Strona główna

Kromołów

Nowa taryfa opłat za wodę i odprowadzenie ścieków

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 16 marca 2012 12:42

Strona 1
Strona 2

 

 

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – marzec 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 08 marca 2012 20:39

Podczas spotkania Samorządu Mieszkańców w miesiącu marcu w którym uczestniczyło po raz kolejny tylko dwoje naszych Radnych: Pani Małgorzata Machura oraz Pan Jan Sygiet. Omówione zostały zgłoszone przez mieszkańców wnioski, które zostały złożone do Urzędu Miasta w Zawierciu oraz zapoznaliśmy się z odpowiedziami UM w sprawie złożonych wcześniej wniosków.

Do Urzędu Miasta oraz Starostwa powiatowego zostały złożone pisma dotyczące m.in.:

  • Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w dzielnicy,
  • Poprawy oprawy studzienek kanalizacyjnych na ulicy Filaretów i Łośnickiej,
  • Poprawy oznakowania na ulicy Łośnickiej – znaku STOP,
  • Przesunięcia przystanku przy ulicy Smuga w stronę Zawiercia,
  • Uzupełnienia braków elementów w wiatach na przystankach oraz ustawienia koszy na śmieci,
  • Posprzątania śmieci wzdłuż rzeki Warty i obok starych stodół na ulicy Nad Wartą,
  • Uregulowania kwestii prawnych ulic: Gromadzkiej i Darniowej pod kątem projektów przebudowy nawierzchni dróg,
  • Poprawienia znaków drogowych uszkodzonych podczas zimy,
  • Naprawy zniszczonej tablicy ogłoszeń na Przystanku Głównym - wniosek złożony przez Pana Jana Sygieta.

W związku ze złożeniem w 2011r wniosku o dalsze zagospodarowanie/przebudowanie Rynku w Kromołowie Urząd Miasta Zawiercie w odpowiedzi poinformował, że została wykonana mapa do celów projektowych „Oświetlenie skweru Rynku w Kromołowie” i został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Zostały nam również przekazane informacje odnośnie modernizacji wodociągów na ulicach: Modrzewskiego, gen. J.Hallera, Karlińskiej oraz Darniowej, które są planowane w 2012 r.

Bardzo ważną i zarazem dobrą informacją jest aktualny stan podłączania się przez mieszkańców do kanalizacji ściekowej. Na koniec miesiąca lutego dzielnica nasza osiągnęła pułap 87%, co obliguje nas w związku z uzależnieniem od tego wyniku inwestycji w dzielnicach miasta Zawiercia, o czym mówił Pan Prezydent podczas spotkania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 31.03.2011r. do upominania się o kolejne inwestycje w Kromołowie.

Podczas spotkania został ustalony termin zebrania z Panem Prezydentem Ryszardem Machem i Zastępcą Prezydenta Panem Markiem Koziełem oraz zaproszonymi gośćmi w dniu 29.03.2012 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Pałacyku nad Wartą. Głównymi tematami zebrania będą kwestie inwestycji w naszej dzielnicy w bieżącym roku a szczególnie inwestycji pod tytułem „Mieszkania socjalne” oraz zostanie przedstawione sprawozdanie Samorządu Mieszkańców za 2011 r. Zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu jak największej liczby mieszkańców oraz do zadawania bezpośrednich pytań. Informacje o zebraniu zostaną umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń, słupach ogłoszeniowych i przystankach.

Zachęcam również do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej naliczania opłat za wywóz śmieci za pośrednictwem naszej strony internetowej, poprzez oddanie ankiety w szkole – ZS nr 13 nauczycielom (dzieci otrzymają ankiety do zabrania do domów) lub poprze wypełnienie ankiety i wrzuceniem jej do urny o czym informuje zamieszczone na stronie www.kromolow.pl ogłoszenie.

Następne informacje w miesiącu kwietniu wraz z informacją z przebiegu zebrania. Natomiast przed zebraniem zostanie zamieszczone na stronie sprawozdanie z działalności SMDK za 2011 r.

