Strona główna

Kromołów

Bożonarodzeniowa choinka

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 08 grudnia 2017 23:56

W przeddzień rozpoczynającego się okresu Adwentu, przed pierwszą niedzielą adwentową tradycyjnie już została oświetlona choinka na terenach rekreacyjnych. Tym razem choinka przyjechała z lasów wokół Skałki k/Rudnik. Po uzgodnieniu formalności administracyjnych przez pana Włodzimierza Czecha – przewodniczącego Samorządu Mieszkańców z Nadleśnictwem i Panem Leśniczym w sobotę rano pojechaliśmy na Skałkę. Pan Leśniczy już wcześniej zrobił rekonesans w lesie i mieliśmy do wyboru trzy drzewka. Decyzja była szybka i już o godz. 9.15 byliśmy z powrotem z choinką na parkingu. W tym czasie przygotowane zostały lampki, sprzęt do montażu i podjechał traktor z wysięgnikiem, co pozwoliło bardzo szybko wykonać wszystkie prace dekoracyjne i elektryczne. W imieniu swoim i pana Włodzimierza dziękuję panu Damianowi Wołczyk z synem za przywiezienie choinki. Dziękujemy również Prezesowi OSP Kromołów panu Andrzejowi Domagale wraz z druhem Markiem Myga, gospodarzom LKS Źródło panu Adamowi Sobczak i panu Janowi Laber za wycięcie, osadzenie choinki oraz udekorowanie. Dziękujemy także mieszkańcom: panom Robertowi i Adamowi Pałka za użyczenie traktora i pomoc w pracach. Podziękowanie kierujemy również do Dyrekcji OSiR Zawiercie za możliwość podłączenie choinki do oświetlenia na terenach rekreacyjnych. 

 

Program "KLUB" - Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 05 grudnia 2017 20:47

LKS Źródło Kromołów uczestniczył w Programie "Klub" - Ministerstwa Sportu i Turystyki. Poniżej zamieszczamy tekst pani Joanny Walczak, która bardzo nam pomogła w napisaniu oraz przygotowaniu wniosku i pilotowała nam przez cały czas trwania programu działania klubu. Zarząd klubu oraz zawodnicy, młodzi sportowcy, kibice, Rodzice bardzo dziękują pani Joannie za pomoc. Pani Joanna wraz z Rodziną przeprowadziłą sie do Kromołowa w ubiegłym roku z czego bardzo się cieszymy i  życzymy całej Rodzinie samych dobrych dni spędzonych w naszej dzielnicy. Dziękujemy również Państwu Joannie i Karolowi Czapla za pomoc rachunkowo-administracyjną. 

30 listopada Ludowy Klub Sportowy "Źródło" Kromołów zakończył realizację zadania w ramach Programu "Klub", finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Program "Klub" wspiera przedsięwzięcia z zakresu sportu dzieci i młodzieży, realizowane przez kluby sportowe, funkcjonujące na poziomie lokalnym, przyczyniając się tym samym do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego tj. wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu.

Źródło Kromołów przeznaczyło pozyskaną dotację na pokrycie kosztów wynagrodzenia trenera. Od lipca do listopada zostało przeprowadzonych łącznie 120 godzin zajęć. Dodatkowo dla 29 zawodników zostały zakupione stroje sportowe, które zostaną wykorzystane także po zakończeniu projektu.

Dzięki treningom młodzi pasjonaci sportu mieli możliwość udoskonalenia już zdobytych umiejętności i nauczenia się nowych. Dodatkowo wzmocnili wiarę we własne możliwości, rozładowali energię, poczuli się ważni, a co najważniejsze spędzili czas w sposób aktywny i ciekawy, z dala od ekranów telewizorów i komputerów.

Treningi poprowadził Marek Surowiec, licencjonowany trener UEFA C, mający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W zadanie zostali także zaangażowani wolontariusze, którzy m.in. pomagali przy przygotowaniu boiska na treningi.

