Sprawy bieżące

Mieszkania socjalne - wizyta w Rudzie Śląskiej

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 18 stycznia 2012 20:28

W nawiązaniu do artykułu „Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – styczeń 2012”, który poświęcony był w dużej części planowanej budowie mieszkań socjalnych w naszej dzielnicy w dniu 11 stycznia udaliśmy się do Rudy Śląskiej, aby zobaczyć wybudowane w dzielnicach tego miasta dwa osiedla mieszkań socjalnych. Wyjazd w krótkim czasie zorganizował UM w Zawierciu co pozwoliło nam „zwiedzić” osiedla zanim zostały przykryte białym puchem, co nie wątpliwie miało ogromne  znaczenie na ich wygląd i ewentualne nasze spostrzeżenia. Towarzyszyli nam w tej podróży z ramienia Urzędu Miasta: Pan Marek Kozieł – v-ce Prezydent Miasta oraz Pan Grzegorz Wyszomirski – Dyrektor ZGM w Zawierciu. Z naszej dzielnicy uczestniczyli w wyjeździe: Pani Małgorzata Machura i Pan Jan Sygiet – Radni Miasta Zawiercie, Pan Stanisław Skipirzepa z ramienia Towarzystwa Sympatyków Kromołowa oraz Edyta Domagała i Mariusz Golenia ze strony Samorządu Mieszkańców Osiedla Kromołów. Po drodze w Katowicach dosiadł się projektant tychże osiedli z firmy CPR Inwestor, który mówił nam o kolejnych tego typu osiedlach projektowanych przez niego w Będzinie i Słupsku...

W pierwszym z osiedli jest wybudowanych 48 lokali socjalnych w zabudowie szeregowej (parterowej) o powierzchni użytkowej: 15m², 20m² oraz 25m² - układ mieszkań (rzut poziomy budynku) jest poniżej niniejszego artykułu. Budynki są położone względem siebie w kształcie litery T, co pozwala, że w każdym zakątku osiedla osoba jest na „oczach” innych współmieszkańców. Budynki mają wspólną kotłownię na eko-groszek a instalacja ogrzewania CO jest podłogowa. Osiedle, które ma już 5 lat, jest umiejscowione naprzeciwko nowo wybudowanego osiedla bloków komunalnych jak widać w zamieszczonych również zdjęciach z wyjazdu.

Nie jest ono zdewastowane, zaśmiecone, elewacje nie są pomalowane spray-em, kosze na śmieci są zabudowane, rabatki przed domami są zadbane (wygarbione), plac zabaw dla dzieci nie jest zniszczony a jest wiele elementów wykonanych przez samych lokatorów – takie są nasze spostrzeżenia. W rozmowie Pani Małgorzaty Machury z jedną z Pań mieszkających w bloku komunalnym naprzeciwko (dzieli te dwa osiedla tylko 4 metrowa droga z kostki brukowej) nie padły żadne słowa, które negatywnie by oceniały sąsiadów - ich zachowania, sposób bycia. Mieszkając tam od kilku lat nie widziała interwencji Policji a tylko czasami przejeżdżające patrole…. Wjeżdżając na dane osiedle miało się wrażenie, że jest to osiedle „małych” domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej… Podobne wrażenie „wywieźliśmy” z drugiego osiedla – wybudowanego przed 3 laty, gdzie znajduje się 18 lokali socjalnych w identycznej zabudowie i położeniu budynków względem siebie. Mieszkania są w pobliżu bloków spółdzielczych, starego osiedla górniczego, kościoła, co również widać na zdjęciach.

Tak więc można wnioskować, że ocena wypadła bardzo pozytywnie, bo takie pozostały nam wrażenia po tym co zobaczyliśmy, nie mniej jednak należy pamiętać, to co podkreślał projektant, który „śledzi życie” tych osiedli w kontekście kolejnych projektów, że o kształcie całego osiedla decydują jego mieszkańcy… Konsultacje o formie budowy (kształcie), ilości kondygnacji, położeniu względem siebie, skupisku obywateli (rodzin) były prowadzone w szerokim gronie ludzi pracujących w „służbie” społecznej, doradczej, resocjalizacyjnej…(artykuł poniżej).

