Strona główna

Kromołów

Planowane prace w dzielnicy

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 24 września 2012 23:03

W ramach umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej na „Bieżące utrzymania dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych gminy Zawiercie oraz parkingów na terenie miasta Zawiercia” zostały przez Urząd Miejski zlecone następujące prace do wykonania w naszej dzielnicy (poniżej wyszczególnione), zgodnie z pismem z dnia 17.09.2012 r. - GI.7021.4.257.2012. Kilka z tych prac zostało już wykonanych. Kolejne będą sukcesywnie realizowane.

Prace do wykonania w dzielnicy Kromołów:

 1. Montaż znaku D-15 wraz ze słupkiem przy ul. Zagonowej 24.
 2. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na pow. 4 m² przy tablicy ogłoszeniowej na przystanku przy Pałacyku.
 3. Naprawa (wkopanie i wyprostowanie) uszkodzonego ogrodzenia metalowego przystanku przy Pałacyku.
 4. Dostarczenie i rozplantowanie kruszywa na ul. Kredytowej (zakręt i przy studniach kanalizacyjnych).
 5. Ustawienie znaku D-4a na wyjeździe z ul. Filomatów.
 6. Wykoszenie traw i krzewów wokoło Kapliczki przy ul. Zagonowej.
 7. Podwyższenie krawężników (z częściową wymianą) na odcinku drogi około 20 mb przy ul. gen. J. Bema.

 

 

Derby: Źródło Kromołów vs Skalniak Kroczyce!

Wpisany przez Paweł Kwapisz czwartek, 20 września 2012 08:03

Źródło vs Skalniak 
 

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – wrzesień 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 16 września 2012 19:55

Samorząd Dzielnicy po okresie wakacyjnym spotkał się, jak to ma miejsce w pierwszy czwartek każdego miesiąca w dniu 6 września. Oprócz członków SMDK uczestniczyło w spotkaniu dwoje naszych radnych: pani Małgorzata Machura i pan Jan Sygiet oraz przedstawicielki Wydry Zielonej: pani Justyna Miśta oraz pani Dorota Pytlik. W pierwszej części zebrania omówiliśmy sprawy dotyczące Wydry Zielonej i zapoznaliśmy obie panie ze złożonymi pismami w Urzędzie Miasta Zawiercie jak również o propozycji rozgraniczenia terytorialnego dzielnic: Kromołów i Warty w uwzględnieniu pisma złożonego przez panią Dorotę Pytlik w imieniu mieszkańców Wydry Zielonej i pisma przesłanego przez Komisję Samorządu i Ładu Publicznego. Zaproponowaliśmy jako SMDK dwa rozwiązania podziału przedstawione na mapach w piśmie odpowiadającym skierowanym do KSiŁP a podczas spotkania Samorządu zaproponowane zostało trzecie rozwiązanie przez pana Jana Sygieta, które jako członek niniejszej Komisji przedstawi na najbliższym posiedzeniu. Dodatkowo pani Justyna Miśta przedstawiła naszym radnym swoje wolne wnioski dotyczące pewnych rozwiązań, a zarazem zmian na terenie miasta Zawiercia.

Kolejnym punktem zebrania był Program Ograniczenia Niskiej Emisji o którym poinformowałem Państwa w osobnym artykule i wywieszając informację w gablocie na przystanku przy Pałacyku. Na stronie internetowej naszej dzielnicy – www.kromolow.pl – możecie Państwo pobrać wnioski i jeżeli jesteście zainteresowani, którymś wariantem zachęcam do składania wniosków jak najszybciej. Rozmawiając z osobami mieszkającymi w innych gminach, miastach program przedstawiony na rok 2013 przez UM w Zawierciu jest bardzo dobry i atrakcyjny pod względem finansowym, a przede wszystkim ilości wariantów.

