Strona główna

Kromołów

MINIATURA DWORU KROMOŁOWSKIEGO

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 26 sierpnia 2022 21:20

 

        Od kilkunastu dni na terenie rekreacyjnym widoczna jest miniatura niezwykłego pomnika polskiej architektury – Dworu Kromołowskiego wybudowanego w XVI wieku. Budowla wykonana była początkowo z drewna, potem z kamienia wapiennego i częściowo z cegły.  Po opuszczeniu go przez ostatnich właścicieli dwór zaczął podupadać, a starania o jego ocalenie wstrzymały proces niszczenia na krótko. Druga wojna światowa przyniosła całkowitą dewastację gdyż po 1940 roku hitlerowcy  rozebrali mury dworu, a pozyskany kamień i cegłę wykorzystali do utwardzenia strategicznej drogi Kromołów – Włodowice. A przecież w dworze tym gościli Królowie Polski – Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki a przechodząc też, odpoczywał wielce prawdopodobne Jan III Sobieski. Kiedy szedł ze swoimi wojskami pod Wiedeń. Pokonywał odcinek z Włodowic do Ogrodzieńca. W czasie rewitalizacji drugiego źródła rzeki Warty i budowy terenów rekreacyjnych w dzielnicy odkryto zachowane fundamenty dworu. I dokładnie nad przykrytymi kamiennymi fragmentami powstała miniatura dworu. Proporcjonalna do zachowanego rzutu parteru (zdjęcie będzie na tablicy opisowej). Elewacje wybudowane na podstawie rycin, zdjęć archiwalnych, zachowanych opisów. Usytuowanie dworu było równoległe do Kościoła Parafialnego – drzwi dworu i świątyni były vis-a-vis  do siebie. Pomysł powstania miniatury dworu przedstawił przewodniczący samorządu mieszkańców Włodzimierz Czech. Został on bardzo przychylnie przyjęty przez organizacje społeczne z dzielnicy, społeczników, mieszkańców. I krok po kroku cel był realizowany.

 

W ramach Funduszu Osiedlowego przyznanego przez Prezydenta Miasta Łukasza Konarskiego. Po rozeznaniu cen na rynku. Część funduszu została przeznaczona na ten cel. Wszelkie kwestie organizacyjne były w rękach Przewodniczącego Samorządu. Zadania wybudowania miniatury dworu podjął się pan Waldemar Kozłowski z Wart. Po podpisaniu umowy z UM w Zawierciu pan Waldemar przystąpił do prac. Między czasie zostały przygotowane „fundamenty” w ramach jak zawsze „czynu społecznego” i dobrej współpracy w dzielnicy. W tym miejscu dziękuję państwu Joannie i Karolowi Czapla za przekazanie i możliwość wykorzystania krawężników drogowych z recyklingu. Lokalnemu przedsiębiorcy oraz Adamowi i Robertowi Pałka za pomoc w przetransportowaniu krawężników. Pracownikom OSiR Zawiercie: panu Witkowi i Jankowi za podrzucenie płytek chodnikowych z boisk LKS Źródło. Dyrekcji, pracownikom OSiR Zawiercie dziękuję za podłączenie zasilania elektrycznego.

W chwili obecnej dzięki współpracy z panem Stefanem Rotarskim (ANRO), z panem Jerzym Maciążkiem, panem Zbigniewem Cholewką (FOTO Zbyszek) oraz Samorządem Mieszkańców, Towarzystwem Sympatyków Kromołowa i Wydziałem Promocji UM w Zawierciu powstaje tablica z opisem historii dworu.

Myślę, że miniatura, jej wygląd, odzwierciedlenie, praca jaką włożył pan Waldemar Kozłowski przeszło wszelkie oczekiwania. Na basztach/wieżyczkach widnieją flagi Polski i Kromołowa. A od środka dwór jest podświetlany.

Na koniec zwracam się do wszystkich państwa z prośbą, a szczególnie do dzieci o zachowanie miniatury dworu w stanie jakim został wybudowany. Nie wchodzenie na miniaturę, na dach, na skarpę na której stoi. Zadbajmy wspólnie o nasze dobro. Oczywiście obiekt jest monitorowany – jak całe tereny rekreacyjne.

 

 

 

JARMARK KROMOŁOWSKI - ZAWIERCIAŃSKIE SMAKI 2022'

Poprawiony: niedziela, 14 sierpnia 2022 10:35 Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 14 sierpnia 2022 09:56

W ramach "LATA W MIEŚCIE 2022" zorganizowana zostanie kolejna edycja JARMARKU KROMOŁOWSKIEGO.