Teskt: Joanna Walczak

 

   

Z prac Rady Miejskiej w Zawierciu - grudzień 2017'

Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 02 grudnia 2017 16:12

W nawiązaniu do ostatnich komunikatów i głosowań na sesjach Rady Miejskiej, głównymi tematami w mieście były kwestie podatków, inwestycji w strefie ekonomicznej oraz poszczególnych prac zaplanowanych w danych dzielnicach. W naszej dzielnicy prawie wszystkie prace zaplanowane wykonano w terminie. W niektórych przypadkach były to prace projektowe, a więc nie widoczne „w terenie”. Dużą inwestycją, która nie została wykonana, to termomodernizacja Pałacyku nad Wartą. Pomimo środków finansowych z programu operacyjnego woj. śląskiego (fundusze UE) w drodze przetargów nie wyłoniono wykonawcy – żadna firma nie przystąpiła do przetargu. Jest to efekt „zasobów rynku pracy” jaki obserwujemy w ostatnich latach. W związku z tym UM w Zawierciu przesunął wykonanie prac na wiosnę 2018r. Jeżeli zostanie uchwalony budżet i przetarg ogłoszony po Nowym Roku wyłoni wykonawcę. W chwili obecnej trwają jeszcze prace montażu masztów oświetleniowych na nowym boisku. Położone i zakopane są już kable elektryczne. Zamocowane skrzynki. A teraz czas na montaż masztów i ich osadzenie na wcześniej przygotowanych fundamentach. Wszystkie te prace są wykonywane dzięki Państwu Elżbiecie i Piotrowi Jurczyk – firmie „INTERCOR”, którym kolejny raz bardzo dziękuję w imieniu wszystkich młodych i starszych zawodników klubu oraz w imieniu Zarządu klubu LKS Źródło i Dyrekcji OSiR Zawiercie. Wszystkie prace montażowe zabezpiecza firma „INTERCOR”, a wszystkie formalności administracyjno-urzędowe UM w Zawierciu, OSiR Zawiercie oraz LKS Źródło. Ta inwestycja zapewne będzie służyć nie tylko sportowcom, ale całej społeczności dzielnicy i miasta. Odnośnie strefy ekonomicznej – SAG „A” – kolejni inwestorzy budują w niej swoje zakłady i kolejni podpisują listy intencyjne. Trwa również budowa „małej obwodnicy” miasta. I nawiązując do „pesymistycznych” ostatnio informacji na ten temat, inwestycja ta będzie kontynuowana i zrealizowana. Jest to priorytet „w mieście”. Jedynie ze względu na wniesioną uwagę przez jednego z obywateli po wydaniu decyzji ZRID (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe) może być ostatni etap podzielony na dwa pod-etapy i zostanie zakończony w 2019r. Po uchyleniu uwagi/wniosku przez Wojewodę Śląskiego, co wymaga „czasu administracyjnego” – formalności natury prawnej.

