Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Planowane środki finansowe – dopłaty w związku z ograniczeniem emisji spalin

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 13 maja 2012 11:04

Rada Miasta Zawiercia opracowuje kontynuację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2013. Proszę o zapoznanie się Państwa z propozycjami i ewentualne dopasowanie oferty do Państwa potrzeb. Jeżeli nasuną się mieszkańcom jakieś uwagi, proszę o komentarz na stronie www.kromolow.pl

Myślę, że są to duże środki finansowe refundowane przez Urząd Miasta oraz wybór z dużej ilości wariantów. Osobnym programem jest objęty proces utylizacji eternitu, dlatego nie ma go w poniższej tabeli. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany przez Komisję działającą przy Radzie Miasta i otrzymam materiały od Pana Jana Sygieta, poinformuję Państwa oraz zamieszczę już przygotowane wnioski, które będzie można złożyć w Urzędzie Miasta.

strona 1
strona 2

 

Młodzież Gimnazjum dla rzeki Warty

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 13 maja 2012 10:58

W dniu 20.04.2012 r. w związku z wnioskiem Pani Apolonii Burzyńskiej – Towarzystwo Sympatyków Kromołowa złożonym na spotkaniu mieszkańców z Panem Prezydentem Miasta, a dotyczącym nieporządku i śmieci wzdłuż koryta rzeki Warty Samorząd Mieszkańców wystosował pismo do UM w Zawierciu o zlecanie oraz powiadamianie przez Urząd zarządcy rzeki o czyszczeniu koryta minimum dwa razy w roku oraz zwrócił się z prośbą o utrzymanie porządku wzdłuż rzeki, co zostało zaakceptowane przez zawierciański magistrat.

Dodatkowo Samorząd wyszedł z inicjatywą i propozycją zorganizowania sprzątania teren wzdłuż rzeki w ramach „Dni Ziemi” przez młodzież Gimnazjum nr 6, na co Dyrektor Szkoły Pan Andrzej Wilk pozytywnie odpowiedział, gdyż według niego ale myślę, że wielu z nas taka edukacja ma dobra efekty w przyszłości… Ja również pamiętam dobrze czasy i prace kiedy wraz z liczną grupą kolegów i koleżanek sprzątaliśmy basen, który przez dwa lata funkcjonował, a który w tamtych czasach – latach 90-tych ubiegłego wieku – wyglądał fatalnie. Taka praca społeczna przy pomocy Rodziców oraz Kromołowskich przedsiębiorców nauczyła nas (może nie wszystkich…) szacunku do tego miejsca i nie zaśmiecania go powtórnie, co jednak następnemu pokoleniu – brak zainteresowania obiektem przez Urzędu Miasta – nie sprawiło żadnego kłopotu i dzisiaj basen pomału zostaje zasypywany a teren plantowany.  Z analogiczną sytuacją mieliśmy „do czynienia” wraz z kolegami jak graliśmy w LKS Źródło. Ciężkie czasy jakie przeżywał klub sprawiły, że sami kosiliśmy i dbaliśmy o boisko i nikomu nie przyszło do głowy, jak dzieje się dzisiaj, żeby na murawie trzaskać butelki z piwa…

Miejmy nadzieję, że i ten teren w niedługim czasie zmieni swoje oblicze za sprawą inicjatywy z jaką wyszło TSK kilka lat temu i która doczekała się swojego projektu. Najwyższy czas na realizację o którą myślę usilnie będą zabiegać nasi Radni.

Wracając do zorganizowanej akcji, która odbyła się również przy zaangażowaniu Urzędu Miasta – Wydziału Ochrony Środowiska, który zorganizował kontener na śmieci we współpracy z ZGK, dostarczył rękawiczki oraz worki, chciałem serdecznie podziękować nauczycielom oraz młodzieży Gimnazjum nr 6 za pracę jaką włożyli w sprzątanie terenu przy rzece Warcie, która pozwoliła na zebranie całego kontenera śmieci, co potwierdzają poniższe zdjęcia.

 

   

Ogłoszenie o przetargach

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 16 kwietnia 2012 21:07

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ogłasza neograniczony przetarg ustny licytacyjny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kromołów, gmina Zawiercie.

Dla zainteresowanych skany ogłoszeń do pobrania:

ogłoszenie pierwsze
ogłoszenie drugie
ogłoszenie trzecie
ogłoszenie czwarte

 

   

Sprawozdanie z działalności SMDK za rok 2011 przesłane do UM w Zawierciu

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 25 marca 2012 11:39

W odpowiedzi na pismo SO.0012.16.2.2012.SŁP z dnia 20.02.2012r. informuję, że Samorząd Mieszkańców Dzielnicy Kromołów w roku 2011, podczas swoich comiesięcznych spotkań w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:00 w Pałacyku nad Wartą wraz z Radnymi Miasta Zawiercie z naszej dzielnicy omawiał sprawy bieżące dzielnicy i zgłaszane przez mieszkańców wnioski, które zostawały w formie pisemnie składane do UM w Zawierciu. Interweniował w sprawach awarii wodociągów, sieci telekomunikacyjnej, odśnieżania, utrzymania porządku i czystości dróg, placów i rzeki Warty.

