Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Zbiorniki przeciwpowodziowe ponownie uchroniły przed podtopieniami

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 12 czerwca 2013 17:57

Trzeci już raz w tym roku a dokładnie tej wiosny zbiorniki przeciwpowodziowe mieszczące się  za Kromołowem wzdłuż  zielonego szlaku prowadzącego na Okiennik zatrzymały wody opadowe i kolektorem odprowadziły do Warty przy Pałacyku. Po nawałnicy jaka miała miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek (10/11.06.2013 r.) i ciągle padającego deszczu w tym dniu wody z okolicznych pól zlewały się do trzech zbiorników, a następnie spływały pomału do rzeki. Na pewno też duże znaczenie miało tutaj porośnięcie już plonów na polach i traw w zbiorniku, co spowodowało wyhamowanie spływającego deszczu. Przy ujściu kolektora do rzeki, przy Pałacyku można zauważyć naniesione kamienie i błoto. Patrząc na okoliczne dzielnice (Blanowice, Rudniki) kolejna gwałtowna burza nie narobiła w naszej dzielnicy żadnych strat, co zapewne bardzo mieszkańców cieszy, kiedy sięgnie się pamięcią do 1996 roku i kataklizmu jaki nawiedził Kromołów a szczególnie ulice: Żelazną, Gromadzką, Staromiejską i Nad Wartą.

 

 

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – maj 2013

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 12 maja 2013 18:20

Podczas spotkania majowego odnieśliśmy się do zebrania z Prezydentem Miasta i przedstawionych przez mieszkańców problemów i złożonych wniosków. Wszystkie zapytania zostały zaprotokołowane i po udzielonych odpowiedziach przez włodarzy miasta będziemy oczekiwać ich wykonania. Samorząd zwrócił się również do radnych z naszej dzielnicy, aby cały czas zabiegali o wykonanie kolejnych nawierzchni nieutwardzonych ulic w Kromołowie. W chwili obecnej trwają prace na ulicy Zbożowej, które w niedługim czasie powinny zostać ukończone. Cały czas również czekamy na dokończenie prac przy odkryciu źródła rzeki Warty i przekazanie, zgodnie z zapewnieniem na zebraniu, środków na konstrukcję pod montaż krzesełek na boisku LKS Źródło.

Podczas przeglądu rzeki Warty przez Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Poraju i Referat Gospodarki Komunalnej UM w Zawierciu, który rozpoczął się od źródła rzeki usłyszeliśmy, że środki finansowe jakim dysponuje wystarczają tylko na bieżące utrzymanie czystości rzeki i zalewu w Poraju, nie mniej jednak koryto rzeki będzie wykaszane i sukcesywnie czyszczone. Pierwsze prace z wyrwaniem trawy w kamiennym korycie zostały wykonane, a kolejne będą przed Jarmarkiem Kromołowskim. Przedstawiciele RZGW wspomnieli o poprawie czystości rzeki Warty, szczególnie od jej źródeł, co spowodowało że przy mostku na ulicy Kromołowskiej zadomowiły się bobry. Przejeżdżając przez ów mostek można zauważyć tamę i „pościnane” przez bobry drzewa…

Kolejnymi sprawami jakie zostały przedstawione były kwestie połączenia Jarmarku ze skromnymi obchodami 820 lat Kromołowa. Pan Jan Sygiet zaproponował, aby podczas spotkania, które odbędzie się 15 maja w Pałacyku ustalić wstępny harmonogram współpracy wszystkich naszych organizacji, a więc SMDK, TSK, OSP, ZF „Kromołowianie” – organizatorów Jarmarku, LKS Źródło i Szkoły. Z inicjatywy Towarzystwa Sympatyków Kromołowa został już ogłoszony konkurs fotograficzny. Informacja i regulamin ukazała się na stronie www.kromolow.pl Pan Jan przedstawił również pismo w sprawie reorganizacji ruchu na ulicy Bonerów, a mianowicie zamontowania progu zwalniającego i kolejny etap postępowania administracyjnego w tej sprawie, a także udzielił odpowiedzi przedstawicielce Wydry Zielonej dotyczące tej dzielnicy.

Poruszona została kolejny raz sprawa kultury i zachowania się kierowców ZKM oraz kolejnej już podwyżce cen biletów, a także infrastruktury miejskich przystanków, które według nas wymagają już nie tylko remontów, ale przede wszystkim wymiany wiat na nowe. Obecne wyglądają po prostu strasznie nie wspominając już o ławeczkach.

Samorząd poinformował również o działaniach Straży Miejskiej w dzielnicy, a mianowicie o przeglądzie zapisu monitoringu oraz prewencyjnych kontrolach nie tylko Straży ale również Policji w dzielnicy, głównie w rejonie centrum przy Pałacyku nad Wartą.

Prowadzone i wykonane prace w dzielnicy zgłoszone przez SMDK:

 • wyrwano trawę z koryta rzeki Warty u źródła,
 • wyczyszczono/posprzątano ulice w dzielnicy,
 • wykoszono trawę przy przystanku głównym,
 • uzupełniono wyrwy w rowach przy ulicy Łośnickiej,
 • zamontowano przekazane przez Samorząd deski na placu zabaw na piaskownicy, montaż wykonali pracownicy szkoły.

