Strona główna

Kromołów

Życzenia świąteczno - noworoczne

Poprawiony: wtorek, 22 grudnia 2020 21:57 Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 22 grudnia 2020 21:06

 

podsumowanie jesieni 2020 - "B" - klasa (serie B)

Poprawiony: czwartek, 17 grudnia 2020 07:35 Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 16 grudnia 2020 18:44

Kontynuując podsumowanie piłkarskich rozgrywek przedstawiam poniżej statystyki drugiej drużyny występującej w rozgrywkach

Klasy – B - Podokręgu Sosnowiec.

Skład zespołu to utalentowana młodzież, trenująca w LKS Źródło od kilku lat. W tym czasie bawili się piłką, rośli, dorastali…

Teraz tworzą TEAM Serie B wraz ze wsparciem starszych kolegów.

Ale też zaczynają coraz lepiej radzić sobie w pierwszej drużynie. I tak małymi krokami do przodu. Taka kolej rzeczy…

Kadra:

Bramkarze: Kacper Szczepanek, Michał Kozłowski

Obrońcy: Alan Kołaczkiewicz, Cezary Seweryn, Konrad Jeż, Wojciech Pająk, Damian Latko

Pomocnicy: Łukasz Musiałek, Krzysztof Kuśmierski, Dawid Bojda, Dawid Nędza, Bartłomiej Nędza, Łukasz Szafran, Igor Kolanko, Konrad Szota, Krystian Gwiżdż, Kacper Gajek, Mateusz Domagała, Piotr Szczygieł, Robert Szczygieł, Patryk Doniec, Radosław Waniak

Napastnicy: Krystian Kozłowski, Bartłomiej Rozlał, Szymon Żak

Trener: Mateusz Sokołowski

Bramki :

Żak 1, Kozłowski 2, Latko 2, Rozlał 6, Szczygieł 3, Musiałek 1, D. Nędza 1, Domagała 2, Bojda 1, Gajek 3, Szota 1.

Mecze u siebie: 2 wygrane (KS Giebło, Gmina II Psary), 1 remis (UKS Sławków), 2 porażki (Strażak Nowa Wieś, KS Łazowianka II Łazy – Wysoka) - w sumie 7 punktów.

Mecze na wyjeździe: 2 zwycięstwa (JSP Warta Zawiercie, Niegowoniczki 2018), jeden remis z Przemszą II Siewierz i jedna porażka (ZEW Kazimierz – w roli gospodarza – mecz rozegrany przy B7). 

W większości meczów średnia wieku nie przekroczyła 21 roku życia. Najniższa średnia w meczu z Niegowoniczkami wyniosła 19 lat.

 

 

   

szlachetna paczka 2020

Poprawiony: wtorek, 15 grudnia 2020 07:53 Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 14 grudnia 2020 18:36

 

Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do

 

"SZLACHETNEJ PACZKI" 

 

Inicjatywa drużyny.

 

Pomoc drużyny.

 

Działanie drużyny.

 

Zbiórka trenerów, zawodników, działaczy, sponsorów

 

LKS ŹRÓDŁO

 

oraz mieszkańców: Eli i Wojtka Wesołowskich.

 

Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

 

Więcej informacji i zdjęć na: https://www.zawiercie.eu/aktualnosci/8621#!prettyPhoto oraz FB - LKS ŹRÓDŁO KROMOŁÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

   

obwieszczenie ws. MPZP !!!

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 13 grudnia 2020 18:21

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Zawiercie  dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXXIX/343/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ustala się formy zapoznania się z  projektem miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 • Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w godzinach od 800  do 1500.  Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami planu miejscowego proszone są o umówienie wizyty telefonicznie pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53 lub pod adresem e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  ;
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne / Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice / Wyłożenie II;
 • Kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53, którzy szczegółowo odpowiedzą na Państwa pytania;
 • Kontakt  elektroniczny z pracownikami poprzez e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  (możliwość otrzymania fragmentu rysunku projektu planu oraz ustaleń tekstu projektu planu, dotyczących Państwa nieruchomości wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami).

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zgodnie
z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  przeprowadzona zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 20 stycznia 2021 r. o godzinie 1300 przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  w dniach
od 8 grudnia 2020 r. do 19 stycznia 2021 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.