Mariusz Golenia

 

   

Cząstka "Kotła Czarownic" w Kromołowie

Wpisany przez Paweł Kwapisz czwartek, 08 marca 2012 10:47

Dzięki staraniom Prezesa Kazimierza Miśty, Źródło Kromołów pozyskało 300 krzesełek, pochodzących z przebudowywanego Stadionu Śląskiego. Siedziska zostaną prawdopodobnie wykorzystane przy boisku treningowym, które w przyszłości (miejmy nadzieję, że w niedalekiej) ma służyć jako główny obiekt meczowy. 

kzss.jpg
foto: Marcin Nowak / www.mmsilesia.pl

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – luty 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 21 lutego 2012 10:58

Podczas spotkania Samorządu Mieszkańców w miesiącu lutym w którym uczestniczyło również dwoje naszych Radnych: Pani Małgorzata Machura oraz Pan Jan Sygiet poruszana była głównie kwestia budowy mieszkań socjalnych, omówione zostały przygotowane wnioski do Urzędu Miasta w Zawierciu oraz planowane w budżecie inwestycje na terenie dzielnicy.

Temat budowy czy też nie budowy mieszkań socjalnych w Kromołowie cały czas wywołuje emocje i nowe głosy „za” i „przeciw” w tej sprawie. W miesiącu styczniu odbyło się w tej sprawie spotkanie z mieszkańcami – przedstawicielami - Osiedla Kromołów – Bloki, których takowa kwestia najbardziej z racji lokalizacji interesuje oraz odwiedziły naszą dzielnicę Panie Dziennikarki z lokalnych gazet, a mianowicie Dziennika Zachodniego oraz Kuriera Zawierciańskiego. Podczas rozmów ustalono, że w miesiącu marcu zostanie zorganizowane spotkanie z Prezydentem Miasta w Pałacyku nad Wartą, które oprócz sprawozdania z rocznej działalności Samorządu w głównej części będzie poświęcone budowie osiedla socjalnego i związanych z nim kwestii i pytań, na które Pan Prezydent i przedstawiciele UM w Zawierciu odpowiedzą zebranym mieszkańcom. Spotkanie takowe powinno również dać ostateczną odpowiedź jakie stanowisko w tej sprawie zajmują mieszkańcy, co powinni wziąć pod uwagę Radni Miasta Zawiercia, którzy podczas głosowania będą ostatecznie decydowali o lokalizacji osiedla (jego wielkości, ewentualnym rozmieszczeniu w kilku dzielnicach), jeżeli UM pozyska odpowiednie środki finansowe od Wojewody Śląskiego.

Nawiązując do inwestycji planowanych w dzielnicy a w szczególności rozpoczęcia przebudowy ulicy Zbożowej w związku z migracją map geodezyjnych – satelitarnych i ich naniesieniem na istniejące plany, muszą zostać jeszcze ustalone z sześcioma właścicielami kwestie granic nieruchomości, ale myślę, że te kwestie zostaną przez UM w Zawierciu szybko uregulowane w czym SMDK będzie chciał pomóc i już takie kroki poczynił… bo jak UM w Zawierciu zapewniał, ulica Zbożowa była w całości „prawnie przygotowana” pod przebudowę… Powyższe kwestie i ich finalne zakończenie nie powinny wpłynąć na rozpoczęcie pierwszych prac związanych z kanalizacją ściekową w pierwszym półroczu tego roku, o czym przekonywał Pana Jana Sygieta i autora niniejszego tekstu podczas spotkania w urzędzie Naczelnik Wydziału Infrastruktury.

Kolejne informację przekażą Państwu jak zawsze w następnym miesiącu…

Mariusz Golenia

 

   

Ankieta w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za smieci

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 20 lutego 2012 15:02

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła nowe obowiązki dla miasta, proszę aby mieszkańcy wypowiedzieli się poprzez ankietę umieszczoną na stronie www.kromolow.pl (po prawej stronie) jak ma być naliczana stawka – odpłatność – za odbiór śmieci (nieczystości). Wiele razy kwestia takowej opłaty była poruszana na zebraniach organizowanych przez Samorząd Mieszkańców i dotyczyła ona głównie osób samotnych. Ankieta, którą mogą Państwo wypełnić za pośrednictwem strony (jej wynik) będzie przekazany do Urzędu Miasta w Zawierciu w celu przedłożenia uwaga mieszkańców Radzie Miasta przed podjęciem decyzji w powyższej sprawie. Ankieta, takowa zostanie również w formie papierowej dostarczona mieszkańcom Kromołowa w miesiącu marcu i będzie ją można wypełnić i wrzucić do urn przekazanych przez UM w dwóch punktach, a mianowicie w Przychodni Lekarskiej „KROM-MED” oraz w Dyskoncie Spożywczym „SPAR” przy Przystanku Głównym w naszej dzielnicy. Zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety w formie elektronicznej a pozostałych mieszkańców po otrzymaniu i wypełnieniu ankiety do wrzucenia jej do urn w wymienionych powyżej punktach. Ankiety można wypełniać w formie elektronicznej i papierowej do końca miesiąca marca 2012r.

