Strona główna

Kromołów

RYCERZ NAD WARTĄ

Wpisany przez Mariusz Golenia

 

Na skwerze przy kapliczce św. Jana Nepomucena, dnia 26.08.2022 r. stanął ponownie rycerz – symbol legend o źródle rzeki Warty. Jednej z największych i najdłuższych rzek w Polsce. Poprzednia postać rycerza została w czasie śnieżycy przewrócona i nie dało się już „naprawić/poskładać”. Dzisiejszy rycerz to rzeźba z drewna. Nawiązując do legendy o źródle rzeki Warty. O  rycerzach przywdziewających w średniowieczu pierwsze żelazna pancerze. Oczywiście rycerz ma w ręku kopie, która to jak głosi jedna z legend, wysunęła się z rąk rycerza i upadając dała początek rzece. W nawiązaniu do historii Kromołowa, właścicieli miasta, protoplastów na tarczy widnieje Gryf. Jest on uznawany za herb Kromołowa, najstarszej dzielnicy miasta Zawiercie. Możliwe, że już niedługo Gryf zagości w herbie Miasta Zawiercia. Wstępny projekt nowego herbu miasta już pojawił się w przestrzeni publicznej. Gryf to mityczne zwierzę przedstawiane najczęściej z ciałem lwa oraz z głową i skrzydłami orła i uszami dzikiego osła. Symbolika przypisywała gryfom wiele cnót, m.in. szybkość (orzeł), siłę (lew) i czujność (ośle uszy), a także waleczność, odwagę i wytrwałość. W chrześcijaństwie Gryf jest symbolem św. Marka, a to właśnie ten święty był pierwszym patronem kapliczki przy źródle. Rzeźba rycerze jest kolejnym elementem małej architektury, która pojawia się w dzielnicy, po miniaturze dworu i dyszy wodnej. Ale myślę, że to nie koniec. Najwyższy chyba czas na kolejny pomysł, który kiedyś się narodził po odwiedzeniu Wrocławia, a który ma nawiązywać do legend, historii związanych z Kromołowem. Patrząc przez ilość turystów, przede wszystkim rowerzystów przejeżdżających przez Kromołów w związku ze ścieżkami rowerowymi, czerwonym szlakiem rowerowym Orlich Gniazd, zatrzymujących się przejazdem nad źródłami, zapewne takie „małe inwestycje” tworzą klimat Jury, miejsca, historii tych ziem. A już w najbliższą sobotę, jak dopisze pogoda, harcerze z Zawierciańskiego Hufca ZHP zaczną realizować swój pomysł w najstarszej dzielnicy miasta. Oczywiście przy wparciu nas mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców oraz Starostwa Powiatowego...

 

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w powstanie tej rzeźby i przekazanym miejskim funduszom.

Ówczesnego rycerz z drewna wykonał pana Włodzimierz Seweryn.

Pomysł odtworzenia rycerza: Włodzimierz Czech – Samorząd Mieszkańców

Fundusze: UM/Fundusz Osiedlowy

We współpracy: Prezydent Miasta, Rada Miejska, Samorząd Mieszkańców

 

Zaczerpnięte z legend, z historii:

"Tam, gdzie kopulaste wzniesienia wyznaczają zachodnią granicę pasma jurajskiego, położony jest Kromołów - miasto wywodzące swój rodowód z XII-wiecznych zapisów papieskich. Był on kiedyś ważnym ośrodkiem tkactwa, dzięki zapobiegliwości możnych właścicieli Bonerów, Firleyów i Warszyckiego.
W 1870 roku za okazywanie dążeń niepodległościowych zaborcze władze carskiej Rosji pozbawiły Kromołów praw miejskich i przyłączono go do Zawiercia. Wtedy to nastał okres jego upadku. Kto by dzisiaj pamiętał o tym mieście, gdyby nie małe źródełko, znajdujące się w podziemiach murowanej kapliczki św. Jana Nepomucena. Kapliczka ta stoi na skrzyżowaniu dróg prowadzących do Kielc, Częstochowy i Siewierza.