Cykliczna imprez artystyczno-kulturalno-rozrywkowa w najstarszej dzielnicy miasta - KROMOŁOWIE.

W związku z ostatnimi sytacjami jakie miały miejsce na świecie impreza bardzo oczekiwana przez mieszkańców i zapewne mile widziana, jak bywało - corocznie. 

Materiał na Skarżyckie Chochoły już przywieziony - z czego już się cieszą dzieci, gdyż bale słomowe same w sobie sprawiają wiele radości dzieciakom, które już na nich hasają 

Dodatkowo ZAWIERCIAŃSKIE SMAKI 2022

 

Poniżej zaproszenie i wstępny program. Zapewne więcej informacji pojawi się wkrótce na portalach UM Zawiercie i social mediach - Facebook

 

 

JaRMaRK KRoMoŁoWSKi  2022

 

 

ZaWieRCiaŃSKie SMaKi  2022

 

 

27 sierpnia 2022 r. - sobota

 

godz. 14:00

 

Tereny rekreacyjne przy źródłach rzeki Warty

 

 

Kiermasz Klubu Ludzi Twórczo Zakręconych, stoiska KGW,

 

Biblioteczne Warsztaty florystyczno-folklorystyczne,

 

6 Festiwal w Jurajskiej Zagrodzie,

 

występ zespołu Projekt i gwiazdy wieczoru - Mateusza Mijala

 

https://www.zawiercie.eu/aktualnosci-span/9857/lato%20w%20mie%C5%9Bcie

 

 

 

ZAPRASZAMY do KROMOŁOWA 

   

MAŁA ARCHITEKTURA - FONTANNA NA DRUGIM ŹRÓDLE

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 10 sierpnia 2022 19:47

 

Kolejny element małej architektury pojawił się w dzielnicy. Jest to fontanna (dysza z podświetleniem) na drugim źródle rzeki Warty – na terenach rekreacyjnych. Pomysł zrodził się wśród mieszkańców, w Samorządzie Mieszkańców. I taki wniosek został skierowany przez Przewodniczącego Samorządu Włodzimierza Czecha w ramach tegorocznego Funduszu Osiedlowego. Część z puli funduszu zostało przesunięte na ten cel. Pozostałe środki finansowe zostały przekazane z UM w Zawierciu oraz OSiR. Dziękuję w tym miejscu Prezydentowi Miasta – Łukaszowi Konarskiemu, Dyrektorowi Grzegorzowi Przybyszowi oraz pracownikom OSiR za pomoc w realizacji zakupu i montażu a także Radnym RM za przesunięcie środków finansowych. Na razie dysza i podświetlenie działa w momencie włączenia się oświetlenia na terenach rekreacyjnych, ale jak zostaną wykonane odpowiednie podłączenia w skrzynce elektrycznej przez TAURON będzie fontanna działać też w ciągu dnia. Kolejne rzeczy w ramach Funduszu Osiedlowego są w toku...

   

PROGRAM KLUB 2022

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 04 sierpnia 2022 20:53

 

LKS ŹRODŁO KROMOŁÓW z PROGRAMEM KLUB 2022

Wielki słowa uznania dla działaczy oraz trenerów LKS Źródło za kolejne pozyskanie środków finansowych z PROGRAMU KLUB edycja 2022.

Podziękowania dla Pani Asi, już po raz kolejny, za pomoc w pisaniu wniosku.

Jak zawsze środki pomogą w szkoleniu dzieci i młodzieży. Jak zapewne Państwo obserwujecie, boiska niemal codziennie są pełne. Dzieci trenują z wielkim zaangażowaniem i pasją. Istniejąca infrastruktura stwarza bardzo dobre warunki do trenowania, rekreacji, uprawiania sportu. 

Rządowy Program Klub

Jego celem jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ponieważ nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio do klubów.

Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Programu Klub to:

10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych

15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Ministerstwo od 2016 roku dotuje małe i średnie kluby sportowe w ramach Rządowego Programu Klub, który jest największym systemowym narzędziem bezpośredniego wsparcia, skierowanym do organizacji sportowych z terenu całego kraju, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia. 

 

 

 

 

   

LETNIE NAWAŁNICE - c.d. 30.07.2022 r.