W dalszej części spotkania omówione zostały prace wykonane w dzielnicy w czasie wakacji a mianowicie:

 1. Oświetlenia Rynku w Kromołowie.
 2. Uzupełnienia i namalowania pasów i linii na drogach powiatowych.
 3. Prac związanych z malowaniem Dworu Kromołowskiego na budynku szkoły zainicjowanych przez Towarzystwo Sympatyków Kromołowa we współpracy z panem Andrzejem Wilkiem - dyrektorem szkoły.
 4. Zamontowania Info Boksu przy Pałacyku nad Wartą.
 5. Ustawienia przy każdym przystanku koszy na śmieci.
 6. Utrzymaniem czystości w dzielnicy.
 7. Zamontowania dodatkowego lub uzupełnienie istniejącego oświetlenia na ulicach naszej dzielnicy – kilka już jest wykonanych a pozostałe są w trakcie realizacji.
 8. Rozstrzygnięcia Konkursu Ekologicznego – jest kilka propozycji zagospodarowania nagrody o czym Państwa poinformuję w późniejszym terminie, a wiąże się to z zaakceptowaniem ewentualnych zakupów przez Starostwo Powiatowe.
 9. Zapoczątkowanych prac z montażem krzesełek plastikowych przez LKS Źródło – prace są wykonywane własnymi środkami i siłami.
 10. Wkopania tablicy informacyjnej przy źródle rzeki Warty przez RZGW w Poznaniu.
 11. Budowy bloków komunalnych – w chwili obecnej dobiegają końca prace ziemne i podpiwniczenia budynków.
 12. Rozpoczętej przebudowy ulicy Zbożowej – etap prac związanych z kanalizacją burzową.

Cały czas najważniejszą dla nas inwestycją na jaką oczekujemy w dzielnicy jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy drugim źródle Warty. Mogliście Państwo o odkryciu drugiego źródła przeczytać w Dzienniku Zachodnim, przy czym przez odkrycie rozumiemy odsłonięcie koryta rzeki, która teraz płynie rurami betonowymi zakopanymi w ziemi do śluzy, gdzie była tamowana, aby mogła napełnić basen p.poż. a nie jego znalezienie, gdyż źródło było tam od zawsze…

Historia drugiego źródła i pomysł zagospodarowania terenu wraz z projektem zapoczątkowany przez TSK został przez Samorząd również „nagłośniony” w audycji Radia Katowice „Dźwięk dobry” – magazyn reporterów, przez panią Gabrielę Kaczyńską, której dziękujemy za przyjazd do naszej dzielnicy. Audycja była wyemitowana na antenie Radia Katowice w dniu 12 września o godz. 16:15. Jak słyszeliśmy w odpowiedzi udzielonej przez pana Łukasza Czopa, rzecznika prasowego UM w Zawierciu, Prezydent Miasta dołoży wszelkich starań, aby pozyskać fundusze na ten projekt w 2013 roku i będzie w najbliższym czasie rozmawiał na ten temat z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kończąc chciałbym jeszcze wspomnieć o monitoringu, który coraz skuteczniej w połączeniu z działaniami Policji (patrolami) przynosi zamierzony efekt szczególnie w centrum dzielnicy. A myślę, że będzie jeszcze bardziej skuteczny po podłączeniu obrazu z kamer przez sieć internetową z Komendą Policji. Dziękujemy Panu Komendantowi Pawłowi Szelągowi za poświęcony czas i pomoc.

Następne informacje przekażę Państwu w miesiącu październiku.

 

   

II runda Pucharu Polski - Derby Zawiercia!

