Informacje

Poznaj dawny Kromołów - kalendarz na rok 2014

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 10 października 2013 13:14

Najnowsza edycja kalendarza „Dawne Zawiercie” już w sprzedaży! Jak co roku przedstawia ona archiwalne zdjęcia naszego miasta. Kalendarz na rok 2014 poświęcony jest przeszłości Kromołowa – najstarszej dzielnicy Zawiercia.

Dawny Kromołów - kalendarz na rok 2014

Centrum Inicjatyw Lokalnych co roku wydaje atrakcyjny kalendarz „Dawne Zawiercie”. Przedstawia on unikalne fotografie z dziejów miasta, udostępnione przez kolekcjonerów i pasjonatów historii. Kalendarz jest częścią inicjatywy o tej samej nazwie, która funkcjonuje w postaci strony internetowej www.dawne-zawiercie.pl. Projekt „Dawne Zawiercie” realizowany jest od 2008 r.

Obecna edycja jest już piąta. Tym razem pod hasłem „Dawny Kromołów” kalendarz przedstawia unikalne zdjęcia tej dzielnicy sprzed wielu lat. Na fotografiach można obejrzeć m.in. kromołowski rynek ponad 100 lat temu, kościół, okolice rzeki Warty na początku lat 50., uroczystości z udziałem OSP, dwór w Kromołowie, dawną zabudowę dzielnicy. Kalendarz został przygotowany przy współpracy z Towarzystwem Sympatyków Kromołowa i przy wsparciu miasta Zawiercie.

Kalendarz można nabyć w cenie 15 zł w dni robocze w biurze CIL (Zawiercie, ul. Senatorska 14, w godzinach 7-15), a także w Pałacyku w Kromołowie (Zawiercie, ul. Filaretów 1, 1 piętro, w godzinach 8-12).

 

 

Odjazdy autobusów w telefonie

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 07 października 2013 18:56

Z przyjemnością informujemy, że ZKM Zawiercie, jako drugie po Jaworznie miasto w województwie śląskim, udostępniło swoim pasażerom system dynamicznej informacji pasażerskiej działający w oparciu o serwis internetowy kiedyprzyjedzie.pl.

Serwis ten wykorzystuje telefony komórkowe do lokalizowania środków komunikacji miejskiej. Informacje o położeniu pojazdów przekazywane są poprzez internet na serwer, który następnie prognozuje godziny przyjazdów autobusów na kolejne przystanki. Informacja o faktycznej realizacji rozkładu jazdy, uwzględniająca ewentualne zakłócenia w ruchu udostępniana jest pasażerom oraz osobom zarządzającym komunikacją miejską.

Dzięki wdrożeniu pasażerowie otrzymali dostęp do rzeczywistych odjazdów autobusów z dowolnego przystanku w sieci komunikacyjnej ZKM.

Aby skorzystać z serwisu, należy odwiedzić stronę internetową zawiercie.kiedyprzyjedzie.pl. W oknie wyszukiwania wpisujemy nazwę żądanego przystanku, jego numer lub też, po powiększeniu obszaru mapy, wskazujemy interesujący nas przystanek. Godziny odjazdów są dostępne po wciśnięciu przycisku "pokaż odjazdy". Ikona autobusu widniejąca w kolumnie "odjazd" oznacza, że mamy do czynienia z prognozą przyjazdu wyznaczoną w oparciu o aktualną sytuację drogową. W drugiej z zakładek można z kolei znaleźć planowy (teoretyczny) rozkład jazdy autobusów ze wskazanego przystanku wraz ze szczegółowymi przebiegami tras przejazdu poszczególnych kursów.

Wkrótce pasażerom udostępniona zostanie również mobilna wersja strony, a także bezpłatna aplikacja ułatwiająca korzystanie z serwisu na telefonach komórkowych z systemem Android. ZKM Zawiercie rozważa jednoczesne uruchomienie dostępu do informacji o rzeczywistych czasach odjazdów autobusów poprzez kanał SMS.

