Strona główna

Kromołów

LKS Z DOTACJĄ 70 tyś zł NA ROZWÓJ SPORTU

Poprawiony: sobota, 05 lutego 2022 21:08 Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 05 lutego 2022 09:47

 

 

W nowym roku Miasto Zawiercie kolejny raz wspomogło kluby, stowarzyszenia sportowe funkcjonujące w mieście. Rozdysponowano kwotę 1,2 mln zł. Wśród beneficjentów jest również LKS Źródło Kromołów. Klub otrzymała dotację w kwocie 70 tyś. zł.

Bardzo dziękuję Prezydentowi Miasta Zawiercie Łukaszowi Konarskiemu oraz komisji ds. organizacji pozarządowych NGO rozpatrującej wnioski za przyznaną dotację. Za docenienie pracy w klubie z młodzieżą, krzepienia kultury fizycznej, promowania aktywnego spędzania czasu, co ma miejsce na obiektach OSiR Zawiercie w najstarszej dzielnicy miasta Kromołowie.

Poniżej przedstawiam Państwu krótką informację ze strony internetowej urzędu miasta - https://www.zawiercie.eu/aktualnosci/9479

Możecie Państwo zapoznać się z informacją, jak zostały rozdysponowane środki z budżetu miasta.

Całość i pełna lista na stronie BIP Zawiercie - https://zawiercie.bip.net.pl/?a=20071

 

"Środki na rozwój sportu w Miasto Zawiercie zostały przyznane. - Patrzymy przyszłościowo, dlatego w tym roku komisja konkursowa zwracała szczególną uwagę na pracę z dziećmi oraz młodzieżą. Na tej podstawie przyznano punkty, a co za tym idzie - pieniądze na ten rok. W puli była kwota: 1 milion 200 tysięcy złotych - podkreśla Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Środki na rozwój sportu w Miasto Zawiercie zostały przyznane. - Patrzymy przyszłościowo, dlatego w tym roku komisja konkursowa zwracała szczególną uwagę na pracę z dziećmi oraz młodzieżą. Na tej podstawie przyznano punkty, a co za tym idzie - pieniądze na ten rok. W puli była kwota: 1 milion 200 tysięcy złotych - podkreśla Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.Podział przedstawia się następująco:

 

Aluron CMC Warta Zawiercie - 500 000 złotych

KP Warta Zawiercie - 250 000 złotych

Viret CMC Zawiercie (piłka ręczna) - 210 000 złotych

MKS Dwójka Zawiercie - 95 000 złotych

LKS Źródło Kromołów - 70 000 złotych

UKS Jura Tenis Zawiercie - 22 000 złotych

Viret CMC Zawiercie (tenis stołowy) - 16 000 złotych

Football Academy Zawiercie - 10 000 złotych

Fabryka Handballu - 10 000 złotych

Victoria Zawiercie - 8 000 złotych

Klub Sportowy Orient - 7 000 złotych

Jurajska Szkółka Piłkarska Warta Zawiercie - 1 000 złotych

Jura Sport Team Zawiercie - 1 000 złotych”

 

 

KOŚCIÓŁ z PODŚWIETLENIEM

Poprawiony: piątek, 04 marca 2022 13:11 Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 03 lutego 2022 18:36

Z początkiem stycznia został zrealizowany pomysł jaki zrodził się kilka lat temu a mianowicie podświetlenia najstarszego zabytku w mieście, w najstarszej dzielnicy – parafii Matki zawierciańskich kościołów, obiektów sakralnych – kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja BW. Wzorem kapliczki św. Jana Nepomucena, źródeł Warty, studni, tablicy pamiątkowej, cokołu z figurą św. Floriana na Rynku. Inwestycja ta budziła zainteresowanie mieszkańców, przedsiębiorców, którzy byli chętni pomóc, wesprzeć prace elektryczne, prace renowacyjne. Podświetlenie/halogeny zostało umiejscowione na istniejących już słupach. Jednocześnie oświetlenie pada na bryłę kościoła a także oświetla chodniki wokół świątyni. Dodatkowo w całą aranżację wpisały się dwie latarnie żeliwne przeniesione z przystanku głównego. Całość wraz z nowymi schodami, odnowioną bramą, podświetleniem tworzy harmonijną przestrzeń miejsca gdzie stoi od wieków KOŚCIÓŁ – dom wiary, modlitwy, tradycji, patriotyzmu. Historia tych ziem, Polski, regionu, mieszkańców, przodków. Dzięki staraniom Księdza Proboszcza Krzysztofa Fidury i jak zawsze przy udziale przedsiębiorców, mieszkańców plany zostały zrealizowane. Stare słupy zostały wyczyszczone, zakonserwowane, odmalowane. A z pozyskanych funduszy zostały wykonane prace elektryczne. W tym miejscu, w imieniu swoim i Włodka Czecha oraz Ks. Proboszcza dziękuję Prezydentowi Miasta – Łukaszowi Konarskiemu za pomoc i zaangażowanie w realizację tej inwestycji. Prace wykonał były parafianin pan Krzysztof Pilarczyk.