Nikt nie wie, kiedy wytrysnęło źródełko. Jedna z legend głosi, że było to w czasach średniowiecza, gdy rycerze przywdziewali pierwsze żelazne pancerze. Pewnego upalnego lata na rozstaju leśnych dróg, stał na warcie rycerz imieniem Jan, zakuty w taką właśnie zbroję. Upał bardzo mu dokuczał, ale nie mógł opuścić posterunku. Zaczął więc modlić się do swojego patrona o kilka kropel deszczu. Jednak nim skończył, zemdlał. Po pewnym czasie odzyskał świadomość, dzięki wodzie sączącej się ze szczeliny. Z wdzięczności za wysłuchanie jego modlitwy, zrobił drewnianą kapliczkę, którą ustawił przy tajemniczym źródle.

Inna z legend mówi, że woda tryskająca ze źródełka, jest łzami pięknej pasterki z Kromołowa. Opłakuje ona swój los, uwięziona w podziemiach kapliczki, gdyż okazała nieposłuszeństwo wysłannikowi piekieł. Woda tryskająca z tego źródła, utworzyła strumyczek, który wraz z wodą z innego źródła i kilkoma dopływami stał się okazałą rzeką Wartą."

 

 

 

MINIATURA DWORU KROMOŁOWSKIEGO

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 26 sierpnia 2022 21:20

 

        Od kilkunastu dni na terenie rekreacyjnym widoczna jest miniatura niezwykłego pomnika polskiej architektury – Dworu Kromołowskiego wybudowanego w XVI wieku. Budowla wykonana była początkowo z drewna, potem z kamienia wapiennego i częściowo z cegły.  Po opuszczeniu go przez ostatnich właścicieli dwór zaczął podupadać, a starania o jego ocalenie wstrzymały proces niszczenia na krótko. Druga wojna światowa przyniosła całkowitą dewastację gdyż po 1940 roku hitlerowcy  rozebrali mury dworu, a pozyskany kamień i cegłę wykorzystali do utwardzenia strategicznej drogi Kromołów – Włodowice. A przecież w dworze tym gościli Królowie Polski – Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki a przechodząc też, odpoczywał wielce prawdopodobne Jan III Sobieski. Kiedy szedł ze swoimi wojskami pod Wiedeń. Pokonywał odcinek z Włodowic do Ogrodzieńca. W czasie rewitalizacji drugiego źródła rzeki Warty i budowy terenów rekreacyjnych w dzielnicy odkryto zachowane fundamenty dworu. I dokładnie nad przykrytymi kamiennymi fragmentami powstała miniatura dworu. Proporcjonalna do zachowanego rzutu parteru (zdjęcie będzie na tablicy opisowej). Elewacje wybudowane na podstawie rycin, zdjęć archiwalnych, zachowanych opisów. Usytuowanie dworu było równoległe do Kościoła Parafialnego – drzwi dworu i świątyni były vis-a-vis  do siebie. Pomysł powstania miniatury dworu przedstawił przewodniczący samorządu mieszkańców Włodzimierz Czech. Został on bardzo przychylnie przyjęty przez organizacje społeczne z dzielnicy, społeczników, mieszkańców. I krok po kroku cel był realizowany.

 

W ramach Funduszu Osiedlowego przyznanego przez Prezydenta Miasta Łukasza Konarskiego. Po rozeznaniu cen na rynku. Część funduszu została przeznaczona na ten cel. Wszelkie kwestie organizacyjne były w rękach Przewodniczącego Samorządu. Zadania wybudowania miniatury dworu podjął się pan Waldemar Kozłowski z Wart. Po podpisaniu umowy z UM w Zawierciu pan Waldemar przystąpił do prac. Między czasie zostały przygotowane „fundamenty” w ramach jak zawsze „czynu społecznego” i dobrej współpracy w dzielnicy. W tym miejscu dziękuję państwu Joannie i Karolowi Czapla za przekazanie i możliwość wykorzystania krawężników drogowych z recyklingu. Lokalnemu przedsiębiorcy oraz Adamowi i Robertowi Pałka za pomoc w przetransportowaniu krawężników. Pracownikom OSiR Zawiercie: panu Witkowi i Jankowi za podrzucenie płytek chodnikowych z boisk LKS Źródło. Dyrekcji, pracownikom OSiR Zawiercie dziękuję za podłączenie zasilania elektrycznego.