Podobne stanowisko przestawił Pan Marek Kozieł – v-ce Prezydent Miasta, który podczas grudniowej sesji RM mówił, co zacytowane jest w styczniowym artykule „Z prac….” i poniżej, o osobach, które miały by zamieszkać na tym osiedlu, że były by to osoby ubogie, które nigdy nie miały konfliktu z prawem a ich tymczasowy status socjalny sprawi, że będą odpowiedzialni za te budynki i będą o nie dbać:

„…w dyskusji nad przyszłorocznym budżetem najwięcej emocji wzbudziła kwestia budowy mieszkań socjalnych. Zdaniem radnych z klubu PO, takie lokale nie powinny powstać, gdyż zgromadzą w jednym miejscu osoby z wyrokami eksmisyjnymi, a to może rodzić patologię Z taką opinią nie zgodził się wiceprezydent Marek Kozieł. Według zastępcy prezydenta do spraw społecznych, pogląd ten jest szczególnie krzywdzący dla osób, których z różnych powodów nie stać na systematyczne opłacanie czynszu, a które nigdy w konflikt z prawem nie wchodziły…”

Taki sam sposób argumentacji w kontekście wybudowanych lokali socjalnych przyjął Dyrektor ZGM w Czerwionce-Leszczyny, którego wypowiedź i artykuł o osiedlu w tej miejscowości zamieszczam poniżej.

Wszystkie zebrane opinie i doświadczenia o wybudowanych osiedlach socjalnych w Rudzie Śląskiej, Będzinie, Czerwionce-Leszczynach, Nowym Kole, Słupsku, będziemy się starali Państwu jak najszerzej przedstawić, dlatego proszę o przekazanie sąsiadom, znajomym, rodzinie aby odwiedzili stronę www.kromolow.pl, ponieważ jest to najszybsza i najłatwiejsza forma/nośnik informacji w dzisiejszych czasach a tych, którzy nie mają dostępu do internetu mogą przeczytać informacje na słupie ogłoszeniowym SMOK na przystanku głównym, przystankach ZKM oraz ksera artykułów będą rozdawane w ZS nr 13. Zebrane opinie, doświadczenia, oceny, zbierane podpisy, pozwolą nam na pewnego rodzaju konsultacje społeczne w naszej dzielnicy, dotyczącego ewentualnej budowy takiego osiedla, co zapewne najbardziej będzie interesować mieszkańców Osiedla Kromołów – Bloki gdyż w ich sąsiedztwie jest planowana budowa mieszkań socjalnych ale również nowych bloków komunalnych.

Proponowane miejsca lokalizacji

 

 

Wybory Parlamentarne 2011

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 10 października 2011 21:39

Skrócony odpis z protokołu Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, który odbyły się dnia 9 października 2011 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej polskiej

Kod terytorialny gminy: 241602
Numer obwodu głosowania: 8
Siedziba komisji wyborczej: Zespół Szkół Gimnazjum nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Filaretów 9, 42-400 Zawiercie
Gmina m. Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Okręg wyborczy nr 32
Okręgowa Komisja Wyborcza w Sosnowcu

 

   

Solary czekają na właścicieli

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 26 września 2011 22:01

Informujemy, że w ramach realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie” – 2011 rok, istnieje jeszcze możliwość składania wniosków o dotację inwestycji: zabudowa układu solarnego. Maksymalna wysokość dotacji z Gminy Zawiercie (w ramach umowy pożyczki z WFOŚiGW) to 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 9 000 zł.

Wnioski o udział w PONE w wariancie: zabudowa układu solarnego przyjmowane będą do dnia 30 września 2011 roku do godz. 15:00. Zwracamy uwagę, że montaż układu solarnego (alternatywnego źródła energii), pozwala zaspokoić zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w okresie od marca do października (50 - 60% rocznego zapotrzebowania).

Podstawowe wymagania dla Inwestorów ubiegających się o dotację:

 1. Posiadanie prawa do dysponowania budynkiem, w którym ma być instalowany  układ solarny (wybór: wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej, prawomocne postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku);
 2. Posiadanie zainstalowanego i pracującego źródła ciepła, które służy także do przygotowania ciepłej wody, posiadające certyfikat energetyczno–emisyjny (w przypadku kotłów na paliwa stałe dokumentujący sprawność  pieca wyższą lub równa 80%);
 3. Nie posiadanie drugiego źródła ciepła za wyjątkiem kominka bez płaszcza wodnego i pieca gazowego pracującego w instalacji c.w.u.;
 4. Posiadanie aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich odbiór;
 5. Posiadanie umowy z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na odbiór nieczystości ciekłych lub w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika na nieczystości płynne.