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 01 sierpnia 2022 18:39

 

Kontynuując wątek obfitych opadów tego lata, kolejny, trzeci taki deszcz spadł w sb 30.08.2022r. Aczkolwiek był mniej obfity i „bardziej rozłożony w czasie". Niemniej jednak ul. Bonerów i Staromiejską płynęła woda opadowa. Ulicą Żelazną praktycznie to sama woda opadowa zebrana z powierzchni drogi. Dzieje się tak zawsze, gdyż jest to najniżej położona ulica w dzielnicy. Kiedyś była ona jeszcze niżej usytuowana a to z racji mostu i spływania właśnie wód z pól, po topniejącym śniegu od strony Gidowki. Dzisiaj w pod ulicą jest cała kanalizacja deszczowa – kolektory odprowadzające wodę do rzeki Warty. Oczywiści standardowe spływanie wody po opadach nie byłoby problemem. Praktycznie do tej pory. Sobotni deszcz, kolejny raz ewidentnie pokazał, że tegoroczne sytuacje wiążą się z drogą DK-78, Górą Żerkowską i polami uprawnymi kukurydzy. W niedzielę całą sytuację ponownie monitorowała zastępca prezydenta miasta Justyna Miszczyk. Po otrzymanej odpowiedzi ws. zabezpieczenia ulicy Żelaznej, przedstawiłem w drugiej interpelacji propozycje zabezpieczenia zlewiska pomiędzy ulicami: Żelazną i Filaretów i podobne rozwiązanie można zastosować na ul. Jurajskiej. Patrząc na możliwość pozyskania dużych ilości ziemi z budowanej obwodnicy Poręby i Zawiercia oraz wykonania nasadzeń, cała inwestycja nie byłaby kosztowna a zapewne pomogłaby rozwiązać owe problemy albo je zminimalizować. Poniżej przedstawiam Państwu treść interpelacji. Drugiej propozycji. Teraz czas na działania ze strony Prezydenta Miasta - UM w Zawierciu. Zapewne skonsultowanie tych kwestii w szerszym gronie, włączenie do nich przedstawicieli KOWRu, GDDKiA oraz dzierżawców pól powinno przynieść skuteczne działania eliminujące problemy z wodami opadowymi. Nieinwazyjne prace w środowisko, glebę, wpisanie się w naturę jest chyba najlepszym sposobem zabezpieczenia. Najlepiej właśnie chyba „natura przeciw naturze” rozwiązuje problemy. Słynna miedza, małe wniesienia, drzewa, krzewy, sposób zaorywania pól powinny być skuteczne na przyszłość w powyższych sytuacjach. W nawiązaniu do informacji o spotkaniu z Prezydentem Miasta w Pałacyku nad Wartą w tych ważnych kwestiach dla mieszkańców, z informacji jakie otrzymał Przewodniczący Samorządu, w związku z okresem wakacyjnym, urlopami spotkanie planowane jest na wrzesień tego roku…

  

   

Planowana przebudowa sali gimnastycznej przy SP -13

Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 30 lipca 2022 20:44

 

Po wakacyjnej przerwie wracamy do uzupełnienia informacji na portalu www.kromolow.com.pl

Bardzo dobrą wiadomość dotarła do nas w drugiej połowie lipca a dotyczyła ona Szkoły Podstawowej nr 13. Po wielu próbach pozyskania dofinansowania na przebudowę sali gimnastycznej, w końcu środki w wysokości 4,9 mln zł zostały przyznane w ramach Polskiego Ładu – Edycja trzecia tereny po-PGR-owskie. Jest to zapewne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do podstawówki z ośmiu dzielnic miła niespodzianka.