W chwili obecnej dzięki współpracy z panem Stefanem Rotarskim (ANRO), z panem Jerzym Maciążkiem, panem Zbigniewem Cholewką (FOTO Zbyszek) oraz Samorządem Mieszkańców, Towarzystwem Sympatyków Kromołowa i Wydziałem Promocji UM w Zawierciu powstaje tablica z opisem historii dworu.

Myślę, że miniatura, jej wygląd, odzwierciedlenie, praca jaką włożył pan Waldemar Kozłowski przeszło wszelkie oczekiwania. Na basztach/wieżyczkach widnieją flagi Polski i Kromołowa. A od środka dwór jest podświetlany.

Na koniec zwracam się do wszystkich państwa z prośbą, a szczególnie do dzieci o zachowanie miniatury dworu w stanie jakim został wybudowany. Nie wchodzenie na miniaturę, na dach, na skarpę na której stoi. Zadbajmy wspólnie o nasze dobro. Oczywiście obiekt jest monitorowany – jak całe tereny rekreacyjne.

 

 

   

JARMARK KROMOŁOWSKI - ZAWIERCIAŃSKIE SMAKI 2022'

Poprawiony: niedziela, 14 sierpnia 2022 10:35 Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 14 sierpnia 2022 09:56

W ramach "LATA W MIEŚCIE 2022" zorganizowana zostanie kolejna edycja JARMARKU KROMOŁOWSKIEGO.

Cykliczna imprez artystyczno-kulturalno-rozrywkowa w najstarszej dzielnicy miasta - KROMOŁOWIE.

W związku z ostatnimi sytacjami jakie miały miejsce na świecie impreza bardzo oczekiwana przez mieszkańców i zapewne mile widziana, jak bywało - corocznie. 

Materiał na Skarżyckie Chochoły już przywieziony - z czego już się cieszą dzieci, gdyż bale słomowe same w sobie sprawiają wiele radości dzieciakom, które już na nich hasają 

Dodatkowo ZAWIERCIAŃSKIE SMAKI 2022

 

Poniżej zaproszenie i wstępny program. Zapewne więcej informacji pojawi się wkrótce na portalach UM Zawiercie i social mediach - Facebook

 

 

JaRMaRK KRoMoŁoWSKi  2022

 

 

ZaWieRCiaŃSKie SMaKi  2022

 

 

27 sierpnia 2022 r. - sobota

 

godz. 14:00

 

Tereny rekreacyjne przy źródłach rzeki Warty

 

 

Kiermasz Klubu Ludzi Twórczo Zakręconych, stoiska KGW,

 

Biblioteczne Warsztaty florystyczno-folklorystyczne,

 

6 Festiwal w Jurajskiej Zagrodzie,

 

występ zespołu Projekt i gwiazdy wieczoru - Mateusza Mijala

 

https://www.zawiercie.eu/aktualnosci-span/9857/lato%20w%20mie%C5%9Bcie

 

 

 

ZAPRASZAMY do KROMOŁOWA 

   

MAŁA ARCHITEKTURA - FONTANNA NA DRUGIM ŹRÓDLE

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 10 sierpnia 2022 19:47

 

Kolejny element małej architektury pojawił się w dzielnicy. Jest to fontanna (dysza z podświetleniem) na drugim źródle rzeki Warty – na terenach rekreacyjnych. Pomysł zrodził się wśród mieszkańców, w Samorządzie Mieszkańców. I taki wniosek został skierowany przez Przewodniczącego Samorządu Włodzimierza Czecha w ramach tegorocznego Funduszu Osiedlowego. Część z puli funduszu zostało przesunięte na ten cel. Pozostałe środki finansowe zostały przekazane z UM w Zawierciu oraz OSiR. Dziękuję w tym miejscu Prezydentowi Miasta – Łukaszowi Konarskiemu, Dyrektorowi Grzegorzowi Przybyszowi oraz pracownikom OSiR za pomoc w realizacji zakupu i montażu a także Radnym RM za przesunięcie środków finansowych. Na razie dysza i podświetlenie działa w momencie włączenia się oświetlenia na terenach rekreacyjnych, ale jak zostaną wykonane odpowiednie podłączenia w skrzynce elektrycznej przez TAURON będzie fontanna działać też w ciągu dnia. Kolejne rzeczy w ramach Funduszu Osiedlowego są w toku...

