Strona główna

Kromołów

Władze Źródła z zaufaniem i na następną kadencję

Wpisany przez Administrator piątek, 15 grudnia 2017 19:53

Kazimierz Miśta nadal prezesem

W piątek 01 grudnia 2017 roku w siedzibie mistrza jesieni Patrick „A” - Klasy odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze LKS "Źródło" Kromołów, w trakcie którego podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Klubu. Ponadto Zebranie jednogłośnie potwierdziło zaufanie dla osób wchodzących w skład Władz Klubu, dokonując ich wyboru na kolejną czteroletnią kadencję latach 2017-2021 i powierzając im dotychczasowe funkcje. Prezesem Źródła Kromołów pozostaje Kazimierz Miśta. Statutowe organy tworzą:

ZARZĄD KLUBU
Kazimierz Miśta - Prezes
Mariusz Golenia - Wiceprezes
Paweł Kwapisz
Grzegorz Laber

KOMISJA REWIZYJNA
Bogdan Szadkowski - Przewodniczący
Damian Kot
Marek Kwapisz

Tekst: Paweł Kwapisz

 

Koncert w MOK w Zawierciu - ZAPROSZENIE

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 13 grudnia 2017 19:47

W najbliższy piątek na scenie MOK im. Adama Mickiewicza wystąpią zespoły działające i mające swoją siedzibę w Pałacyku nad Wartą w najstarszej dzielnicy miasta Zawiercia. W repertuarze zespołu FOLKY-BAND i SUPER NUTKI będą kolędy i pastorałki. 

 

Miejski Ośrodek Kultury Centrum i Pałacyk nad Wartą w Kromołowie 
zaprasza na koncert pn.:

 

KOLĘDY i PASTORAŁKI

 

w wykonaniu zespołu FOLKY BAND i SUPER NUTKI

 

15.12.2017 r. - piatek - godz. 17.00


sala widowiskowa MOK „Centrum” - ul. Piastowska 1

cena biletu: 10 zł

   

Mikołaj 2017

Wpisany przez Bogusław Radkowski wtorek, 12 grudnia 2017 18:39

W dniu 5.12.2017  w Pałacyku Nad Wartą w Kromołowie odbyła się cykliczna akcja charytatywna pod nazwą „Szlachetny Dar”.

Dar sponsorów i darczyńców dla dzieci potrzebujących pomocy z Kromołowa.

Organizatorem był miejscowy klub sportowy Źródło Kromołów.

Z ramienia klubu, działacz Bogusław Radkowski.

Głównym Darczyńcom była firma CMC Poland sp z o.o. która ufundowała 20 paczek dla dzieci.

Na imprezie uczestniczył Prezydent Miasta Zawiercie pan Witold Grim oraz asystent pani poseł Anny Nemś ze słodyczami i upominkami dla dzieci.

Opracowanie muzyczne i prowadzenie pan Wiesław Foryś, nauczyciel muzyki w SP-13 w Kromołowie.

Sponsorzy i darczyńcy to:

Firmy: ANRO, CMC Poland, Autosalon Czernek A i J, Królmet, Montomet, pan Kazimierz Orman, Elektromad, CIL, CRL, Kurier Zawiercianski, Cynkowanie P.D. Kajdan-Ławrenow, 3W, UM Zawiercie, MOK Zawiercie, radny Mariusz Golenia, SNZZ i Spółek.

Sponsor medialny „Kurier Zawierciański”.

 

   

Turniej Mikołajkowy 2017

Wpisany przez Bogusław Radkowski poniedziałek, 11 grudnia 2017 16:47

W dniu 9.12.2017r. na hali OSiR w Zawierciu odbył się XXIV Odpustowy Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej. Organizatorem był LKS Źródło Kromołów z ramienia klubu Bogusław Radkowski.

W turnieju udział wzięły drużyny:

Gospodarz LKS Źródło Oldboys Kromołów

Kaziki Kazimierz Górniczy

Tęcza Zendek

Logistyka CMC Poland

Mecze rozegrano systemem każdy z każdym.

