Strona główna

Kromołów

ŁAP DESZCZÓWKĘ - program Gminy Zawiercie

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 18 marca 2022 18:02

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

od środy 23.03.2022 r. do 8.04.2022 r.

 

w Urzędzie Miejskim w Zawierciu

 

 

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski ogłasza nabór wniosków o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe w ramach programu ekologicznego „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę”, realizowanego na terenie Gminy Zawiercie.

Termin i sposób składania wniosków o użyczenie zbiornika:

 • Wzór wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.zawiercie.euwww.czystagmina.zawiercie.eu w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego z siedzibą w Zawierciu przy ul. Leśnej 10 B.
 • Wnioski o użyczenie zbiornika można składać od 23 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r.
 • Złożone wnioski poza terminem naboru pozostają bez rozpatrzenia.
 • Wypełniony wniosek wraz z załączoną dokumentacją w formie pisemnej, należy składać bezpośrednio do punktu podawczego w Urzędzie Miejskim z siedzibą w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42- 400 Zawiercie.
 • O przyznaniu zbiorników decydować będzie kolejność złożonych wniosków rozpatrywanych na bieżąco do momentu wyczerpania puli zakupionych pojemników.
 • Na jedną nieruchomość przysługuje użyczenie tylko jednego zbiornika na podstawie podpisanej przez Wnioskodawcę umowy użyczenia na okres 24 miesięcy, po tym okresie zbiornik przechodzi na własność Wnioskodawcy.

Wniosek o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie, który spełni warunki określone w Programie:

 • Jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym znajdującej się na terenie Gminy Zawiercie nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej;
 • Na nieruchomość, której dotyczy wniosek złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z wyjątkiem deklaracji „zerowej”;
 • Nie posiada względem Gminy Zawiercie zaległości z tytułu podatków i innych opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Udokumentuje wywiązywanie się z obowiązku prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości;
 • Nie otrzymał zbiornika w poprzednich edycjach Programu realizowanego przez Gminę Zawiercie na adres nieruchomości wskazany we wniosku.

 Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

 • Potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości tj. własności, współwłasności, wieczystego użytkowania w formie aktualnego wydruku z ksiąg wieczystych wygenerowanego z systemu https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub odpisu z ksiąg wieczystych nie starsze niż 3 miesiące. W przypadku braku założonej księgi wieczystej na dzień składania wniosku do posiadanego tytułu prawnego nieruchomości – wypis z rejestru gruntów i budynków nie starszy niż 3 miesiące lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.
 • W przypadku posiadacza samoistnego w rozumieniu art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) – wypis z rejestru gruntów i budynków (nie starszy niż 3 miesiące) lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.
 • W przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek, przyłączona jest do istniejącej sieci kanalizacyjnej – ostatniej faktury dotyczącej płatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji (nie starszej niż 3 miesiące).
 • W przypadku, gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej – dołączenie kopii dowodów uiszczania opłaty za wywóz nieczystości ciekłych obejmujący okres z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku tytułem potwierdzenia wykonywania usługi wywozu nieczystości ciekłych z częstotliwością minimum jeden raz na 6 miesięcy.

W przypadku pozytywnego zweryfikowania wniosku, Wnioskodawca o terminie podpisania umowy i odbiorze pojemnika będzie informowany pisemnie, mailowo, telefonicznie lub osobiście.

Odbiór pojemnika odbywa się na koszt i ryzyko Wnioskodawcy z ulicy Krzywej (siedziba PSZOK)  w Zawierciu w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Szczegóły realizacji Programu określone zostały w zarządzeniu nr 1486/2022 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 9.03.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ekologicznego pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę”, które znajduje się pod linkiem: https://zawiercie.bip.net.pl/?a=20286, realizowanego na terenie Gminy Zawiercie.

Informacji na temat Programu „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Zawierciu

ul. Leśna 10 B, 42-400 Zawiercie

Telefon: 32 67 223 40 lub 32 67 235 70

 

źródło:  https://www.zawiercie.eu/aktualnosci/9573

 

 

 

GOSPODARKA ODPADAMI - ZMIANA SIEDZIBY WYDZIAŁU

Poprawiony: wtorek, 08 marca 2022 20:59 Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 08 marca 2022 20:49

 

Od pn 14.03.2022 r. - WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI

 

będzie miał nową siedzibę

 

przy ulicy LEŚNEJ 10b - WILLA ERBEGO

 

Wszystkie sprawy odnośnie gospodarki odpadami (śmieci, itp.)

