Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

INFO BOX stanął przy Pałacyku

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 06 września 2012 09:30

W miesiącu sierpniu stanął przy Pałacyku INFO BOX z którego będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy Kromołowa oraz odwiedzający dzielnicę turyści, goście, przejeżdżający kierowcy. Cel ustawienia Info Box-ów jest związany z projektem współfinansowanym przez Unię Europejską (informacja poniżej). Projekt zakłada dostęp do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców Zawiercia i dzielnic miasta. Po podpisaniu umowy z dostawcą internetu Info Box ustawiony przy Pałacyku zacznie funkcjonować.

Z informacji jakie uzyskałem w UM w Zawierciu powinno to nastąpić na początku października. Przedstawiam Państwu również krótkie i najważniejsze zasady/informacje w związku z korzystaniem z szerokopasmowego internetu a mianowicie:

 • Korzystanie z Info Box-u będzie BEZPŁATNE (myślę, że cześć Państwa spotkała się z takim dostępem do informacji internetowej)
 • Mieszkańcy z najbliższej okolicy – w promieniu 100m – będą mogli korzystać poprzez Wi-Fi z DARMOWEGO dostępu do sieci oraz osoby na przykład siedzące z laptopem przy Pałacyku
 • Będzie ograniczenie w dostępności do stron – część stron www będzie zablokowana – pojawi się komunikat na ekranie
 • Aby korzystać z Info Box-u NIE BĘDZIE POTRZEBNA ŻADNA KARTA MAGNETYCZNA

Przedmiotem niniejszego projektu inwestycyjnego jest budowa miejskiej sieci dostępu do Internetu na terenie Gminy Zawiercie, wyłącznie na potrzeby Jednostki Samorządu Terytorialnego. Projekt zakłada budowę infrastruktury sieciowej punktów dostępowych Internetu pozwalających na dystrybucję sygnału umożliwiającego przyłączenie 18 publicznych placówek do sieci Internet w centrum i na obrzeżach Zawiercia oraz korzystanie z Internetu mieszkańcom Gminy za pośrednictwem udostępnionych PIAP-ów i hot-spotów (13 info-kiosków i 18 hot-spotów). Projekt nie przewiduje możliwości wykorzystania nowopowstałej infrastruktury przez operatorów komercyjnych.

 

 

Rynek nocą

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 03 września 2012 23:41

Wraz z Jarmarkiem Kromołowskim zbiegło się podłączenie i zainstalowanie oświetlenia Rynku w Kromołowie. Po raz pierwszy na początku miesiąca sierpnia skwer w porze wieczornej i nocnej został oświetlony przez dwie lampy oraz reflektory zamontowane przy gruncie. Na pewno widok ten stał się już codziennością dla mieszkańców zamieszkujących w okolicy Rynku, natomiast pozostałych Państwa zapraszam na wieczorny spacer na Rynek w Kromołowie. Pomysł jaki zrodził się w Towarzystwie Sympatyków Kromołowa z roku na rok małymi krokami jest realizowany i myślę, że efekt cieszy mieszkańców dzielnicy. Poniżej przedstawiam kilka zdjęć, ale nie oddają one w pełni widoku Rynku nocą. Najlepiej zobaczyć skwer „na żywo”…

 

   

Program ograniczenia niskiej emisji spalin

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 03 września 2012 23:17

Proszę mieszkańców o zapoznanie się z ofertą Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2013 i ewentualne dopasowanie oferty do Państwa potrzeb. Myślę, że są to duże środki finansowe refundowane przez Urząd Miasta oraz wybór z dużej ilości wariantów. W załącznikach mają Państwo wzór wniosku jaką należy złożyć w UM w Zawierciu w Wydziale Realizacji Projektów oraz umowę trójstronną jak również kwoty refundowane dla poszczególnych zadań. Uprzejmie prosimy o rzetelne wypełnienie wniosku, gdyż po podpisaniu umowy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu do Programu i dalszych czynnościach niezbędnych do zakwalifikowania na listę rankingową jako Inwestorów. Dane do kontaktu: Wydział Realizacji Projektów, Urząd Miejski w Zawierciu, pokój 209 (II piętro), ulica Leśna 2; w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00, wtorki – piątki w godzinach 7.00 – 15.00. Telefon 32 67 27 380. Wzory wniosków można pobrać również ze strony www.zawiercie.eu lub www.kromolow.pl

