Sprawy bieżące

Prace drogowe

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 19 września 2021 19:12

 

Trwają prace drogowe w dzielnicy. Ku końcowi zmierza już duży remont generalny ul. Łośnickiej i Filaretów a także ul. Piłsudskiego – jedna inwestycja Starostwa Powiatowego. Zostają jeszcze fragmenty do wykorytowania, sfrezowania asfaltu i położenia ostatnie warstwy asfaltu. Po tych pracach zostaną jeszcze oprawione, odkryte studzienki kanalizacyjne. Poprawione zostaną chodniki a także krawężniki. Na nowych zatoczkach autobusowych,  przystankach zostaną ustawione nowe wiaty dla pasażerów. Jeszcze trochę utrudnień, ale efekt końcowy powinien być widoczny i odczuwalny dla korzystając z dróg.

Kończy się już również dobudowa ulicy Dożynkowej – zaległość z budowy mieszkań socjalnych. Praktycznie zostaje wykonanie nawierzchni. Zapewne przedłużenie infrastruktury, nawierzchni drogi wpłynie na kolejne wybudowanie domów w tym rejonie. A przede wszystkim nowy odcinek drogi poprawi skomunikowanie ulic Filaretów i Dożynkowej. Ułatwi poruszanie się, przejazd mieszkańcom Osiedla Wspólnot Mieszkaniowych. Inwestycje prowadzi Urząd Miejski w Zawierciu i termin wykonania prac nie jest zagrożony.

Zgodnie z planem posuwają się również prace remontowe na ul. Karlińskiej. Osadzane są krawężniki, frezowany asfalt, równane pobocza. Na części drogi jest już położona pierwsza warstwa nawierzchni asfaltowej. Inwestycja ta zapewne najbardziej cieszy mieszkańców Karlina oraz Kiełkowic a także okolicznych miejscowości. Na tej drodze prace przebiegają planowo i bez żadnych większych problemów.

 

 

 

 

Dobudowa ulicy Dożynkowej

Wpisany przez Mariusz Golenia sobota, 24 lipca 2021 18:24

 

Dobudowa ulicy Dożynkowej

 

Na wnioski mieszkańców ulicy Nowej oraz MOPS rozpoczęły się prace przy dobudowie ulicy Dożynkowej – przedłużeniu drogi do ulicy Filaretów (przy byłej suszarni).

Skomunikowanie tych ulic ułatwi dojście dla mieszkańców do przystanku przy ul. Filaretów oraz łatwiejszy dojazd/wyjazd z osiedla socjalnego.

Dodatkowo przy planowanej przebudowie drogi powiatowej Włodowice – Bzów, dobudową brakującego chodnika (nowo wybudowane domy) będzie ta inwestycja kompleksowym rozwiązaniem dla użytkowników dróg, mieszkańców. Prace rozpoczęły się od uzbrojenia terenu w media. Przygotowanie sieci pod oświetlenie.

   

Pałacyk nad Wartą z OSP Kromołów

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 25 czerwca 2021 23:32

źródło: zdjęcie - fb Prezydent Łukasz Konarski

 

Od ponad roku toczyła się sprawa z przekazaniem Pałacyku nad Wartą w zarządzanie naszej jednostce OSP Kromołów. Pierwsze rozmowy jakie  prowadził Prezydent Miasta z zarządem OSP były zapowiedzią dalszych kroków w tym temacie. Na zorganizowanym spotkaniu przez SMDK w ubiegłym roku wszystkie organizacje społeczne w dzielnicy poznały pewne plany związane z tym faktem. Pewne  kwestie, też musiały zaczekać ze względu na aspekty administracyjno-prawne. Wszystkie pośrednie zdarzenia, które zachodziły w Pałacyku były też pokłosiem podjętych decyzji. Czy też złożonych deklaracji. Jak również czasu w jakim przyszło nam funkcjonować – obostrzenia – brak wydarzeń kulturalnych.

Formalności stało się zadość w dniu 1 czerwca 2021 r., gdzie oficjalnie podpisano odpowiednie umowy podczas spotkania w Pałacyku nad Wartą.

W między czasie budynek trochę opustoszał. MOK przeprowadził inwentaryzację. Przewiózł do MOK-u „swoje rzeczy”. Nawet i obrazy… ale po interwencji w tej sprawie, obrazy mają powrócić do Pałacyku…

Zapewne w tej kwestii, więcej do powiedzenia mają strażacy. I zapewne też przedstawią swoje plany co do budynku i jego funkcjonowania na łamach strony www oraz portalach społecznościowych. A może już na zebraniach ogólnych. Spotkaniach samorządu. Tak aby mieszkańcy, którzy partycypowali w kosztach odbudowy domu kultury/remizy mieli najlepsze i bieżące informacje – co dalej.

Ze swojej strony, życzę OSP dobrych pomysłów. Realizacji planów. Przyciągnięcia do Pałacyku lokalnej, miejskiej społeczności. Czy to na wydarzenia kulturalne, zajęcia, wolne spędzenie czasu, gry, zabawy...

Na dotychczasowych zasadach będą mogły korzystać z Pałacyku Kromołowskie organizacje społeczne i zespoły.

Poniżej link do informacji z fb – OSP Kromołów / Prezydent Miasta  – https://www.facebook.com/286850201417932/posts/3306359786133610/?app=fbl

   

Program Klub 2021 - MKDNiS ponownie z LKS Źródło

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 09 czerwca 2021 19:02

LKS ŹRÓDŁO KROMOŁÓW

ponownie z dofinansowaniem z

PROGRAMU KLUB 2021

 

 

"Po raz pierwszy w historii Rządowego Programu Klub wsparcie otrzyma ponad 5 000 małych i średnich ośrodków sportowych z całej Polski. Dzięki rekordowemu, zwiększonemu do kwoty ponad 57 mln zł budżetowi, dofinansowanie trafi do 5131 klubów sportowych.