Od początku tej kadencji, Prezydent Miasta oraz Rada Miejska przyjęła „nie pisaną” zasadę, aby jak najmniej obciążać mieszkańców miasta tzw. opłatami stałymi (podatkami, cenami wody, kanalizacji, odbioru odpadów, cen biletów ZKM, itp.). I taki cel jest realizowany. Oczywiście nie da się wyeliminować wszystkich podwyżek (inflacji), ale można je ograniczyć do minimalnych i tak jest to w mieście czynione. Uwzględniając zasoby finansowe mieszkańców miasta i sytuację, kondycję miejskich finansów. Cały czas miasto Zawiercie jest „najtańszym miastem” jeżeli chodzi o tzw. utrzymanie (opłaty stałe), co podkreślają to raporty w woj. śląskim. W ostatnich miesiącach były podejmowane dwie ważne decyzje: podwyżka opłat za wywóz śmieci i podwyżka podatków w 2018r. Podwyżek podatków w roku 2018r. - nie będzie. Głosowanie jednogłośne wszystkich radnych do przedstawionego projektu Prezydenta Miasta Zawiercie, po wcześniejszych rozmowach i uzgodnieniach. Natomiast podwyżce uległa składka od osoby, za wywóz nieczystości stałych – śmieci. Od początku obowiązywania tzw. ustawy śmieciowej była ona nie zmieniana. W innych miastach już dwu lub trzy krotnie podnoszono ceny. Od przyjęcia składki przez poprzednią kadencję RM – 10zł/os. stawkę to chciano koniecznie utrzymać (zamrozić) przynajmniej do następnej kadencji, do roku 2019r. Co potwierdzało głosowanie na sesji RM w roku 2016. Niestety koszt przetargów (przyjęcie śmieci, transport), wzrost cen, płac, poziomu życia, wzrost opłat marszałkowskich, opłat za „ekologię” zmusił do przedłożenia RM uchwały o podwyżce opłat do 12zł/os. Ważnym czynnikiem był też fakt, że w roku kolejnym tzw. efekt odzysku z segregacji wzrasta o 8%. A do tej pory był na poziomie 2% w skali roku. Są to wytyczne UE i podpisanych umów. Szkoda tylko, że mieszkańcy Europy Zachodniej do dzisiejszych standardów gospodarki odpadami „dochodzili” przez lata, a nowym krajom członkowskim UE daje się terminy „na już”. Kraje zachodniej Europy, ich obywatele przede wszystkim mentalnie musieli się przestawić na tzw. ekologię, a nam się daje kilka lat na edukację i techniczne wykonanie. Kolejnym takim tematem będzie zapewne: smog. I zniesienie palenia węglem… Odpowiadając na pytanie jak głosowałem? Jak zapewne większość z Państwa wie, głosowałem: za podwyżką stawki. Która porównując z innymi miastami do 50 tyś mieszkańców jest jedną z najniższych. Nawet sąsiednie miasto Łazy maja stawkę 12,50zł/os. a Poręba – 14,92zł/os. Przy czym na innych „prawach: są tzw. gminy wiejskie. Tam jest m.in. inna częstotliwość wywozu śmieci, np. odpadów zmieszanych jeden raz w miesiącu. Ważną też dla mnie kwestią był odbiór i przerób śmieci „na miejscu”. W Zawierciu. W ZGK. Słysząc głosy z innych miast, gdzie powierzono taką obsługę „zewnętrznym firmom” (często niektóre miasta nie mają wyboru) różnie to bywa z ich odbiorem. Jakością obsługi. A przede wszystkim „czasem reakcji” na wypadek np. nie odebrania śmieci z danej ulicy. W przypadku ZGK Zawiercie wystarczy zadzwonić do Dyspozytora i wszystko jest wyjaśnione. W takim przypadku jak u nas w mieście – Prezydent Miasta Zawiercie ma realny wpływ na jakość wykonywanej usługi. A jak pokazuje przykład Bytomia – Prezydent Miasta Bytom niestety już nie. I posiłkuje się firmami detektywistycznymi, żeby ustalić gdzie i jak utylizowane są śmieci? Gdzie są bezprawnie wywożone? Gdzie zasypywane jest nim miasto Bytom?

Kończąc małe sprawozdanie z prac Rady Miejskiej, informuję, że chwili obecnej trwają prace nad nowym budżetem na rok 2018. Co nam przyniesie Nowy Rok, jak zawsze odpowiadam: czas pokaże. Róbmy swoje. Małymi krokami, a do przodu. 

   

Komunikat Referatu Gospodarki Komunalnej

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 30 listopada 2017 17:17

KOMUNIKAT !!!

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu informuje, że w terminie do 20 grudnia 2017 r. pracownicy Urzędu Miejskiego będą roznosić zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informację o nadanym indywidualnym rachunku bankowym. W przypadku nieobecności mieszkańców na nieruchomości w skrzynce pocztowej pozostawiona będzie informacja o próbie doręczenia zawiadomienia, które będzie można odebrać w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej przy ul. Krzywej 3. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 32 67 223 40, w godzinach:

  • poniedziałek od 8:00 do 16:00,
  • wtorek - piątek od 7:00 do 15:00.