Bieżące sprawy, które zostały zgłoszone do odpowiednich jednostek UM w Zawierciu i instytucji, które są odpowiedzialne za realizację powierzonych zadań:

 • kolejny raz zwróciliśmy się poprzez UM w Zawierciu o wykonanie chodnika na ulicy Jurajskiej i poprawę kratki burzowej przy kapliczce, skrzyżowaniu ulicy Filaretów z Jurajską,
 • ponownie zgodnie z umową z ZGK w Zawierciu zgłosiliśmy do poprawy nawierzchnie ulic: Żelazną (nie utwardzoną część), Gromadzką, Przejściową.

 

   

Blokada DK 78

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 01 maja 2013 00:10

Zgodnie z zapowiedziami w dniu 26 kwietnia w piątek o godz. 16:00 została zablokowana droga krajowa nr 78 przebiegająca przez powiat zawierciański. Blokady miały miejsce w Zawierciu-Wartach przy ulicy Okólnej oraz w Porębie-Krzemiendzie. Poprzez taką akcję społeczeństwo Zawiercia oraz Poręby chciało uwidocznić jeszcze bardziej problem braku obwodnicy i związanych z nią problemów. W blokadzie w dzielnicy Warty naszą dzielnicę reprezentowała grupa ponad 20 osób, która miała transparenty z napisem „Żądamy obwodnicy – Kromołów” i flagi naszej miejscowości. Cała akcja z zablokowaniem DK 78 trwała jedną godzinę i zapowiedziane zostały kolejne blokady (nawet cykliczne), żeby nasilić i nagłośnić wybudowanie obwodnicy i aby stało się to jak najszybciej, tzn. prawdopodobnie mówimy tutaj o latach 2014-2020…

Jeżeli będą planowane kolejne tego typu akcje powiadomię Państwa o nich i kto by chciał w nich wziąć udział może się dołączyć. Obszerniejsze relacje z blokady można znaleźć w lokalnych gazetach i stronach internetowych, gdzie są również pokazane zdjęcia. Na naszym portalu społeczności Kromołowa  zamieszczam tylko kilka zdjęć.

Patrz też:
http://zawiercie.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1832202,blokada-dk-78-w-zawierciu-i-porebie-zobacz-zdjecia-i-wideo,5159428,id,t,zid.html
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/879745,blokada-dk-78-w-zawierciu-i-porebie-zdjecia-wideo,1,2,id,t,sm,sg.html
http://www.juranet.pl/artykuly/246

 

   

Spotkanie z Prezydentem Miasta Zawiercie

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 28 kwietnia 2013 13:49

Jak co roku odbyło się w naszej dzielnicy sprawozdawcze zebranie Samorządu Mieszkańców połączone ze spotkaniem z Prezydentem Miasta Zawiercie – panem Ryszardem Machem. Bardzo cieszy, że do Pałacyku nad Wartą przybyła większa liczba mieszkańców zainteresowanych sprawami dzielnicy niż w roku ubiegłym, za co dziękuję mieszkańcom w imieniu Samorządu. W spotkaniu obok Pana Prezydenta uczestniczył pan Wojciech Mikuła – zastępca Prezydenta d/s gospodarczych. Radę Miejską reprezentował pan Edmund Kłósek – Przewodniczący Rady oraz Radni: pani Małgorzata Machura, pani Ewa Mićka, pan Jan Sygiet, pan Marcin Przybyła. Natomiast z Rady Powiatowej gościli: pan Andrzej Wilk i pan Paweł Kaziród. Naszą miejscowość reprezentowali członkowie SMDK, TSK, OSP, LKS Źródło, ZF „Kromołowianie” oraz tutejsi przedsiębiorcy. Po rozpoczęciu zebrania poinformowałem mieszkańców o planowanej inicjatywie społecznej dotyczącej blokady DK 78 w związku z zabieganiem o budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia (kończącej się za Żerkowicami), a następnie przedstawiłem sprawozdanie z działalności Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów za 2012 rok, które przesłałem do Komisji Samorządu i Ładu Publicznego (w załączniku wersja sprawozdania przesłana do UM w Zawierciu). Omawiając najbardziej oczekiwane w dzielnicy inwestycje do wykonania poprosiłem Pana Prezydenta o odpowiedź dotyczącą poruszanych kwestii i przypomniałem o mandacie zaufania jakim mieszkańcy podczas ostatnich wyborów obdarzyli obecnego włodarza miasta. Do przedstawionych przeze mnie problemów dołączyli również mieszkańcy, którzy bezpośrednio zadawali pytania Panu Prezydentowi. Głównymi tematami przewijającymi się w pytaniach były:

 • inwestycje drogowe (ponad 5 km nieutwardzonych dróg w Kromołowie),
 • kwestia rozpoczęcia zabudowy terenów przy Szkole i boiskach LKS (drugie źródło rzeki Warty),
 • wyremontowania koryta rzeki Warty przy Pałacyku – kruszące się elementy betonowe i kamienne
 • budowa chodników przy drogach powiatowych,
 • przestawienie przystanku przy ulicy Smuga,
 • prace oświetleniowe i związane z przystankami na Wydrze Zielonej,
 • kwestie dotyczące OSP w Kromołowie,
 • dotacji na wydawanie dzielnicowego kwartalnika.