Załączniki:
Wzór wniosku
Wzór umowy trójstronnej
 

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – lipiec 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 16 lipca 2012 15:22

W miesiącu lipcu w co miesięcznym spotkaniu Samorządu Mieszkańców uczestniczyło dwoje naszych radnych: Pani Małgorzata Machura oraz Pan Jan Sygiet oraz przedstawicielka Wydry Zielonej Pani Justyna Miśta. Przypominam, że naszą dzielnicę w Radzie Miasta reprezentuje trójka „naszych Radnych”…. W miesiącu czerwcu i lipcu pojawiło się kilka nowych spraw, które w szczególności dotyczyły Wydry Zielonej, ale również Kromołowie coś drgnęło w zaplanowanych inwestycjach... W trakcie prac budowlanych wynikła sprawa przesunięcia/przestawienia przystanku pod skraj lasu – na koniec osiedla. Mieszkańcy zorganizowali spotkanie w terenie angażując w temat gazetę Dziennik Zachodni, w którym uczestniczyliśmy razem z Panem Jan Sygiet a stronę UM w Zawierciu reprezentował Pan Eugeniusz Dziubek – Naczelnik Wydziału Infrastruktury. Po argumentach przedstawionych przez mieszkańców i przejściu w miejsce usytuowania przystanku sprawa miała zostać ponownie przeanalizowana w UM. Między czasie mieszkańcy skierowali pismo z prośbą o pomoc w/w kwestii do posła RP Pana Waldemar Andzel, który pismem odpowiedział w tej sprawie do UM w Zawierciu… Jak pokazała, cała sytuacja w sprawach lokalnych skuteczniej i szybciej a przede wszystkim „na żywo” zadziałał Radny Miasta Zawiercie – Pan Jan Sygiet i myślę, że mieszkańcy Wydry Zielonej są usatysfakcjonowani z rozstrzygnięcia i kompromisem jaki zapadł w tej sprawie na korzyść zainteresowanych. Pozostałe wnioski składane przez dzielnicę Wydra Zielona zostaną również wykonane o czym piszę poniżej informując o inwestycjach/pracach w dzielnicy.

Są już pierwsze efekty zainstalowania monitoringu w dzielnicy. Straż Miejska zgrała już pierwsze zdarzenia i po przejrzeniu nagrań będzie wzywać zidentyfikowane osoby w celu nałożenia kar. Spotkaliśmy się wraz z Panem Jan Sygiet z Komendantem Powiatowym Policji Panem Paweł Szeląg i w miesiącu lipcu pracownik informatyki Komendy wraz wykonawcą monitoringu sprawdzą dostęp Policji do monitoringu cało dobowo – bezpośredni podgląd na wydarzenia rejestrowane przez kamery. Zgłoszona zostanie również sprawa pomalowania budynku klubu LKS Źródło i przystanków - kamery zarejestrowały zdarzenie oraz biegających „golasów”, o którym to zdarzeniu mieszkańcy powiadomili Policję – patrol przybył na miejsce po fakcie, ale kamery na Pałacyku na pewno zarejestrowały całe zdarzenie… Czerwcowe i lipcowe upały sprawiły, że chyba nawet we „własnej skórze” jest zbyt gorąco a co dopiero w ubraniu…