Wpisany przez Paweł Kwapisz niedziela, 09 września 2012 18:30

Derby Zawiercia
 

   

Konkurs Ekologiczny 2012 rozstrzygnięty

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 06 września 2012 10:23

Rozstrzygnięty został konkurs na Ekologiczne Sołectwo / Osiedle w roku 2012 i wraz z sołectwem Chruszczobród nasza dzielnica zajęła I miejsce, co jest zasługą wszystkich mieszkańców dbających o wygląd swoich posesji oraz najbliższej przestrzeni jak również wszystkich działań podejmowanych na rzecz ekologii – środowiska, w którym mieszkamy, żyjemy i wypoczywamy. Nagroda jaką otrzymamy zostanie przeznaczona na cele dzielnicy zgodnie z regulaminem konkursu i pismem ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

 

   

INFO BOX stanął przy Pałacyku

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 06 września 2012 09:30

W miesiącu sierpniu stanął przy Pałacyku INFO BOX z którego będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy Kromołowa oraz odwiedzający dzielnicę turyści, goście, przejeżdżający kierowcy. Cel ustawienia Info Box-ów jest związany z projektem współfinansowanym przez Unię Europejską (informacja poniżej). Projekt zakłada dostęp do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców Zawiercia i dzielnic miasta. Po podpisaniu umowy z dostawcą internetu Info Box ustawiony przy Pałacyku zacznie funkcjonować.

Z informacji jakie uzyskałem w UM w Zawierciu powinno to nastąpić na początku października. Przedstawiam Państwu również krótkie i najważniejsze zasady/informacje w związku z korzystaniem z szerokopasmowego internetu a mianowicie:

 • Korzystanie z Info Box-u będzie BEZPŁATNE (myślę, że cześć Państwa spotkała się z takim dostępem do informacji internetowej)
 • Mieszkańcy z najbliższej okolicy – w promieniu 100m – będą mogli korzystać poprzez Wi-Fi z DARMOWEGO dostępu do sieci oraz osoby na przykład siedzące z laptopem przy Pałacyku
 • Będzie ograniczenie w dostępności do stron – część stron www będzie zablokowana – pojawi się komunikat na ekranie
 • Aby korzystać z Info Box-u NIE BĘDZIE POTRZEBNA ŻADNA KARTA MAGNETYCZNA

Przedmiotem niniejszego projektu inwestycyjnego jest budowa miejskiej sieci dostępu do Internetu na terenie Gminy Zawiercie, wyłącznie na potrzeby Jednostki Samorządu Terytorialnego. Projekt zakłada budowę infrastruktury sieciowej punktów dostępowych Internetu pozwalających na dystrybucję sygnału umożliwiającego przyłączenie 18 publicznych placówek do sieci Internet w centrum i na obrzeżach Zawiercia oraz korzystanie z Internetu mieszkańcom Gminy za pośrednictwem udostępnionych PIAP-ów i hot-spotów (13 info-kiosków i 18 hot-spotów). Projekt nie przewiduje możliwości wykorzystania nowopowstałej infrastruktury przez operatorów komercyjnych.

 

   

Kromołowski Dwór powraca…

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 06 września 2012 09:25

Wszyscy mieszkańcy Kromołowa, którzy odwiedzają plac zabaw i stadion LKS Źródło zapewne zauważyli pracę młodego artysty jaką wykonuje na elewacji budynku należącego do naszej Szkoły. Każdego dnia wizerunek Dworu Kromołowskiego coraz bardziej pokazywał jego rzeczywisty wygląd z przed lat. W chwili obecnej praktycznie cały projekt jest już na ukończeniu i uczniowie rozpoczynający nowy rok szkolny mogą każdego ranka wysiadając z samochodów na parkingu przechodzić obok Kromołowskiego Dworu, który w niedalekiej odległości stał i był symbolem miasteczka. Dodatkowo jest też namalowany herb Kromołowa z mapką. Taka lekcja historii o naszej dzielnicy na pewno utrwali się uczniom na stałe. Po zakończeniu prac Towarzystwo Sympatyków Kromołowa zamieści w kwartalniku i na stronie www.kromolow.pl obszerna relację z przebiegu prac związanych z pomysłem namalowania Dworu i przedstawi osoby i instytucje zaangażowane w projekt.

   

Strona 98 z 110

<< pierwsza < poprzednia 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 następna > ostatnia >>
joomla template