Serwis kiedyprzyjedzie.pl to nie tylko informacja pasażerska, lecz również narzędzie ułatwiające zarządzanie komunikacją. Dzięki niemu dyspozytorzy otrzymali wgląd w realizację zadań przewozowych: pozycję na mapie poszczególnych autobusów, informację o ostatnio odwiedzonych przystankach i aktualnej relacji pojazdów do rozkładu jazdy, historię wykonania kursów. Zaawansowane statystyki umożliwiają z kolei analizę czasów przejazdów i tym samym doskonalenie rozkładów jazdy.

Wdrożenie systemu kiedyprzyjedzie.pl to milowy krok ZKM Zawiercie w kierunku nowoczesnej, punktualnej i przyjaznej pasażerom komunikacji.

 

   

Zmiany w studium zagospodarowania planu przestrzennego miasta Zawiercia

Wpisany przez Administrator piątek, 28 grudnia 2012 01:10

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do studium zagospodarowania miasta Zawiercia a szczególnie dotyczącymi terenów naszej dzielnicy. W dniach od 17 grudnia 2012 roku do 18 stycznia 2013 r. w Urzędzie Miejskim do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w gmachu Urzędu w pokoju 215 w godzinach od 8:00 do 15:00.

W trakcie trwania wyłożenia studium zainteresowane osoby będą miały możliwość spotkania się z zespołem projektowym w dniach: 17 i 18 grudnia bieżącego roku. W 2013 r. spotkania te będą odbywać się w dniach: 3, 4, 8, 9, 14 i 15 stycznia.

Natomiast dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się 8 stycznia w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali narad (parter) o godzinie 14:00.

Uwagi do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie adresowanym do Prezydenta Miasta Zawiercia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2013 r. Druk uwag można pobrać w Punkcie Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Zagospodarowania przestrzennego (pokój nr 215).

Załącznik: Obwieszczenie prezydenta Miasta Zawiercie

   

Nagrody wręczone

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 22 października 2012 22:54

W naszym Pałacyku nad Wartą zostały wręczone nagrody za udział w konkursie „Ekologiczne Sołectwo 2012”. Nagrody wręczył starosta powiatu zawierciańskiego p. Rafał Krupa w towarzystwie p. Rafała Porca – członka zarządu powiatu, p. Bożeny Wilmowskiej – naczelnik referatu ochrony środowiska oraz radnych: p. Artura Janosika, p. Pawła Kaziroda, p. Konrada Knopa. W tym od sześciu lat organizowanym przez Starostwo przedsięwzięciu premiowane są lokalne inicjatywy poprawiające stan środowiska i estetykę otoczenia. Jak już wcześniej państwa informowałem, pierwsza nagroda została przyznana naszej dzielnicy Kromołów (reprezentowaliśmy gminę Zawiercie) ex equo z sołectwem Chruszczobród (gmina Łazy). Sołectwo Wierbka (gmina Pilica) zajęło drugie miejsce. Gminę Zawiercie reprezentowali: p. Wojciech Mikuła – zastępca Prezydenta Miasta oraz p. Anna Danielewska-Trzepla, której bardzo dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu zakończenia konkursu oraz cennych wskazówkach na etapie powiatowym konkursu. Dzięki spotkaniu, które odbyło się w dniu 17 października 2012 r.  mogliśmy gościć  przedstawicieli zwycięskich gmin, które w ostatnim czasie bardzo pozytywnie zaczęły zmieniać swoje oblicze, a szczególnie lokalną infrastrukturę.

