Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – lipiec 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 16 lipca 2012 15:22

W miesiącu lipcu w co miesięcznym spotkaniu Samorządu Mieszkańców uczestniczyło dwoje naszych radnych: Pani Małgorzata Machura oraz Pan Jan Sygiet oraz przedstawicielka Wydry Zielonej Pani Justyna Miśta. Przypominam, że naszą dzielnicę w Radzie Miasta reprezentuje trójka „naszych Radnych”…. W miesiącu czerwcu i lipcu pojawiło się kilka nowych spraw, które w szczególności dotyczyły Wydry Zielonej, ale również Kromołowie coś drgnęło w zaplanowanych inwestycjach... W trakcie prac budowlanych wynikła sprawa przesunięcia/przestawienia przystanku pod skraj lasu – na koniec osiedla. Mieszkańcy zorganizowali spotkanie w terenie angażując w temat gazetę Dziennik Zachodni, w którym uczestniczyliśmy razem z Panem Jan Sygiet a stronę UM w Zawierciu reprezentował Pan Eugeniusz Dziubek – Naczelnik Wydziału Infrastruktury. Po argumentach przedstawionych przez mieszkańców i przejściu w miejsce usytuowania przystanku sprawa miała zostać ponownie przeanalizowana w UM. Między czasie mieszkańcy skierowali pismo z prośbą o pomoc w/w kwestii do posła RP Pana Waldemar Andzel, który pismem odpowiedział w tej sprawie do UM w Zawierciu… Jak pokazała, cała sytuacja w sprawach lokalnych skuteczniej i szybciej a przede wszystkim „na żywo” zadziałał Radny Miasta Zawiercie – Pan Jan Sygiet i myślę, że mieszkańcy Wydry Zielonej są usatysfakcjonowani z rozstrzygnięcia i kompromisem jaki zapadł w tej sprawie na korzyść zainteresowanych. Pozostałe wnioski składane przez dzielnicę Wydra Zielona zostaną również wykonane o czym piszę poniżej informując o inwestycjach/pracach w dzielnicy.

Są już pierwsze efekty zainstalowania monitoringu w dzielnicy. Straż Miejska zgrała już pierwsze zdarzenia i po przejrzeniu nagrań będzie wzywać zidentyfikowane osoby w celu nałożenia kar. Spotkaliśmy się wraz z Panem Jan Sygiet z Komendantem Powiatowym Policji Panem Paweł Szeląg i w miesiącu lipcu pracownik informatyki Komendy wraz wykonawcą monitoringu sprawdzą dostęp Policji do monitoringu cało dobowo – bezpośredni podgląd na wydarzenia rejestrowane przez kamery. Zgłoszona zostanie również sprawa pomalowania budynku klubu LKS Źródło i przystanków - kamery zarejestrowały zdarzenie oraz biegających „golasów”, o którym to zdarzeniu mieszkańcy powiadomili Policję – patrol przybył na miejsce po fakcie, ale kamery na Pałacyku na pewno zarejestrowały całe zdarzenie… Czerwcowe i lipcowe upały sprawiły, że chyba nawet we „własnej skórze” jest zbyt gorąco a co dopiero w ubraniu…

W związku z ogłoszeniem konkursu przez Starostwo Powiatowe na „Ekologiczne Sołectwo/Dzielnicę 2012r” Samorząd Mieszkańców zgłosił naszą miejscowość składając prezentację w UM w Zawierciu i spośród wszystkich sołectw i dzielnic miasta Zawiercie przeszliśmy do dalszego etapu (jedna dzielnica z gminy) na szczeblu powiatu. W dniu 2 sierpnia Kromołów będzie wizytowany przez Komisję Konkursową. Jeżeli mają Państwo ochotę i czas na poczytanie, prezentacja jest dostępna na stronie www.kromolow.pl Czas pokaże jak zostaniemy ocenieni w Powiecie…

Kolejnym omawianym tematem była rozpoczęta już budowa bloków komunalnych – 3 segmentów 15 rodzinnych na ulicy Dożynkowej z infrastrukturą parkingową i placem zabaw. W chwili obecnej teren jest już ogrodzony i strzeżony przez pracownika oraz rozpoczęto prace ziemne: doprowadzenie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej.