 

   

Brąz juniorów i czwarte miejsce trampkarzy

Poprawiony: poniedziałek, 13 lutego 2012 16:57 Wpisany przez Paweł Kwapisz poniedziałek, 13 lutego 2012 16:08

W sobotę (11 luty) w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano Turniej Juniorów Drużyn Klubowych Powiatu Zawierciańskiego. Do rywalizacji przystąpiło pięć klubów. Trochę niespodziewanie, ale zdecydowanie zasłużenie, pierwsza pozycja przypadła przedstawicielom GMLKS Piliczanki Pilica. Źródło Kromołów po ambitnej grze i golu Dawida Nędzy w ostatniej sekundzie decydującego starcia, wywalczyło trzecie miejsce.

dsc03744_wm.jpg

ŹRÓDŁO KROMOŁÓW: Emil Makieła - Paweł Gieszczyk, Dawid Nędza, Daniel Domagała, Dawid Janoska, Marcin Karasek, Bartłomiej Wacławik, Dawid Treściński, Michał Ściślicki, Mateusz Sokołowski, Maciej Kurzawa, Bartosz Kijas, Tomasz Ciszewski
Kierownik drużyny: Kazimierz Miśta

   

Mieszkania socjalne - wizyta w Rudzie Śląskiej

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 18 stycznia 2012 20:28

W nawiązaniu do artykułu „Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – styczeń 2012”, który poświęcony był w dużej części planowanej budowie mieszkań socjalnych w naszej dzielnicy w dniu 11 stycznia udaliśmy się do Rudy Śląskiej, aby zobaczyć wybudowane w dzielnicach tego miasta dwa osiedla mieszkań socjalnych. Wyjazd w krótkim czasie zorganizował UM w Zawierciu co pozwoliło nam „zwiedzić” osiedla zanim zostały przykryte białym puchem, co nie wątpliwie miało ogromne  znaczenie na ich wygląd i ewentualne nasze spostrzeżenia. Towarzyszyli nam w tej podróży z ramienia Urzędu Miasta: Pan Marek Kozieł – v-ce Prezydent Miasta oraz Pan Grzegorz Wyszomirski – Dyrektor ZGM w Zawierciu. Z naszej dzielnicy uczestniczyli w wyjeździe: Pani Małgorzata Machura i Pan Jan Sygiet – Radni Miasta Zawiercie, Pan Stanisław Skipirzepa z ramienia Towarzystwa Sympatyków Kromołowa oraz Edyta Domagała i Mariusz Golenia ze strony Samorządu Mieszkańców Osiedla Kromołów. Po drodze w Katowicach dosiadł się projektant tychże osiedli z firmy CPR Inwestor, który mówił nam o kolejnych tego typu osiedlach projektowanych przez niego w Będzinie i Słupsku...

W pierwszym z osiedli jest wybudowanych 48 lokali socjalnych w zabudowie szeregowej (parterowej) o powierzchni użytkowej: 15m², 20m² oraz 25m² - układ mieszkań (rzut poziomy budynku) jest poniżej niniejszego artykułu. Budynki są położone względem siebie w kształcie litery T, co pozwala, że w każdym zakątku osiedla osoba jest na „oczach” innych współmieszkańców. Budynki mają wspólną kotłownię na eko-groszek a instalacja ogrzewania CO jest podłogowa. Osiedle, które ma już 5 lat, jest umiejscowione naprzeciwko nowo wybudowanego osiedla bloków komunalnych jak widać w zamieszczonych również zdjęciach z wyjazdu.