 

 

   

INWESTYCJE KOLEJOWE

Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 29 stycznia 2022 14:16

 

W nawiązaniu do informacji o obwodnicy, toczących się pracach w infrastrukturze drogowej poniżej przedstawiam Państwu również kilka news-ów o infrastrukturze kolejowej – rewitalizacji linii nr 182 TG-ZAW oraz uruchomieniu połączeń w relacji Zawiercie – Kraków Gł. Dobre skomunikowanie miasta z portem lotniczym oraz z dawną stolicą Polski zapewne dla mieszkańców będzie wielką korzyścią i wygodą.

Prace przy odbudowie linii nr 182 TG-ZAW idą planowo i są na każdym odcinku widoczne w naszym regionie. Począwszy od Pyrzowic do Łaz. Powstają nowe tory, perony, wiadukty, przejścia podziemne. Z końcem roku 2023, początkiem 2024 roku powinniśmy już w dwadzieścia parę minut dojechać z Zawiercia na lotnisko (PKP podaje, że czas przejazdu to 23 minuty). Może jeszcze w przyszłości uda się namówić decydentów, aby we współpracy województw: śląskiego i małopolskiego połączyć linią jednotorową lotniska: Pyrzowice – Balice a może z wykorzystaniem modernizowanego węzła kolejowego Jaworzno – Szczakowa. Na toczące się prace, aż miło się patrzy i cieszy, że budowa idzie do przodu. Na pewno będzie trochę utrudnień w związku z prowadzoną inwestycją, w ciągu korytarza wykonywanych prac, ale nie będą one bardzo uciążliwe. Poniżej informacje z portali i prasy.

W ostatnim czasie PKP InterCity uruchomiła również połączenia pomiędzy Zawierciem a Krakowem. W ciągu dnia są dwa połączenia w jedną i drugą stronę. Teraz jak zapewnił Prezydent Miasta w odpowiedzi na złożoną interpelację, dołoży starań, aby takowe połączenia pozostały na stałe w rozkładzie jazdy Polskich Kolei – Spółki InterCity. A może jeszcze ich przybędzie właśnie po przebudowie węzła Jaworzno – Szczakowa. Powrócą przyspieszone połączenia pomiędzy Krakowem a Częstochową via Łazy, Zawiercie, Myszków, Poraj. Poniżej rozkłady jazdy. To bardziej w rozważaniach na przyszłość. Na razie można pojechać sobie do grodu Kraka rano a popołudniem późnym wrócić. Poniżej na zdjęciach rozkład jazdy… 

„Trwa odbudowa i rewitalizacja linii kolejowe nr 182 Zawiercie – Tarnowskie Góry. Tory biec będą przy lotnisku im. Wojciecha Korfantego, powstaje tutaj stacja kolejowa "Pyrzowice Lotnisko".

Przy okazji przypominamy o zmianę organizacji ruchu przy KTW, która związana jest z prowadzoną inwestycją. Szczegóły https://bit.ly/zmiana-organizacji-ruchu

Projekt odbudowy i rewitalizacji linii kolejowej nr 182 prowadzi PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Wartość przedsięwzięcia to ponad 660 mln zł netto z dofinansowaniem z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prace budowlane rozpoczęły się w pierwszym kwartale 2021 r i zakończą się w 2023 r.”

 

„W województwie śląskim powstaje linia kolejowa Zawiercie - Tarnowskie Góry, dzięki której możliwy będzie dojazd pociągiem do portu lotniczego Katowice Airport. Ważnym elementem inwestycji jest budowa nowej stacji kolejowej – Pyrzowice Lotnisko. Obecnie powstają perony. Gotowa jest już część przejścia podziemnego, którym podróżni bezpiecznie dojdą do pociągów.

Rozpoczęliśmy także w Pyrzowicach budowę wiaduktu kolejowego. Nowy obiekt powstanie nad DW 913 i zastąpi przejazd kolejowo-drogowy. Pod wiaduktem będzie droga, chodnik i ścieżka rowerowa. Obiekt zwiększy #bezpieczeństwo zarówno w ruchu kolejowym, jak i drogowym.”

 

Więcej informacji o inwestycji https://bit.ly/33uVBQD

 

Źródło: fb linia kolejowa nr 182 TG - ZAW

 

 

   

OBWODNICA ZAWIERCIA I PORĘBY - AKTUALNE PRACE ADMINISTRACYJNE

Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 01 stycznia 2022 11:42

Po wydaniu w dniu 15.10.2021 r. przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia "Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500 kolejne kroki podjął już Wojewoda Śląski. Jest to już ostatnia ścieżka administracyjna do wydania pozwolenia na budowę ZRID-u, realizację inwestycji drogowej. Zapewne wydłużający się czas rozpoczęcia prac, wpłynie na datę zakończenia budowy pierwszego odcinka, ale najważniejsze, aby inwestycja ruszyła i była kontynuowana. Prace projektowe nad drugim odcinkiem są już na ukończeniu. 