Podczas spotkania zostały również przedstawione propozycje poprawy chodników na poszczególnych ulicach i odnowienie na jezdniach przejść dla pieszych. Cały czas również jest monitowany temat części chodnika wzdłuż nowej i starej Przychodni Lekarskiej oraz terenu rekreacyjnego przy szkole i boiskach LKS Źródło.

Wnioski i prace w obszarze infrastruktury w dzielnicy Kromołów:

 • Rozpoczęły się prace na Rynku w Kromołowie w związku wykonaniem oświetlenia terenu i podświetlenia studni, tablicy pamiątkowej i figury Św. Floriana – w miesiącu sierpniu powinno oświetlenie już działać wraz z włączeniem lamp ulicznych.
 • UM Zawiercie uzupełnił elementy na Placu Zabaw - huśtawki oraz łańcuchy na kładce. Impregnowane są przez pracowników Szkoły deski na piaskownicę i zostaną po pomalowaniu założone nowe siedziska.
 • W piątek 13.07. została przekazana przez UM ulica Żbożowa na czas przebudowy firmie wyłonionej w ramach przetargu. Prace powinny zacząć się jeszcze w tym miesiącu.
 • Kosze na przystankach w Kromołowie i Wydrze Zielonej zostaną do końca miesiąca sierpnia zamontowane – część po wykonaniu prac brukarskich
 • Tablica Informacyjna zostanie zamontowana na Wydrze Zielonej po przekazaniu pisemnej zgody przez Właścicieli jednej z posesji, którzy wstępną zgodę już wyrazili – kwestia formalna.
 • GDDKiA wyraziła zgodę i będą zamontowane barierki na łuku drogi krajowej nr 78 na Wydrze Zielonej – takie same jak w wzdłuż ulicy Siewierskiej w Kromołowie.
 • Poprawiono kratkę kanalizacyjną wzdłuż jezdni na ulicy Staromiejskiej.

W okresie wakacji (w sierpniu) Samorząd Mieszkańców nie będzie miał spotkania jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca, ale jeżeli będą jakieś pomyślne wiadomości dla dzielnicy powiadomię Państwa niezwłocznie.

Korzystając z okazji chciałbym zaprosić wszystkich Państwa a przede wszystkim mieszkańców Kromołowa na coroczny Jarmark Kromołowski, który odbędzie się w pierwszą niedzielę sierpnia – 5.08.2012r – przy Pałacyku nad Wartą.

Do pobrania:
prezentacja EKOLOGICZNE SOŁECTWO 2012.pptx

 

 

Monitoring już uruchomiony

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 20 czerwca 2012 22:04

Od połowy miesiąca czerwca założone kamery na budynku Szkoły oraz Pałacyku nad Wartą i sklepie „SPAR” rozpoczęły rejestrowanie terenu naszej dzielnicy. Kamery pracują 24h/dobę i zapisują obraz, który ponad 1 miesiąc jest zapisany na dysku. Kamery umieszczone na budynku Szkoły monitorują cały teren placu szkolnego oraz szkolne korytarze, trzy boiska, budynek klubu LKS, plac zabaw, parking przy boiskach – łącznie 16 kamer. Kolejne kamery zamontowane na budynku Pałacyku śledzą cały teren wokół Pałacyku od strony ulicy Filaretów oraz w kierunku boisk i parkingu jak również wejście do budynku, bramy wjazdowe Ochotniczej Straży Pożarnej, źródła rzeki Warty a także teren chodnika przed sklepem Żabka – łącznie 6 kamer. Następne kamery umieszczone na sklepie „SPAR” monitorują przede wszystkim ławeczki na przystanku, gdzie często spożywa się alkohol oraz cały teren Przystanku Głównego łącznie ze skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną oraz Kapliczkę Św. Jana Nepomucena. Powyższa inwestycja nie była by możliwa do wykonania, gdyby nie ofiarność i pomoc przedsiębiorców zamieszkujących w naszej dzielnicy, mających tutaj firmy oraz ludzi życzliwych naszej miejscowości, którzy nie mają tutejszych korzeni… Gdyby nie było z ich strony wsparcia i chęci sfinansowania zakupu kamer i rejestratorów, pewnie musielibyśmy na długo odłożyć pomysł, który już przez kilka lat pojawiał się wśród mieszkańców podczas rozmów, spotkań, zebrań…

