwotę 30 tyś zł. dla danej dzielnicy. Wśród propozycji z lat ubiegłych pojawiły się też nowe pomysły do realizacji (zakupów), które zostały omówione podczas spotkania. Pierwsze kroki zostały już poczynione po ustaleniach na spotkaniu. Przewodniczący Samorządu Włodzimierz Czech złożył wniosek do UM w Zawierciu z propozycjami zagospodarowania funduszu. Pierwszy zrealizowany zakup, to altanka na osiedlu przy ul. Nowej. Szybki kontakt Przewodniczącego z wykonawcą, który już wykonał altanki służące mieszkańcom naszej dzielnicy, zaowocowało wynegocjowaniem korzystnej ceny i krótkim terminem realizacji. Altanka została ustawiona przy piaskownicy, na zieleńcu zgodnie z sugestiami Pani Katarzyny Mierzejewskiej z MOPS. Dziękujemy pracownikom Wydziałowi Obsługi Urzędu za przeprowadzenie procedur administracyjnych.

Kolejne zakupy powinny nastąpić w najbliższym czasie, o czym będziemy na bieżąco informować. Oczywiście niestabilne ceny na rynku będą miały wpływ na „ilość realizacji”, ale miejmy nadzieję, że uda się wszystkie plany wykonać. A zapewne pomysł Włodzimierza Czecha spodoba się wszystkim… i po sfinansowaniu przez UM w Zawierciu oraz współudziale i pomocy przedsiębiorców będzie nawiązywał do miejsca i historii Kromołowa.

   

REZUREKCYJNE GRANIE ORKIESTRY DĘTEJ

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 18 kwietnia 2022 15:33

 

Po wielu latach przerwy na porannej rezurekcji zagrała orkiestra dęta. Tak jak to dawniej bywało. Taka była tradycja, kolei rzeczy. Na pewno dla wszystkich uczestniczących w porannej świątecznej Mszy Świętej było to zaskoczeniem, ale również powrót myślami do poprzednich lat. W takiej atmosferze zapewne też radośniej przebiegała procesja. Dodatkowo występ po zakończeniu uroczystości, przed Kościołem sprawił nam wiele radości i wprowadził w dobry nastrój. Podobnie jak to miało miejsce w tygodniu – w środę – kiedy orkiestra swoją próbę miała w dużej altanie na terenach rekreacyjnych. Dźwięk instrumentów dętych, melodie słyszalne były na Osiedlu Bloków Wspólnot Mieszkaniowych. A klienci okolicznych sklepów z niedowierzaniem nastawiali ucha, do granych melodii rozrywkowych. Oby więcej takich prób Panów Muzykantów na świeżym powietrzu… szczególnie teraz wiosną i latem.

Za niedzielną inicjatywę słowa uznania i podziękowanie należy skierować do Panów grających w orkiestrze i ks. proboszcza Krzysztofa Fidury, ale również druhów z OSP Kromołów, OSP Karlin oraz OSP Łośnice za stawienie się z pocztami sztandarowymi oraz dla Pań i Panów z parafialnego chóru pod dyrygenturą Karola Hadrycha - organisty. Tak krzewi się tradycję i kulturę regionu...

 

 

   

Samorząd Mieszkańców - ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Wpisany przez Włodzimierz Czech piątek, 15 kwietnia 2022 09:57

   

Strona 10 z 118

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template