Wyniki:

Logistyka 1:2 Zendek

Źródło 1:1 Kaziki

Logistyka 5:2 Kaziki

Źródło 0:5 Zendek

Logistyka 5:2 Źródło

Kaziki 3:1 Zendek

Tabela:

1.    Tęcza 6pkt +8 -4

2.    Logistyka 6pkt +11 -6

3.    Kaziki 4pkt +6 -4

4.    Źródło 1pkt +3 -11

 

Najlepszy Strzelec: Marek Łągiewka (Logistka CMC)

Najlepszy bramkarz Zagórski Mirosław (Zendek)

Drużyna Fair Play Puchar Prezesa Podokręgu Sosnowiec (Józef Grząba) dla Drużyny Tęczy Zendek

Puchary dla drużyn zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta Zawiercie pana Witolda Grima.

Składy:

Zendek: Zagórski Mirosław, Madej Rafał, Olszówka Adam, Krawczyk Tomasz, Molek Bogusław, Krawczyk Grzegorz, Wyszyński Tomasz

Źródło: Zwolan Łukasz, Miśta Kazimierz, Hoffman Krzysztof, Świderski Michał, Gryc Janusz, Michalik Andrzej, Jaworek Przemysław

CMC POLAND Logistyka: Musialki Jarosław, Surowiec Marek, Łągiewka Marek, Wiślak Wojciech, Baran Tomasz, Świerczyna Adam

Kaziki: Wojciechowski Krzysztof, Perliński Włodzimierz, Szczerba Andrzej, Kawoń Andrzej, Wołczyk Krzysztof, Dymek Marek, Marański Józef

 

 

   

Bożonarodzeniowa choinka

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 08 grudnia 2017 23:56

W przeddzień rozpoczynającego się okresu Adwentu, przed pierwszą niedzielą adwentową tradycyjnie już została oświetlona choinka na terenach rekreacyjnych. Tym razem choinka przyjechała z lasów wokół Skałki k/Rudnik. Po uzgodnieniu formalności administracyjnych przez pana Włodzimierza Czecha – przewodniczącego Samorządu Mieszkańców z Nadleśnictwem i Panem Leśniczym w sobotę rano pojechaliśmy na Skałkę. Pan Leśniczy już wcześniej zrobił rekonesans w lesie i mieliśmy do wyboru trzy drzewka. Decyzja była szybka i już o godz. 9.15 byliśmy z powrotem z choinką na parkingu. W tym czasie przygotowane zostały lampki, sprzęt do montażu i podjechał traktor z wysięgnikiem, co pozwoliło bardzo szybko wykonać wszystkie prace dekoracyjne i elektryczne. W imieniu swoim i pana Włodzimierza dziękuję panu Damianowi Wołczyk z synem za przywiezienie choinki. Dziękujemy również Prezesowi OSP Kromołów panu Andrzejowi Domagale wraz z druhem Markiem Myga, gospodarzom LKS Źródło panu Adamowi Sobczak i panu Janowi Laber za wycięcie, osadzenie choinki oraz udekorowanie. Dziękujemy także mieszkańcom: panom Robertowi i Adamowi Pałka za użyczenie traktora i pomoc w pracach. Podziękowanie kierujemy również do Dyrekcji OSiR Zawiercie za możliwość podłączenie choinki do oświetlenia na terenach rekreacyjnych. 

   

Program "KLUB" - Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 05 grudnia 2017 20:47

LKS Źródło Kromołów uczestniczył w Programie "Klub" - Ministerstwa Sportu i Turystyki. Poniżej zamieszczamy tekst pani Joanny Walczak, która bardzo nam pomogła w napisaniu oraz przygotowaniu wniosku i pilotowała nam przez cały czas trwania programu działania klubu. Zarząd klubu oraz zawodnicy, młodzi sportowcy, kibice, Rodzice bardzo dziękują pani Joannie za pomoc. Pani Joanna wraz z Rodziną przeprowadziłą sie do Kromołowa w ubiegłym roku z czego bardzo się cieszymy i  życzymy całej Rodzinie samych dobrych dni spędzonych w naszej dzielnicy. Dziękujemy również Państwu Joannie i Karolowi Czapla za pomoc rachunkowo-administracyjną. 

30 listopada Ludowy Klub Sportowy "Źródło" Kromołów zakończył realizację zadania w ramach Programu "Klub", finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Program "Klub" wspiera przedsięwzięcia z zakresu sportu dzieci i młodzieży, realizowane przez kluby sportowe, funkcjonujące na poziomie lokalnym, przyczyniając się tym samym do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego tj. wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu.