W imieniu Samorządu Mieszkańców, Dyrekcji Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 6 i SP nr 13, Prezesa LKS Źródło oraz radnego Pana Jana Sygieta, a także wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy, dziękuję serdecznie firmom oraz instytucją, które przyczyniły się do powstania i uruchomienia monitoringu w dzielnicy Kromołów. Dziękujemy firmom:

 • KRÓLMET
 • MONTOMET
 • ANRO
 • KRÓLPOL
 • MACH
 • BUDREM
 • SKLEP „SPAR”
 • UM Zawiercie – MOK Zawiercie
 • LKS ŹRÓDŁO KROMOŁÓW
 • OSP KROMOŁÓW

Wszystkim przedsiębiorcom, którzy wsparli przedsięwzięcie i pragną pozostać anonimowi oraz wykonawcy całego systemu firmie – SECURITECH.

Nawiązując do artykułu dotyczącego prac Samorządu w miesiącu czerwcu i fragmentu dotyczącego właściciela firmy, która wykonała monitoring Pana Adam Brojerski, poprzez Prezesa LKS Źródło – Kazimierz Miśta poznaliśmy Pana Adama, który jak się okazało od kilku miesięcy wraz z Rodziną przeprowadził się do Kromołowa i jest mieszkańcem naszej dzielnicy. Dlatego Jego zaangażowanie, doradztwo oraz również partycypowanie w kosztach sprawiło, że inwestycja została tak szybko wykonana i uruchomiona i będzie pod specjalną „opieką” Pana Adama, dla którego jest to zawodowa pasja… Myślę, że tak jak przy każdej inwestycji czas pokaże i zweryfikuje przydatność i planowany efekt – osiągnięcie zamierzonego celu.

Docelowo poprzez łącza internetowe obraz z kamer będzie bezpośrednio przekazywany do Straży Miejskiej i Policji i przybierze formę monitoringu miejskiego. Już w dniu 19 czerwca podczas spotkania i zaprezentowania monitoringu przez Pana Adam Brojerski Prezydentowi Miasta Zawiercia – Ryszard Mach zostały przedstawione informacje Komendantowi Straży Miejskiej Panu Andrzej Koczur, szczególnie o jednym z naszych mieszkańców, z którym są notorycznie problemy (sobota 16.06. godziny 19.15-22.00 oraz niedziela 8.25-8.50 + 19.45-21.00) i dostarczone zostaną zarejestrowane nagrania, podobnie jak w przypadku kilku Panów spożywających alkohol na ławeczkach na przystanku w dniu 20.06. pomiędzy godziną 12.20 a 12.55…

 

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – czerwiec 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 06 czerwca 2012 23:39