   

PROGRAM KLUB 2022

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 04 sierpnia 2022 20:53

 

LKS ŹRODŁO KROMOŁÓW z PROGRAMEM KLUB 2022

Wielki słowa uznania dla działaczy oraz trenerów LKS Źródło za kolejne pozyskanie środków finansowych z PROGRAMU KLUB edycja 2022.

Podziękowania dla Pani Asi, już po raz kolejny, za pomoc w pisaniu wniosku.

Jak zawsze środki pomogą w szkoleniu dzieci i młodzieży. Jak zapewne Państwo obserwujecie, boiska niemal codziennie są pełne. Dzieci trenują z wielkim zaangażowaniem i pasją. Istniejąca infrastruktura stwarza bardzo dobre warunki do trenowania, rekreacji, uprawiania sportu. 

Rządowy Program Klub

Jego celem jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ponieważ nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio do klubów.

Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Programu Klub to:

10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych

15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Ministerstwo od 2016 roku dotuje małe i średnie kluby sportowe w ramach Rządowego Programu Klub, który jest największym systemowym narzędziem bezpośredniego wsparcia, skierowanym do organizacji sportowych z terenu całego kraju, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia. 

 

 

 

 

   

LETNIE NAWAŁNICE - c.d. 30.07.2022 r.

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 01 sierpnia 2022 18:39

 

Kontynuując wątek obfitych opadów tego lata, kolejny, trzeci taki deszcz spadł w sb 30.08.2022r. Aczkolwiek był mniej obfity i „bardziej rozłożony w czasie". Niemniej jednak ul. Bonerów i Staromiejską płynęła woda opadowa. Ulicą Żelazną praktycznie to sama woda opadowa zebrana z powierzchni drogi. Dzieje się tak zawsze, gdyż jest to najniżej położona ulica w dzielnicy. Kiedyś była ona jeszcze niżej usytuowana a to z racji mostu i spływania właśnie wód z pól, po topniejącym śniegu od strony Gidowki. Dzisiaj w pod ulicą jest cała kanalizacja deszczowa – kolektory odprowadzające wodę do rzeki Warty. Oczywiści standardowe spływanie wody po opadach nie byłoby problemem. Praktycznie do tej pory. Sobotni deszcz, kolejny raz ewidentnie pokazał, że tegoroczne sytuacje wiążą się z drogą DK-78, Górą Żerkowską i polami uprawnymi kukurydzy. W niedzielę całą sytuację ponownie monitorowała zastępca prezydenta miasta Justyna Miszczyk. Po otrzymanej odpowiedzi ws. zabezpieczenia ulicy Żelaznej, przedstawiłem w drugiej interpelacji propozycje zabezpieczenia zlewiska pomiędzy ulicami: Żelazną i Filaretów i podobne rozwiązanie można zastosować na ul. Jurajskiej. Patrząc na możliwość pozyskania dużych ilości ziemi z budowanej obwodnicy Poręby i Zawiercia oraz wykonania nasadzeń, cała inwestycja nie byłaby kosztowna a zapewne pomogłaby rozwiązać owe problemy albo je zminimalizować. Poniżej przedstawiam Państwu treść interpelacji. Drugiej propozycji. Teraz czas na działania ze strony Prezydenta Miasta - UM w Zawierciu. Zapewne skonsultowanie tych kwestii w szerszym gronie, włączenie do nich przedstawicieli KOWRu, GDDKiA oraz dzierżawców pól powinno przynieść skuteczne działania eliminujące problemy z wodami opadowymi. Nieinwazyjne prace w środowisko, glebę, wpisanie się w naturę jest chyba najlepszym sposobem zabezpieczenia. Najlepiej właśnie chyba „natura przeciw naturze” rozwiązuje problemy. Słynna miedza, małe wniesienia, drzewa, krzewy, sposób zaorywania pól powinny być skuteczne na przyszłość w powyższych sytuacjach. W nawiązaniu do informacji o spotkaniu z Prezydentem Miasta w Pałacyku nad Wartą w tych ważnych kwestiach dla mieszkańców, z informacji jakie otrzymał Przewodniczący Samorządu, w związku z okresem wakacyjnym, urlopami spotkanie planowane jest na wrzesień tego roku…

