Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – luty 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 21 lutego 2012 10:58

Podczas spotkania Samorządu Mieszkańców w miesiącu lutym w którym uczestniczyło również dwoje naszych Radnych: Pani Małgorzata Machura oraz Pan Jan Sygiet poruszana była głównie kwestia budowy mieszkań socjalnych, omówione zostały przygotowane wnioski do Urzędu Miasta w Zawierciu oraz planowane w budżecie inwestycje na terenie dzielnicy.

Temat budowy czy też nie budowy mieszkań socjalnych w Kromołowie cały czas wywołuje emocje i nowe głosy „za” i „przeciw” w tej sprawie. W miesiącu styczniu odbyło się w tej sprawie spotkanie z mieszkańcami – przedstawicielami - Osiedla Kromołów – Bloki, których takowa kwestia najbardziej z racji lokalizacji interesuje oraz odwiedziły naszą dzielnicę Panie Dziennikarki z lokalnych gazet, a mianowicie Dziennika Zachodniego oraz Kuriera Zawierciańskiego. Podczas rozmów ustalono, że w miesiącu marcu zostanie zorganizowane spotkanie z Prezydentem Miasta w Pałacyku nad Wartą, które oprócz sprawozdania z rocznej działalności Samorządu w głównej części będzie poświęcone budowie osiedla socjalnego i związanych z nim kwestii i pytań, na które Pan Prezydent i przedstawiciele UM w Zawierciu odpowiedzą zebranym mieszkańcom. Spotkanie takowe powinno również dać ostateczną odpowiedź jakie stanowisko w tej sprawie zajmują mieszkańcy, co powinni wziąć pod uwagę Radni Miasta Zawiercia, którzy podczas głosowania będą ostatecznie decydowali o lokalizacji osiedla (jego wielkości, ewentualnym rozmieszczeniu w kilku dzielnicach), jeżeli UM pozyska odpowiednie środki finansowe od Wojewody Śląskiego.

Nawiązując do inwestycji planowanych w dzielnicy a w szczególności rozpoczęcia przebudowy ulicy Zbożowej w związku z migracją map geodezyjnych – satelitarnych i ich naniesieniem na istniejące plany, muszą zostać jeszcze ustalone z sześcioma właścicielami kwestie granic nieruchomości, ale myślę, że te kwestie zostaną przez UM w Zawierciu szybko uregulowane w czym SMDK będzie chciał pomóc i już takie kroki poczynił… bo jak UM w Zawierciu zapewniał, ulica Zbożowa była w całości „prawnie przygotowana” pod przebudowę… Powyższe kwestie i ich finalne zakończenie nie powinny wpłynąć na rozpoczęcie pierwszych prac związanych z kanalizacją ściekową w pierwszym półroczu tego roku, o czym przekonywał Pana Jana Sygieta i autora niniejszego tekstu podczas spotkania w urzędzie Naczelnik Wydziału Infrastruktury.

Kolejne informację przekażą Państwu jak zawsze w następnym miesiącu…

Mariusz Golenia

 

 

Ankieta w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za smieci

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 20 lutego 2012 15:02

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła nowe obowiązki dla miasta, proszę aby mieszkańcy wypowiedzieli się poprzez ankietę umieszczoną na stronie www.kromolow.pl (po prawej stronie) jak ma być naliczana stawka – odpłatność – za odbiór śmieci (nieczystości). Wiele razy kwestia takowej opłaty była poruszana na zebraniach organizowanych przez Samorząd Mieszkańców i dotyczyła ona głównie osób samotnych. Ankieta, którą mogą Państwo wypełnić za pośrednictwem strony (jej wynik) będzie przekazany do Urzędu Miasta w Zawierciu w celu przedłożenia uwaga mieszkańców Radzie Miasta przed podjęciem decyzji w powyższej sprawie. Ankieta, takowa zostanie również w formie papierowej dostarczona mieszkańcom Kromołowa w miesiącu marcu i będzie ją można wypełnić i wrzucić do urn przekazanych przez UM w dwóch punktach, a mianowicie w Przychodni Lekarskiej „KROM-MED” oraz w Dyskoncie Spożywczym „SPAR” przy Przystanku Głównym w naszej dzielnicy. Zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety w formie elektronicznej a pozostałych mieszkańców po otrzymaniu i wypełnieniu ankiety do wrzucenia jej do urn w wymienionych powyżej punktach. Ankiety można wypełniać w formie elektronicznej i papierowej do końca miesiąca marca 2012r.