Transmisja dyskusji online będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu https://zawiercie.sesja.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być składne do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , a także ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice; prognozie oddziaływania na środowisko, opracowaniu ekofizjograficznym.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, można wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na zasadach określonych w art. 8c oraz art. 18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):     

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie  z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 4. Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl.

 

https://zawiercie.bip.net.pl/?c=927

   

jurajski orszak świętego mikołaja

Poprawiony: sobota, 05 grudnia 2020 14:20 Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 05 grudnia 2020 13:49

 

NIEDZIELA    6.12.2020 r. 

 

10:55 - 11:15  spotkajmy się w Kromołowie

przy źródle rzeki Warty

 

JURAJSKI ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

 

 

Drogie Dzieci,

Jak się pewnie domyślacie, każda zima na Dalekiej Północy to wyjątkowy czas dla śnieżynek i elfów.

Cieszę się szczególnie kiedy widzę jak wszystkie dzieci starają się być grzeczne, nie tylko przed Świętami, ale przez cały rok.

W tym roku w niedziele 06.12.2020 od rana wypatrujcie Jurajskiego Orszaku Świętego Mikołaja na ulicach Zawiercia i powiatu Zawierciańskiego (Gmina Kroczyce i Gmina Ogrodzieniec) każde z was drogie dzieci otrzyma miłą niespodziankę.

Więc nie może Was zabraknąć na naszej trasie

Poproście rodziców żeby Was przyprowadzili do naszego orszaku Świętego Mikołaja

Życzę Wam dzieci dużo zdrowia i uśmiechu . Poniżej trasa i orientacyjne godziny miejsca spotkań z nami.

 

8:40-9:05 Choinka przy fontannie w "Centrum Zawiercia",

9:10-9:35 Choinka przy fontannie na "Żabkach",

10:15 -10:40 Parking przy Brico Marche(ul. Obrońców Poczty Gdańskiej)

10:55-11:15 spotkajmy się w Kromołowie przy źródle rzeki "Warty"

11:45-12;15 będziemy na parkingu w Kroczycach przy Kościele Św. Jacka i Św. Marii Magdaleny

 

Na końcu odwiedzimy Gminę Ogrodzieniec i będzie to około godziny 13:00 pod Miejskim Ośrodkiem Kultury, wiec serdecznie Drogie dzieci Zapraszamy.

Godziny mogą delikatnie ulec zmianie ale na pewno w tych miejscach będziemy z niespodziankami dla Was .

Przepraszamy za taki krótki czas w punktach spotkania, gdyż jak wiecie mamy dużo pracy, a jeszcze chcemy odwiedzić dzieci w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej "Familia", "Tęcza" w Zawierciu, oraz dzieciaczki w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.

 

Zapraszamy Was Serdecznie

 

Trasa przejazdu Zawiercie Centrum-Żabki-_Brico Marche.

Łośnicka-Kromołów

Kromołów -Skarżyce-Piaseczno-Lgota Murowana-Kroczyce

Kroczyce-Siamoszyce-Mokrus-Kiełkowice-Podzamcze-Ogrodzieniec

Ogrodzieniec-Ryczów kol. -Ryczów-Żelazko- Śrubarnia-Markowizna.

Sztab Jurajskiego Orszaku Świętego Mikołaja

 

#JurajskiOrszakSwietegoMikolaja #Zawiercie #Mikołaj #Kromołów #Kroczyce #Ogrodzieniec

   

Jesień 2020 - piłkarskie podsumowanie

Poprawiony: czwartek, 03 grudnia 2020 13:11 Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 03 grudnia 2020 18:50

Zakończyła się jesienna runda rozgrywek piłkarskich i kończy się pomału, na pewno najdziwniejszy piłkarski rok w historii piłki nożnej. Nasze drużyny jesienią zakończyły rywalizację plasując się w środku tabel. Zarówno pierwszy zespół występujący w ZINA Klasa Okręgowa –  Sosnowiec jak również nasza zdolna młodzież, która postawiła pierwsze kroki w dorosłej piłce. Zdobyła pierwsze szlify, jak to określają trenerzy. Zapewne to nowe doświadczenie będzie procentować dalej. Podobnie jak ciężka praca jaką włożyli nasi młodzi piłkarze grając drużynach trampkarskich, juniorskich. Trenując pod okiem Damiana Kota. Obecnie w rozgrywkach Klasy „B” – Podokręg Sosnowiec zespół prowadzi Mateusz Sokołowski grający w pierwszej drużynie. I od właśnie drużyny prowadzonej pod wodzą trenera Bogdana Szadkowskiego rozpocznę krótkie podsumowanie jesiennych rozgrywek. W kolejnym artykule podsumowanie rundy jesiennej Klasy „B” – Serie B, jak to Mateusz na fb pisze…