W związku z ogłoszeniem konkursu przez Starostwo Powiatowe na „Ekologiczne Sołectwo/Dzielnicę 2012r” Samorząd Mieszkańców zgłosił naszą miejscowość składając prezentację w UM w Zawierciu i spośród wszystkich sołectw i dzielnic miasta Zawiercie przeszliśmy do dalszego etapu (jedna dzielnica z gminy) na szczeblu powiatu. W dniu 2 sierpnia Kromołów będzie wizytowany przez Komisję Konkursową. Jeżeli mają Państwo ochotę i czas na poczytanie, prezentacja jest dostępna na stronie www.kromolow.pl Czas pokaże jak zostaniemy ocenieni w Powiecie…

Kolejnym omawianym tematem była rozpoczęta już budowa bloków komunalnych – 3 segmentów 15 rodzinnych na ulicy Dożynkowej z infrastrukturą parkingową i placem zabaw. W chwili obecnej teren jest już ogrodzony i strzeżony przez pracownika oraz rozpoczęto prace ziemne: doprowadzenie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej.

Podczas spotkania zostały również przedstawione propozycje poprawy chodników na poszczególnych ulicach i odnowienie na jezdniach przejść dla pieszych. Cały czas również jest monitowany temat części chodnika wzdłuż nowej i starej Przychodni Lekarskiej oraz terenu rekreacyjnego przy szkole i boiskach LKS Źródło.

Wnioski i prace w obszarze infrastruktury w dzielnicy Kromołów:

 • Rozpoczęły się prace na Rynku w Kromołowie w związku wykonaniem oświetlenia terenu i podświetlenia studni, tablicy pamiątkowej i figury Św. Floriana – w miesiącu sierpniu powinno oświetlenie już działać wraz z włączeniem lamp ulicznych.
 • UM Zawiercie uzupełnił elementy na Placu Zabaw - huśtawki oraz łańcuchy na kładce. Impregnowane są przez pracowników Szkoły deski na piaskownicę i zostaną po pomalowaniu założone nowe siedziska.
 • W piątek 13.07. została przekazana przez UM ulica Żbożowa na czas przebudowy firmie wyłonionej w ramach przetargu. Prace powinny zacząć się jeszcze w tym miesiącu.
 • Kosze na przystankach w Kromołowie i Wydrze Zielonej zostaną do końca miesiąca sierpnia zamontowane – część po wykonaniu prac brukarskich
 • Tablica Informacyjna zostanie zamontowana na Wydrze Zielonej po przekazaniu pisemnej zgody przez Właścicieli jednej z posesji, którzy wstępną zgodę już wyrazili – kwestia formalna.
 • GDDKiA wyraziła zgodę i będą zamontowane barierki na łuku drogi krajowej nr 78 na Wydrze Zielonej – takie same jak w wzdłuż ulicy Siewierskiej w Kromołowie.
 • Poprawiono kratkę kanalizacyjną wzdłuż jezdni na ulicy Staromiejskiej.

W okresie wakacji (w sierpniu) Samorząd Mieszkańców nie będzie miał spotkania jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca, ale jeżeli będą jakieś pomyślne wiadomości dla dzielnicy powiadomię Państwa niezwłocznie.

Korzystając z okazji chciałbym zaprosić wszystkich Państwa a przede wszystkim mieszkańców Kromołowa na coroczny Jarmark Kromołowski, który odbędzie się w pierwszą niedzielę sierpnia – 5.08.2012r – przy Pałacyku nad Wartą.

Do pobrania:
prezentacja EKOLOGICZNE SOŁECTWO 2012.pptx

 

   