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu
www.czystagmina.zawiercie.eu

Harmonogram wywozu odpadów z uwzględnieniem konkretnej posesji w wersji do wydruku można również pobrać bezpośrednio ze strony http://www.zgkzawiercie.pl/kategorie/harmonogram_wywozu_odpadow

 

   

Informacja ws. odnawialnych źródeł energii

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 28 listopada 2017 19:25

INFORMACJA !!!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi programu odnawialnych źródeł energii i składanych wniosków, z informacji uzyskanych w UM w Zawierciu, w chwili obecnej trwają prace dotyczące ekspertyz. Osoby, które złożyły wnioski, podpisały stosowne dokumenty oczekują teraz na wizyty przedstawicieli firmy DEKOGROUP.PL

W Gminie Zawiercie złożono 1042 wnioski na chwilę obecną. Po wykonaniu ekspertyz każdy z mieszkańców (wnioskodawców) otrzyma odpowiedź, czy dane zabudowania (położenie posesji) nadaje się pod konkretną inwestycję. Urząd Marszałkowski wydłużył składanie wniosków z gmin do 31.03.2018r.  Po tym terminie dopiero będzie wiadomo, czy danej gminie przyznano dofinansowanie i w jakiej kwocie. Co będzie decydował o zakwalifikowaniu się poszczególnych wniosków do programu wykonania odnawialnych źródeł energii. Preferowane będą wnioski złożone w pierwszym terminie, ale jest szansa, że również wnioski z list rezerwowej „załapią” się na dofinansowanie.

Reasumując: trwa etap ekspertyz i oczekiwania na informację zwrotną z firmy EKOGROUP.PL. Następnie zostanie złożony wniosek przez Gminę Zawiercie: czas do 31.03.2018r. A potem, po decyzji Urzędu Marszałkowskiego będzie wiadomo jakie fundusze otrzyma gmina i ilu mieszkańców otrzyma dofinansowanie. Wtedy też UM w Zawierciu przekaże stosowną informację i rozpocznie się dalsza część formalno-administracyjna – kolejne papiery, umowy, itd. Fizyczne wykonanie inwestycji (rozpoczęcie prac instalatorskich na budynkach), jeżeli wniosek „przejdzie” i zostaną dopełnione wszystkie formalności „papierowe” to najwcześniej rok 2019 (wiosna). Więc proszę Państwa o cierpliwość. Tak to działa w czasach obecnych i takie są procedury (dyrektywy): po pierwsze „porządek w papierach”. 

   

Źródło Mistrzem Jesieni, "Koza" bohaterem

Wpisany przez Administrator wtorek, 21 listopada 2017 19:35

W niedzielę (19 listopada) LKS Źródło Kromołów zremisowało w hicie rundy jesiennej z CKS-em Czeladź 2:2 (1:1). Bramki dla Źródła zdobyli: Michał Kozłowski (11. minuta) i Mateusz Sokołowski (49. minuta). Natomiast dla gości dwukrotnie trafił Bartłomiej Borówka (33. i 54. minuta). Podział punktów zapewnił drużynie prowadzonej przez Bogdana Szadkowskiego mistrzostwo pierwszej rundy sezonu!

Wow! To były emocje. Mawia się, że dobry film zaczyna się od trzęsienia ziemi, a później napięcie tylko rośnie. Tak było w dzisiejszym meczu. Najpierw w 11. minucie gola dla LKS-u zdobył Michał Kozłowski. Goście odpowiedzieli w 33. minucie za sprawą Bartłomieja Borówki i do przerwy, pomimo licznych okazji bramowych z obu stron, utrzymał się remis. W drugiej połowie działo się jeszcze więcej. Kromołowianie ponownie wyszli na prowadzenie w 49. minucie - bramkę strzelił Mateusz Sokołowski. Kilka minut później było już 2:2 po trafieniu Bartłomieja Borówki. W 67. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Maciej Lewandowski i zawodnicy CKS-u grali w dziesiątkę. Pomimo osłabienia, przyjezdni jeszcze mocniej zaatakowali. Natomiast Źródło odgryzało się groźnymi kontrami. Na kwadrans przed ostatnim gwizdkiem sędziego, kontuzji doznał Grzegorz Sokołowski, którego między słupkami zastąpił Michał Kozłowski. Popularny „Koza” nie tylko potrafi strzelać gole, ale umie również bardzo dobrze bronić, o czym przekonał się Łukasz Ducki, nie wykorzystując w 81. minucie rzutu karnego. Oba zespoły do końca próbowały jeszcze przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, ale wynik nie uległ już zmianie. Warto również wspomnieć, że w tym spotkaniu piłkarze z najstarszej dzielnicy Zawiercia musieli radzić sobie bez Damiana Kota (staż trenerski w Niemczech) oraz Mateusza Skrzypka (obowiązki zawodowe). Tym bardziej wielkie brawa dla całej drużyny za walkę!