Źródło Kromołów przeznaczyło pozyskaną dotację na pokrycie kosztów wynagrodzenia trenera. Od lipca do listopada zostało przeprowadzonych łącznie 120 godzin zajęć. Dodatkowo dla 29 zawodników zostały zakupione stroje sportowe, które zostaną wykorzystane także po zakończeniu projektu.

Dzięki treningom młodzi pasjonaci sportu mieli możliwość udoskonalenia już zdobytych umiejętności i nauczenia się nowych. Dodatkowo wzmocnili wiarę we własne możliwości, rozładowali energię, poczuli się ważni, a co najważniejsze spędzili czas w sposób aktywny i ciekawy, z dala od ekranów telewizorów i komputerów.

Treningi poprowadził Marek Surowiec, licencjonowany trener UEFA C, mający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W zadanie zostali także zaangażowani wolontariusze, którzy m.in. pomagali przy przygotowaniu boiska na treningi.

Teskt: Joanna Walczak

 

   

Z prac Rady Miejskiej w Zawierciu - grudzień 2017'

Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 02 grudnia 2017 16:12

W nawiązaniu do ostatnich komunikatów i głosowań na sesjach Rady Miejskiej, głównymi tematami w mieście były kwestie podatków, inwestycji w strefie ekonomicznej oraz poszczególnych prac zaplanowanych w danych dzielnicach. W naszej dzielnicy prawie wszystkie prace zaplanowane wykonano w terminie. W niektórych przypadkach były to prace projektowe, a więc nie widoczne „w terenie”. Dużą inwestycją, która nie została wykonana, to termomodernizacja Pałacyku nad Wartą. Pomimo środków finansowych z programu operacyjnego woj. śląskiego (fundusze UE) w drodze przetargów nie wyłoniono wykonawcy – żadna firma nie przystąpiła do przetargu. Jest to efekt „zasobów rynku pracy” jaki obserwujemy w ostatnich latach. W związku z tym UM w Zawierciu przesunął wykonanie prac na wiosnę 2018r. Jeżeli zostanie uchwalony budżet i przetarg ogłoszony po Nowym Roku wyłoni wykonawcę. W chwili obecnej trwają jeszcze prace montażu masztów oświetleniowych na nowym boisku. Położone i zakopane są już kable elektryczne. Zamocowane skrzynki. A teraz czas na montaż masztów i ich osadzenie na wcześniej przygotowanych fundamentach. Wszystkie te prace są wykonywane dzięki Państwu Elżbiecie i Piotrowi Jurczyk – firmie „INTERCOR”, którym kolejny raz bardzo dziękuję w imieniu wszystkich młodych i starszych zawodników klubu oraz w imieniu Zarządu klubu LKS Źródło i Dyrekcji OSiR Zawiercie. Wszystkie prace montażowe zabezpiecza firma „INTERCOR”, a wszystkie formalności administracyjno-urzędowe UM w Zawierciu, OSiR Zawiercie oraz LKS Źródło. Ta inwestycja zapewne będzie służyć nie tylko sportowcom, ale całej społeczności dzielnicy i miasta. Odnośnie strefy ekonomicznej – SAG „A” – kolejni inwestorzy budują w niej swoje zakłady i kolejni podpisują listy intencyjne. Trwa również budowa „małej obwodnicy” miasta. I nawiązując do „pesymistycznych” ostatnio informacji na ten temat, inwestycja ta będzie kontynuowana i zrealizowana. Jest to priorytet „w mieście”. Jedynie ze względu na wniesioną uwagę przez jednego z obywateli po wydaniu decyzji ZRID (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe) może być ostatni etap podzielony na dwa pod-etapy i zostanie zakończony w 2019r. Po uchyleniu uwagi/wniosku przez Wojewodę Śląskiego, co wymaga „czasu administracyjnego” – formalności natury prawnej.