W miesiącu czerwcu w spotkaniu Samorządu Mieszkańców uczestniczyło dwoje naszych radnych: Pani Małgorzata Machura oraz Pan Jan Sygiet. Głównym tematem dyskusji była kwestia rozpoczętych prac instalacyjnych na budynku szkoły związanych monitoringiem. Pierwsze kamery już w miesiącu czerwcu zaczną działać. Inicjatywa pozyskania funduszy, o której wspominałem w kwietniowo-majowym artykule spotkała się z bardzo przychylną akceptacją i odpowiedzią wśród przedsiębiorców mieszkających i prowadzących swoje firmy w naszej dzielnicy, jak również spoza niej. O wszystkich sponsorach projektu poinformuję Państwa w miesiącu lipcu, gdyż przewidujemy, że jeszcze w pierwszej połowie miesiąca czerwca zaczną się pracę na Pałacyku nad Wartą (monitorowanie terenu wokół Pałacyku, ulicy Filaretów i Nad Wartą) oraz na budynku sklepu „SPAR”, gdzie będą umieszczone dwie kamery monitorujące Przystanek Główny, plac, ławeczki i osoby na nich spoczywające... Działania powyższe sprawiły również, że przy składaniu pisma przez Pana Jana Sygieta o wyrażenie pozwolenia przez Urząd Miasta na montaż kamer na Pałacyku nad Wartą Prezydent Miasta Zawiercie zobowiązał się do przekazania dofinansowania powyższej inwestycji. Jak to będzie kwota powinniśmy wiedzieć w nie długim czasie. Próbne włączenie kamer na budynku szkoły podobnie jak pozytywna reakcja dobroczyńców również mile nas zaskoczyła. Kamera obrotowa umieszczona na rogu budynku swoim zasięgiem, ale przede wszystkim jakością obrazu (22-krotny zoom) sprawia, że osoba idąca ulicą Nad Wartą jest widoczna jak „na dłoni…” Już dzisiaj wyrażamy podziękowanie dla właściciela firmy wykonującej monitoring za zaangażowanie, doradztwo jak również za dofinansowanie, a całą historię z tym związaną przedstawię Państwu po zakończeniu prac…

Nawiązując do przedstawionych w ostatnim artykule inwestycji i pism w obszarze infrastruktury mamy kilka odpowiedzi. A mianowicie:

 • Wyczyszczono koryto rzeki Warty, co nie do końca według nas zostało zrobione poprawnie i tej sprawie powiadomimy Wydział Ochrony Środowiska.
 • Urząd Miasta w Zawierciu przesłał pismo, że przesunięcie przystanku przy ulicy Smuga ze względu na brak finansów zostanie wykonane w 2013 r… – tą kwestię zostawiam bez komentarza, ale zapewne nie jest to koniec tej sprawy.
 • Zgłoszono kilka usterek nie wynikających z winy wykonawcy na budowanym chodniku i ścieżce rowerowej na ulicy Siewierskiej.
 • Dostaliśmy odpowiedź z UM w Zawierciu, że będą próbować zabezpieczyć/pozyskać środki finansowe na powiększenie wiaty przystankowej na Przystanku Głównym.
 • Elementy zdewastowane na Placu Zabaw zostaną ponownie przez Urząd Miasta Zawiercie zakupione i zamontowane.
 • Po kolejnym miesiącu przybyło domostw podłączonych do kanalizacji, a dokładnie liczba podłączeń zwiększyła się o trzy posesje.
 • Wysłane zostało ponownie pismo do GDDKiA o uzupełnienie chodnika przy ulicy Jurajskiej (lewa strona jadąc w kierunku Kielc) i dostaliśmy odpowiedź, że po zakończeniu Euro 2012  będą rozpatrywane składane wnioski. Na pewno w powyższej sprawie, się przypomnimy…

Na zakończenie artykułu chciałem Państwa zachęcić do przyjścia w najbliższą niedzielę – 10.06. – na stadion LKS Źródło, żeby uczestniczyć w pikniku piłkarskim a o godz. 17:00 wesprzeć głośnym dopingiem naszych zawodników w meczu z Zaporą Przeczyce, który to mecz zadecyduje o awansie w szeregi drużyn sosnowieckiej „A” klasy.

Oczywiście w piątek 8 czerwca WSZYSCY kibicujemy


 BIAŁO  - CZERWONYM


 

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – kwiecień-maj 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 20 maja 2012 16:57

W związku z zorganizowanym zebraniem w dniu 29 marca z Prezydentem Miasta Zawiercie spotkanie kwietniowe Samorządu Dzielnicy odbyło się tuż przed zebraniem, w marcu i odnosząc się do kwestii inwestycji w dzielnicy o których wspomniał i zapewniał Pan Prezydent czekałem z potwierdzeniem ich rozpoczęcia i nie informowałem Państwa o pracach Samorządu w miesiącu kwietniu. W okresie tym wyjaśniło się kilka kwestii o których już wspominałem w osobnych artykułach, ale również wydarzyły się historie, które nie są pozytywne, a wręcz haniebne (dewastacja i kradzież na placu zabaw).