 

   

Mieszkania socjalne - wizyta w Rudzie Śląskiej

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 18 stycznia 2012 20:28

W nawiązaniu do artykułu „Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – styczeń 2012”, który poświęcony był w dużej części planowanej budowie mieszkań socjalnych w naszej dzielnicy w dniu 11 stycznia udaliśmy się do Rudy Śląskiej, aby zobaczyć wybudowane w dzielnicach tego miasta dwa osiedla mieszkań socjalnych. Wyjazd w krótkim czasie zorganizował UM w Zawierciu co pozwoliło nam „zwiedzić” osiedla zanim zostały przykryte białym puchem, co nie wątpliwie miało ogromne  znaczenie na ich wygląd i ewentualne nasze spostrzeżenia. Towarzyszyli nam w tej podróży z ramienia Urzędu Miasta: Pan Marek Kozieł – v-ce Prezydent Miasta oraz Pan Grzegorz Wyszomirski – Dyrektor ZGM w Zawierciu. Z naszej dzielnicy uczestniczyli w wyjeździe: Pani Małgorzata Machura i Pan Jan Sygiet – Radni Miasta Zawiercie, Pan Stanisław Skipirzepa z ramienia Towarzystwa Sympatyków Kromołowa oraz Edyta Domagała i Mariusz Golenia ze strony Samorządu Mieszkańców Osiedla Kromołów. Po drodze w Katowicach dosiadł się projektant tychże osiedli z firmy CPR Inwestor, który mówił nam o kolejnych tego typu osiedlach projektowanych przez niego w Będzinie i Słupsku...

W pierwszym z osiedli jest wybudowanych 48 lokali socjalnych w zabudowie szeregowej (parterowej) o powierzchni użytkowej: 15m², 20m² oraz 25m² - układ mieszkań (rzut poziomy budynku) jest poniżej niniejszego artykułu. Budynki są położone względem siebie w kształcie litery T, co pozwala, że w każdym zakątku osiedla osoba jest na „oczach” innych współmieszkańców. Budynki mają wspólną kotłownię na eko-groszek a instalacja ogrzewania CO jest podłogowa. Osiedle, które ma już 5 lat, jest umiejscowione naprzeciwko nowo wybudowanego osiedla bloków komunalnych jak widać w zamieszczonych również zdjęciach z wyjazdu.

Nie jest ono zdewastowane, zaśmiecone, elewacje nie są pomalowane spray-em, kosze na śmieci są zabudowane, rabatki przed domami są zadbane (wygarbione), plac zabaw dla dzieci nie jest zniszczony a jest wiele elementów wykonanych przez samych lokatorów – takie są nasze spostrzeżenia. W rozmowie Pani Małgorzaty Machury z jedną z Pań mieszkających w bloku komunalnym naprzeciwko (dzieli te dwa osiedla tylko 4 metrowa droga z kostki brukowej) nie padły żadne słowa, które negatywnie by oceniały sąsiadów - ich zachowania, sposób bycia. Mieszkając tam od kilku lat nie widziała interwencji Policji a tylko czasami przejeżdżające patrole…. Wjeżdżając na dane osiedle miało się wrażenie, że jest to osiedle „małych” domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej… Podobne wrażenie „wywieźliśmy” z drugiego osiedla – wybudowanego przed 3 laty, gdzie znajduje się 18 lokali socjalnych w identycznej zabudowie i położeniu budynków względem siebie. Mieszkania są w pobliżu bloków spółdzielczych, starego osiedla górniczego, kościoła, co również widać na zdjęciach.