Od początku tej kadencji, Prezydent Miasta oraz Rada Miejska przyjęła „nie pisaną” zasadę, aby jak najmniej obciążać mieszkańców miasta tzw. opłatami stałymi (podatkami, cenami wody, kanalizacji, odbioru odpadów, cen biletów ZKM, itp.). I taki cel jest realizowany. Oczywiście nie da się wyeliminować wszystkich podwyżek (inflacji), ale można je ograniczyć do minimalnych i tak jest to w mieście czynione. Uwzględniając zasoby finansowe mieszkańców miasta i sytuację, kondycję miejskich finansów. Cały czas miasto Zawiercie jest „najtańszym miastem” jeżeli chodzi o tzw. utrzymanie (opłaty stałe), co podkreślają to raporty w woj. śląskim. W ostatnich miesiącach były podejmowane dwie ważne decyzje: podwyżka opłat za wywóz śmieci i podwyżka podatków w 2018r. Podwyżek podatków w roku 2018r. - nie będzie. Głosowanie jednogłośne wszystkich radnych do przedstawionego projektu Prezydenta Miasta Zawiercie, po wcześniejszych rozmowach i uzgodnieniach. Natomiast podwyżce uległa składka od osoby, za wywóz nieczystości stałych – śmieci. Od początku obowiązywania tzw. ustawy śmieciowej była ona nie zmieniana. W innych miastach już dwu lub trzy krotnie podnoszono ceny. Od przyjęcia składki przez poprzednią kadencję RM – 10zł/os. stawkę to chciano koniecznie utrzymać (zamrozić) przynajmniej do następnej kadencji, do roku 2019r. Co potwierdzało głosowanie na sesji RM w roku 2016. Niestety koszt przetargów (przyjęcie śmieci, transport), wzrost cen, płac, poziomu życia, wzrost opłat marszałkowskich, opłat za „ekologię” zmusił do przedłożenia RM uchwały o podwyżce opłat do 12zł/os. Ważnym czynnikiem był też fakt, że w roku kolejnym tzw. efekt odzysku z segregacji wzrasta o 8%. A do tej pory był na poziomie 2% w skali roku. Są to wytyczne UE i podpisanych umów. Szkoda tylko, że mieszkańcy Europy Zachodniej do dzisiejszych standardów gospodarki odpadami „dochodzili” przez lata, a nowym krajom członkowskim UE daje się terminy „na już”. Kraje zachodniej Europy, ich obywatele przede wszystkim mentalnie musieli się przestawić na tzw. ekologię, a nam się daje kilka lat na edukację i techniczne wykonanie. Kolejnym takim tematem będzie zapewne: smog. I zniesienie palenia węglem… Odpowiadając na pytanie jak głosowałem? Jak zapewne większość z Państwa wie, głosowałem: za podwyżką stawki. Która porównując z innymi miastami do 50 tyś mieszkańców jest jedną z najniższych. Nawet sąsiednie miasto Łazy maja stawkę 12,50zł/os. a Poręba – 14,92zł/os. Przy czym na innych „prawach: są tzw. gminy wiejskie. Tam jest m.in. inna częstotliwość wywozu śmieci, np. odpadów zmieszanych jeden raz w miesiącu. Ważną też dla mnie kwestią był odbiór i przerób śmieci „na miejscu”. W Zawierciu. W ZGK. Słysząc głosy z innych miast, gdzie powierzono taką obsługę „zewnętrznym firmom” (często niektóre miasta nie mają wyboru) różnie to bywa z ich odbiorem. Jakością obsługi. A przede wszystkim „czasem reakcji” na wypadek np. nie odebrania śmieci z danej ulicy. W przypadku ZGK Zawiercie wystarczy zadzwonić do Dyspozytora i wszystko jest wyjaśnione. W takim przypadku jak u nas w mieście – Prezydent Miasta Zawiercie ma realny wpływ na jakość wykonywanej usługi. A jak pokazuje przykład Bytomia – Prezydent Miasta Bytom niestety już nie. I posiłkuje się firmami detektywistycznymi, żeby ustalić gdzie i jak utylizowane są śmieci? Gdzie są bezprawnie wywożone? Gdzie zasypywane jest nim miasto Bytom?

Kończąc małe sprawozdanie z prac Rady Miejskiej, informuję, że chwili obecnej trwają prace nad nowym budżetem na rok 2018. Co nam przyniesie Nowy Rok, jak zawsze odpowiadam: czas pokaże. Róbmy swoje. Małymi krokami, a do przodu. 

   

Strona 9 z 77

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template