 

będą teraz do załatwienia w Centrum Miasta.

 

Nie trzeba będzie jeździć na ul. Krzywą

 

https://www.zawiercie.eu/aktualnosci/9542

 

   

DOKOŃCZENIE ULICY NAD WARTĄ

Poprawiony: piątek, 04 marca 2022 16:01 Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 06 marca 2022 19:11

 

Od tego tygodnia rozpoczęły się prace nad dokończeniem przebudowy ulicy Nad Wartą - fragmentu wzdłuż Pałacyku nad Wartą.

Prawie wiosenna, słoneczna pogoda sprzyja pracom i może uda się szybko wykonać zaplanowane dokończenie remontu. 

W tym czasie na pewno mieszkańcy ulicy (dojazd do posesji) oraz osoby przyjeżdżające do Pałacyku nad Wartą będą mieli utrudniony dojazd, ale zawsze można wjechać na drogę, od ulicy Przejściowej lub zaparkować samochód na parkingach przy terenach rekreacyjnych. 

Nad pracami czuwa i nadzoruje wykonanie UM w Zawierciu - Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu - Referat Utrzymania Infrastruktury Miejskiej 

Termin zakończenia prac: 7.06.2022 r.

 

 

 

   

OBWIESZCZENIE - OBWODNICA ZAWIERCIA i PORĘBY - pierwszy odcinek

Poprawiony: piątek, 04 marca 2022 16:33 Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 04 marca 2022 16:04

 

OBWIESZCZENIE !!!

 

W związku z wydaniem przez Wojewodę Śląskiego - ZRID

Pozwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej

Przystąpieniem do budowy obwodnicy Zawiercia i Poręby: I odcinka

Proszę o zapoznanie się z wykazem działek/gruntów.

Treść obwieszczenia w całości znajduje się pod linkiem oraz jest dostępna

na stronach UM w Zawierciu.

 

LINK OBWIESZCZENIE W CAŁOŚCI:

https://www.zawiercie.eu/dokumenty/obwieszczenie_IFXIII.7820.74.2020.pdf   

 

https://www.zawiercie.eu/aktualnosci/9535

 

   

POMOC UKRAINIE - PAŁACYK NAD WARTĄ

Poprawiony: środa, 02 marca 2022 19:48 Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 02 marca 2022 18:56

   Prezydent Miasta Zawiercie - INFORMUJE   

 

   Drodzy Mieszkańcy,   

 

dary dla obywateli Ukrainy można przewozić również do magazynu przy remizie OSP Kromołów  

PAŁACYK NAD WARTĄ - ulica Filaretów 1 - KROMOŁÓW

Ważne: obiekt w Kromołów jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 13.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 15.00 do 16.00.

To miejsce, do którego możecie dostarczyć większe rzeczy: np. dziecięce wózki albo foteliki do samochodów. Poza tym także inne najpotrzebniejsze rzeczy: w tej chwili to koce oraz leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Ważne: nie przyjmujemy odzieży i obuwia, które nie są adekwatne do obecnych warunków pogodowych oraz żywności z krótką datą ważności.

 

#ZawierciePomagaUkrainie #NieDlaWojny

 

 

   

POMOC UKRAINIE

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 28 lutego 2022 16:21

 

Prezentujemy listę najpotrzebniejszych rzeczy zbieranych dla obywateli Ukrainy, którzy potrzebują pomocy.

Oprócz artykułów i środków higienicznych,

do budynku MOPS przy ulicy Niedziałkowskiego 22 (godz. 6-22)

można przynosić także:
śpiwory, koce, kołdry, odzież (warto opisać: wskazać rozmiar i to, czy jest przeznaczona dla kobiety czy mężczyzny),
jedzenie z długim terminem przydatności do spożycia,
odzież (ze wskazaniem rozmiaru) i jedzenie dla dzieci, pieluchy.

 

 

Drodzy Mieszkańcy, informujecie nas w jaki sposób możecie pomóc obywatelom Ukrainy.

Może to być udostępnienie lub wynajem mieszkania, transport albo inne formy pomocy.

Przygotowujemy specjalną bazę danych. Można pisać na maila:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub dzwonić pod numer 666 023 117 (można też napisać SMS-a).

Wystarczy zaoferować pomoc i podać numer kontaktowy.

 

 

źródło: www.zawiercie.eu

   

OZE - DODATKOWY NABÓR

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 23 lutego 2022 18:11

można jeszcze skorzystać...

 

 

https://www.zawiercie.eu/aktualnosci/9522

 

 

 

 

   

Strona 3 z 110

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template