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Mieniem Gminy pomagał przy uregulowaniu kwestii prawnych na ulicy  Żniwnej przed planowaną przebudową ulicy oraz zadeklarował taką pomoc wraz ze złożeniem wniosku do UM w 2012 r. o uregulowanie prawne ulic: Gromadzkiej i Darniowej, aby mogły powstać plany przebudowy w/w ulic. SMDK włączył się również w pomoc finansową od firm prywatnych na rzecz ZF „Kromołowianie” oraz LKS Źródło.

Po informacji o ewentualnej planowanej budowie osiedla socjalnego w Kromołowie udał się z wizytą na takowe osiedla wraz z przedstawicielami UM w Zawierciu i Radnymi do Rudy Śląskiej. Wszystkie uwagi i zdjęcia wykonane zostały udostępnione mieszkańcom na stronie internetowej www.kromolow.pl przy której redagowaniu SMDK aktywnie bierze udział oraz poprzez ogłoszenia pisemne. Informacje zamieszczone mają posłużyć opinii jaką mają mieszkańcy na temat budowy osiedla socjalnego.

SMDK wraz z Radnymi Miasta z naszej dzielnicy Panem Janem Sygietem i Panią Małgorzatą Machura oraz Radnym Powiatowym Panem Andrzejem Wilkiem ustawicznie zabiega o najważniejsze inwestycje w naszej dzielnicy (wymienione poniżej), które były uzależniane od efektu ekologicznego kanalizacji ściekowej w dzielnicy, a który osiągnął już pułap 87% na dzień 6.02.2012 r., co w roku 2011 przyniosło progres ponad 25% i według naszej oceny patrząc na ilość przyłączy do wykonania w dzielnicy 509 (jest wykonanych 446) Kromołów jest nie kwestionowanym liderem w mieście Zawierciu. Poziom na Borowym Polu nie zmienił się w ciągu roku (102 do wykonania – jest podłączonych 90) oraz ulica Prusa (19 do wykonania – jest podłączonych 19). Sprzyjająca pogoda na pewno sprawi, że w nie długim czasie będziemy mieli kolejny progres i osiągniemy pułap ponad 90% procentowy.

Najważniejszymi oczekiwanymi inwestycjami w dzielnicy Kromołów są mianowicie:

  • rozpoczęcie budowy/odkrycia źródeł rzeki Warty wraz z terenem rekreacyjnym przy boiskach sportowych i Pałacyku nad Wartą zainicjowanym przez TSK
  • budowę infrastruktury drogowej – 7 ulic nie utwardzonych w dzielnicy oraz 2 nie utwardzone do końca
  • dokończenie przebudowy/odnowy Rynku w Kromołowie – dokończenie oświetlenia – jest wykonana mapa do celów projektowych i ma zostać wyłoniony wykonawca zgodnie z pismem z UM w Zawierciu – GI.7021.5.57.2011
  • dokończenie sięgaczy kanalizacji ściekowej pomiędzy ulicą Przejściową a Piaskową wraz z kanalizacją burzową i wykonaniem chodnika
  • budowa chodników przy drogach zarządzanych przez Starostwo Powiatowe

Jeżeli chodzi o „Wykonania zadań inwestycyjnych w  2011 r.  na terenie osiedla Kromołów” informujemy, że szczegółowy wykaz realizacji zadań inwestycyjnych i remontów znajduje się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Zawierciu, który to prowadzi szczegółowe rozliczenie planowanych i realizowanych inwestycji w danym roku.

   

Przystanek autobusowy na ulicy Siewierskiej

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 19 marca 2012 18:38

W związku z artykułem w Dzienniku Zachodnim i licznymi zapytaniami mieszkańców z ulicy Siewierskiej oraz Smuga dotyczącymi sprawy przystanku autobusowego po prawej stronie jadąc do Kromołowa, Samorząd Mieszkańców uważał, że lokalizację przystanku, jego ewentualne przeniesienie pilotuje i złożył w tym temacie odpowiednie pisma w UM w Zawierciu radny Marcin Przybyła, który w tej sprawie interpelował na sesji  Rady Miasta… Nie do nas należy wyjaśnienie tej kwestii…

Samorząd Mieszkańców, w związku z powyższym, złożył  pismo w danej sprawie do UM w Zawierciu w dniu 5 marca 2012 r. (treść poniżej) a w dniu 13 marca 2012 r. listownie otrzymał odpowiedź zamieszczoną poniżej (pismo z dnia 8.03.2012 r.).

W chwili obecnej UM w Zawierciu oraz Samorząd Mieszkańców czeka na odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach w nawiązaniu do zaproponowanego rozwiązania (przesunięcia przystanku) lub na ewentualną propozycję spotkania w terenie, czyli na feralnym Przystanku… Myślę, że do dnia 29 marca 2012r, kiedy odbędzie się zebrania z mieszkańcami w Pałacyku nad Wartą o godzinie 17:00, na które wszystkich Państwa zapraszam, doczekamy się zwrotnej informacji z GDDKiA z Katowic.

Załączniki:
Pismo do Prezydenta Miasta
Pism do GDDKiA

   

Strona 36 z 38

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 następna > ostatnia >>
joomla template