Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Opłata za wywóz śmieci – przedstawione propozycje przez UM w Zawierciu

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 10 grudnia 2012 13:36

Nawiązując do artykułu grudniowego i kolejnych informacji, mamy jednak ważną informację dotyczącą opłat za wywóz śmieci, zgodnie z przeprowadzonymi konsultacjami wśród mieszkańców dotyczącej naliczania opłat. Naliczanie opłaty za wywóz jest uzależnione od ilości osób zamieszkujących domostwo (posesję) i w mieście Zawierciu jest zaproponowana kwota 10zł od mieszkańca, który selektywnie będzie zbierał odpady komunalne. A więc dokonywał segregacji: plastikowych odpadów, szklanych, makulatury. W przeciwnym razie stawka ta ma wynosić 15 zł od mieszkańca. W załączniku przedstawiam Zarządzenie Prezydenta Miasta. Odwołując się i porównując kwoty ustalone w innych miastach, z informacji jakie posiadam, to w naszym mieści stawka jest jedna z niższych uzależniając ocenę od ilości domowników zamieszkujących daną posesję. Poniżej przedstawiam dla porównania proponowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w niektórych miastach województwa śląskiego oraz innych miastach w Polsce.

Lp. Miasto Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli są zbierane i odbierane w sposób selektywny
1. Łódź 36,00 zł 18,00 zł
2. Gliwice 26,00 zł 13,00 zł
3. Zabrze 26,00 zł 13,00 zł
4. Sosnowiec 21,00 zł 12,00 zł
5. Mysłowice 20,00 zł 14,00 zł
6. Dąbrowa Górnicza 20,00 zł 14,00 zł
7. Białystok 20,00 zł 14,00 zł
8. Czeladź 15,00 zł 12,00 zł
9. Jaworzno 14,00 zł 11,00 zł
10. Rzeszów 13,00 zł 10,00 zł
11. Katowice 24,41 zł 18,08 zł
12. Chorzów 20,00 zł 14,00 zł
13. Świętochłowice 24,00 zł 12,00 zł
14. Będzin 15,00 zł 11,00 zł
15. Siewierz 16,00 zł 10,00 zł
16. Myszków   8,00 zł

 Załącznik: Zarządzenie nr 924/2012 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 7 grudnia 2012 r.

 

 

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – grudzień 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 07 grudnia 2012 14:28

W grudniu Samorząd Mieszkańców spotkał się w przeddzień święta św. Mikołaja w Pałacyku nad Wartą, w którym LKS Źródło Kromołów zorganizowało dla dzieci najbardziej potrzebujących mikołajkowe paczki za sprawą pana Bogusława Radkowskiego. Miejmy nadzieję, że postać sympatycznego świętego, który jak mnie wręczał paczki był ubrany w albę, ornat (kapę), mitrę i miał ze sobą pastorał, a który jest zarazem patronem naszej parafii nie zniknie ze „społecznego krajobrazu” i dalej będzie sprawiał wiele radości najmłodszym w mroźnym okresie zimowym i Świąt Bożego Narodzenia. Nawet jeżeli będzie w swoim marketingowy wizerunku, ubrany w czerwonym stroju z siwą brodą i czapką jadąc w zaprzęgu reniferów. Oby informacje jakie podają media zachodnie, a mianowicie zastąpienia św. Mikołaja skrzatami, Śnieżynkami, Elfami, aby nie „ranić” uczuć religijnych ludzi innych wyznań nie przysłoniły nam zdrowego rozsądku i polskich tradycji.

