Skład zarządu

 Obecny skład Zarządu:

  1. Apolonia Burzyńska – przewodniczący
  2. Stanisław Skipirzepa – vice przewodniczący
  3. Aleksander Bąba – członek
Stan członków Towarzystwa na dzień 31 grudzień 2010 r. – …. osób, w tym … stałych i … wspierających.

 

joomla template