ŹRÓDŁO KROMOŁÓW: Grzegorz Sokołowski + (77. Krzysztof Bełdowski) - Sławomir Turlej, Łukasz Gibowicz, Łukasz Zamora , Łukasz Pasternak, Michał Sus (70. Cezary Seweryn), Bartłomiej Wacławik, Michał Kozłowski, Marek Surowiec (C), Mateusz Sokołowski, Bogdan Szadkowski 
 
rezerwa: Igor Kolanko, Marek Łągiewka, Bartłomiej Rozlał
trener: Bogdan Szadkowski
 
Przed nami ostatni pojedynek ligowy w tym roku. W niedzielę (26 listopada) o godz. 11:00 Źródło Kromołów zmierzy się na własnym stadionie z Unią Ząbkowice w zaległym meczu. Bez wątpienia celem „czerwono-zielonych” będzie powiększenie przewagi punktowej nad pozostałymi zespołami. Już teraz zapraszamy na to spotkanie!
 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć autorstwa Agnieszki Seweryn ze spotkania Źródła Kromołów z CKS-em Czeladź.

Zdjęcia z meczu, a także filmik, na którym Michał Kozłowski broni rzut karny, znajdziecie na facebookowym profilu Źródła Kromołów. KLIKNIJ TUTAJ!

Tekst: Paweł Kwapisz
   

Seniorzy w Pałacyku nad Wartą

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 19 listopada 2017 19:28

Członkowie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddziału w Zawierciu obchodzili Dzień Seniora. To już tradycyjne coroczne spotkanie osób, których wspiera ta charytatywna organizacja, zrzeszająca obecnie prawie 200 osób.
"W kromołowskim Pałacyku nad Wartą świętowało prawie 100 osób. Życzenia z tej okazji złożył prezydent miasta Witold Grim.
Ten dzień ma na celu uświadomienie społeczeństwu problemów, z jakimi borykają się osoby starsze, samotne, niepełnosprawne. Dzięki zwróceniu uwagi na bariery, na jakie napotykają w życiu osoby starsze, możemy zapobiegać i próbować niwelować wiele z nich. Dotyczy to zarówno barier wiekowych, jak i sprawnościowych czy zdrowotnych. Dodatkowo osoby starsze bardzo często wykluczeni są ekonomicznie z wielu dziedzin naszego życia. W Zawierciu podejmujemy wiele działań, by wiele z nich eliminować i zapobiegać – mówił prezydent, składając życzenia seniorom.
PKPS to stowarzyszenie charytatywne, które prowadzi działalność na rzecz osób potrzebujących i samotnych. Organizacja niesie pomoc w różnych dziedzinach życia, udziela materialnego i organizacyjnego wsparcia w szczególności osobom biednym, bezdomnym, samotnym i opuszczonym. W ramach pomocy przekazuje żywność, warzywa i owoce, opał, odzież, środki czystości, ale także organizuje spotkania integracyjne, okolicznościowe, wycieczki. PKPS współpracuje m.in. z miastem Zawiercie ubiegając się o dotacje i małe granty na realizację zadań publicznych gminy.
Narodowej Dzień Seniora obchodzony jest 21 sierpnia, a Ogólnopolski Dzień Seniora - 14 listopada."

Tekst/zdjęcia: Wydział Promocji, Kultury i Sportu   UM w Zawierciu       Więcej na stronie: www.zawiercie.eu

 

 

   

Strona 4 z 71

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template