- W tym roku zaplanowaliśmy rekordowy budżet na realizację Rządowego Programu Klub – ponad 57 mln zł. Wzrost wsparcia dla naszego flagowego programu to jeden z elementów tzw. „tarczy dla sportu”. Podejmowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu działania bezpośrednio wpływają na poprawę sytuacji organizacji sportowych i prowadzoną przez nie działalność. To szczególnie ważne w czasie pandemii COVID-19 i po niej, kiedy powrót do aktywności fizycznej jest kluczowy dla zdrowia w wymiarze ogólnospołecznym  – powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński.

Decyzja ministra KDNiS o zwiększeniu nakładów na Rządowy Program Klub z planowanych 40 mln sprawiła, że dofinansowanie otrzymało 5131 klubów sportowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, w tym 3966 jednosekcyjnych i 1165 wielosekcyjnych. Po raz pierwszy w historii programu wsparcie trafia do ponad 5 tysięcy klubów.

Rządowy Program Klub

Jego celem jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ponieważ nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio do klubów.

Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Programu Klub to:

10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych

15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.

W 2020 roku, z uwagi na epidemię COVID-19 i wprowadzone ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności sportowej, decyzją Ministra zwiększono kwotę Programu do poziomu 55 mln zł. (z planowanych 40 mln zł), co pozwoliło przyznać dofinansowanie 4902 małym i średnim klubom sportowym. Dodatkowo całą kwotę dofinansowania można było przeznaczyć na wynagrodzenie pracy trenerów. Dzięki temu wsparcie finansowe uzyskało ponad 10 tys. szkoleniowców. W tegorocznej edycji Rządowego Programu Klub zachowano te założenia, a kwota dotacji wzrosła do ponad 57 mln zł.

Historia Rządowego Programu Klub

Ministerstwo od 2016 roku dotuje małe i średnie kluby sportowe w ramach Rządowego Programu Klub, który jest największym systemowym narzędziem bezpośredniego wsparcia, skierowanym do organizacji sportowych z terenu całego kraju, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia. 

Rządowy Program Klub jest elementem Rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W latach 2016-2020 na finansowanie programu przeznaczono 199 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Oferta resortu doskonale wpisała się w zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie. Dzięki Rządowemu Programowi Klub możliwe było dotarcie z pomocą finansową do tysięcy lokalnych środowisk sportowych.

W ramach ogłaszanych naborów łącznie rozpatrzono ponad 28 tys. wniosków klubów sportowych. Każdego roku dotacje otrzymywało kilka tysięcy klubów sportowych - w 2016 r. – 2151, 2017 r. – 3352, 2018 r. – 3616, 2019 r. – 3885, 2020 r. – 4902.

Dzięki udziałowi w Programie kluby w istotnym zakresie mogły uzupełnić bazę sprzętową  (łącznie zakupiono 961 tys. sztuk sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia szkolenia sportowego), zorganizować zgrupowania sportowe (3 867 obozów sportowych) oraz wesprzeć finansowo szkoleniowców, prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą (corocznie średnio ponad 7,5 tys. trenerów/instruktorów)."

Wyniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub

żródło: https://www.gov.pl/web/kulturaisport  -  bip.mkdnis.gov.pl 

 

   

Nowe wodociągi w dzielnicy - RPWiK Zawiercie

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 06 czerwca 2021 15:58

 

Trwają prace przy przebudowie ulic Piłsudskiego, Łośnickiej oraz Filaretów. Kolejne zadanie zostało zakończone. RPWiK w Zawierciu zakończyło wymianę wodociągu na ul. Filaretów. Zapewne to wyeliminuje ciągłe awarie na bardzo ruchliwym skrzyżowaniu ulic: Łośnickiej oraz Filaretów. Wykonano 409 mb sieci z rur PE 125RC – DZ 125mm oraz 12 sztuk przyłączy długości 60 mb. Prace były kontynuacją wymiany sieci wodociągowej w ulicy Nad Wartą. Wymiana wodociągu szczególnie na skrzyżowaniu ulic: Łośnickiej oraz Filaretów powinna wyeliminować ciągłe awarie w tym miejscu. Co za pewne wiąże się z nadmiernym ruchem samochodów ciężarowych na tym odcinku. Wykonano również modernizację sieci na ul. Przejściowej. Trwające prace budowlane (drogowe), które ze względu na wykonanie dodatkowych prac wodociągowych wydłużyły się o dwa miesiące oraz perspektywa obwodnicy a także kolejne planowane inwestycje drogowe powinny zdecydowanie polepszyć kwestie ruchu kołowego w dzielnicy oraz całym mieście.

Więcej, krótkich technicznych danych w poniższych linkach RWPiK w Zawierciu.

https://www.rpwikzawiercie.pl/zakonczenie-przebudowy-wezla-magistrali-wodociagowej-w-ul-losnickiej/

https://www.rpwikzawiercie.pl/zakonczenie-przebudowy-wodociagu-rozdzielczego-w-ul-przejsciowej/

https://www.rpwikzawiercie.pl/zakonczenie-przebudowy-wodociagu-rozdzielczego-w-ul-filaretow/

 

 

   

Strona 3 z 51

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
joomla template