Tak więc można wnioskować, że ocena wypadła bardzo pozytywnie, bo takie pozostały nam wrażenia po tym co zobaczyliśmy, nie mniej jednak należy pamiętać, to co podkreślał projektant, który „śledzi życie” tych osiedli w kontekście kolejnych projektów, że o kształcie całego osiedla decydują jego mieszkańcy… Konsultacje o formie budowy (kształcie), ilości kondygnacji, położeniu względem siebie, skupisku obywateli (rodzin) były prowadzone w szerokim gronie ludzi pracujących w „służbie” społecznej, doradczej, resocjalizacyjnej…(artykuł poniżej).

Podobne stanowisko przestawił Pan Marek Kozieł – v-ce Prezydent Miasta, który podczas grudniowej sesji RM mówił, co zacytowane jest w styczniowym artykule „Z prac….” i poniżej, o osobach, które miały by zamieszkać na tym osiedlu, że były by to osoby ubogie, które nigdy nie miały konfliktu z prawem a ich tymczasowy status socjalny sprawi, że będą odpowiedzialni za te budynki i będą o nie dbać:

„…w dyskusji nad przyszłorocznym budżetem najwięcej emocji wzbudziła kwestia budowy mieszkań socjalnych. Zdaniem radnych z klubu PO, takie lokale nie powinny powstać, gdyż zgromadzą w jednym miejscu osoby z wyrokami eksmisyjnymi, a to może rodzić patologię Z taką opinią nie zgodził się wiceprezydent Marek Kozieł. Według zastępcy prezydenta do spraw społecznych, pogląd ten jest szczególnie krzywdzący dla osób, których z różnych powodów nie stać na systematyczne opłacanie czynszu, a które nigdy w konflikt z prawem nie wchodziły…”

Taki sam sposób argumentacji w kontekście wybudowanych lokali socjalnych przyjął Dyrektor ZGM w Czerwionce-Leszczyny, którego wypowiedź i artykuł o osiedlu w tej miejscowości zamieszczam poniżej.

Wszystkie zebrane opinie i doświadczenia o wybudowanych osiedlach socjalnych w Rudzie Śląskiej, Będzinie, Czerwionce-Leszczynach, Nowym Kole, Słupsku, będziemy się starali Państwu jak najszerzej przedstawić, dlatego proszę o przekazanie sąsiadom, znajomym, rodzinie aby odwiedzili stronę www.kromolow.pl, ponieważ jest to najszybsza i najłatwiejsza forma/nośnik informacji w dzisiejszych czasach a tych, którzy nie mają dostępu do internetu mogą przeczytać informacje na słupie ogłoszeniowym SMOK na przystanku głównym, przystankach ZKM oraz ksera artykułów będą rozdawane w ZS nr 13. Zebrane opinie, doświadczenia, oceny, zbierane podpisy, pozwolą nam na pewnego rodzaju konsultacje społeczne w naszej dzielnicy, dotyczącego ewentualnej budowy takiego osiedla, co zapewne najbardziej będzie interesować mieszkańców Osiedla Kromołów – Bloki gdyż w ich sąsiedztwie jest planowana budowa mieszkań socjalnych ale również nowych bloków komunalnych.

Proponowane miejsca lokalizacji

 

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – styczeń 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 13 stycznia 2012 14:34

W nawiązaniu do artykułu grudniowego i zobowiązaniu się do informowania Państwa o sprawie budowy mieszkań socjalnych w naszej dzielnicy uczestniczyłem 28 grudnia w sesji Rady Miejskiej Miasta Zawiercia, na której to został wywołany dany temat w kontekście głosowania nad przyjęciem budżetu miasta na rok 2012. Wywołana dyskusja była bardzo burzliwa, padało wiele argumentów i rzeczowych odpowiedzi. Mówiono o swoistym „namaszczeniu” takich lokatorów przez umieszczenie ich w danej enklawie, „przyklejeniem na nich łatki” społeczeństwa żyjącego w… i tutaj nie zacytuję użytego określenia… Poniżej przedstawiam argumentację i odpowiedzi z sesji Rady Miasta umieszczone na portalach Urzędu Miasta i Głosu Zawiercia:

„… w dyskusji nad przyszłorocznym budżetem najwięcej emocji wzbudziła kwestia budowy mieszkań socjalnych. Zdaniem radnych z klubu PO, takie lokale nie powinny powstać, gdyż zgromadzą w jednym miejscu osoby z wyrokami eksmisyjnymi, a to może rodzić patologię. Z taką opinią nie zgodził się wiceprezydent Marek Kozieł. Według zastępcy prezydenta do spraw społecznych, pogląd ten jest szczególnie krzywdzący dla osób, których z różnych powodów nie stać na systematyczne opłacanie czynszu, a które nigdy w konflikt z prawem nie wchodziły…” (www.zawiercie.eu)

„…Najwięcej kontrowersji wywołały plany budowy mieszkań socjalnych w Zawierciu-Kromołowie. O ile w przypadku mieszkań komunalnych wszyscy radni są zdania, że tego typu budynek jest w mieście potrzebny, tak w kwestii mieszkań socjalnych zdania były podzielone. Radni Ewa Mićka i Mirosław Mazur są zdania, że mieszkańców z wyrokiem eksmisji nie należy kumulować w jednym miejscu, bo to rodzi patologię. Najbiedniejsi powinni być rozproszeni w we wszystkich częściach miasta, a nie przeniesieni do jednego dużego budynku. Radny Mirosław Mazur posunął się o krok dalej, sugerując, że część mieszkańców celowo nie będzie uiszczać opłat za swój dotychczasowy lokal, aby wyrokiem eksmisji zostać przeniesionym do nowego budynku o wyższym standardzie. Obawy te próbował rozwiać wiceprezydent Marek Kozieł, który przypomniał, iż mieszkania socjalne będą spełniać wymagane minimum, jeśli chodzi o ich standard, gdyż mieszkać tam będą osoby, których nie stać na opłacanie mieszkania komunalnego czy należącego do danej spółdzielni mieszkaniowej…” (www.zawiercie.info)

Ciągnąc dalej wątek mieszkań socjalnych, radni PO zaproponowali, żeby nie budować mieszkań socjalnych a daną kwotę przeznaczyć na budowę mieszkań komunalnych (kwota rzędu 800 tyś. złotych w danym roku). Proponowali również, żeby nie kumulować takich mieszkań w jednej dzielnicy, tylko w kilku, jw. – rozparcelowanie danych mieszkańców, pozwoli im na szybszą „resocjalizację”. W odpowiedzi na zadawane pytania i wątpliwości, Pan Marek Kozieł – Z-ca Prezydenta Miasta mówił:

  • Z punktu widzenia socjologicznego i bazując na przykładach, między innymi Rudy Śląskiej i Będzina (zdecydowano się na wybudowanie 100 lokali w jednym miejscu) ilość mieszkań nie przekroczy liczby 50 lokali.
  • Mieszkania będą przeznaczone dla ludzi, którzy znaleźli się w danej chwili w trudnej sytuacji finansowej, ale nie będą to rodziny patologiczne, tylko zalegające z płaceniem czynszu.
  • Lokale zostaną przeznaczone dla ludzi, którzy „funkcjonują normalnie” w społeczeństwie, tzn. pracują, mają rodziny, ale ze względu na brak mieszkań zmuszeni byli wybrać lokale w dzielnicach nazwijmy to delikatnie „trudnych” w oczekiwaniu na mieszkania komunalne.
  • Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ma sporządzić listę osób, które „kwalifikowały by” się do zamieszkania w takich mieszkaniach.

 

   

Ogłoszenie przetargu

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 11 stycznia 2012 19:23

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ogłasza neograniczony przetarg ustny licytacyjny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kromołów, gmina Zawiercie.

Dla zainteresowanych skany ogłoszeń do pobrania:

ogłoszenie pierwsze
ogłoszenie drugie

 

   

Strona 34 z 36

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 następna > ostatnia >>
joomla template