Wracając do zebrania i rozpoczynając informowanie Państwa o wydarzeniach z ostatnich dni nawiąże do frekwencji na zebraniu, która była bardzo mała. Raptem 45-ciu mieszkańców naszej dzielnicy było zainteresowanych sprawami dotyczącym Kromołowa, a w szczególności propozycją budowy w naszej dzielnicy osiedla budynków socjalnych. Padło tylko jedno pytanie w tej kwestii z ust mieszkańca Osiedla Bloków w Kromołowie… Kontynuując temat budowy mieszkań, kilka dni temu na portalach miejskich pojawiła się informacja o wyłonieniu wykonawcy na budowę mieszkań komunalnych przy ulicy Dożynkowej. Proszę nie mylić z mieszkaniami socjalnymi. Niestety kolejny raz informacje z dwóch różnych portali są „odmienne” – kwestia podania wykonawcy. Niemniej jednak powołując się na oficjalną stronę UM w Zawierciu i rozmowę z Rzecznikiem Prasowym pracę mają rozpocząć się w czerwcu, a wykonawcą będzie Katowickie (Siemianowice Śl.) Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego DOMKAT, które będzie odpowiadać za całość budowy wraz z przylegającą infrastrukturą – drogi wewnętrzne, parkingi, plac zabaw. Uwzględniając powyższe plany oraz widoczne zmiany w infrastrukturze Osiedla Bloki, z inicjatywy lokatorów zamieszkujących poszczególne segmenty (potocznie „klatki”), a mianowicie zmiana elewacji bloku przy ulicy Dożynkowej w bezpośrednim sąsiedztwie zaprojektowanych bloków komunalnych, trwające prace termoizolacyjne bloku przy ulicy Uśmiechu, biorąc pod uwagę opinię mieszkańców dzielnicy Samorząd uważa, że dalsze budownictwo na przylegającym terenie w bezpośrednim sąsiedztwie Jurajskiego Parku Orlich Gniazd oraz Strefy Aktywności Gospodarczej „B” powinno iść w kierunku budownictwa jednorodzinnego i komunalnego, a osiedle budynków socjalnych powinno np. powstać na terenie wyburzonych bloków przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej, na wylocie drogi z miasta w kierunku Dąbrowy Górniczej. Takowe stanowisko zostanie przedstawione Radzie Miasta oraz doraźnej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Prezydencie Miasta, której członkiem jest radny z naszej dzielnicy. Czytając (poniżej fragment) wizytówkę SAG „B” oraz patrząc na zamieszczone wizualizacje na nowo powstałym Wirtualnym Biurze Obsługi Inwestora www.wboi.zawiercie.eu takie stanowisko i rozwiązanie jest jak najbardziej uzasadnione – „W skład SAG B wchodzą obszary zlokalizowane w dzielnicy Blanowice i Kromołów, które są położone w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Teren inwestycyjny pod budownictwo mieszkaniowe o charakterze ekologicznym, usługi turystyki związane z zakwaterowaniem, usługi sportu, rekreacji, rozrywki, handlu, gastronomii, mieszkania, parkingi, garaże, budynki gospodarcze”.