Nie jest ono zdewastowane, zaśmiecone, elewacje nie są pomalowane spray-em, kosze na śmieci są zabudowane, rabatki przed domami są zadbane (wygarbione), plac zabaw dla dzieci nie jest zniszczony a jest wiele elementów wykonanych przez samych lokatorów – takie są nasze spostrzeżenia. W rozmowie Pani Małgorzaty Machury z jedną z Pań mieszkających w bloku komunalnym naprzeciwko (dzieli te dwa osiedla tylko 4 metrowa droga z kostki brukowej) nie padły żadne słowa, które negatywnie by oceniały sąsiadów - ich zachowania, sposób bycia. Mieszkając tam od kilku lat nie widziała interwencji Policji a tylko czasami przejeżdżające patrole…. Wjeżdżając na dane osiedle miało się wrażenie, że jest to osiedle „małych” domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej… Podobne wrażenie „wywieźliśmy” z drugiego osiedla – wybudowanego przed 3 laty, gdzie znajduje się 18 lokali socjalnych w identycznej zabudowie i położeniu budynków względem siebie. Mieszkania są w pobliżu bloków spółdzielczych, starego osiedla górniczego, kościoła, co również widać na zdjęciach.

Tak więc można wnioskować, że ocena wypadła bardzo pozytywnie, bo takie pozostały nam wrażenia po tym co zobaczyliśmy, nie mniej jednak należy pamiętać, to co podkreślał projektant, który „śledzi życie” tych osiedli w kontekście kolejnych projektów, że o kształcie całego osiedla decydują jego mieszkańcy… Konsultacje o formie budowy (kształcie), ilości kondygnacji, położeniu względem siebie, skupisku obywateli (rodzin) były prowadzone w szerokim gronie ludzi pracujących w „służbie” społecznej, doradczej, resocjalizacyjnej…(artykuł poniżej).

Podobne stanowisko przestawił Pan Marek Kozieł – v-ce Prezydent Miasta, który podczas grudniowej sesji RM mówił, co zacytowane jest w styczniowym artykule „Z prac….” i poniżej, o osobach, które miały by zamieszkać na tym osiedlu, że były by to osoby ubogie, które nigdy nie miały konfliktu z prawem a ich tymczasowy status socjalny sprawi, że będą odpowiedzialni za te budynki i będą o nie dbać:

„…w dyskusji nad przyszłorocznym budżetem najwięcej emocji wzbudziła kwestia budowy mieszkań socjalnych. Zdaniem radnych z klubu PO, takie lokale nie powinny powstać, gdyż zgromadzą w jednym miejscu osoby z wyrokami eksmisyjnymi, a to może rodzić patologię Z taką opinią nie zgodził się wiceprezydent Marek Kozieł. Według zastępcy prezydenta do spraw społecznych, pogląd ten jest szczególnie krzywdzący dla osób, których z różnych powodów nie stać na systematyczne opłacanie czynszu, a które nigdy w konflikt z prawem nie wchodziły…”

Taki sam sposób argumentacji w kontekście wybudowanych lokali socjalnych przyjął Dyrektor ZGM w Czerwionce-Leszczyny, którego wypowiedź i artykuł o osiedlu w tej miejscowości zamieszczam poniżej.

Wszystkie zebrane opinie i doświadczenia o wybudowanych osiedlach socjalnych w Rudzie Śląskiej, Będzinie, Czerwionce-Leszczynach, Nowym Kole, Słupsku, będziemy się starali Państwu jak najszerzej przedstawić, dlatego proszę o przekazanie sąsiadom, znajomym, rodzinie aby odwiedzili stronę www.kromolow.pl, ponieważ jest to najszybsza i najłatwiejsza forma/nośnik informacji w dzisiejszych czasach a tych, którzy nie mają dostępu do internetu mogą przeczytać informacje na słupie ogłoszeniowym SMOK na przystanku głównym, przystankach ZKM oraz ksera artykułów będą rozdawane w ZS nr 13. Zebrane opinie, doświadczenia, oceny, zbierane podpisy, pozwolą nam na pewnego rodzaju konsultacje społeczne w naszej dzielnicy, dotyczącego ewentualnej budowy takiego osiedla, co zapewne najbardziej będzie interesować mieszkańców Osiedla Kromołów – Bloki gdyż w ich sąsiedztwie jest planowana budowa mieszkań socjalnych ale również nowych bloków komunalnych.

Proponowane miejsca lokalizacji

 

   

Strona 112 z 118

<< pierwsza < poprzednia 111 112 113 114 115 116 117 118 następna > ostatnia >>
joomla template