Rozgrywki ZINA Klasy Okręgowej Grupy Śląskiej 4. od początku wywoływały wiele emocji związanych z podziałem na grupy, regulaminem. Czas w jakich przyszło rozgrywać mecze, prowadzić rozgrywki nie sprzyja duchowi sportu – czyli sportowej walce i emocjach na trybunach. Połowa rundy została rozegrana przy pustych trybunach. Dla naszych zawodników a szczególnie na boisku przy B7 kibice to trzynasty zawodnik. Jak pewnie Państwo zauważyli, powtarzając za portalem FUTBOLJURA.pl przyjął się skrót „adresowy” obiektów sportowych przy źródłach rzeki Warty, przy ulicy Browar 7 – B7. Ale wracając do wątku piłkarskiego. W związku z liczbą 21 drużyn jakie liczyła by grupa Katowicko-Sosnowiecka centrala w Katowicach ŚZPN postanowił podzielić grupę na dwie pod grupy: Katowice i Sosnowiec. Po cztery najlepsze drużyny z tych grup zagrają na wiosnę w ośmio drużynowej grupie, walcząc o awans. Grupa Katowicka jeszcze gra. Natomiast w grupie Sosnowieckiej został do rozegrania jeden mecz po rozegraniu ostatniej kolejki spotkań. Oczywiście w związku z koronawirusem. Dziwna jednak sytuacja, gdzie mecz decydujący o układzie tabeli, bardzo istotny, zostaje rozegrany, kiedy praktycznie wszystkie karty są na stole. I ten wynik meczu przesądził o awansie do grupy mistrzowskiej drużyny KS NIWY Brudzowice. W tej grupie, drużyny nie mające aspiracji na awans mogą sobie spokojnie grać. Bez widma spadku. Ogrywać młodzież. Natomiast w strefie spadkowej kolejny już sezon nerwówka. Spadnie siedem drużyn po rundzie wiosennej – licząc ze wszystkich 21 drużyn, które tworzą Klasę Okręgową Grupa 4 - Śląska. W grupie mistrzowskiej z Podokręgu Sosnwoiec zagrają: LKS Cyklon Rogoźnik, KS Zagłębie Sosnowiec, LKS Tęcza Błędów oraz KS Niwy Brudzowice. Życzymy Zagłębiowskim drużynom awanasu i dobrych występów na wiosnę.

W tak nie sprzyjających „warunkach” trener Bogdan Szadkowski stworzył drużynę, która zajęła 6 miejsce w tabeli, zdobywając 22 pkt – wygrywając 6 razy, remisując 4 razy i przegrywając 8 meczy. Nasza młoda drużyna – trener jest wyjątkiem, ale pozytywnym – rozegrała kilka bardzo dobrych meczów z czołówka i bardzo dobrze grała z pozostałymi drużynami. Szczególnie pozytywne są zdobycze punktowe przywiezione z wyjazdów. To połączenie rutyny, doświadczenia i pracy z młodzieżą u podstaw już przynosi efekty. A wierzymy, że sukcesy przed nimi, całą drużyną i trenerem. I co warto podkreślić w drużynach grają zawodnicy z naszej dzielnicy, miasta, powiatu.

 

 

Ten wynik sprawił, że wiosną pierwsza drużyna zagra w grupie spadkowej. Ale dzięki temu, że drużyna punktowała przede wszystkim z zespołami, które będą walczyć o utrzymanie – właśnie w grupie spadkowej - to sprawiło, że będą to bezcenne punkty. Aczkolwiek punkty te nie dają gwarancji utrzymania, gdyż walka zapowiada się bardzo zacięta. Do sześciu drużyn z Sosnowca dołączy siedem drużyn z Katowic – i grupa będzie liczyć 13 drużyn. Nasza drużyna będzie miała do rozegrania 14 spotkań (mecz-rewanż) z drużynami z Katowic. Punkty będą doliczane do punktów, które przeszły z jesieni. Punkty zdobyte tylko w potyczkach z poniższymi drużynami. Poniżej przedstawiam tabelę jesieni KLASY OKRĘGOWEJ ZINA SOSNOWIEC 4 z punktami zdobytymi przez drużyny z Podokręgu Sosnowiec. Już dzisiaj zapraszamy na stadion przy B7. I ciekawie zapowiadające się emocje na wiosnę.