Podczas zebrania Samorząd omówił z dwójką naszych radnych sprawy, które zostały zgłoszone do UM w Zawierciu oraz przygotowaną przez Samorząd wersję mapy Kromołowa wraz ze zdjęciami i rysem historycznym dzielnicy. Mapa takowa zastąpiła by znajdującą się przed Pałacykiem mapę obustronną ze szlakami i planem Kromołowa, która już z racji czasu jest mało widoczna i skorodowane upływającym czasem. Przy tej okazji przypomnieliśmy sobie najważniejsze daty w historii Kromołowa, które można przeczytać na stronie www.kromolow.pl w zakładce historia – dzieje oraz zarys dziejów. Pojawiło się też kilka legend oraz ciekawostki na temat naszej dzielnicy, a także zachowane z pokolenia na pokolenia informacje o browarze, dworze i jego gościach, wydawanej gazetce, kapliczkach. Po konsultacji z organizacjami społecznymi działającymi w naszej miejscowości końcowa wersja zostanie przekazana do Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta. Pierwsza wstępna wersja została już pokazana w wydziale w celu naniesienia ewentualnych uwag, co do jej grafiki, opisu legendy, formatu. Po szybkiej odpowiedzi uzupełniliśmy mapę o dawny budynek gminy, kolejne kapliczki przydrożne oraz punkt widokowy (takie nazewnictwo zaproponował UM), znajdujący się pomiędzy Kromołowem a Łośnicami, przy przydrożnym krzyżu obok przystanku, z którego rozprzestrzenia się piękny widok na dolinę w której położony jest Kromołów oraz środkowo-wschodnie pasmo Jury Krakowsko-Częstochowskiej z ruinami zamku w Ogrodzieńcu i Smoleniu. Przy dobrej widoczności i użyciu lornetki widoczne jest pasmo Beskidów a w okresie letnim można podziwiać nie zapomniany wschód słońca. Podobny widok możemy podziwiać z miejsca, gdzie obecnie buduje się bloki komunalne na Osiedlu Bloków, przy zbiegu ulic: Dożynkowej i St. Wyspiańskiego.

Dzięki wsparciu życzliwej naszej dzielnicy osobie Samorząd Mieszkańców przekazał Zespołowi Szkół nieużywany reflektor, który oświetli plac zabaw i część chodnika przed szkołą. Będziemy jeszcze zabiegać o pozyskanie kolejnego w celu lepszego oświetlenia parkingu przy szkole i boiskach oraz budynku gospodarczego z namalowanym Dworem Kromołowskim. Jeżeli ktoś z Państwa czytających niniejszy artykuł zechciał by takowy reflektor przekazać szkole, społeczeństwo nasze będzie bardzo wdzięczne.

Cały czas nasłuchujemy wieści o planowanym budżecie i ewentualnych nakładach finansowych przeznaczonych na naszą dzielnicę, a co za tym idzie inwestycjami jakie były by w 2013 roku realizowane, na które od wielu lat czekamy… Ostatecznie dowiemy się o zapadłych decyzjach po przegłosowaniu na sesji projektu budżetu na rok 2013 przez Radę Miejską w Zawierciu.

Nawiązując do teraźniejszych wniosków, po przeprowadzonych wizytach przez Komisje Bezpieczeństwa UM w Zawierciu w dzielnicy w towarzystwie radnego pana J. Sygieta, mamy informację dotyczące:

 1. Zmiany organizacji ruchu na ulicy Bonerów – wstępnie jest ustna zgoda na ruch jednokierunkowy od ulicy Żelaznej do ulicy Staromiejskiej, ale czekamy na odpowiedź potwierdzającą na piśmie.
 2. Zamontowanie progu zwalniającego na ul. Bonerów (wjazd od Żerkowic) – w tej kwestii zadecydują przepisy Ruchu Drogowego i Ministerstwa Transportu w związku z „łukowatością” drogi. Przepisy mówią, że próg może być zamontowany na prostym odcinku drogi i nie w sąsiedztwie skrzyżowania (skrętu).