W tym miejscu dziękuję posłom: Pani Ewie Malik, Pani Danucie Nowickiej oraz Panu Waldemarowi Andzelowi za wspieranie tej inwestycji i przekonywanie, że jest to bardzo potrzebna i oczekiwana od wielu lat przebudowa. Dziękuję równocześnie Włodarzom Miasta i Zarządowi Powiatu za wspieranie tej inicjatywy a w szczególności Pani Małgorzacie Benc – wiceprezydent miasta i Panu Gabrielowi Dorsowi – Staroście Powiatu. Tak jak już wspominałem na fb, w toczącej się dyskusji – osoby powyższe podczas wizyt w szkole, w dzielnicy dobrze poznały bolączkę braku odpowiednich warunków do zajęć z wychowania fizycznego dla ponad 400-stu dzieci uczących się w szkole i przedszkolu. Podobnie było w przypadku dofinansowania wozu strażackiego dla OSP Kromołów – docenienia pracy i zaangażowania lokalnych druhen i druhów. Rozbudowa sali wpisuje się również w zabezpieczenie w okresie jesienno-zimowym obiektów sportowych do trenowania dla dzieci i młodzieży, rekreacyjnego uprawiania sportu dla mieszkańców miasta. Powstanie nowych obiektów przy SP-9, w przyszłości przy SP-13 oraz planowanej inwestycji przez starostwo przy II LO im. H.Malczewskiej powinno znacząco wpłynąć na dostępną bazę sportową w mieście. Teraz wszystko w rękach Prezydenta Miasta, aby wprowadzić zadanie do budżetu miasta, zabezpieczyć wkład własny i rozpocząć odpowiednie procedury administracyjne. Rada Miejska zapewne też przychylnie spojrzy na w/w inwestycję a przede wszystkim na fakt pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Oczywiście jak zawsze powtarzam, zobaczymy co przyniesie czas… i kolejne miesiące.

https://jura24.pl/blog/2022/07/20/kolejne-miliony-dla-gmin-powiatu-zawiercianskiego/

https://www.facebook.com/100004995574200/posts/pfbid0FxSnRJk8BJ6bfs6j2mnC6aZYsmN1E6a5kkv2HCCydHL6AKN9Q31xXroNEzV2oAL9l/?app=fbl

https://zawiercie.naszemiasto.pl/w-sp13-w-zawierciu-kromolowie-powstanie-nowa-hala-sportowa/ar/c1-8918203

https://zawiercie.powiat.pl/aktualnosci/kolejne-miliony-zlotych-trafia-do-powiatu-i-gmin-powiatu-zawiercianskiego-iii-edycja-rzadowego-funduszu-polski-lad-w-ramach-programu-inwestycji-strategicznych-pgr.html

 

   

WYNIKI GŁOSOWANIA - BUDŻET OBYWATELSKI 2023

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 03 lipca 2022 12:13

 

Zakończyło się głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023. Podobnie jak w roku ubiegłym projekt OSP Kromołów został wybrany do realizacji. Niestety drugi projekt z dzielnicy nie zakwalifikował się – mini SkatePark. Otrzymał piątą ilość głosów - 300 oddanych głosów. Gratulujemy druhom wyniku i życzymy zrealizowania projektu. Niestety dzieciaki nie będą miały na razie swojego placu do pojeżdżenia, ale będą mogły skorzystać z SkateParku jaki zostanie wybudowany na dawnym boisku „Włókniarz”, gdyż projekt tego skateparku zakwalifikował się do realizacji w ramach BO 2023.

Podobnie jak dwa projekt zgłoszony przez OSP Marciszów. W tej edycji BO 2023 kwota 1,5 mln zł wystarczyła na cztery projekty.

Podsumowując formułę Budżetu Obywatelskiego, niestety patrzą na liczbę głosujących nie przybywa ich z roku na rok, a wręcz przeciwnie. To myślę, pokazuje, że formy tzw. budżetów dzielnicowych jak np. w Rybniku są dużo lepszym rozwiązaniem. Regulamin takiego Budżetu Obywatelskiego Dzielnicowego bardziej wpływa na „zaproszenie” mieszkańców do włączenia się w samorządność w gminach i delegowane środki finansowe są lepiej wykorzystywane - zrównoważenie. W tym roku głosowały 2243 osoby, a więc raptem 4,8 % mieszkańców Zawiercia. W roku ubiegłym niewiele ponad 7%. Formuła Rybnicka – a więc 2/3 budżetu podzielone na dzielnice wg ilości mieszkańców (ilość mieszkańców pomnożona przez współczynnik kwotowy) - a 1/3 przeznaczona na ogólny projekt miejski. I taką formułę proponowali miejscy radni od początku prac nad regulaminem do Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z deklaracją na Komisji Budżetu i Gospodarki złożoną przez panią Justynę Miszczyk – zastępcę Prezydenta, regulamin kolejnego budżetu ma być wzorowany na Budżetach Obywatelskich Dzielnicowych. Wstępna propozycja regulaminu miała być przedstawiona w czerwcu… cały czas czekamy na nową propozycję. Jeszcze raz gratulując zwycięzcom, dziękuję wszystkim osobom, które oddały swoje głosy w ramach BO 2023, a szczególnie wszystkim Państwu, którzy poparli projekty z dz. Kromołów.

 

   

Strona 7 z 116

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template