Kontrakt 1 odcinka obejmuje wykonanie:

  • nowego odcinka drogi krajowej nr 78 o długości 16,664 km,
  • dwóch węzłów drogowych (Kuźnica i Kromołów),
  • sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 z drogą wojewódzką 793 w Siewierzu,
  • przejazdów oraz wjazdów awaryjnych na drogę krajową 78,
  • obiektów inżynierskich w ciągu drogi krajowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią,
  • systemu odwodnienia,
  • urządzeń ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, i ogrodzenie drogi krajowej 78,
  • oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sieci teletechnicznych.

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


Węzły drogowe

Węzeł Kuźnica - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 796 z drogą krajową będzie wykonane w postaci węzła typu karo.

Węzeł Kromołów - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą krajową będzie wykonane w postaci węzła typu trąbka.

Wjazd na oba węzły będzie możliwy przez skrzyżowanie typu rondo usytuowane na drodze wojewódzkiej.


Obiekty inżynierskie

Powstanie dwanaście obiektów inżynierskich, na które składa się siedem wiaduktów, cztery mosty, przejście dla zwierząt oraz trzydzieści przepustów dla celów ekologicznych.


Zabezpieczenia akustyczne

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, wzdłuż drogi zostaną zamontowane również ekrany pochłaniające o długości prawie 2 km.


Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

W ramach zadania zostaną również zaprojektowane i wykonane ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki o łącznej długość około 400 m.


Oświetlenie drogowe

Zostanie zaprojektowane i wykonane w obszarze każdego węzła, wszystkich projektowanych przejść dla pieszych oraz na skrzyżowaniu z ul. Oleśnickiego w Siewierzu (powiat będziński). Oświetlenie drogowe wykonane zostanie w technologii LED.

Szczegóły postępu postępowań administracyjnych pod linkiem GDDKiA: https://dk78poreba-zawiercie-obw1.pl/aktualnosci.html#punkt

   

ŻYCZENIA BOŻE NARODZENIE 2021 - NOWY ROK 2022

Poprawiony: poniedziałek, 20 grudnia 2021 19:48 Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 20 grudnia 2021 19:43

 

„… Podnieś rękę, Boże Dziecię, Błogosław Dzielnicę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie. Wspieraj jej siłę Swą siłą

Dom nasz i społeczność całą i wszystkie sołectwa z parafii. A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami…”

 

  

 

 

   

SZLACHETNA PACZKA - WEEKEND CUDÓW 2021

Poprawiony: niedziela, 12 grudnia 2021 19:37 Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 12 grudnia 2021 19:28

 

Klub LKS ŹRÓDŁO Kromołów ponownie wziął udział w świątecznej akcji „Szlachetna Paczka” – Weekend Cudów.

Wielkie słowa uznania należą się Markowi Surowiec, Mateuszowi Mikoda, Mateuszowi Sokołowskiemu oraz Igorowi Kolanko.

Do grona zawodników teamu „Szlachetna Paczka – LKS” dołączyli w tym roku również: Ela i Wojtek Wesołowscy, Jola i Przemek Śliweccy, Małgorzata Grabowska oraz Paulina, Mariusz, Natalia Golenia a także wolontariuszki: Amelia Golenia i Zuzia Czapla.

Dzięki ponownej inicjatywie zawodników klubu wiele osób otrzymało pomoc w postaci bonów towarowych. Klub zebrał kwotę 3 tyś zł i zostały za nią zakupione w sklepach „SPOŁEM” bony dla potrzebujących Rodzin, za które będą mogły zrobić zakupy na kwotę 200 zł. Dodatkowo zawodnicy zabezpieczyli również logistkę w dostarczaniu paczek – transport, wniesienie, dostarczenie podarunków wraz z wolontariuszami. Skromny finał ze względu na ograniczenia sanitarne odbył się w niedzielę 12.12.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 5.

Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć kolejny raz do

"SZLACHETNEJ PACZKI – WEEKENDU CUDÓW" 

 

 

   

ŚWIĄTECZNA CHOINKA

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 06 grudnia 2021 19:45

 

W ubiegłym roku był prezent… a w tym roku prezentem od Prezydenta Miasta - Łukasza Konarskiego jest piękna choinka w centrum Kromołowa – na terenie centrum przesiadkowym komunikacji miejskiej. Zapewne dla wielu osób przejeżdżającym przez naszą dzielnicę choinka będzie miłym wizualnym akcentem Świąt Bożego Narodzenia i obecnie trwającego adwentu. Przypominając o polskich tradycjach, zwyczajach, potrawach, rodzinnej atmosferze świąt narodzenia. Mówiąc o naszej wierze, tożsamości, kulturze chrześcijańskiej w duchu której powstała przecież również Unia Europejska. Początkiem powojennej integracji eurpoejskiej było powstanie w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a w 1958 roku została utworzona Europejska Wspólnota Gospodarcza,  której  bezpośrednią następczynią jest Unia Europejska. Ojcem założycielem był Robert Schuman, któremu pomagali: Jean Monnet i kanclerz Niemiec Konrad Adenauer.

Dziękujemy Wydziałowi Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu oraz PUK za zamontowanie choinki. 

   

Strona 3 z 109

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template