Więcej informacji uzyskać można po kliknięciu na baner „Program Ograniczania Niskiej Emisji” w zakładce Urząd Miejski.

Kontakt z Operatorem: stanowisko Referatu Ochrony Środowiska w hallu na parterze Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ulica Leśna 2; w poniedziałki w godzinach 11:00–16:00, w czwartki w godzinach 9:00–15:00. Telefon 505 916 491

Jednocześnie apelujemy do osób, które złożyły wnioski o jak najszybsze uzupełnianie dokumentów, w celu podpisania umów trójstronnych.
 

   

Przyłączenia do kanalizacji

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 26 września 2011 21:55

Nawiązując do artykuły „Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – wrzesień 2011’, gdzie wspominałem o podłączeniach do kanalizacji oraz z ostatnimi kontrolami prowadzonymi przez Straż Miejską na terenie naszej dzielnicy, chciałem poinformować, że jest możliwość rozłożenia spłaty inwestycji związanej z przyłączeniem się do kanalizacji dla osób nie mających odpowiednich środków finansowych przez RPWiK, gdzie spłata odbywała by się wraz z opłatą za wodę. Podania były by rozpatrywane indywidualnie przez Dział Inwestycji/Handlowy RPWiK z uwzględnieniem sytuacji materialnej danej rodziny.

Z podobną inicjatywą wyszedł również Pan Włodzimierz Król – firma „KRÓLPOL”, który w szczególnych przypadkach takową formę zapłaty – na raty – akceptował by po wykonaniu przyłącza i podpisaniu stosownej umowy.

Poniżej podaje nr kontaktowe do RPWiK oraz Pana Włodzimierza Króla.

KRÓLPOL – WŁODZIMIERZ KRÓL
tel: 501 521 760, 32 67 221 00

RPWiK - ZAWIERCIE

DZIAŁ TECHNICZNY
tel: 67 220 17-18 wew. 30

DZIAŁ HANDLOWY
tel: 67 220 17-18 wew. 34, 35
 

   

OGŁOSZENIE Dotyczy ustawienia przydrożnych skrzynek pocztowych

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 15 kwietnia 2011 23:41

Nawiązując do artykułu z dnia 24 marca 2011r. i spotkania z przedstawicielami Poczty Polskiej dotyczącego montażu skrzynek pocztowych, poniżej przedstawiamy miejsca w których proponowane są lokalizacje skrzynek. Prosimy, mieszkańców a głównie osoby przy posesjach, których będą ustawiane skrzynki, aby do dnia 25.04.2011r zgłosili swoje ewentualne zastrzeżenia do Samorządu Mieszkańców – bezpośrednio lub kontaktując się telefonicznie pod poniższym numerem. Jeżeli takowych zastrzeżeń nie będzie rozpocznie się montaż skrzynek pocztowych. Skrzynki będą montowane w ilości od 2 do 7 – w zależności od liczby mieszkańców w obrębie danego punktu.
Miejsca lokalizacji:

 • ul. Łośnicka 117 – dla części ul. Filaretów,
 • ul. Filaretów 49 – dla dalszych numerów ul. Filaretów,
 • ul. Zagonowa 1 – dla ul. Zagonowej i części Żelaznej – są już zamontowane,
 • ul. Staromiejska 7 – dla ul. Staromiejskiej, Zakątek, Klin,
 • ul. Gromadzka 3 – dla ul. Gromadzkiej, Darniowej, Bonerów,
 • ul. Siewierska 67 (od Zbożowej) – dla ul. Żniwnej, Zbożowej i części Siewierskiej –   są już zamontowane,
 • ul. Siewierska 55 (od Piaskowej) – dla ul. Piaskowa, części Niemcewicza i Siewierskiej,
 • ul. Niemcewicza 4 – dla ul. Niemcewicza,
 • ul. Paderewskiego 130 – dla ul. Paderewskiego, Olkuska, części Siewierskiej,
 • ul. Pionierów 10 – dla Pionierów,
 • ul. Modrzewskiego 2 – dla ul. Modrzewskiego 2,
 • ul. Hallera 2 – dla ul. Hallera, części Firlejów i Filaretów – są już zamontowane,
 • ul. Firlejów 5 – dla części ul. Firlejów i Modrzewskiego.

W przypadku zastrzeżeń, proszę o kontakt:
Mariusz Golenia – tel. 695 104 063

Za Zarząd SMDK
Mariusz Golenia

   

Strona 46 z 47

<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 następna > ostatnia >>
joomla template