Podczas zebrania padły również inne pytania związane z inwestycjami i sprawami bieżącymi w naszej dzielnicy - są już one na etapie przetargów w UM - które pokrótce Państwu przedstawię. Jeden z wniosków, który nasunął się po ostatnich rozbojach w dzielnicy, a dotyczył monitoringu ze względu na brak pieniędzy został przez UM nie zaakceptowany. W związku z tym kolejny raz z własnej inicjatywy, SMDK oraz radny Jan Sygiet, a przede wszystkim Dyrektor Szkoły wraz z Prezesem LKS Źródło postanowili spróbować pozyskać środki na taką inwestycję od przyjaznych naszej dzielnicy sponsorów, którzy mieszkają wśród nas na co dzień i zawsze są przychylni dla Kromołowa ale również od darzących naszą miejscowość przychylnym spojrzeniem przedsiębiorców nie mających Kromołowskich korzeni… Po skontaktowaniu się potencjalnymi wykonawcami i przedstawieniu wstępnych ofert próbujemy „skompletować” środki finansowe na zakup całości sprzętu informatycznego i przynajmniej część kamer zamontować w tym roku, a pozostałą ilość sukcesywnie uzupełniać. Cały monitoring – osprzęt – mieścił by się w budynku szkoły. Szkoła potrzebuje 10 kamer (pozyskała środki na 4 kamery), aby monitorować teren wokół oraz plac zabaw, LKS Źródło 3 kamery (pozyskał środki na 2) – teren boisk i budynku klubu oraz SMDK 3 kamery (pozyskał środki na 1 kamerę) – teren Przystanku Głównego oraz Pałacyku nad Wartą (w przyszłości dodatkowa kamera na Rynku). Podczas spotkania SMDK w maju cenne uwagi w tym temacie przekazali nam Panowie Komendanci – Pan Adam Pałucha (były Komendant Policji) oraz Pan Andrzej Koczur – Straż Miejska. Myślę, że takie zabezpieczenie pomoże w utrzymaniu porządku w dzielnicy oraz wykryciu sprawców ewentualnych dewastacji, rozbojów. O dalszym „rozwoju” prac poinformuję Państwa na bieżąco i przedstawię dobroczyńców tego przedsięwzięcia bez których nie zrobilibyśmy nic, a którym już dzisiaj serdecznie dziękuję...

Kontynuując dalej… W zakresie infrastruktury:

 • Prace na ulicy Zbożowej zgodnie z zapewnieniem przez Wydział Infrastruktury rozpoczną się w lipcu tego roku
 • Wykonanie oświetlenie Rynku w Kromołowie ma się rozpocząć również w miesiącu lipcu
 • Wniosek TSK w sprawie utrzymania czystości rzeki Warty i terenu przylegającego został przez UM zaakceptowany i będzie realizowany – jeszcze raz dziękuję młodzieży Gimnazjum nr 6 za akcję zbierania śmieci nad rzeką
 • GDDKiA w bardzo krótkim okresie od złożenia wniosku/prośby wykonała chodnik od przejścia dla pieszych przy Kaplicze Św. Jana
 • GDDKiA pozytywnie ustosunkowała się do wniosku mieszkańców o przesunięcie przystanku przy ulicy Smuga zgodnie z przesłanym projektem z UM o czym zostali zainteresowani poinformowani
 • Kontynuowane są prace na ulicy Siewierskiej – zostały złożone wnioski w imieniu mieszkańców Wydry Zielonej, którzy uczestniczyli w spotkaniu SMDK w miesiącu maju
 • Naprawiona został tablica informacyjna na Przystanku Głównym
 • Odnowiony został przystanek na Piaskach
 • Złożono wniosek w związku ze zmianą kursowania linii 8 i 5, aby na Przystanku Głównym przy Pałacyku dostawić kolejną wiatę autobusową
 • Pomału zasypywany i plantowany jest teren po byłym basenie p. poż
 • Czekamy na odpowiedź z Wydziału Infrastruktury w związku z dewastacją placu zabaw – uzupełnienie odciętych huśtawek
 • Na bieżąco prowadzone są prace utrzymujące czystość w dzielnicy
 • W naszej dzielnicy wykonano już ponad 91% przyłączy do kanalizacji ściekowej