 

 

Drużyna LKS ŹRÓDŁO Kromołów w jesiennej rundzie w ZINA KLASA OKRĘGOWA IV – ŚLĄSK– SOSNOWIEC grała w składzie:

bramkarze:

Michał Kozłowski, Kacper Szczepanek

obrońcy:

Mateusz Mikoda, Marek Surowiec, Michał Gajewicz, Robert Szczygieł, Sławek Turlej, Sebastian Szwaja

pomocnicy:

Marcin Gryc, Bartek Wacławik, Igor Kolanko, Mateusz Sokołowski, Radosław Dudek, Krzysiek Kuśmierski, Mateusz Domagała, Damian Latko, Łukasz Pasternak

napastnicy:

Bogdan Szadkowski, Sebastian Radosz, Bartek Rozlał, Karol Wasik.

TRENER DRUŻYNY: Bogdan Szadkowski

KIEROWNIK DRUŻYNY: Marek Łągiewka

PREZES KLUBU: Kazimierz Miśta

GOSPODARZE OBIEKTÓW OSIR Zawiercie: Jan Laber, Witold Pasternak, ś.p. Adam Sobczak oraz zawsze pomocni mieszkańcy: Robert i Adam Pałka, Stanisław Chłosta, Grzegorz Laber, Jan Witkowicz.

TABELA drużyn z Podokręgu Sosnowiec przed wiosenną rundą:

 1. KS GÓRNIK WOJKOWICE         10 meczy  –   26 pkt.
 2. LKS ŹRÓDŁO                              10 meczy  –   19 pkt.
 3. KS BŁĘKITNI SARNÓW             10 meczy  –   14 pkt.
 4. KS UNIA ZĄBKOWICE               10 meczy  –   12 pkt.
 5. LKS OSTOJA ŻELISŁAWICE     10 meczy  –   12 pkt.
 6. KS GÓRNIK PIASKI                    10 meczy  –     1 pkt. 

 

   

świąteczny prezent na nowo powstającym centrum przesiadkowym

Poprawiony: poniedziałek, 30 listopada 2020 18:23 Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 30 listopada 2020 18:17

 

Trwają prace nad przebudową przystanku głównego w centrum dzielnicy. Po wykonaniu inwestycji zostanie ponownie zamontowana tablica informacyjna Samorządu Mieszkańców oraz wszystkich społecznych organizacji działających w Kromołowie. Praktycznie tablica stanie w tym samym miejscu, co dotychczas. Skalniak z tablicą pamiątkową zostanie obłożony i zabezpieczony przed zarastaniem trawą. Centrum przesiadkowe zyska nową wiatę oraz tablicę informacyjną dla pasażerów. Kilkuletnia wiata przystankowa, która bardzo dobrze się sprawdzała przy dużej ilości pasażerów trafi na razie na bazę ZKM-u. Wymienione zostaną ławki. Aczkolwiek stare ławki na wniosek Przewodniczącego Samorządu – Włodzimierza Czecha zostaną w dzielnicy i będą wiosną wykorzystane w innych miejscach.

Niewątpliwe niespodzianką i miłym świątecznym akcentem jest duży prezent zamontowany przez PUK w Zawierciu, za co dziękujemy Prezydentowi Miasta – Łukaszowi Konarskiemu. Montaż mógł zostać wykonany, dzięki wykonaniu szybkich i sprawnych prac elektrycznych na terenie powstającego centrum przesiadkowego. Przebudowane zostało zasilanie pod kątem tablicy świetlnej oraz nowej skrzynki elektrycznej. Na owej tablicy świetlnej pasażerowie będą śledzić rozkład jazdy autobusów, czas ich przyjazdu, odjazdu, dojazdu.

 

   

Strona 10 z 106

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template