Gościliśmy burmistrza gminy Łazy p. Macieja Kaczyńskiego wraz z radną p. Martą Grzesicą, którą jest bardzo zaangażowana w sprawy społeczne lokalnych mieszkańców oraz sołtysem Chruszczobrodu p. Adamem Pniakiem. Mogliśmy usłyszeć od Pana Burmistrza o rozpoczętej rewitalizacji centrum Łaz i bardzo ambitnych planach na przyszłość, co w przypadku miasta Łazy powinno cieszyć mieszkańców. Pan Burmistrz w samych superlatywach wypowiadał się o gminie Pilica i Burmistrzu gminy Pilica. Z ramienia tej gminy gościliśmy p. Janinę Dulbińską-Przybylik – sekretarz gminy oraz radnego gminy p. Marka Ziętka. Na pewno część z państwa gości lub przejeżdża przez miasto Pilica i jest naocznymi świadkami zmian jakie zachodzą w samej Pilicy ale również miejscowościach przynależnych do gminy Pilica.

Z naszej dzielnicy w rozstrzygnięciu konkursu wzięli udział: p. Andrzej Wilk – dyrektor szkoły,   p. Jan Sygiet i p. Małgorzata Machura – radni miasta Zawiercie, p. Maria Syncerz i p. Helena Kustra – ZF Kromołowianie, oraz p. Aleksander Bąba i p. Stanisław Skipirzepa – TSK.

W czasie spotkania, o czym wspominam wcześniej mogliśmy usłyszeć o planach na przyszłość w mieście Łazy i Pilica ale również mogliśmy poznać przedstawicieli gmin, które w ostatnich latach „idą mocno do przodu”. Dla nas takie doświadczenie jest nie tylko nauką a działania wzorem do naśladowania ale myślę, że zachęceniem do kolejnych pozytywnych zmian w wizerunku naszej dzielnicy. Do wypowiedzi gości dołączył również p. Wojciech Mikuła – zastępca Prezydenta Miasta i usłyszeliśmy bardzo ważne dla nas informacje i przedstawione plany, które jeżeli zostaną zrealizowane w najbliższym czasie zmienią nasza dzielnicę „na lepsze”. Mówiąc o projektach p. W. Mikuła nie miał przed sobą żadnego planu, rysunku a przedstawił je gościom w najdrobniejszych szczegółach, co dla nas jest znakiem, że projekty będą realizowane i miasto Zawiercie zabezpieczy środki finansowe na ich wykonanie co będzie również, a może przede wszystkim wizytówka miasta, które to miasto początek ma w Kromołowie podobnie jak rzeka Warta – symbol Zawiercia, miasta będącego bramą na Jurę.

My jako dzielnica często staramy się mieć tzw. „wkład własny” zanim wystąpimy o dofinansowanie z Urzędu Miasta, co bardzo ceni sobie pan Ryszard Mach – Prezydent Miasta, podkreślając to wielokrotnie i dlatego pieniądze przeznaczone z nagrody (pieniądze były by przeznaczone na zakup przez Starostwo wskazanych przez nas materiałów) chcemy wykorzystać jako zalążek do ciekawego pomysłu jaki zrodził się w Samorządzie Dzielnicy i przy wsparciu p. Jana Sygieta oraz p. Andrzeja Wilka poczyniliśmy pewne kroki przedstawiając pomysł  Panu Prezydentowi, do którego nawiązał w swojej wypowiedzi p. Wojciech Mikuła. W chwili obecnej czekamy na dalszy rozwój wydarzeń...

Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani Sabince za przygotowanie sali w Pałacyku na przybycie gości i dbanie o dobre samopoczucie gości wraz z paniami z ZF Kromołowianie…

Laureaci

 

   

Konkurs Ekologiczny 2012 rozstrzygnięty

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 06 września 2012 10:23

Rozstrzygnięty został konkurs na Ekologiczne Sołectwo / Osiedle w roku 2012 i wraz z sołectwem Chruszczobród nasza dzielnica zajęła I miejsce, co jest zasługą wszystkich mieszkańców dbających o wygląd swoich posesji oraz najbliższej przestrzeni jak również wszystkich działań podejmowanych na rzecz ekologii – środowiska, w którym mieszkamy, żyjemy i wypoczywamy. Nagroda jaką otrzymamy zostanie przeznaczona na cele dzielnicy zgodnie z regulaminem konkursu i pismem ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

 

   

Strona 5 z 7

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>
joomla template