  

   

Planowana przebudowa sali gimnastycznej przy SP -13

Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 30 lipca 2022 20:44

 

Po wakacyjnej przerwie wracamy do uzupełnienia informacji na portalu www.kromolow.com.pl

Bardzo dobrą wiadomość dotarła do nas w drugiej połowie lipca a dotyczyła ona Szkoły Podstawowej nr 13. Po wielu próbach pozyskania dofinansowania na przebudowę sali gimnastycznej, w końcu środki w wysokości 4,9 mln zł zostały przyznane w ramach Polskiego Ładu – Edycja trzecia tereny po-PGR-owskie. Jest to zapewne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do podstawówki z ośmiu dzielnic miła niespodzianka.

W tym miejscu dziękuję posłom: Pani Ewie Malik, Pani Danucie Nowickiej oraz Panu Waldemarowi Andzelowi za wspieranie tej inwestycji i przekonywanie, że jest to bardzo potrzebna i oczekiwana od wielu lat przebudowa. Dziękuję równocześnie Włodarzom Miasta i Zarządowi Powiatu za wspieranie tej inicjatywy a w szczególności Pani Małgorzacie Benc – wiceprezydent miasta i Panu Gabrielowi Dorsowi – Staroście Powiatu. Tak jak już wspominałem na fb, w toczącej się dyskusji – osoby powyższe podczas wizyt w szkole, w dzielnicy dobrze poznały bolączkę braku odpowiednich warunków do zajęć z wychowania fizycznego dla ponad 400-stu dzieci uczących się w szkole i przedszkolu. Podobnie było w przypadku dofinansowania wozu strażackiego dla OSP Kromołów – docenienia pracy i zaangażowania lokalnych druhen i druhów. Rozbudowa sali wpisuje się również w zabezpieczenie w okresie jesienno-zimowym obiektów sportowych do trenowania dla dzieci i młodzieży, rekreacyjnego uprawiania sportu dla mieszkańców miasta. Powstanie nowych obiektów przy SP-9, w przyszłości przy SP-13 oraz planowanej inwestycji przez starostwo przy II LO im. H.Malczewskiej powinno znacząco wpłynąć na dostępną bazę sportową w mieście. Teraz wszystko w rękach Prezydenta Miasta, aby wprowadzić zadanie do budżetu miasta, zabezpieczyć wkład własny i rozpocząć odpowiednie procedury administracyjne. Rada Miejska zapewne też przychylnie spojrzy na w/w inwestycję a przede wszystkim na fakt pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Oczywiście jak zawsze powtarzam, zobaczymy co przyniesie czas… i kolejne miesiące.

https://jura24.pl/blog/2022/07/20/kolejne-miliony-dla-gmin-powiatu-zawiercianskiego/

https://www.facebook.com/100004995574200/posts/pfbid0FxSnRJk8BJ6bfs6j2mnC6aZYsmN1E6a5kkv2HCCydHL6AKN9Q31xXroNEzV2oAL9l/?app=fbl

https://zawiercie.naszemiasto.pl/w-sp13-w-zawierciu-kromolowie-powstanie-nowa-hala-sportowa/ar/c1-8918203

https://zawiercie.powiat.pl/aktualnosci/kolejne-miliony-zlotych-trafia-do-powiatu-i-gmin-powiatu-zawiercianskiego-iii-edycja-rzadowego-funduszu-polski-lad-w-ramach-programu-inwestycji-strategicznych-pgr.html

 

   

Strona 9 z 118

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template