Pisemnie mamy potwierdzenie i odpowiedź z UM w Zawierciu o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotyczącego ustawienia znaku zakazu wjazdu dla samochodów powyżej 10t na ulice: Firlejów i gen. Hallera. Zgodnie z administracyjnym obiegiem dokumentów sprawa została przekazana do Starostwa do Powiatowego Zarządu Dróg.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie prac wykonanych w dzielnicy, a mianowicie:

 • zainstalowanie dodatkowych opraw oświetleniowych i wymienienie już przestarzałych na ulicach: Siewierskiej, Jurajskiej, gen Hallera, gen. Bema, Żelaznej, Targowej, Zbożowej,
 • wymiana koszy na śmieci przy Pałacyku nad Wartą.

W odpowiedzi na złożone wnioski, Urząd Miejski poinformował nas na piśmie, że:

 • poprawienie chodnika na ulicy Łośnickiej przy skrzyżowanie z ulicą Filaretów zlecono ZGK w Zawierciu,
 • wyrównanie ulicy Żelaznej (część szutrowa) oraz Smuga zlecono również ZGK w Zawierciu,
 • poprawę hydrantu przy OSP Kromołów zlecono RPWiK w Zawierciu.

Następne informacje z prac Samorządu Mieszkańców przekażę Państwu już w Nowym Roku, chyba, że zostaniemy zaskoczeni jakąś niespodziewaną wiadomością, którą przekażę jeszcze w starym roku…


 

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – listopad 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 13 listopada 2012 22:11

W listopadzie Samorząd Mieszkańców omówił wraz z dwojgiem naszych radnych p. Małgorzatą Machurą i p. Janem Sygietem bieżące sprawy dotyczące naszej dzielnicy oraz wróciliśmy do kwestii najbardziej nas interesującej, a dotyczącej środków finansowych przeznaczonych na naszą miejscowość, na jakie ewentualnie możemy liczyć w kontekście rozpoczęcia prac nad skonstruowaniem nowego budżetu miasta na 2013 rok. Kluczowymi dla nas sprawami są inwestycje drogowe (asfaltowanie ulic), remont chodników oraz przede wszystkim tereny rekreacyjne przy drugim źródle rzeki Warty w połączeniu z kompleksem boisk. Temat ciągnący się od wielu lat i wyczekiwany przez nas wszystkich. Jak wspominałem w artykule październikowym czas pokaże co przyniesie 2013 rok i czy będziemy pozytywnie zaskoczeni przez włodarzy miasta, czy też nie. Na razie zostaje nam optymizm…

W obecności przedstawicielki Wydry Zielonej zostały omówione wykonane prace na dzielnicy, które  wraz z informacją o statusowej przynależności do dzielnicy Warty opisałem w oddzielnych artykułach.

Podczas spotkania zapoznaliśmy się z pismami mieszkańców naszej dzielnicy, które bezpośrednio złożono w UM w Zawierciu a pisma te dotyczyły:

 • Zamontowania progu zwalniającego na końcu ulicy Bonerów od zjazdu na dzielnicę z drogi nr 78 od Żerkowic. Temat ten już kilkakrotnie przejawiał się podczas zebrań sprawozdawczych z mieszkańcami. A wiele samochodów skraca sobie drogę jadąc przez ulicę Bonerów, ale nie stosuje się do zachowania odpowiedniej prędkości jaka obowiązuje w terenie zabudowanym.
 • Zmiany organizacji ruchu na ulicy Bonerów na odcinku pomiędzy ulicą Żelazną a Staromiejską. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.

Powyższe dwie kwestie będą rozważane przez Komisję Bezpieczeństwa przy Prezydencie Miasta Zawiercie i będziemy oczekiwać wiążących odpowiedzi.