Z inicjatywy Pawła Kwapisza i dzięki „szybkiemu podjęciu tematu” przez Jana Sygieta w strukturach UM i OSiR-u zostały przekazane klubowi LKS Źródło szafki meblowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (biurowe) przez UM w Zawierciu, a OSiR przekazał klubowi 150 krzesełek plastikowych zdemontowanych ze Stadionu Śląskiego. Samorząd pozyskał od prywatnego sponsora z naszej dzielnicy 20 litrów farby na odmalowanie budynku klubu i pomógł przy zakupie za symboliczną złotówkę profili do wykonania masztu na monitoring. Jak zawsze mogliśmy liczyć na życzliwość Pani Anny Rotarskiej – firma ANRO – która wykonała dla klubu napisy na papierze samoprzylepnym na front budynku klubowego, za co serdecznie dziękuję w imieniu Samorządu ale przede wszystkim w imieniu zawodników LKS Źródło. Takową życzliwością wykazało się również kilku przedsiębiorców nie związanych bezpośrednio z naszą dzielnicą, a dzięki czemu przekazane zostały środki finansowe na ZF Kromołowianie, na statutową działalność TSK, dostarczone zostały z tartaku oheblowane deski na wykonanie siedzisk na piaskownicy na placu zabaw o czym już wspominałem w artykule o dewastacji huśtawek, przetransportowano na teren szkoły wspomniane w niniejszym artykule profile. Za wsparcie finansowe i rzeczowe wszystkim bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu mieszkańców naszej dzielnicy. Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą dofinansowania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wymiany pieców węglowych i gazowych, instalacji CO, okien, pomp ciepła, termomodernizacji ścian, stropodachów, solarów (informacja na portalu). A kolejne informacje z „naszego podwórka” przedstawię tradycyjnie w miesiącu czerwcu…
 

   

Kradzież i dewastacja na placu zabaw

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 13 maja 2012 11:10

Po ubiegłorocznym remoncie zużytych elementów na placu zabaw dzieci z wraz z Rodzicami mieli do dyspozycji wszystkie zabawki, cały plac zabaw… W tym roku Samorząd pozyskał jeszcze od prywatnego sponsora deski na wymianę siedziska na piaskownicy, które pracownicy szkoły mieli zamontować, co było by już kompleksowym zamknięciem małej „wymiany” na danym obiekcie. W zaistniałej sytuacji deski są złożone w pomieszczeniach gospodarczych szkoły.

Niestety szczęście dzieciaków nie trwało zbyt długo po odchodzącej zimie. Zostało w miesiącu kwietniu ponownie „odebrane” przez ZŁODZIEJA – DEWASTATORA (cisną się na usta niecenzuralne słowa…, ale muszę się powstrzymać…), dla którego widocznie nawet małe, sympatyczne, uśmiechnięte, bezbronne przedszkolaki nie znaczą NIC… ZŁODZIEJU – JESTEŚ … (tutaj wykropkuję).

Wiedz jedno, że dzieci szybko rosną i za kilka lat mam nadzieję, że te same dzieciaki z nawiązką zadośćuczynią za Twoją „szlachetną postawę” w taki czy inny sposób. Możesz być tego pewny… jak również tego, że kradzież została zgłoszona na Policję i Straż Miejską i wraz z mieszkańcami Kromołowa będziemy Cię poszukiwać…

Przykre jest to, że ten incydent nie jest odosobniony i coraz częściej na terenie dzielnicy dochodzi do wandalizmu a również pobić… W związku z tym Samorząd Mieszkańców, Dyrektor Szkoły, Prezes LKS Źródło oraz Radny Pan Jan Sygiet postanowili pozyskać od prywatnych sponsorów środki finansowe na zakup i zamontowanie w newralgicznych punktach monitoringu, co według nas przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, zapobiegnie podobnym wybrykom oraz ułatwi służbą mundurowym odszukanie sprawców wykroczeń oraz wyeliminuje spożywanie alkoholu w miejscach, gdzie nie należy tego robić…

Proszę mieszkańców o zapoznanie się z komunikatem Straży Miejskiej i pomoc w wykryciu „PSEUDO BOHATERA”…


KOMUNIKAT!

 

Straż Miejska na prośbę dzieci z dzielnicy Kromołów  serdecznie prosi wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o skradzionych huśtawkach i innych elementach skradzionych z placu zabaw w Kromołowie.
W załączeniu zamieszczamy zdjęcia skradzionych huśtawek  i ich elementów.
W przypadku ich rozpoznania prosimy o powiadomienie Straży Miejskiej pod numerem telefonu 986 lub Policji 997.

 

   

Strona 38 z 41

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>
joomla template