Po zadaniu pytań głos zabrał Pan Prezydent Ryszard Mach, który podziękował przede wszystkim mieszkańcom za tak dużą ilość wykonanych przyłączy kanalizacyjnych w tak krótkim czasie, a następnie odniósł się do pytań z sali. Na wszystkie poruszane kwestie usłyszeliśmy odpowiedzi, które były rzeczowe i konkretne z podaniem przybliżonych terminów wykonania danych inwestycji, głównie tych które są uwzględnione w budżecie na ten rok a także inwestycji w przyszłym roku na jakie pozwoli budżet miasta pamiętając o zaangażowaniu mieszkańców w efekt ekologiczny kanalizacji ściekowej i wielu pracach wykonanych w dzielnicy społecznie przy wsparciu miejscowych przedsiębiorców. Szczegółowych odpowiedzi udzielił również pan Wojciech Mikuła dotyczących Kromołowa i Wydry Zielonej.

Zaraz na drugi dzień po spotkaniu, po przedstawieniu problemu przez OSP Kromołów został naprawiony nieszczelny hydrant p.poż. przy tankowaniu wody przez jednostki OSP a LKS Źródło złożył wniosek o zakup profili stalowych na konstrukcję pod krzesełka na stadionie zgodnie z sugestią Pana Prezydenta. Ewentualne prace montażowe klub wykonana we własnym zakresie.

Takie przedstawienie planowanych prac i przyszłych planów powoduje, że będziemy z niecierpliwością czekać na ich realizację a bieżące sprawy utrzymania czystości, drobnych remontów, zgłoszeń mieszkańców będziemy przekładać do magistratu systematycznie.

W końcówce zebrania wzrosły lekko emocje na sali po burzliwych wypowiedziach ale zostały one „opanowane”, co myślę pozwoliło wszystkim na rozstanie się w przyjaznych, społecznych nastrojach „patrzących” pozytywnie w przyszłość…

A na kolejne zebranie sprawozdawcze zapraszam za rok, natomiast co miesiąc zapraszam na spotkania Samorządu.

Załączniki:
Sprawozdanie z działalności Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów za rok 2012

 

   

Blokada drogi krajowej nr 78

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 19 kwietnia 2013 13:48

W dniu 18.04.2013 r. w MOK w Zawierciu odbyło się spotkanie w związku z nagłośnieniem potrzeby wybudowania obwodnicy Poręby i Zawiercia poprzez blokadę drogi DK 78 biegnącej przez Porębę, Zawiercie, Kromołów. Na spotkaniu podjęto decyzję o blokadzie, do której dojdzie w dniu 26.04.2013 r. (piątek) od godz. 16:00 do 17:00 w Porębie i na Wartach na przejściu dla pieszych przy ulicy Okólnej. Pierwotnie blokada miała nastąpić w Porębie i Kromołowie, ale ze względu na mieszkańców miasta, żeby nie doszło do „paraliżu” komunikacyjnego oraz początek tego typu akcji (zapewne musi ich być więcej) przesunięto blokadę na Warty. O takiej formie protestu zostanie oficjalnie poinformowana Policja i już w piątek pojawiły się informacje o proteście poprzez blokadę na miejskich portalach internetowych. Jest to inicjatywa społeczna, w której każdy z Państwa może dobrowolnie wziąć udział, do czego zachęcam.  Samorząd Mieszkańców oraz kilka osób, które już potwierdziły swój udział w blokadzie, spotka się w dniu 26.04.2012 r. o godz. 15:20 pod Pałacykiem nad Wartą i podjedziemy samochodami na ulicę Okólną, chyba, że zainteresowanie mieszkańców będzie duże (około 40 osób), wtedy ewentualnie w naszej dzielnicy na pasach przy Kościele lub przy starej Przychodni Lekarskiej zablokujemy DK 78 w trzecim miejscu.

Zostanie przygotowanych kilka transparentów (bez wulgaryzmów), a osoby chcące wziąć udział w blokadzie, proszone są o zabranie ze sobą kamizelek odblaskowych, takich jakie są wymagane w samochodach. Wszystkich mieszkańców dzielnicy, którym blokada utrudni w tym dniu przemieszczanie się, przepraszamy za utrudnienia.

Miejsc blokady może być więcej, jeżeli społeczeństwo Zawiercia włączy się w taką formę nagłośnienia problemu, jakim jest przejeżdżanie przez Porębę, Zawiercie i Kromołów około 20 tys. samochodów w ciągu doby. Szczegóły przekażę jeszcze Państwu na zebraniu z mieszkańcami w dniu 24.04.2013 r. (środa) o godz. 17:00 w Pałacyku nad Wartą, na które zapraszam.

 

   

Strona 35 z 41

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>
joomla template