Dobiegły prace związane z budową chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku pomiędzy Kromołowem a Wydrą Zieloną. Państwa ocenie zostawiam ocenę tej inwestycji i myślę, że jak w przypadku pierwszego odcinka będzie ona pozytywna i poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo na ulicy, co w kontekście położenia nowej nawierzchni na drodze nr 78 przez GDDKiA sprawiło, że szybkość jazdy samochodów a przede wszystkim motocykli tzw. ścigaczy zdecydowanie wzrosła. Z obserwacji jakie poczyniłem, to widać coraz większą rzeszę rowerzystów przemierzających ścieżką, biegające panie niedzielnym rankiem, spacerujące panie wieczorem (nordic walking) i bezpiecznie jadących rodziców a obok nich dzieci. Przy tej okazji ubolewam, że ścieżki rowerowe wykonane z funduszy Urzędu Wojewódzkiego wykonane w tym roku już zarastają i są rozjeżdżane przez quady, a wykonane wiaty ze stolikami oraz znakami informacyjnymi są dewastowane, wyrywane a nawet przypalane. Nie wiem komu na przykład przeszkadzała wiata pod skałką pomiędzy Bzowem a Karlinem.

W ostatniej części spotkania jak zwykle członkowie Samorządu zgłosili wnioski mieszkańców w imieniu których zostaną skierowane pisma w sprawie:

 • wyrównania nawierzchni ulicy Żelaznej – odcinka nie utwardzonego na końcu drogi,
 • wymiany spalonych żarówek na poszczególnych słupach oświetleniowych.

Kolejne informacje związane z Samorządem Mieszkańców Dzielnicy Kromołów już w miesiącu grudniu.
 

   

Wydra Zielona statutowo z dzielnicą Warty

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 13 listopada 2012 22:02

W związku z przesłanym pismem z Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miejskiej w Zawierciu oraz po spotkaniu z Komisją w obecności również Przewodniczącego osiedla Warty zostają zachowane dotychczasowe statutowe przynależności ulic do poszczególnych dzielnic/osiedli. W przesłanym piśmie Wydra Zielona jest integralną częścią dzielnicy Warty i wszystkie wnioski mieszkańców są w imieniu społeczności składane przez Przewodniczącego dzielnicy Warty, którym jest w obecnej kadencji p. Józef Pypno. Sięgając do statusu osiedli z dnia 24 stycznia 1995 r. uchwalonego przez Radę Miejską, dzielnica Kromołów w swoim statusie ma wpisane ulice: Siewierską (w całości), Winną, Olkuską (w jednym z materiałów jest nie ujęta) i według mnie jest to czytelne rozgraniczenia terytorialne. Możemy tutaj dyskutować nad ulicą Pionierów, która nie ma wjazdu na ulicę Olkuską i patrząc na mapę dla mnie jest podobnie jak ulica Paderewskiego „jedną całością” czyli Wydrą Zieloną. Ale chyba „…nie o to w tym wszystkim chodzi…”. Nie polemizuję z faktem, że kiedyś tablica z nazwą dzielnicy Wydra Zielona stała w miejscu dzisiejszego przystanku przy ulicy Smuga. Nie nam to rozstrzygać. W chwili obecnej w całej tej sprawie zachowujemy neutralność. Ze swojej strony i Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów i myślę, że również radnego p. J. Sygieta zobowiązujemy się do zakończenia i monitorowania złożonych w Waszym imieniu wniosków jakie wymieniłem we wcześniejszym artykule. Uważam, że w ostatnim czasie Wydra Zielona dużo zyskała i zmieniał się jej infrastruktura, głównie jeżeli chodzi o drogę krajową nr 78 łączącą  Śląsk z województwem Świętokrzyskim. Ocena wykonanych prace należy do Państwa. Jeżeli mogę coś zasugerować, to podobnie jak to miało miejsce ze społecznością Kromołowa, z oceną świateł na skrzyżowaniu Jurajskiej i Filaretów (wyhamowanie ruchu) i chodnika ze ścieżką rowerową wzdłuż Siewierskiej (kwestia konieczności montażu barierek), aby takowej oceny dokonać „nie na gorącą” i pod wpływem emocji, ale po pewnym czasie, po okresie jesienno-zimowym, po okresie kilku miesięcy. Zazwyczaj wszystkie zmiany na początku wywołują w nas negatywne nastawienie ale z czasem jak pokazuje wiele przykładów ocena diametralnie się odwraca. Nie komentuję jak również nie wypowiadam się w kwestii starań i poczynionych kroków przez inne osoby w sprawach Wydry Zielonej. Myślę, że na wszystkie zapytania z Państwa strony odpowie Przewodniczący Osiedla Warty.