Monitoring już uruchomiony

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 20 czerwca 2012 22:04

Od połowy miesiąca czerwca założone kamery na budynku Szkoły oraz Pałacyku nad Wartą i sklepie „SPAR” rozpoczęły rejestrowanie terenu naszej dzielnicy. Kamery pracują 24h/dobę i zapisują obraz, który ponad 1 miesiąc jest zapisany na dysku. Kamery umieszczone na budynku Szkoły monitorują cały teren placu szkolnego oraz szkolne korytarze, trzy boiska, budynek klubu LKS, plac zabaw, parking przy boiskach – łącznie 16 kamer. Kolejne kamery zamontowane na budynku Pałacyku śledzą cały teren wokół Pałacyku od strony ulicy Filaretów oraz w kierunku boisk i parkingu jak również wejście do budynku, bramy wjazdowe Ochotniczej Straży Pożarnej, źródła rzeki Warty a także teren chodnika przed sklepem Żabka – łącznie 6 kamer. Następne kamery umieszczone na sklepie „SPAR” monitorują przede wszystkim ławeczki na przystanku, gdzie często spożywa się alkohol oraz cały teren Przystanku Głównego łącznie ze skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną oraz Kapliczkę Św. Jana Nepomucena. Powyższa inwestycja nie była by możliwa do wykonania, gdyby nie ofiarność i pomoc przedsiębiorców zamieszkujących w naszej dzielnicy, mających tutaj firmy oraz ludzi życzliwych naszej miejscowości, którzy nie mają tutejszych korzeni… Gdyby nie było z ich strony wsparcia i chęci sfinansowania zakupu kamer i rejestratorów, pewnie musielibyśmy na długo odłożyć pomysł, który już przez kilka lat pojawiał się wśród mieszkańców podczas rozmów, spotkań, zebrań…

W imieniu Samorządu Mieszkańców, Dyrekcji Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 6 i SP nr 13, Prezesa LKS Źródło oraz radnego Pana Jana Sygieta, a także wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy, dziękuję serdecznie firmom oraz instytucją, które przyczyniły się do powstania i uruchomienia monitoringu w dzielnicy Kromołów. Dziękujemy firmom:

 • KRÓLMET
 • MONTOMET
 • ANRO
 • KRÓLPOL
 • MACH
 • BUDREM
 • SKLEP „SPAR”
 • UM Zawiercie – MOK Zawiercie
 • LKS ŹRÓDŁO KROMOŁÓW
 • OSP KROMOŁÓW

Wszystkim przedsiębiorcom, którzy wsparli przedsięwzięcie i pragną pozostać anonimowi oraz wykonawcy całego systemu firmie – SECURITECH.

Nawiązując do artykułu dotyczącego prac Samorządu w miesiącu czerwcu i fragmentu dotyczącego właściciela firmy, która wykonała monitoring Pana Adam Brojerski, poprzez Prezesa LKS Źródło – Kazimierz Miśta poznaliśmy Pana Adama, który jak się okazało od kilku miesięcy wraz z Rodziną przeprowadził się do Kromołowa i jest mieszkańcem naszej dzielnicy. Dlatego Jego zaangażowanie, doradztwo oraz również partycypowanie w kosztach sprawiło, że inwestycja została tak szybko wykonana i uruchomiona i będzie pod specjalną „opieką” Pana Adama, dla którego jest to zawodowa pasja… Myślę, że tak jak przy każdej inwestycji czas pokaże i zweryfikuje przydatność i planowany efekt – osiągnięcie zamierzonego celu.

Docelowo poprzez łącza internetowe obraz z kamer będzie bezpośrednio przekazywany do Straży Miejskiej i Policji i przybierze formę monitoringu miejskiego. Już w dniu 19 czerwca podczas spotkania i zaprezentowania monitoringu przez Pana Adam Brojerski Prezydentowi Miasta Zawiercia – Ryszard Mach zostały przedstawione informacje Komendantowi Straży Miejskiej Panu Andrzej Koczur, szczególnie o jednym z naszych mieszkańców, z którym są notorycznie problemy (sobota 16.06. godziny 19.15-22.00 oraz niedziela 8.25-8.50 + 19.45-21.00) i dostarczone zostaną zarejestrowane nagrania, podobnie jak w przypadku kilku Panów spożywających alkohol na ławeczkach na przystanku w dniu 20.06. pomiędzy godziną 12.20 a 12.55…

 

   

Strona 32 z 35

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 następna > ostatnia >>
joomla template