 

   

Wykonane prace na Wydrze Zielonej

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 07 listopada 2012 14:40

Dobiegają końca zaplanowane prace na Wydrze Zielonej w związku z budowa chodnika i ścieżki rowerowej, modernizacji nawierzchni drogi krajowej nr 78 wraz z nowym układem pasów drogowych (szczególnie lewo skrętu w kierunku Ogrodzieńca) oraz przejść dla pieszych i rowerzystów. W chwili obecnej jest wykonywana wysepka na przejściu dla pieszych. Zostały również wykonane prace/wnioski, na które pozwoliły w tym roku środki z budżetu miasta, jakie mieszkańcy zgłosili podczas spotkań odbytych na Wydrze w miesiącu lipcu oraz zgłoszone przez mieszkanki reprezentujące Wydrę podczas comiesięcznych spotkań Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów w Pałacyku nad Wartą.  Wszystkie wnioski składane przez mieszkańców złożyłem  w UM Zawiercia i przy dużym wsparciu jedynego radnego zainteresowanego sprawami Wydry Zielonej, a mianowicie pana J. Sygieta zostały one pozytywnie rozpatrzone.  Prace, które zostały jeszcze do wykonania będą sukcesywnie realizowane w przyszłym roku ze względu na brak już w tym roku finansów w budżecie miasta i mamy w tej sprawie odpowiedzi ze strony UM w Zawierciu i w rozmowach przy planowaniu budżetu miasta na rok 2013 są one brane pod uwagę. Proszę mieszkańców o cierpliwość a o poszczególnych etapach będę Państwa informował. Pozostają jeszcze do wykonania:

 • Montażu barierek na łuku drogi – jest już pozytywna opinia GDDKiA i takowe barierki są u wykonawcy zleconych prac związanych z budową chodnika i ścieżki rowerowej.
 • Tablicy informacyjno-ogłoszeniowej przy Krzyżu – jest zapewnienie ze strony UM w Zawierciu, że takowa tablica stanie w najbliższym czasie. Wszystkie stosowne pisma w tej sprawie są w dyspozycji UM w Zawierciu.
 • Wiaty przystankowej po prawej stronie jadąc od Zawiercia – z odpowiedzi przesłanej przez UM w Zawierciu dopiero po zabezpieczeniu finansów na ten cel w nowym budżecie miasta na rok 2013 będzie możliwe ewentualne wykonanie małej wiaty.
 • Przystanku na żądanie – w chwili obecnej nie ma zgody GDDKiA – kwestia odległości między poszczególnymi przystankami i ewentualnego rozwiązania wyjazdu z ulicy Winnej.
 • Wniosku o zabezpieczenie bezpiecznego wyjazdu z ulicy Winnej – takowe zostanie zaplanowane i wykonane w momencie projektu i przebudowy ulicy Winnej w momencie przeznaczenia na ten cel środków finansowych w budżecie miasta – uzależnione od włączenia do budżetu miasta inwestycji związanej z ulicą Winną
 • w chwili obecnej Komisja Samorządu i Ładu Publicznego rozpatruje wniosek i kwestię uregulowania przynależności Wydry Zielonej do dzielnicy Kromołów lub Warty (wskazanie granic administracyjnych) lub przedstawioną propozycję wyodrębnienia nowego samodzielnego osiedla/dzielnicy (proszę nie mylić przynależności do Okręgów Wyborczych po zmianie ustawy o Okręgach Wyborczych Jednomandatowych).

Na koniec zapraszam Państwa do odwiedzania i czytania strony internetowej dzielnicy - www.kromolow.pl na której przekazywane są informacje z prac Samorządu Mieszkańców oraz wiele ciekawych informacji społecznych, kulturalnych, sportowych.
 

   

Strona 34 z 38

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 następna > ostatnia >>
joomla template